Numer projektu: 136
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 1–3

Aktywna przerwa – zapomniane gry i zabawy podwórkowe.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Program przeznaczony jest dla uczniów klas 0-III. Celem jego jest poprawa relacji rówieśniczych poprzez zainteresowanie dzieci zapomnianymi grami i zabawami podwórkowymi oraz aktywne wdrożenie ich na przerwach międzylekcyjnych. Uczniowie poznają zasady określonej zabawy dzięki wymianie propozycji z nauczycielami szkół z całej Polski, a także świata. Wymiana gier i zabaw odbywa się na Europejskiej Platformie Edukacji Szkolnej https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning/projects/zapomniane-gry-i-zabawy-podworkoweforgotten-backyard-games-and-activities-0/members-list. Działania innowacyjne na platformie są uaktualniane dwa razy w miesiącu. Po realizacji każdego zadania nauczyciele umieszczają efekty swojej pracy w postaci zdjęć, filmików, opisów na powyższej platformie w zakładce MATERIAŁY.
W programie stawia się na aktywność dziecka. Wspólna zabawa, często z kolegami i koleżankami z innych klas podczas przerwy międzylekcyjnej, daje radość z bycia w szkole,  rozwija  umiejętność współpracy, angażuje do aktywnego poszukiwania informacji, dokonywania ich analizy, oceny i selekcji. Dzieci dostrzegają problemy oraz wspólnie je rozwiązują. Integracja, komunikacja, rozwijanie ciekawości, otwartości oraz pobudzanie swoich emocji poprzez zabawię to efekt jaki chcemy osiągnąć. Wszystkie propozycje zabaw ( wraz z ich oceną dokonaną przez dzieci) zostaną zapisane w wirtualnej książce jako ewaluacja zajęć opublikowana będzie na stronie szkoły. 

Plan działania

Plan działania

1.      Opracowanie programu
2.      Nawiązanie kontaktów z innymi szkołami na Europejskiej Platformie Edukacji Szkolnej
3.      Zapoznanie uczniów z zasadami programu
4.      Realizacja przydzielonych zadań (nauka gier i zabaw)
5.      Prezentacja propozycji innych szkół
6.      Umieszczanie filmów, zdjęć, opisów, recenzji na platformie edukacyjnej
7.      Dokonanie oceny przez dzieci „Najlepsza gra i zabawa podwórkowa”
8.      Opracowanie wirtualnej książki z poznanymi grami i zabawami podwórkowymi

Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Realizacja innowacji trwa od października 2022r do maja 2023r. Miejscem realizacji – opisu działań jest  Europejska Platforma Edukacji Szkolnej. Zaangażowały się szkoły z Rumunii, Turcji, Ostrowa Wielkopolskiego, Kiełpina, Łubiany oraz Kłodzka.

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Realizacja – spotkania z uczniami w przypadku wprowadzenia nauki zdalnej lub hybrydowej nastąpi on-line. Wszystkie niezbędne materiały umieszczane są/będą na Europejskiej Platformie Edukacji Szkolnej – projekt bez barier.

Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

  Prowadzę klasę integracyjną.  Dzieci to "Burza energii". Projekt poprzez umożliwienie poznania oraz realizacji jego celów, daje szansę wszystkim uczniom wykorzystanie swojego potencjału w kierunku rozwoju, integracji, jak również:
·      pokonywania barier w nawiązywaniu wszechstronnie pojętej komunikacji z dziećmi w różnym wieku i różnie dyspozycyjnymi
·        okazję do odkrywania nieznanych dotąd gier i zabaw;
·        radość i satysfakcję z podjętego wysiłku oraz dotarcie do celu;
·        możliwość nawiązania nowych przyjaźni z uczniami z innych szkół i klas
·        umacniania więzi rodzinnych;
·        możliwość wykorzystania TIK, jako nośnika informacji, komunikacji z rówieśnikami z kraju i  świata
·       rozwijania umiejętności pokonywania trudności, panowania nad sobą oraz wytrwałego dążenia do celu.

Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant wykorzystamy na zakup pomocy edukacyjnych niezbędnych do rozwijania, w następnych latach, naszego programu „Aktywna przerwa – zapomniane gry i zabawy podwórkowe” oraz na wycieczkę do Runowa. Jest to miejsce w którym wspaniale można przeżyć niezapomniane chwile. Króluje tam zabawa i radość. Wycieczka w takie miejsce, to super pomysł na integrację i nawiązywanie przyjaźni.

Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Program „Aktywna przerwa – zapomniane gry i zabawy podwórkowe” jest propozycją skierowaną do szerokiego grona odbiorców. Łatwa i prosta zasada realizacji, angażująca i otwarta na realizatorów z całego świata ma niewątpliwy wpływ na jej wyjątkowość. To, że dzieci w trakcie realizacji, same potrafią dokonać szeregu wyborów, które prowadzą do osiągnięcia określonego celu, jest mocnym atutem do rozpropagowania i zaangażowania się w jego realizację. Zdobycie grantu będzie dla nas możliwością urozmaicenia propozycji edukacyjnej i jednocześnie potwierdzeniem jakości naszego pomysłu.
Filmy

Filmy

https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning/projects/zapomniane-gry-i-zabawy-podworkoweforgotten-backyard-games-and-activities-0-0 

https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning/projects/zapomniane-gry-i-zabawy-podworkoweforgotten-backyard-games-and-activities-0/materials 

Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Gryfa Pomorskiego w Kiełpinie

Adres

Szkolna 29, 83-307 Kiełpino

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów