Numer projektu: 175
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 4–8

Akcja, Edukacja, Defibrylacja

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Pozyskany grant da możliwość realizacji projektu „Akcja, Edukacja, Defibrylacja”.  W ramach projektu wykorzysta się tkwiącą w uczniach klas ósmych potrzebę pomagania innym i chęć współdziałania w grupie. Ucząc się resuscytacji krążeniowo-oddechowej z  użyciem AED, młodzi ratownicy podzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami z pozostałymi uczniami szkoły, ich rodzicami i całą społecznością lokalną. Niemierzalnym efektem naszego pomysłu na projekt, jaki pragniemy osiągnąć, jest podniesienie świadomości społecznej i poprawa umiejętności związanych z ratowaniem życia, bo czasami tak niewiele potrzeba, by uratować czyjeś życie.

Plan działania

Plan działania

Członkowie z grupy projektowej nauczą się resuscytacji krążeniowo-oddechowej z użyciem AED. Następnie przeszkolą uczniów wszystkich klas prowadząc dla nich warsztaty. Grupa projektowa przy współudziale strażaków ochotników zorganizuje załęczańskie bicie rekordu w RKO. A 21 marca 2023 r. podczas imprezy ogólnoszkolnej zorganizowanej pod nazwą „Tańce-gibańce kolorowej skarpetki” i podczas pikniku rodzinnego w czerwcu będą instruktorami dla swoich rodziców oraz wszystkich osób chętnych spróbować własnych sił w tak szczytnej misji, jaką jest pozyskanie umiejętności ratowania życia.
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Miejsce – teren Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym i obiekty ekopracowni napowietrznej „Co w ogrodzie piszczy?”;  projekt będzie realizowany od 16 stycznia 2023 r.  do 23 czerwca 2023 r.
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Szkolenia dla klas ósmych będą odbywać się w małych grupach na terenie placówki. Podczas spotkań uczniowie przygotują film instruktażowy dla młodszych kolegów i poprzez platformę Microsoft Teams przeszkolą ich teoretycznie przy użyciu nagrania.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie realizując projekt „Akcja, Edukacja, Defibrylacja” mają za zadanie  opanować umiejętności ratownicze, a następnie przekazać je w przystępny sposób odbiorcom projektu (uczniom, rodzicom, społeczności lokalnej) oraz zaplanować akcje promujące udzielanie pierwszej pomocy. Dzięki tym nowym umiejętnościom staną się pewniejsi siebie i pewniejsi swoich możliwości. Wzmocnią swoje poczucie sprawstwa, czyli przekonania, że potrafią i pomogą osobie, która ich potrzebuje. Rozwiną swoją samodzielność działania w trudnych i kryzysowych sytuacjach oraz myślenia: co mogę, co muszę, a może, co powinienem w danej sytuacji zrobić, aby ratować czyjeś zdrowie bądź życie. Realizując projekt uczniowie uwrażliwią się na sytuacje w ich otoczeniu, nauczą się dostrzegania potrzeb innych i zauważania problemów. Poprzez prowadzone działania rozbudzą również empatię i wrażliwość nie tylko swoją, ale wszystkich uczestników i adresatów projektu, przekonają się, że są częścią grupy, społeczności, świata, zyskując w ten sposób poczucie odpowiedzialności społecznej.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Pozyskany grant zostanie przeznaczony na zakup defibrylatora szkoleniowego i innych pomocy niezbędnych do realizacji  projektu.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Projekt jest oryginalny i wyjątkowy, bo angażuje młodzież w działania społeczne. A zgodnie ze złotą myślą słynnego filozofa Ericha Fromma „Ktokolwiek potrafi dawać z siebie jest bogaty”, więc niosąc innym pomoc zyskujemy wszyscy. Zatem zdobyte umiejętności uczestników projektu są bezcenne i bezterminowe.
Opis realizacji

Opis realizacji

       Realizacja projektu mile nas zaskoczyła, dodała nam skrzydeł. Wcielane bowiem  w życie podstawowe zadania projektowe generowały w naszych głowach nowe pomysły, pomysły, które krok po kroku wdrażaliśmy. Teraz już wiemy, że P. Picasso miał rację mówiąc, że natchnienie przychodzi w trakcie pracy.
Udało nam się:
 • Nauczyć resuscytacji krążeniowo-oddechowej przy użyciu defibrylatora.
 • Opanować układanie do pozycji bocznej bezpiecznej i przełożenie z brzucha na plecy.
 • Przeszkolić wszystkie zespoły klasowe oraz grupy przedszkolne z podstaw pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacji NZK.
 • Zaprojektować i wykonać dla wszystkich uczniów certyfikaty za udział w naszych warsztatach.
 • Przygotować scenkę sytuacyjną z pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczestników „Tańców-gibańców kolorowej skarpetki” i festynu rodzinnego.
 • Nauczyć się opatrywać różnego rodzaju rany, z którymi mamy najczęściej do czynienia w życiu codziennym oraz unieruchamiać kończyny przy użyciu szyny SPLINT.
 • Zorganizować nasze stanowisko szkoleniowe dla chcących ćwiczyć resuscytację krążeniowo-oddechową z użyciem AED podczas „Tańców-gibańców kolorowej skarpetki”
 • Przygotować listę piosenek, których rytm jest dokładnie taki, w jakim należy działać podczas udzielania pierwszej pomocy.
 • Przygotować i spopularyzować wśród uczniów "Piosenkę o pomaganiu" towarzyszącą nam niemal podczas wszystkich działań.
 • Zaplanować i przygotować dekorację na „Tańce-gibańce kolorowej skarpetki” i „Załęczańskie bicie rekordu w RKO”.
 • Przeprowadzić Załęczańskie bicie rekordu w RKO.
 • Przeszkolić z resuscytacji z użyciem defibrylatora drużynę harcerzy „Leśni Skauci”.
 •  Nagrać filmik instruktażowy do wykorzystania na godzinach wychowawczych, tak aby nasi koledzy mogli sobie utrwalać pierwszą pomoc przedmedyczną. 
Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

       Jednym z najtrudniejszych wyzwań dla nas było prowadzenie zajęć warsztatowych, podczas których to my musieliśmy wejść w rolę ekspertów i właściwie przekazać  wiedzę teoretyczną i praktyczną młodszym kolegom, w obecności nauczycieli. Ale teraz wiemy, że sobie z tym świetnie poradziliśmy. Już po pierwszych  warsztatach poczuliśmy się pewnie w swoich rolach. 
       Najsilniejszym motywatorem do aktywności dla całej  grupy była radość, chęć do nauki i współpracy u uczestników, które widzieliśmy podczas zajęć. Nasze zaangażowanie, otwartość i skuteczność doskonale pokazuje dokumentacja zdjęciowa i filmowa ze szkoleń.
Do 17 kwietnia nie udało nam się zrealizować ostatniego działania, czyli warsztatów wzbogaconych o scenkę sytuacyjną z życia, na pikniku rodzinnym, który odbywa się zawsze w czerwcu. Jesteśmy już przygotowani i nie możemy się doczekać, aż zaprezentujemy się społeczności lokalnej oraz umożliwimy jej nauczenie się obsługi defibrylatora.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

       Realizacja projektu pozwoliła grupie projektowej na zrozumienie problemu kruchości ludzkiego życia i zdrowia, a jednocześnie znacznie wpłynęła na zrozumienie znaczenia udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Uczniowie realizując projekt „Akcja, Edukacja, Defibrylacja” opanowali umiejętności ratownicze, które następnie przekazali w przystępny sposób odbiorcom projektu (przedszkolakom, uczniom, harcerzom i rodzicom). Uwrażliwili  się na sytuacje trudne w ich otoczeniu oraz nauczyli się dostrzegać potrzeby innych. Rozbudzili empatię i wrażliwość nie tylko swoją, ale wszystkich uczestników i adresatów projektu, przekonując się, że są częścią grupy, społeczności, zyskując w ten sposób poczucie odpowiedzialności społecznej. Udział w projekcie sprawił, że uczniowie stali się odpowiedzialni za swoje zdrowie i życie. Rozwinęli umiejętności planowania, spójnej pracy i nawiązywania kontaktów interpersonalnych. Projekt dodał im pewności siebie, a także umożliwił rozwój osobisty i społeczny. Uczniowie zdobyli również umiejętność prezentacji swoich sprawności, przełamali lęki przed publicznym wystąpieniem. Nauczyli się koordynować działania grupy ludzi. Przygotowując certyfikaty dla uczestników warsztatów oraz dokumentację realizacji projektu uczniowie doskonalili umiejętności posługiwania się technologiami informatycznymi. A podjęte działania w przygotowanie scenki sytuacyjnej pozwoliły im rozwijać kreatywność i kompetencje społeczne: umiejętność odnalezienia się w różnych sytuacjach, skuteczne porozumiewanie się z innymi, współpraca w grupie, asertywne wyrażanie swoich uczuć i  radzenie sobie z emocjami.
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

       Efektami naszej pracy dzieliliśmy się systematycznie ze społecznością lokalną poprzez relacje na FB, stronie szkoły i w lokalnych mediach. Osoby, które śledziły nasze zaangażowanie w realizację zaplanowanych zadań i pojawiających się nowych pomysłów w ramach projektu „Akcja, Edukacja, Defibrylacja” wiedzą, że ich dzieci mogą czuć się bezpiecznie w gronie swoich kolegów, że mogą liczyć na ich pomoc i wsparcie. Zajęcia warsztatowe z nauki udzielania pierwszej pomocy okazały się bardzo ważnym punktem na drodze naszych uczniów do stawania się aktywną częścią społeczeństwa obywatelskiego. Wspólnie realizowane zadania ukształtowały postawę proaktywną uczniów, co wpłynęło pośrednio na ich bezpieczeństwo oraz ich bliskich, z którymi dzielą się swoimi sprawnościami i wiedzą. 
      Cieszymy się, że nasze zaangażowanie i działania stały się  motywatorem dla Ochotniczej Straży Pożarnej z Załęcza Małego, która postanowiła wziąć udział konkursie grantowym Fundacji BGK „Ochotnicy Naszej Gminy”, by móc zakupić defibrylator medyczny. Jeśli się uda w ten sposób pozyskać środki na zakup AED, to będzie to zwieńczeniem wspólnych działań  nas młodych i druhów na rzecz poprawy bezpieczeństwa w regionie. Dlaczego?  - gdyż położenie naszej miejscowości, 30 km do najbliższego szpitala, to znaczna odległość, a wiemy jak ważny jest czas w sytuacji zatrzymania akcji serca. 
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

      Jesteśmy dumni z tego, że jako uczniowie małej, wiejskiej szkoły osiągnęliśmy tak wielki sukces, sukces na skalę ogólnopolską, znajdując się w grupie trzydziestu wyłonionych przez kapitułę konkursową zwycięskich projektów. Przejście do drugiego etapu konkursu bardzo nas zmotywowało do realizacji naszych planów projektowych.
Za ważne osiągnięcia, z których jesteśmy dumni, uważamy przełamanie lęku przed udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym, przekazanie w sposób praktyczny podstawowej wiedzy na temat ratowania ludzkiego zdrowia i życia naszym kolegom i koleżankom z młodszych klas, dla których staliśmy się ekspertami,  wypromowanie w szkole "mody" na  pomaganie w różnych sytuacjach, tak jak uczył patron naszej placówki Jan Paweł II: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. Każdy z nas podczas realizacji projektu odniósł swój mniejszy lub większy sukces. Wszyscy jesteśmy dumni z siebie nawzajem, ze współpracy grupowej. Cieszymy się z tego, że udało nam się zrealizować nasz plan od pomysłu  do spektakularnego końca w postaci Załęczańskiego bicia rekordu w RKO. Napawa nas również dumą i dodaje skrzydeł fakt, iż relacje z działań pojawiające się na Facebooku i stronie internetowej szkoły wywoływały zainteresowanie, miłe słowa i komentarze uczniów, rodziców, nauczycieli i społeczności lokalnej. Ciekawe certyfikaty dla uczestników zajęć, pomysłowość w prowadzeniu warsztatów czy przygotowaniu przedstawienia udowodniły, że wiele się nauczyliśmy i to w najbardziej skuteczny sposób -„ucząc się przez zaangażowanie”.
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

      Uważamy, że dobrze rozplanowaliśmy swój projekt, który jednak ewaluował podczas realizacji. Jedyną zmiana, którą dzisiaj byśmy zaproponowali, byłoby rozszerzenie zakresu praktycznych czynności ratowniczych przekazywanych młodszym kolegom i koleżankom.
 W realizacji projektów istotne jest dobre planowanie, ale najważniejsze jest zaangażowanie i radość z tego, co się robi, przekonanie, że w grupie możemy więcej, lepiej i że jest to ważne także dla innych. Młodzi ludzie stają się wówczas odpowiedzialni i samodzielni, stają się twórcami.
Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

       T. A. Edison mówił: „Jeżeli istnieje sposób, aby zrobić coś lepiej – znajdę go.” I nam się to udało. Jedno działanie stawało się początkiem kolejnej, ciekawej aktywności.
W stosunku do pierwotnego pomysłu znacznie rozszerzyliśmy nasze działania. 
 • W ramach realizowanych warsztatów nie tylko zdobyliśmy umiejętność prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej przy użyciu AED, ale również umiejętność ułożenia poszkodowanego do pozycji bocznej bezpiecznej, przełożenie go z brzucha na plecy, czy sprawdzenia czynności życiowych. 
 • Zakupione pakiety do pozoracji ran pozwoliły nam nauczyć się skutecznie opatrywać rany, z którymi mamy najczęściej do czynienia. Natomiast zestaw szyn umożliwił nam naukę prawidłowej stabilizacji złamanej kończyny. 
 • Samodzielnie zaprojektowaliśmy i przygotowaliśmy certyfikaty dla uczestników warsztatów za zdobycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
 • Przygotowaliśmy scenariusz scenki sytuacyjnej i przedstawiliśmy ją społeczności szkolnej, a na dzień rodziny zaprezentujemy ją społeczności lokalnej.
 • Nagraliśmy filmik instruktażowy z pierwszej pomocy do wykorzystania podczas godzin wychowawczych.
 • Ponadto rozszerzając zaplanowane zadania przeszkoliliśmy drużynę harcerską „Leśni Skauci” z resuscytacji krążeniowo-oddechowej z użyciem AED, by umożliwić im zdobycie  kolejnej  sprawności z tzw. sprawności samarytańskich pod nazwą „ratownik/ratowniczka”.
 • Nasz opiekun przeprowadził zajęcia otwarte z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z użyciem AED w dwóch grupach przedszkolnych: Krasnoludki i Pszczółki.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

      Nagroda pieniężna, czyli 2 tysiące złotych, pozwoliła nam na zakup dwóch defibrylatorów szkoleniowych z dodatkowymi elektrodami oraz zestawu pozoracji ran i  szyny usztywniającej typu SPLINT.
Efekty: filmy

Efekty: filmy

Warsztaty z pierwszej pomocy w szkole
https://fb.watch/jWEZf40KA7/
Zajęcia otwarte w przedszkolu
https://fb.watch/jWEVMBMZDw/
Tańce-gibańce kolorowej skarpetki -film
https://youtu.be/-Vbl-DGxP7g
https://fb.watch/jWEReGniaB/ 
Załęczańskie bicie rekordu w RKO
https://youtu.be/Nr9EYfLm-3Y 
Filmik instruktażowy na godziny wychowawcze
https://fb.watch/jYNsBRSsIQ/
Wywiad na RZW

Szkoła

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Samorządowych w Załęczu Małym

Adres

Załęcze Małe 35, 98-335 Pątnów

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów