Numer projektu: 51
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 1–3

Z PANEM BRZECHWĄ POZNAJEMY ZWIERZĘTA

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Chcemy lepiej poznać zwierzęta z „Zoo” J.Brzechwy, a na podstawie zdobytej wiedzy przygotować interaktywny albumu w programie Genially.Każda strona będzie zawierała wiersz i ciekawostki o danym zwierzęciu oraz ilustracje wykonane przez uczniów. Prace dzieci zostaną też wykorzystane do stworzenia interaktywnych łamigłówek (np.puzzle), które znajdą się w prezentacji.Album zostanie umieszczony na profilu FB Ośrodka, dzięki temu będzie dostępny dla szerokiego grona odbiorców.Głównym celem projektu jest wzmacnianie u uczniów poczucia własnej wartości. Pokazanie, że pomimo niepełnosprawności mogą odnieść sukces, a ich działania są wartościowe i doceniane przez innych. Stawiamy na interdyscyplinarność, która zachęci wszystkich do aktywności, a jednocześnie pozwoli na dopasowanie zadań do indywidualnych możliwości.Chcemy, aby działania podejmowane przez każde dziecko stanowiły istotny wkład w całość projektu.
Plan działania

Plan działania

Spotkanie organizacyjno-integracyjne:wspólne zabawy integracyjne, omówienie celu i harmonogramu działań,wybór zwierząt dla każdej grupy
Działania projektowe:odczytanie wierszy o wybranych zwierzętach, wyszukiwanie informacji na ich temat, wykonanie prac plastycznych, uzupełnienie stron w interaktywnym albumie. Ze względu na różny rodzaj niepełnosprawności i duże zróżnicowanie poziomu funkcjonowania uczniów główne działania projektowe będą odbywać się w mniejszych grupach(klasach),a szczegółowe formy i metody pracy oraz materiały użyte podczas zajęć będą dostosowane do indywidualnych możliwości poszczególnych uczniów
Spotkanie ewaluacyjno-integracyjne:oglądanie albumu, czytanie wierszy, rozwiązywanie łamigłówek, zebranie informacji zwrotnych o tym, co się podobało,a co uczniowie chcieliby zmienić,wspólne zabawy integracyjne
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Projekt będzie realizowany od stycznia do kwietnia
w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 4
wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im ks. Jana Twardowskiego we Włodawie.
Grupą projektową są uczniowie klas 1-3. Cztery klasy. 
Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi (autyzmem, niepełnosprawnością ruchową, wadami genetycznymi). 
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

  •  Będą poszerzać swoją wiedzę o środowisku przyrodniczym wyszukując (samodzielnie lub z pomocą nauczyciela) informacji o zwierzętach;
  •  Będą ćwiczyć sprawności manualne i rozwijać kreatywność wykonując prace plastyczne dotyczące zwierząt;
  •  Będą kształtować kompetencje czytelnicze poznając wiersze Brzechwy;
  •  Będą rozwijać umiejętność korzystania z TiK uzupełniając (samodzielnie lub z pomocą nauczyciela) strony w interaktywnym albumie i tworząc łamigłówki.
  •  Będą doskonalić umiejętności komunikacji, współpracy i współdziałania podczas spotkań integracyjnych oraz pracy w grupach projektowych;
  • Będą mogli zaprezentować swoje dokonania szerszej społeczności, co wzmocni ich poczucie własnej wartości.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant przeznaczymy na zakup materiałów plastycznych i papierniczych niezbędnych do przeprowadzenia spotkań integracyjnych oraz działań projektowych w małych grupach.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Osoby niepełnosprawne kryją w sobie ogromny potencjał,ale często brakuje im możliwości ekspresji.Ogranicza je też brak pewności siebie i niska wiara we własne siły.Realizacja projektu udowodni, że pomimo niepełnosprawności mogą zaoferować coś wartościowego innym.Mogą być twórcami i odnieść sukces.Interaktywna forma albumu i umieszczenie go w mediach społecznościowych sprawi,że będzie dostępny dla szerokiego grona odbiorców.Z powodzeniem będzie mógł być wykorzystywany przez innych nauczycieli w trakcie prowadzenia zajęć edukacyjnych lub rewalidacyjnych.Inni (rodzice,uczniowie) będą mogli wykorzystywać zawarte w nim gry i łamigłówki jako ciekawą formę spędzenia czasu wolnego.
Filmy

Filmy

https://www.canva.com/design/DAFy5xokCJM/pdANiBkRBhWzWL4ZsRsXZw/watch?utm_content=DAFy5xokCJM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=editor

Szkoła

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4

Adres

Partyzantów 13, 22-200 Włodawa

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów