Numer projektu: 99
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 4–8

MATEMATYKA W KUCHNI

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Projekt jest skierowany do uczniów klasy piątej i będzie on wspierał realizowany w szkole program Matematyka z plusem. 
Celem głównym jest rozwijanie postawy intelektualnej uczniów wyrażającej się w twórczym , logicznym i krytycznym myśleniu, samodzielnym pokonywaniu trudności i przygotowanie uczniów do wykorzystywania matematyki w codziennym  życiu.
Rezultaty jakie chcę osiągnąć to aby uczeń:
-chętnie uczestniczył w zajęciach pozalekcyjnych,
-pogłębiał, utrwalał, rozszerzał poznane wiadomości oraz umiejętności twórczego myślenia,
-kształtował pozytywną motywację do nauki,
-zaspakajał zainteresowania matematyczne,
-umacniał się w poczuciu własnej wartości, 
-przekształcał sytuacje życiowe w zadania matematyczne,
-podejmował działania służące samodoskonaleniu i rozwijaniu własnych zainteresowań

Plan działania

Plan działania

 Matematyka przestaje być wiedzą abstrakcyjną, gdy uczniowie zamiast zwykłych liczb, będą  liczyć np. pieniądze, analizować etykiety produktów czy też przepisy na ciasta. Zbliżenie treści zadania do sytuacji z życia wziętych sprawia, że dzieci szybciej zaczynają rozumieć polecenie, łatwiej liczą i więcej zapamiętują. Dziecko często nie dostrzega i nie rozumie otaczającej rzeczywistości, dlatego trzeba nauczyć go zauważać wartości tego, czego uczy się w różnych obszarach naszego życia. Ukazanie przydatności matematyki i jej narzędzi pozwoli uczniom lepiej doceniać wartość zdobywanej wiedzy. Tematyka, wokół której budowane będą sytuacje matematyczne, np.: skala , obliczenia procentowe, zamiana jednostek  pomogą uczniom dostrzec związki matematyki z najbliższym środowiskiem. Wszystko to budzi zainteresowania uczniów, zachęca do myślenia, wyzwala i rozwija zamiłowania. Zorganizowane przebywanie uczniów poza szkołą uczy współżycia i współpracy w świadomej dyscyplinie, rozwija zaradność, sprzyja wyrabianiu aktywnych postaw matematycznych, ugruntowaniu i praktycznemu zastosowaniu posiadanej wiedzy. Zaproponowane tematy będą atrakcyjne poznawczo i użyteczne dla uczniów oraz będą wymuszały ich wielostronną aktywność poznawczą.

Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Projekt rozpoczął się 1 października 2019 r a będzie trwał do 31 maja 2020 r. Zajęcia dodatkowe odbywają się raz w tygodniu. Klasa w której realizowany jest projekt liczy 16 osób i podzielona jest na dwie grupy 8-osobowe. 
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

  Na zajęciach w szkole i zajęciach w terenie będą realizowane takie zagadnienia jak:
• KUPUJEMY ROZSĄDNIE -połączone z wizytą w sklepie – ćwiczenia mające odpowiedzieć na pytania:
 – ile możemy kupić za ustaloną kwotę 
– ile wydajemy dziennie na zakupy 
– ile kosztuje domowe ciasto
 – jak zaplanować posiłek dla czteroosobowej rodziny za ustaloną kwotę
 – co kryją sklepowe promocje 
– analiza ofert handlowych 
– co nam mówią sklepowe paragony
• RACHUNKI I REMONTY
 – opłaty i rachunki
 – inwestycje w domu
 – planujemy remont kuchni i zakup nowych sprzętów kuchennych,
• PRÓBUJEMY SZACOWAĆ 
-mierzenie i ważenie przedmiotów, artykułów spożywczych za pomocą dostępnych narzędzi pomiaru (wagi, miary )
•  ORGANIZUJEMY SPOTKANIE
– obliczenie kosztów zorganizowania np. urodzin dla określonej liczby dzieci .
Będziemy również piec i gotować.

 

Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Wygrany grant chcielibyśmy przeznaczyć na doposażenie sali w której jest kuchnia w sprzęt kuchenny  między innymi wagę, robot kuchenny.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Oryginalność tego projektu  polega na tym, że dodatkowe zajęcia z matematyki będą odbywać się poza salą lekcyjną, np. w kuchni (mamy taką sale w szkole jest dostęp do kuchenki i sprzętów kuchennych) w sklepie, gdzie można przeprowadzić pomiary i obliczenia , a zgromadzony materiał można wykorzystać na lekcjach matematyki. Zajęcia te od lekcji w klasie różnią się tym, że obejmują szerszą tematykę poznawczą, większy teren, znacznie dłuższy czas przeznaczony na poszczególne zagadnienia . 
Opis realizacji

Opis realizacji

Klasę realizującą projekt podzieliłam na dwie ośmioosobowe grupy z którymi spotykałam się raz w tygodniu.Początkowe tematy dotyczyły zakupów i typowych prac kuchennych tj pieczenia i gotowania. Najpierw dzieci decydowały co chciały by upiec lub ugotować następnie robiły listę rzeczy potrzebnych. Na kolejnej lekcji udaliśmy się  do sklepu i tam uczniowie  szukali potrzebnych produktów i spisywały ich cenę. Po powrocie do klasy liczyły koszt zrobienia danej potrawy. Następna lekcja to już gotowanie z produktów które dzieci kupiły lub przyniosły z domu same. Udało nam się w ten sposób zrobić gofry, zapiekanki, pierniczki i naleśniki. Kolejnym etapem naszej innowacji było tworzenie makiety kuchni wraz z jej wyposażeniem. Pierwsza grupa miała za zadanie  zrobienie makiety kuchni ale również zajmowali  się wyliczeniami kosztu pomalowania, zakupu płytek i ich wyłożenia i a druga grupa miała się zająć kosztem i zrobieniem wyposażenia kuchni . 

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Największym wyzwaniem które nam się przydarzyło  i z którym poradziliśmy sobie to było nauczanie zdalne.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Największym zaskoczeniem myślę,że u mnie ale również u uczniów było to,że dzieci nie orientują się w ilości potrzebnych zakupów  na wykonanie danej potrawy. Przez cały  czas kształciły umiejętność matematyczne w wykorzystaniu praktycznym tj liczyły koszt zakupów, ważyli, mierzyli. Dużą satysfakcję sprawiało im wybieranie płytek, koloru farby a także wyposażenia kuchni


Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Najważniejszą korzyścią była  promocja szkoły w środowisku lokalnym,informacja o głosowaniu na nasz pomysł w pierwszym etapie była zamieszczona na fb na stronie naszego miasta  i dzięki temu udało nam się zebrać sporą ilość głosów. Naszych gofrów, pierniczków mogli spróbować uczniowie naszej szkoły.
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Z obserwacji uczniów wynika, że bardzo im się podobał ten okres innowacji w którym mogły gotować . Przeprowadziłam ewaluacji wśród uczniów i rodziców wynikało,że dzieci chciały by kontynuować w przyszły roku ten projekt. Ten dodatkowy czas spędzony razem w "kuchni" sprawił ,że klasa się bardziej ze sobą zżyła, mogli się lepiej poznać .

Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Gdybym miała możliwość kontynuowania w przyszłym roku  tego projektu, z relacji i chęci uczniów skupiła bym się na części  związanej z gotowaniem czyli z  matematyką wykorzystywaną w praktyce w kuchni.
Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu wynikające np. z zawieszenia zajęć w szkołach

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu wynikające np. z zawieszenia zajęć w szkołach

Podczas zawieszenia zajęć innowację przenieśliśmy do domów poprosiłam chętnych uczniów aby samodzielnie wyliczyli koszt  pomalowania wyłożenia i umeblowania kuchni. Cały czas byłam w kontakcie z uczniami sprawdzałam czy obliczenia były dobre. Kilkoro dzieci przesłało mi makiety kuchni. 

Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłży

Adres

Wójtowska 5, 27-100 Iłża

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów