Numer projektu: 54
Kategoria projektu: Szkoła ponadpodstawowa

Z archeologią w przyszłość. Żelazny Most

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Nasz pomysł to spotkana naukowe uczniów z pracownikami muzeum, rekonstruktorami oparte na formule zajęć teoretyczno-praktycznych,  które mają na celu zapoznanie ze specyfiką warsztatu pracy archeologa, w połączeniu z poznawaniem dziejów tzw. żywej historii dwóch największych w starożytności, ośrodków hutnictwa żelaza, działających poza granicami Imperium Rzymskiego, położonych w rejonie dzisiejszej Nowej Słupi i Pruszkowa.   Co wyjątkowego jest w tych miejscach? Przyjmuje się, że w pierwszych wiekach naszej ery w samym rejonie  Gór Świętokrzyskich wyprodukowano ponad 8000 ton żelaza. Odegrało ono bez wątpienia bardzo istotną rolę w rozwoju gospodarczym ludów zamieszkujących tereny na północ od Karpat, choć nie ma źródeł pisanych które mogły by przybliżyć nam więcej szczegółów. Pozostały natomiast  ogromne ilości osad archeologicznych, które wskazują na wybitną wiedzę ówczesnych ludów w temacie hutnictwa. 
Opiekę merytoryczną w nad realizacją projektu w województwie mazowieckim objęło Muzeum Starożytnego Hutnictwa im. Stefana Woydy w Pruszkowie, a patronat honorowy władze samorządowe: Burmistrz Podkowy Leśnej oraz Starosta powiatu grodziskiego, medialny – grodziskie Radio Bogoria. Warto przy tej okazji nadmienić, że projekt  realizowany jest  już po raz drugi, pierwsza edycja odbyła się latach 2014-2017r. 
 
Plan działania

Plan działania


1. Zwiedzanie  Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Pruszkowie. 
2. Źródła do dziejów regionu świętokrzyskiego i mazowieckiego w epoce żelaza – zestawienie bibliografii. 
3. Podstawowe pojęcia w archeologii (chronologia w archeologii, archeologia, metoda dendrochronologiczna, metoda radiowęglowa, stanowisko archeologiczne, warstwa kulturowa, kultura, krąg kulturowy).
4. Epoka żelaza – chronologia, zasięg geograficzny.  
5. Kultura materialna i duchowa epoki żelaza w Europie i na ziemiach polskich.
6. Kultura przeworska na ziemiach polskich.
7. Celtowie – pochodzenie, występowanie, osiągnięcia cywilizacyjne.
8. Dzieje starożytnego ośrodka hutnictwa żelaza w Górach Świętokrzyskich (zwłaszcza                            w okolicach Nowej Słupi).
9. Dzieje starożytnego ośrodka hutnictwa żelaza na Mazowszu (zwłaszcza w okolicach Pruszkowa).
10. Rozmieszczenie ważniejszych ośrodków hutnictwa żelaza na obszarze „Barbaricum”
(warsztaty praktyczne)
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Projekt będzie realizowany na terenie dwóch ośrodków archeologicznych. W Pruszkowie Podkowie Leśnej( woj. mazowieckie) Nowa Słupia Staszów( woj. świętokrzyskie)
Na zajęciach uczniowie będą uczestniczyli w spotkaniach na których np uszyte zostaną stroje. W maju 2020 grupa uczniów będzie uczestniczyła w festiwalu naukowym Żelazne Korzenie, na którym zostanie zaprezentowany efekt pracy. 
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

1. Umiejętność zbierania, przedstawiania i interpretowania wiedzy historycznej z wykorzystaniem różnorodnych źródeł informacji.
2. Umiejętność dokonywania ujęć problemowych i przekrojowych.
3. Formułowanie i uzasadnianie opinii historycznych podczas dyskusji oraz w krótszych i dłuższych wypowiedziach ustnych i pisemnych.
4. Wykorzystywanie zdobytej wiedzy i umiejętności w życiu społecznym.
5. Wykorzystywanie pogłębionej wiedzy do opisu i oceny problemów historycznych z uwzględnieniem zasad naukowego badania przeszłości.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

1. Na uszycie strojów rekonstrukcyjnych,
2 Organizacja wycieczek i warsztatów naukowych. 
3. Budowa makiet i dioram. 
4. Stworzenie dokumentacji naukowej (materiałów poglądowych, zapisów video) z realizacji Projektu. 
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Pokazuje w sposób przystępny jak żyli ludzie w starożytności. Uczymy się praktycznych czynności zapomnianych w dzisiejszych czasach. Ma znamiona eksperymentu i innowacji edukacyjnej. Pokazuje inny wymiar nauk historycznych np archeologii. 

Szkoła

Podkowiańskie Liceum Ogólnokształcące nr 60

Adres

wiewiórek 2/4, 05-807 Podkowa Leśna

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów