Numer projektu: 94
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 4–8

Na tropie Legionistów marszałka Piłsudskiego – obóz Szczypiorno

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Zapoznanie się z historią Legionistów Polskich w czasie ich drogi do Niepodległości Polski w Szczypiornie oraz początkami piłki ręcznej, której pierwsze zasady gry określili oni przebywając w obozie.
Plan działania

Plan działania

  1. Podział zadań i organizacja pracy.
  2. Zebranie informacji, wzbogacenie słownictwa czynnego i biernego.
  3. Przegląd literatury.
  4. Przegląd istniejących materiałów filmowych.
  5. Warsztaty w terenie- poszukiwanie artefaktów ( współpraca z Kaliskim Stowarzyszeniem Poszukiwaczy śladów Historii „Denar”).
  6. Montaż filmu dotyczącego rejonu Szczypiorno, należącego do Kalisza, w celu uświadomienia znaczenia historycznego tego miejsca.
  7. Zorganizowanie wystawy na terenie szkoły (zdjęcia i znalezione materiały, prezentacja filmu).
  8. Prelekcja dla klas VII-VIII. Wywiad z gościem – opiekunem muzeum Edwardem Prusem.
  9. Zorganizowanie szkolnych rozgrywek piłki ręcznej między uczniami a drużyną MKS-u Kalisz.
  10. Podsumowanie projektu i ewaluacja.
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Kalisz -Szczypiorno – wiosna 2020 rok
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Podjęte działania i warsztaty będą miały na celu stymulację rozwoju uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Uczniowie zostaną zmotywowani do zdobywania nowej wiedzy, nowych umiejętności poprzez wielozmysłowe działanie. Będą także się uczyć samodzielności, pracy w grupie, odpowiedzialności za powierzone działania. Przez cały czas pracy z projektem uczniowie będą poznawać fragmenty historii miasta Kalisza z epizodem dotyczącym obozu jenieckiego i Legionistów w Szczypiornie. Podczas wycieczki będą mieli okazję zobaczyć gdzie były kiedyś baraki obozowe. Dowiedzą się dlaczego powstał Szczypiorniak i jak wygląda teraz kontynuacja tradycji gry w piłkę ręczną w rozgrywkach krajowych MKS. Poprzez zaproszenie do szkoły drużyny MKS-u uczniowie zostaną zachęceni do aktywnego trybu życia.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Na doposażenie jednej z pracowni.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Jesteśmy Szkołą Podstawową Specjalną , która nie boi się nowych wyzwań.

Szkoła

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19 w Kaliszu

Adres

Budowlanych 2, 62-800 Kalisz

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów