Numer projektu: 875
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 1–3

Dzielny jak żołnierz

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Projekt "Dzielny jak żołnierz" skierowany jest do najmłodszych pociech szkoły podstawowej. Uczniowie projektu będą uczestniczyli w zajęciach, które - jak sami twierdzą - najbardziej lubią, czyli w zajęciach sportowych i informatycznych.
Plan działania

Plan działania

 Na tych pierwszych zajęciach uczestnicy projektu, jak żołnierze, będą zdobywali sprawność fizyczną, będą pokonywali swoje słabości oraz wzmocnią poczucie własnej wartości. Na drugich zajęciach, uczniowie poprzez gry informatyczne, quizy multimedialne posiądą wiedzę z zakresu bezpieczeństwa oraz udzielania pierwszej pomocy. Wszystkie zajęcia będą przeplatane prelekcjami  i warsztatami przeprowadzanymi przez profesjonalistów w swojej dziedzinie, w tym przedstawicieli służb mundurowych: Straży Miejskiej z Rudy Śląskiej, przedstawicieli Policji oraz Wojska Polskiego, przedstawicieli służby zdrowia i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Większość zajęć odbywać się będzie na terenie szkoły. Wykorzystamy do tego celu przede wszystkim salę gimnastyczną i boisko, salę informatyczną i świetlicę. Planowane są także wyjścia poza teren szkoły np. do przedszkola. Wszystkie przedsięwzięcia planujemy zrealizować od listopada 2019 do kwietnia 2020 roku.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Przede wszystkim uczniowie będą dobrze się bawić, ponieważ zarówno zajęcia sportowe, jak i informatyczne są zajęciami, które lubi prawie każdy uczeń. A nie możemy zapomnieć, że to jeszcze dzieci, którym najbardziej zależy na zabawie. Jednak, jak to  w życiu bywa i poprzez zabawę też można wiele się nauczyć. Ponadto, jako że projekt realizowany jest na dwóch płaszczyznach: sportowej i edukacyjnej, dlatego też wszystkie planowane przedsięwzięcia niezwykle pozytywnie wpłynął na rozwój młodego człowieka, na jego osobowość, hart ducha, kreatywność, samodzielność i umiejętność pracy  w zespole.
Uczniowie, oprócz, tak ważnej poprawny kondycji i rozwinięcia umiejętności sportowych zdobędą wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy. Projekt wzbogaci ich wiedzę na ten temat oraz nauczy jej wykorzystania w praktyce, ukształtuje świadomość młodych ludzi, uwrażliwi ich na krzywdę innych, wzbudzi poczucie odpowiedzialności. Ciekawe spotkania z przedstawicielami służb mundurowych poszerzą horyzonty dzieci, uczynią ich bardziej ciekawymi świata zewnętrznego, a przede wszystkim wpłynął na ukształtowanie wzorowej postawy obywatelskiej. Zatem uczestnicy projektu zyskają poczucie pewności siebie, a poprawiając sprawność fizyczną,  zdobywając cenną wiedzę, realizując zadania związane z kształtowaniem empatii i wrażliwości staną się dziećmi bogatszymi o dobrą zabawę, niezwykłe doświadczenia i cenną wiedzę. 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Jesteśmy szkołą integracyjną, w której bardzo przydałby się nowy sprzęt sportowy pozwalający na realizację ciekawych, bezpiecznych i urozmaiconych zajęć sportowych. Część pieniędzy chcielibyśmy także przeznaczyć na plansze dydaktyczne.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Po pierwsze niewątpliwie projekt wzbogaca ofertę edukacyjną szkoły oraz promuje aktywne metody nauczania i uczenia się. Poprzez gry i zabawy angażuje i integruje najmłodszych. Po drugie unikatowym jest fakt, że projekt jak żaden inny łączy w sobie dwie odrębne dziedziny: sportową i informatyczną. Po trzecie w projekcie najmłodsze dzieci będą miały możliwość spotkania z osobami, które niejednokrotnie są dla nich wzorami do naśladowania. Ponadto, co ważne realizacja projektu związana jest 
 z zaangażowaniem społeczności lokalnej, w tym rodziców, co wiąże się z dodatkową korzyścią jaką jest integracja.
Opis realizacji

Opis realizacji

Benjamin Franklin kiedyś napisał
„Powiedz mi, to zapomnę.  Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę.” 
Pamiętając te słowa staraliśmy wszystkie działania projektu realizować tak, aby nasi uczestnicy w pełni angażowali się w jego realizację. 

Nasz projekt rozplanowany został na szereg etapów, niektóre z nich odbywały się cyklicznie, niektóre natomiast zrealizowane były jednokrotnie, jednak ze względu na swoją ważność stanowią bardzo istotny akcent wzbogacający całe przedsięwzięcie. I tak:
 1.  Raz w tygodniu uczestnicy projektu spotykali się na sali gimnastycznej. Głównym celem tych spotkań było:
 •  kształtowanie sprawności i zwinności fizycznej, która była zdobywana poprzez gry i zabawy ruchowe. 
      Podczas tych spotkań uczestnicy uświadomili sobie, jak ważna jest dobra kondycja fizyczna człowieka i jakie korzyści dla organizmu człowieka wynikają  z regularnych ćwiczeń i zabaw ruchowych. 
 • rozwijanie bardzo ważnej kompetencji kluczowej, jaką jest umiejętność pracy 
 w zespole. 
    Bardzo ważna stała się też kwestia integracji grupy, która na zajęciach ruchowych była istotnym elementem.
 • pokonywanie słabości i lęków oraz wzmacnianie poczucia własnej wartości,
 • rozwijanie sprawności motorycznej w zakresie szybkości, skoczności oraz zręczności,
 • kształtowanie i wykazywanie się własną pomysłowością, inwencją twórczą, kreatywnością,
 • kreowanie postaw godnych naśladowania,
 • wcielanie się w różne role próbując dostosować własne możliwości do zadań grupy.

2. Raz w miesiącu uczestnicy projektu brali udział w zajęciach informatycznych na których poprzez gry informatyczne i quizy multimedialne zdobywali wiedzę 
 z zakresu bezpieczeństwa oraz udzielania pierwszej pomocy.
 
3. Powyższe spotkania przeplatane były następującymi inicjatywami:
 • Warsztaty na temat numerów alarmowych (08.01.2020).
 • Warsztaty na temat udzielania pierwszej pomocy z wykorzystaniem filmu edukacyjnego oraz malowaniem pojazdów uprzywilejowanych (09.01.2020).
 • Wspólne projektowanie plakatu na temat numerów alarmowych, który był następnie zaprezentowany społeczności szkolnej (27.01.2020).
 • Organizacja akcji szkolnej "Zbiórka bajeczek dla dzieci" dla dzieci z oddziałów szpitalnych Szpitala Nr 1 w Zabrzu (grudzień 2019).
Podjęte działanie charytatywne wzbudziły w dzieciach poczucie własnej wartości, uwrażliwiły na potrzeby innych osób. Ponadto, cała akcja pozytywnie wpłynęła na integrację środowiska, nauczyła empatii, większej wrażliwości na potrzeby i problemy innych, a przede wszystkim tego, że wspólnie możemy zdziałać więcej!
 • Tworzenie wspólnego łańcucha "Dobrych Kroków" na choinkę Bożonarodzeniową (grudzień 2019) - na oczkach łańcucha, każdy uczestnik zapisywał dobry uczynek, jaki udało mu się zrealizować.
 • Zajęcia sprawnościowe na lodowisku  (11.03.2020) - tu uczniowie pokonywali własne lęki  i  obawy, zdobywali nowe umiejętności i sprawności ruchowe.
 • Pokaz JUDO - jednej z najbardziej ogólnorozwojowych dyscyplin sportu. 
Głównym celem zorganizowania tego pokazu było zaprezentowanie uczestnikom sportu, który przyczynia się do samorozwoju i kształtowania w sobie pozytywnych cech, takich jak odwaga, wiara w siebie, umiejętność skupienia czy systematyczność. Uczniowie dowiedzieli się także, że Judo to nie tylko sportowa rywalizacja, ale także pokonywanie wewnętrznych oporów i barier.  Pond to, Judo jest doskonałą metodą pedagogiczną, kształtującą osobowość w duchu optymizmu i wiary we własne siły.
 • Konkurs na plakat "Mój bohater do walki z wirusem" (06.04.2020) - konkurs realizowany online i przystosowany do zaistniałej sytuacji epidemiologicznej.
 • Warsztaty z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzone przez specjalistów w tej dziedzinie (2 marzec 2020).
Prowadzący warsztaty pokazywali jak należy zachować się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia oraz objaśniali jakie czynności należy podjąć udzielając pomocy poszkodowanym. Mali uczestnicy warsztatów mieli możliwość wykonania ćwiczeń 
 z użyciem fantomów, przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej, układania poszkodowanego w pozycji bezpiecznej.
 • Spotkanie z przedstawicielami służb mundurowych - Strażą Miejską - pogadanka o wzajemnej pomocy.
Zaproszeni goście objaśniali młodym ludziom, kiedy i w jaki sposób należy udzielać pierwszej pomocy, na czym polega praca strażnika miejskiego oraz w jaki sposób każdy może stać się małym bohaterem. 
 • Spotkanie z przedstawicielami służb mundurowych - Policjantem z Komendy Miejskiej Policji (11.02.2020) - uczestnicy spotkania dowiedzieli się na czym polega praca policjanta, w jaki sposób policjanci niosą pomoc innym, kiedy i w jaki sposób wezwać pomoc.
 • Zadanie online związane z ćwiczeniami fizycznymi, które dzieci mogły wykonywać w samodzielnie w domu.
 • Lekcja online z udziałem Wojska Polskiego - przedstawicielka Wojska Polskiego nagrała specjalnie dla uczestników film, w którym mówi o swojej pracy, o oddaniu i działaniach  Wojska Polskiego w okresie pandemii.
 • Rekapitulacja online w formie multimedialnej - uczestnicy otrzymywali zadania do wykonania na platformie LearningApps - poprzez gry i zabawy powtarzali najważniejsze informacje  i zagadnienia związane z projektem.
Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Największym wyzwaniem było przestawienie projektu do pracy zdalnej. Wprawdzie bardzo dużo inicjatyw zostało zrealizowanych przed ogłoszeniem kwarantanny jednakże dla tak małych dzieci, które nie mogą dużo czasu spędzać przy komputerze i tak było to dużym wyzwaniem. Zrealizowaliśmy to w formie zabaw i gier edukacyjnych oraz przesyłania filmików na temat hartowania swojego ducha poprzez ćwiczenia fizyczne. 
Nie lada wyzwaniem było także przeprowadzenie warsztatów pomocy przedmedycznej, bo należy pamiętać, że to jeszcze małe dzieci i pewne informacje należy im przekazywać bardzo ostrożnie i zrozumiale. Dzieci jednak okazały się bardzo chłonne wiedzy, chętnie uczestniczyły w warsztatach, i z pełnym zaangażowaniem ćwiczyły udzielanie pierwszej pomocy. 
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Przede wszystkim nasi uczestnicy już wiedzą, że prawdziwa dzielność to otwarte serce i oczy.  To pokonywanie własnych słabości i otwartość na nowe wyzwania.
Zrealizowane przedsięwzięcia niezwykle pozytywnie wpłynęły na uczestników, ich osobowość, hart ducha, kreatywność, samodzielność i umiejętność pracy w zespole.
Uczestnicy projektu oprócz, tak ważnej poprawny kondycji i rozwinięcia umiejętności sportowych zdobyli wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy. Projekt wzbogacił ich wiedzę na ten temat oraz nauczył jej wykorzystania w praktyce. Ponadto, ukształtował świadomość młodych ludzi, uwrażliwił na krzywdę innych, wzbudził poczucie odpowiedzialności i empatii. Ciekawe spotkania  poszerzyły horyzonty dzieci, uczyniły ich bardziej ciekawymi świata zewnętrznego, a przede wszystkim wpłynęły pozytywnie na ukształtowanie wzorowej postawy obywatelskiej. 
Dzięki uczestnictwu w projekcie dzieci odzyskały poczucie pewności siebie, przełamali swoje bariery, a poprawiając sprawność fizyczną, zdobywając cenną wiedzę, realizując zadania związane z kształtowaniem empatii i wrażliwości stały się dziećmi bogatszymi o dobrą zabawę, niezwykłe doświadczenia i cenną wiedzę. 
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Lokalna społeczność włączyła się do akcji "Zbiórki bajeczek dla dzieci z oddziałów szpitalnych". Dzięki wspólnej inicjatywie zebraliśmy ponad 200 nowych bajeczek, które z pewnością ucieszyły niejedno dziecko. Wszyscy czuli, że robią coś dobrego, że tym dobrem mogą podzielić się z innymi. Ponadto, co ważne realizacja projektu związana była z zaangażowaniem rodziców, co wiąże się  z dodatkową korzyścią jaką jest integracja. 
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Życie to wyzwanie. Poprzez realizację tego projektu chcieliśmy młodym, wrażliwym ludziom pomóc  w przełamaniu własnych słabości, barier i lęków. Dzięki dobrej zabawie zachęciliśmy dzieci do podejmowania wyzwań i trenowania nowych umiejętności - i z tego jak sądzę zarówno oni jak i my jesteśmy najbardziej dumni. Każdy uczestnik mógł poznać istotę bohaterstwa w swoim życiu. Teraz nawet tak młodzi ludzie wiedzą dobrze, czym jest bohaterstwo w życiu, jak pomagać innym, w jaki sposób wezwać pomoc i jak jej udzielić. Szczególniej jednak jesteśmy dumni z tego, że nasze dzieci naprawdę dobrze się bawili podczas realizacji projektu, a przez tą zabawę chcąc nie chcąc zyskali cenną wrażliwość, wiedzę i umiejętności z którą dalej pójdą przez życie... 
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Na co chcemy zwrócić uwagę innych? Przede wszystkim na to, aby do końca każdego projektu koordynatorzy pamiętali o uczestnikach, a nie o samym projekcie. To dzieci są najważniejsze, ich wkład i zaangażowanie, ich entuzjazm, wytrwałość i radość. 
Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu wynikające np. z zawieszenia zajęć w szkołach

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu wynikające np. z zawieszenia zajęć w szkołach

Niestety, ze względu na zaistniałą sytuację, nie udało nam się zrealizować dwóch zaplanowanych inicjatyw: spotkania z przedstawicielami Wojska Polskiego oraz końcowej inauguracji projektu. Jednakże czym by było życie, gdyby wszystko szkoło zgodnie z planem? Zaplanowane inicjatywy zastąpiliśmy innymi przedsięwzięciami: grami i quizami online oraz konkursem "Mój bohater do walki z wirusem". Przedstawiciele Wojska Polskiego nie mogli się spotkać z naszymi dziećmi, ale wzamian za to specjalnie dla uczestników projektu nagrali film edukacyjny, który został mi przesłany. Ponadto, dzieci otrzymały od Wojska Polskiego drobne upominki na koniec projektu. Na koniec projektu każdy uczestnik oprócz Certyfikatu uczestnictwa w projekcie otrzymał prezentację multimedialną "Wspomnienia z projektu".
Filmy

Filmy

Film z projektu:
https://youtu.be/sZy6-s0OJ4o
Strona internetowa:
http://sp13rudaslaska.pl/projekt-dzielny-jak-zolnierz/

Szkoła

Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Alfreda Szklarskiego

Adres

Niedzieli 61, 41-711 Ruda Śląska

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów