Numer projektu: 1092
Kategoria projektu: Szkoła ponadpodstawowa

Ekologiczny escape room i inne EKO-bajery

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Projekt polega na wcieleniu w życie postaw i zachowań proekologicznych, dzięki czemu społeczność uczniowska może zmienić swoje codzienne nawyki i w ten sposób zrobić pierwszy krok, by dbać o naturę i świat. Chcemy, by nasze działania były kreatywne i atrakcyjne dla młodzieży. Chcemy, by uczniowie, biorący udział w projekcie, nie tylko zmienili swoją świadomość ekologiczną, ale przede wszystkim świetnie się przy tym bawili, bo przecież bycie EKO jest fajne!
Plan działania

Plan działania

W skład zespołu wchodzi 10 osób, a odbiorcami są wszyscy chętni uczniowie (ok. 800 osób). Projekt uatrakcyjnimy poprzez realizację takich zadań jak:

a) stworzenie ekologicznego escape room'u,
b) zorganizowaniu pokazu ekomody,
c) nagranie i opublikowanie teledysku, który będzie zachęcał do  
bycia EKO (uczniowie samodzielnie napiszą słowa i zmontują klip, który będzie promował bycie EKO w szkole),
d) zorganizowanie warsztatów "Drugie życie" - czyli malowanie szkła w celu nadania drugiego życia przedmiotom i stworzenia z nich małych "ekoarcydzieł",
e) zorganizowanie debaty oksfordzkiej pt. "Plusy i minusy bycia EKO",
f) zorganizowanie wykładu promującego ekologiczny styl życia, we współpracy z jednostkami samorządu lokalnego, które zajmują się dbaniem o środowisko i propagowaniem ekologicznego stylu życia,
g) zorganizowanie zbiórki zakrętek, które zostaną przekazane na cel charytatywny.

Przebieg projektu oraz podsumowanie naszych działań opiszemy na fanpage'u szkoły.
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Działania będą prowadzone głównie w I Liceum Ogólnokształcące  im. Wł. Orkana w Limanowej oraz na terenie miasta.
Daty realizacji:
listopad/grudzień 2019 - kampania reklamująca projekt, zachęcająca  do udziału w nim/zbiórka zakrętek.
styczeń 2020 - organizacja ekologicznego escape room'u/ zbiórka zakrętek.
luty 2020 - zbiórka materiałów nadających się do recyklingu oraz zorganizowanie pokazu ekomody (stroje stworzone z papieru, baterii, butelek plastikowych, puszek itp.)/ debata oksfordzka na temat pozytywnych i negatywnych aspektów bycia EKO/zbiórka zakrętek.
marzec 2020 -
nakręcenie teledysku promującego bycie EKO w szkole/ nagranie reportażu, który będzie efektem rozmowy uczniów z mieszkańcami miasta na temat ekologii/zbiórka zakrętek.
kwiecień 2020 -
"Drugie życie" - czyli malowanie na szkle - warsztaty/organizacja wykładu o ekologii we współpracy z jednostkami samorządu lokalnego, które są odpowiedzialne za działania na rzecz ochrony środowiska.
maj 2020 -
podsumowanie działań.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie:
* będą promować ekologiczny styl życia i zachęcać swoich kolegów do bycia EKO,
* stworzą pomieszczenie ekologicznego escape room'u (wymyślą ekologiczne zagadki, rebusy, zadania multimedialne itp.), 
* nagrają teledysk, który uatrakcyjnią napisaną przez siebie EKOpiosenką,
* przygotują reportaż o ekologii, 
* przygotują warsztaty malowania na szkle (np. butelki, słoiki, które zazwyczaj wyrzucamy - my stworzymy z nich nowoczesne lampy i inne oryginalne ozdoby)
* przygotują pokaz ekomody,
* wezmą udział w organizacji wykładu oraz debaty oksfordzkiej,
* zorganizują zbiórkę zakrętek, które zostaną przekazane na cele charytatywne.

Dzięki podjętym działaniom młodzież: zdobędzie wiedzę z zakresu ekologii i dbania o środowisko, nauczy się ponownego wykorzystania materiałów recyklingowych, rozwinie swoją pomysłowość, kreatywność. Nauczy się również empatii, chęci niesienia pomocy potrzebującym poprzez zwyczajne, prozaiczne działania. Uczniowie rozwiną także swoje zdolności interpersonalne, nauczą się zasad udziału w debacie oraz współpracy w zespole, co jest dziś - w XXI w.  kompetencją kluczową. Ale przede wszystkim, mam nadzieję, że przy realizacji projektu uczniowie będą się świetnie bawić!
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant chcielibyśmy przeznaczyć na zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu oraz na  skonstruowanie metalowego serca - pojemnika na zakrętki (zdjęcie w załączniku), który postawilibyśmy w naszej szkole (wówczas zbiórka zakrętek mogłaby trwać przez wiele lat).
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

O oryginalności i wyjątkowości naszego projektu stanowi to, że :
* podejmujemy działania na rzecz środowiska,
* kształcimy świadomość ekologiczną, promujemy taki stylu życia, który może być korzystny dla przyszłości naszej planety,
* "wychodzimy poza szkolne mury" - współpracujemy z jednostkami samorządu lokalnego,
* młodzież angażuje się w akcję charytatywną (zbiórka zakrętek),
*staramy się wykorzystać nowoczesne metody nauczania (escape room, debata oksfordzka)  i technologie, by uatrakcyjnić podjęte działania,
* to projekt, którego celem jest dbanie o ekologię, ale przy wykorzystaniu różnorodnych działań (każdy uczeń może znaleźć coś, co mu odpowiada),
* mamy nieszablonowe, kreatywne i pomysłowe podejście do tematu ekologii.
Opis realizacji

Opis realizacji

Stworzyliśmy i zrealizowaliśmy projekt "Ekologiczny escape room i inne Eko-bajery". Realizując przedsięwzięcie udało nam się przede wszystkim promować ekologiczny styl życia i zachęcać uczniów naszej szkoły, znajomych oraz społeczność lokalną do bycia EKO. Dokonaliśmy tego, dzięki następującym działaniom:

* stworzyliśmy projekt oraz pomieszczenie ekologicznego escape room'u (uczniowie przygotowali scenografię (pokój zagadek, wystrój, zadbali o nastrój oraz ekologiczne elementy, by odzwierciedlić główne hasło projektu-zdjęcia z próby montażu w załączniku),  ekologiczne zagadki, rebusy, zadania multimedialne itp.). Ponieważ trzon naszych działań nastawiony był na 20 marca, musieliśmy całkowicie zmienić naszą koncepcję i plany. Dlatego, stworzyliśmy escape room, ale interaktywny (link w załączniku).

 * nagraliśmy teledysk promujący ekologiczny sposób życia. Uczniowie samodzielnie napisali tekst ekopiosenki, nagrali klipy, zmontowali film itp.

 * przygotowaliśmy reportaż o ekologii. Uczniowie wcielili się w rolę ekoreporterów, przeprowadzili wywiady, nagrali filmiki i zmontowali. Efektem ich działań jest powstanie ekowiadomości (plik w załączniku).

 * przygotowaliśmy stroje do pokazu ekomody (link do prezentacji w załączniku), wykorzystując materiały do recyklingu.

 * przeprowadziliśmy warsztaty malowania na szkle (stworzyliśmy ekoozdoby z rzeczy, które zazwyczaj wyrzucamy).

 * zorganizowaliśmy debatę oksfordzką na temat ekologii.

 * zorganizowaliśmy zbiórkę zakrętek, które zostaną przekazane na cele charytatywne.

* przygotowaliśmy test on line o ekologii, który może rozwiązać każdy, by sprawdzić swoją wiedzę o ekologii (link w załączniku).

* przygotowaliśmy projekt pt. "Ja i moja sztuka", który był dużą innowacją w naszym projekcie. Stwierdziliśmy, że skoro wszyscy zostaliśmy przymusowo zamknięci w domach, to spróbujemy to wykorzystać w taki sposób, by dodatkowo zadbać o nasze środowisko. Dlatego ogłosiliśmy "Dzień bez komputera". Zamiast spędzania długich godzin przed monitorem (co psuje nasze zdrowie, pobiera energię elektryczną,  emituje czynniki elektromagnetyczne z  monitorów  itp.) zaproponowaliśmy, by wcielili się w bohatera wybranego przez siebie obrazu (efekty podjętych działań w linku w załączniku). Dzięki temu, uczniowie dbają o swoje zdrowie, lepsze samopoczucie, oszczędzają energię elektryczną-co dziś w XXI w. jest ważne i przede wszystkim świetnie się bawili!
 
 

 

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

W czasie realizacji projektu napotkaliśmy 2 główne problemy:

1) Problem finansowy - po dokładnym rozeznaniu sytuacji, okazało się, że projekt naszego serca - pojemnika, które chcieliśmy przeznaczyć do zbiórki zakrętek w naszej szkole, znacznie przekracza wysokość otrzymanego w I etapie konkursu grantu. Jednak uczniowie, nie poddali się! Napisali pismo do Rady Rodziców szkoły z prośbą o wsparcie  i finansową pomoc.

2) Problem braku możliwości zrealizowania projektu w normalnym trybie - uczniowie jednak szybko uświadomili sobie, że mimo izolacji, musimy działać dalej. Wiedzieli również, że podobny problemy mają inni uczniowie, którzy realizują swoje projekty. Dlatego, bardzo szybko ze swojej słabości - uczyniliśmy siłę i postanowiliśmy walczyć dalej - mimo że wydawało się, że jest to całkowicie nierealne...
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Dzięki projektowi uczniowie:

* podjęli działania na rzecz środowiska,

* wykształcili świadomość ekologiczną, 

* zdobyli wiedzę z zakresu ekologii i dbania o środowisko - test on line o ekologii

* promowali ekologiczny styl życia - klip, 

* nauczyli się ponownego wykorzystania materiałów recyklingowych-pokaz ekomody, warsztaty malowania na szkle,

* rozwinęli swoją pomysłowość i kreatywność - tworząc escape room, projekt "Ja i moja sztuka", 

* nauczyli się pewnego rodzaju "elastyczności" - musieli zmienić sposób realizacji projektu ze względu na czasową izolację (przekształcili realne pomieszczenie escape room'u w interaktywny escape room),
 
* potrafili stworzyć teledysk promujący bycie EKO,

* umieli stworzyć reportaż telewizyjny,

* nauczyli się empatii poprzez chęci niesienia pomocy potrzebującym - zaangażowali się w akcję charytatywną (zbiórka zakrętek),

* rozwinęli zdolności interpersonalne - poprzez uczestnictwo w debacie oksfordzkiej,

*  nauczyli się nowoczesnych narzędzi, programów i technologii-escape room, test on line, montowanie teledysku, reportażu itp.

* nauczyli się współpracy w zespole, 

* ŚWIETNIE SIĘ BAWILI! Jednym z głównych założeń projektu było to, by jego realizacja była dla uczniów przyjemnością i zabawą, która rozwinie ich wiedzę, kreatywność i rozwinie kompetencje kluczowe niezbędne do funkcjonowania w XXI wieku. Nie chcieliśmy, by było to działanie przymusowe. 

Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Przede wszystkim nasz projekt pokazał lokalnej społeczności, że:

* dbanie o ekologię nie jest modą, ale naszym obowiązkiem,

* przyczynił się do zwiększenia świadomość ekologicznej,

* pokazał, że młodzi chcą zmieniać świat i są w stanie pociągnąć za sobą innych-nawet starszych...

* udowodnił, że proste, prozaiczne czynności, które wykonujemy każdego dnia, mogą przyczynić się do dbania o naszą planetę (młodzież zaprezentowała to w nakręconym przez siebie teledysku).


Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Najbardziej dumnie jesteśmy z tego, że mimo niespodziewanej i trudnej dla nas wszystkich sytuacji epidemiologicznej udało nam się tak zmodyfikować projekt, by doprowadzić go do końca. Mimo chwilowego załamania, poczucia bezsilności i przekonania, że "to nie ma sensu", "nie mamy szans" stworzyliśmy coś innego, nowego, być może jeszcze lepszego niż planowaliśmy. Jednego jesteśmy pewni - kreatywność naszych uczniów nie ma granic!  A ich chwilowa słabość przełożyła się na sukces - zrealizowaliśmy projekt! Jesteśmy dumni, że w tych niecodziennych i dziwnych okolicznościach, wspólnymi siłami, po prostu DALIŚMY RADĘ!!!
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Dziś, z perspektywy czasu inaczej ułożylibyśmy harmonogram podjętych działań. 
W pierwszej kolejności zrealizowalibyśmy najważniejsze punkty projektu  - czyli escape room, natomiast inne działania jak, np. reportaż, teledysk itp. zrobilibyśmy w drugiej kolejności. Gdybyśmy tak postąpili, a nie zmienili zorganizowania escape roomu 
w ostatnich tygodniach marca, być może udałoby się nam przeprowadzić to działania 
w pierwotnie zamierzony sposób.
Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu wynikające np. z zawieszenia zajęć w szkołach

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu wynikające np. z zawieszenia zajęć w szkołach

Zawieszenie zajęć w szkole zmusiło nas to dość znacznej modyfikacji projektu:
a) przekształciliśmy projekt escape room'u w interaktywny escape room, do którego każdy uczeń może wejść za pomocą linku i spróbować zmierzyć się z przygotowanymi zagadkami, rebusami itp. (mimo że pomieszczenie escape room'u było już próbnie przygotowane - zdjęcia z próby - w załączniku).
b) dodatkowo stworzyliśmy interaktywny test on line o ekologii, który pozwolił poszerzyć wiedzę z zakresu dbania o środowisko.
c)  dodatkowo stworzyliśmy projekt pt. "Ja i moja sztuka", który zachęcił młodych ludzi do odejścia od monitora komputera i choć przez 1 dzień funkcjonowania bez niego...,co jak się okazało, nie było łatwe. Realizując ten element naszego projektu, zaproponowaliśmy uczniom kreatywne zadanie, które równocześnie rozbudzi ich zainteresowanie sztuką, skłoni do głębszej analizy dzieł sztuki światowego malarstwa, ale przede wszystkim "oderwie" ich od monitorów komputera (zaskakujące efekty w linku w załączniku). Ten punkt realizacji projektu nieoczekiwanie wywołał chyba najwięcej emocji. Uczniowie bardzo się zaangażowali i po raz kolejny pokazali, że ich kreatywność nie zna granic. 
d) przeprowadziliśmy również debatę oksfordzką w formie on line.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant wykorzystaliśmy na zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu (przybory papiernicze) oraz metalowe serce-pojemnik na zakrętki (projekt w realizacji) - zdjęcie w załączniku.
Filmy

Filmy

1. Link do teledysku:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FzEUYd8Wxk_w%3Ffbclid%3DIwAR1yifBflYqaP1MDvgNPxPHerPn75iygVThS-PBAHunYDRSbX5BmISMyTZQ&h=AT1mFcgWaCJWwzldckXKJncc6iRI1FAZATLvJkrYfeLMEld-cQm_7ctFoUJsA-zWZqkFjAxmg6EBKZpu1U3ATOXOogW0Ivefv5yQOc7wLlm9EE57ElG2ye-La-9Tt3oKRPym

2. Link do ekoreportażu:

https://youtu.be/KaWgvlWgrio

3. Link do pokazu ekomody:

https://www.youtube.com/watch?v=SIY_Vhph5Z4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3pyk_4eaFNu5Vr09y8DTPHppJCYrqlcvCsxsAnIiCsrotl4G7MTAj0eGg

4. Link do ekologicznego escape roomu:

https://view.genial.ly/5e9c7b00b65e370dac81e8c4/game-eco-quiz-orkan-limanowa?fbclid=IwAR3CRBY9mxTdGvsyZuP1CSp55CJUFJ0I2Rv1vI5LzACQUh0LCX2SWxguk4o

5. Link do testu o ekologii: (NOWOŚĆ)

 https://create.kahoot.it/share/quiz-ekologiczny/10ce0bcc-331c-4b72-8259-a23d574c2ae8?fbclid=IwAR2z2OFC2aIXQwU8h58-2--ldjPgXNp-zZ3gduqpI2DU4ekNe3zn5cT5_eE

6. Link do zadania "Ja i moja sztuka": (NOWOŚĆ)

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F3s7wJj8YL9g%3Ffbclid%3DIwAR0FKa1e6iaH5A-D3GWOaAaHGsOARsOP5Q0qiDIZdsxKqroipOvHi11vloQ&h=AT2SkDmJhjmUFp4qw7qY3D3Z1GGbm_JlniY0gAzILc7kxY6HrYZjxI85q_m2GObQNhL7Iimk8QuRnL4pfV-2qR64USQRDtN5rl75lk8Ynp7Wwy5H4P_F5Nyu3AgVkPtU0MzY


 

Załączniki

Załączniki

Szkoła

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana

Adres

Orkana 1, 34-600 Limanowa

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów