Sposoby prezentacji rezultatów projektu

Moment, w którym uczniowie mogą pokazać innym efekty swojej pracy, jest kluczowy – pozwala im poczuć dumę i satysfakcję z wykonanego zadania.
Prezentacja rezultatów pracy uczniów to nieodłączny element pracy projektem. Jak może wyglądać?

Prezentacja wyników pracy uczniów jest niezbędnym etapem przedsięwzięcia. Młodzi ludzie wspólnie z nauczycielem mogą na przykład przygotować wystawę prac plastycznych, wystawę fotograficzną, nagrać audycję radiową, zrealizować film, opracować stronę internetową, zorganizować apel, konferencję, seminarium lub happening, przygotować montaż słowno-muzyczny czy inscenizację, przeprowadzić konkurs, opracować publikację bądź poprowadzić warsztaty dla innych uczniów.

Prezentacja rezultatów projektu może odbyć się w mniej typowym miejscu i w bardziej oryginalnej formie. Uczniowie mogą wystąpić na scenie miejscowego teatru, w sali kinowej, skorzystać z pomieszczeń ośrodka kultury czy biblioteki miejskiej. Mogą również zaprezentować efekty pracy przed uczniami innej szkoły, a także w pobliskim przedszkolu czy domu opieki społecznej. Przedstawienie wyników działań poza szkołą jest dla młodych ludzi dodatkowym czynnikiem motywującym i dostarczającym wielu emocji.