Rola nauczyciela jako koordynatora

Dobry nauczyciel to taki, który zamiast wyręczać uczniów, pozwala im wziąć pełną odpowiedzialność za przebieg i rezultaty projektu.
W pracy projektem nauczyciel odgrywa rolę inspiratora, koordynatora i konsultanta. Co to oznacza?

Kiedy nauczyciel proponuje uczniom pracę za pomocą projektu, powinien przyjąć wobec młodych ludzi rolę inną niż tradycyjna. Kieruje przebiegiem przedsięwzięcia, zatem musi:

  • być organizatorem, strategiem i negocjatorem,
  • motywować uczniów,
  • inicjować działania,
  • przewidywać możliwe skutki poszczególnych posunięć. 

Nauczyciel odgrywa więc rolę inspiratora, koordynatora i konsultanta. Powinien posiadać wiedzę z zakresu problematyki, której projekt dotyczy. Musi znać także technikę planowania działań, ustalić realne terminy wykonania poszczególnych zadań, a także pomagać uczniom w podejmowaniu decyzji dotyczących podziału obowiązków i orientować się, jakimi zasobami dysponuje szkoła oraz jakie mogą być ewentualne koszty sfinalizowania niektórych etapów projektu.

Praca projektem wymaga od nauczyciela koordynującego rozwiniętych zdolności komunikacyjnych – między innymi umiejętności pozyskiwania do współuczestnictwa jak największej liczby osób (na przykład sponsorów, rodziców, przedstawicieli środowiska lokalnego) oraz motywowania uczniów i nauczycieli współpracujących. Ważne jest także twórcze i odważne podejście do problemów, które mogą pojawić się w trakcie pracy.

Podczas realizacji projektu postawa nauczyciela, który czuwa nad przebiegiem działań, jest niezwykle ważna. Musi on zdawać sobie sprawę, że w trakcie pracy nie można wszystkiego ściśle określić, a rezultat może być inny niż oczekiwany. Projekt, nawet jeśli realizujemy go według pomysłu wielokrotnie sprawdzonego w praktyce, ma zawsze cechy działania nowatorskiego.

Zdarza się, że przedsięwzięcie w trakcie realizacji „dojrzewa”, pojawiają się nowe pomysły, a nieprzewidziane sytuacje wymagają wprowadzenia zmian. Zarządzanie projektem oznacza kierowanie nim od pojawienia się koncepcji do zakończenia pracy oraz dostosowywanie go do rzeczywistych warunków.

Wiele osób realizujących projekty różnego typu podkreśla, że mają one rozmaite fazy. Jedną z nich jest tak zwana czarna godzina projektu – moment kryzysowy, w którym okazuje się, że określone działania nie przebiegają tak, jak je sobie wcześniej zaplanowaliśmy.

Kiedy jednak zdołamy pokonać ten etap, pierwsze znaczące rezultaty zaczynają przynosić satysfakcję. Jeśli do projektu podejdziemy w sposób profesjonalny, a zarazem uznamy, że może być on dla uczniów świetną zabawą, przedsięwzięcie z pewnością zakończy się sukcesem.