Zakamarki projektu, czyli zasada 4R – relacje, refleksja, rozwój i radość

Autor: Marta Florkiewicz-Borkowska, 20.10.2020
Jak zacząć pracować za pomocą projektu, na co uważać w trakcie realizacji i czego nie może zabraknąć w jego podsumowaniu? Obejrzyj webinarium.

Trzon projektu stanowią jego 4 główne elementy:

 • wybór tematu,
 • określenie celów i ustalenie harmonogramu,
 • działanie, czyli realizacja działań na podstawie harmonogramu,
 • publiczna prezentacja.

Wyodrębniamy 3 etapy projektu:

 • etap pierwszy: przed realizacją projektu,
 • etap drugi: w trakcie realizacji projektu,
 • etap trzeci: po zrealizowaniu projektu.

Etap pierwszy pełni funkcję najważniejszą. Ma charakter wprowadzający i motywujący. Ważne są integracja grupy, ustalenie jej zasobów i mocnych stron poszczególnych członków. Ważny jest czas (pośpiech niewskazany).

O czym warto pamiętać:

 • dajemy przestrzeń uczniom,
 • nie przejmujemy inicjatywy,
 • integrujemy grupę,
 • ustalamy wspólne zasoby i mocne strony,
 • rozbudzamy motywację do działania,
 • plan działań i harmonogram to nie cyrograf – zaopatrz uczniów w tę wiedzę.

Etap drugi to etap akcji i działania. Nauczyciel pełni rolę doradczą, wspierającą, moderującą i motywującą.

O czym warto pamiętać:

 • Pamiętaj, aby odpowiednio dużo czasu poświęcić na przygotowanie uczniów do części finałowej, czyli prezentacji projektu, nie zapominając o różnorodnych jej formach.
 • Praca na tym etapie działań projektowych to praca w procesie – warto zapoznać się z pojęciem procesu grupowego.
 • Możliwe są zastoje i nieoczekiwane zwroty akcji – to jest ok.
 • Odpowiedzialność za realizację ponoszą uczniowie – nie daj się „wkręcić” w działanie za nich.
 • Zatrzymanie się może oznaczać znacznie więcej niż bezmyślne podążanie dalej.
 • Publiczna prezentacja może przybrać różne formy, w których każdy członek grupy znajdzie swoje miejsce.

Etap trzeci to etap podsumowań, refleksji, ewaluacji i samooceny. To ważny etap uważności nad działaniami, które udało nam się zrealizować, lecz także nad tymi, które nie do końca poszły po naszej myśli.

O czym warto pamiętać:

 • Nie żałuj czasu na spotkania na tym etapie.
 • Przemyśl sposób i formę oceniania.
 • Skup się na procesie  – na tych spektakularnych elementach, lecz także zwróć uwagę na szczegóły i drobne osiągnięcia.
 • Ważne jest to, co się udało, jak i to, co nie wyszło.
 • Samoewaluacja uczniów jest bardzo ważna – to wzmocnienie ich wartości, wzbudzenie poczucia sukcesu.

Zasada 4R, czyli elementy, które powinny znaleźć się w każdym projekcie

 • Relacje – ważne są zarówno te pomiędzy grupą i nauczycielem, jak również pomiędzy uczniami. Jeśli nie zatroszczymy się o nie w pierwszym etapie, możemy mieć problem na kolejnych. Dobre relacje sprzyjają dobrej współpracy, a bez niej nie ma dobrego projektu.
 • Refleksja – ważna w podejmowaniu każdego działania, ale w projekcie najważniejsza w etapie trzecim – przy podsumowaniu i ewaluacji.
 • Rozwój – na każdym etapie – to przyrost wiedzy i umiejętności.
 • Radość – dzięki niej łatwiej o motywację do działania, chęci i dobry nastrój. Dzięki radości lepiej układa się współpraca i atmosfera pracy projektowej.

Ważną częścią w realizacji działań projektowych jest technologia. Praktycznie na każdym etapie mamy zestaw stron i aplikacji, które możemy wykorzystać.

 • Dysk Google – wspólna praca na dokumencie umożliwia zaplanowanie działań projektowych i ustalenie harmonogramu.
 • AnswerGarden (www.answergarden.ch) – narzędzie idealne do przeprowadzenia szybkiej burzy mózgów, zbieranie pomysłów oraz informacji zwrotnej.
 • Padlet (www.padlet.com) – wirtualna tablica korkowa do zbierania zasobów niezbędnych do realizacji projektu. Możemy gromadzić pliki, zdjęcia, linki do ważnych stron.
 • Canva (www.canva.com) – strona webowa, jak i aplikacja umożliwiająca tworzenie plakatów, ulotek, infografik.

Dekalog nauczyciela 

1. Wspieraj, a nie wyręczaj.
2. Daj przestrzeń.
3. Rozbudzaj pasję i zainteresowania.
4. Dbaj o relacje i  dobrą atmosferę.
5. Błędy są ok.
6. Wszyscy w zespole są tak samo ważni.
7. Obserwuj i reaguj.
8. Zrób coś inaczej.
9. Pamiętaj, że liczy się proces, nie efekt końcowy. 
10. Zaprzyjaźnij się z zasadą 4R. 

Obejrzyj webinarium

Jak zacząć pracować metodą projektu, na co uważać w trakcie realizacji projektu i czego nie może zabraknąć w jego podsumowaniu? Obejrzyj webinarium, usystematyzuj wiedzę o pracy projektem i stań się ekspertem/-ką w tej dziedzinie.