Numer projektu: 1394
Kategoria projektu: Szkoła ponadpodstawowa

WielkiOgrodnicus.exe

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

POMYSŁ: Realizacja tematów działu  RÓŻNORODNOŚĆ I FUNKCJONOWANIE ROŚLIN z wykorzystaniem narzędzi tj.: grywalizacja, TIK oraz sketchnoting uzupełniona o zadania dodatkowe: warsztaty las w słoiku, warsztaty w przedszkolu, warsztaty z ogrodnictwa w szkole dla uczniów pozostałych klas, zielona lekcja w plenerze oraz wykonanie zielnika metodą tradycyjną i z użyciem aplikacji. 
Gra - realizacja materiału
Sketchnoting - stworzenie bazy notatek graficznych z każdego działu
TIK - opracowanie bazy ćwiczeń z zastosowanie aplikacji i platform tj.: padlet, learningApps, Kahoot, WordArt, Canva, Wordwall, QR generator, Mentimeter 
 
GŁÓWNYM CELEM projektu jest realizacja podstawy programowej z biologii z odpowiednich działów poprzez wzbudzenie zainteresowania młodzieży trudną tematyką z działu botaniki. Treści związane z cyklami rozwojowymi, trudnym nazewnictwem i małą ilością godzin sprawiają, że dział ten nie jest chętnie odbierany przez uczniów – a więc, by go trochę odczarować opracowana została fabuła gry – uwolnienie Stefana z dziwacznego, roślinnego labiryntu Wielkiego Ogrodnicusa (w załączniku galerii). Oprócz zaintrygowania tematem, celem jest również wzbudzenie zaangażowania w zadania dodatkowe, kształtujące liczne kompetencje kluczowe – dzięki zastosowaniu sketchnotingu oraz narzędzi TIK. Różnorodność działań umożliwi rozwijanie zainteresowań, wspieranie kreatywności i samodzielności uczniów oraz zainspiruje ich do działań praktycznych.

EFEKTY:
poprzez wprowadzenie zgrywalizowanej metody naucznia:
  • wzbudzenie motywacji wewnętrznej uczniów
  • zaangażowanie w realizację zadań obowiązkowych i dodatkowych
  • zaangażowanie uczniów w przygotowanie i realizację warsztatów
poprzez wprowadzenie sketchnotingu:
  • nabycie umiejętności robienia notatek graficznych
  • polepszenie efektów uczenia się uczniów (wykorzystanie neurobiologicznych podstaw opracowania notatek graficznych
poprzez zastosowanie narzędzi TIK
  • urozmaicenie lekcji
  • doskonalenie umiejętności posługiwania się smartfonem i komputerem
Plan działania

Plan działania

Etap I - zapoznanie się z fabułą gry
Pewnego dnia na lekcji biologii uczniowie otrzymali dziwny list, który zaczynał się słowami: „Jeśli czytasz teraz mój list, to znaczy, że nadal tkwię w tym niezwykłym labiryncie najdziwaczniejszych roślin, jakie kiedykolwiek widziałem. Muszę się stąd wyrwać, bo oszaleję – jestem tu sam... pomijając rośliny. Wczoraj nawet, zapominając, że mnie nie rozumieją, zacząłem do nich mówić. Co rzeczywiście śmieszne – poczułem się wtedy spokojniejszy. Co jakiś czas, słyszę głos... który każe mi pielęgnować te rośliny i o nie dbać. Nie jest on groźny, ale nie czuję się zbyt komfortowo wiedząc, że ktoś mnie obserwuje a ja nawet go nigdy nie widziałem. Żeby oswoić się z tą myślą, że nie jestem tu sam, nazwałem tę postać Wielkim Ogrodnicusem. Dziś Wielki Ogrodnicus znów przemówił. Obiecał, że uwolni mnie, jeśli tylko udowodnię, że potrafię być dobrym ogrodnikiem. A ja nawet nie wiem od czego zacząć... nie znam się na roślinach, nie wiem nawet jak odróżnić paproć od mchu, tulipana od róży, nie mówiąc już o tym, jak się nimi zajmować, co jedzą i piją... nie mam tu nawet narzędzi... Pomóż mi... 
Stefan  s  sfw   hykll   ”  ... i tak zaczyna się nasza przygoda

Etap II - realizacja działań - w oparciu o (załączony) Kalendarz ogrodnika

GRA -  realizacja materiału
SKETCHNOTING - stworzenie bazy notatek graficznych z każdego działu
TIK - opracowanie bazy ćwiczeń z zastosowanie aplikacji i platform tj.: padlet, learningApps, Kahoot, WordArt, Canva, Wordwall, QR generator, Mentimeter

ETAP III - PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE WIEDZY UCZNIÓW:
WARSZTATY:

warsztaty las w słoiku, warsztaty w przedszkolu, warsztaty z ogrodnictwa w szkole dla uczniów pozostałych klas, 
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
zielona lekcja w plenerze oraz wykonanie zielnika metodą tradycyjną i z użyciem aplikacji. 
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Pomysł będzie realizowany przez uczniów klasy II Technik Ortopeda na lekcjach biologii - etap I
Etap II i III realizowany będzie z uczniami naszej szkoły oraz przedszkolakami.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Etap II i III należy do uczniów - m.in. notatki graficzne, baza narzędzi TIK, gadżety projektowe, opracowywanie scenariuszy zajęć z innymi uczniami oraz przedszkolakami a przede wszystkim realizacja zadań z GRY WielkiOgrodnicus.exe

umiejętności:
- samodzielna praca
- praca w grupie
- organizacja czasu
- kreatywne podejście do tematu
- wspierania się nawzajem
- określanie celów i metod ich realizacji
- trzymanie się ram czasowych
- dyscyplina
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Wydanie sketchnotkowych plakatów i gadzetow projektowych oraz stworzenie miejsca w ogrodzie szkolnym na tzw. zielone lekcje
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Tematyka, sposób jej realizacji poprzez grywalizację i sketchnoting oraz narzędzia TIK
Opis realizacji

Opis realizacji

Projekt WielkiOgrodnicus.exe był w założeniu projektem wielopłaszczyznowym, przeznaczonym w pierwszym etapie dla uczniów klasy II technik ortopeda – w celu realizacji w sposób zgrywalizowany z elementami myślenia wizualnego i zastosowania narzędzi TIK materiału z podstawy programowej z biologii – botaniki.  I to udało się idealnie zrealizować zgodnie z harmonogramem.

 Na potrzeby tego projektu został założony padlet (link:https://pl.padlet.com/bogna_mikolajczyk/dlwrplm3u46t), w którym utworzono następujące działy:
·         ZASADY GRY (logo projektu, list wprowadzający w fabułę, harmonogram zadań, zbiór zasad gry oraz plik Excel z punktacją uczniów)
·         ZADANIA (rozpisane szczegółowo lekcje w ramach gry z określeniem typu zadań, ich treści oraz ilości punktów)
·         PRZYDATNE LINKI (pogrupowane tematycznie narzędzie TIK, które były przedstawiane uczniom i których dotyczyły zadania)
·         QUIZY (te tworzone dla uczniów i przez uczniów)
·         ZBIÓR PRAC SZKOLNYCH I DOMOWYCH (również pochodzących z nauczania zdalnego) – jest to podsumowanie naszych działań.
·         PROJEKTY W RAMACH WARSZTATÓW DLA DZIECI
·         SPOTKANIA ON-LINE Z NAUCZYCIELAMI I EDUKATORAMI MYŚLENIA WIZUALNEGO - W RAMACH PROJEKTU "ZAPROŚ MNIE NA SWOJĄ LEKCJĘ" (w ramach realizacji warsztatów ze sketchnotingu w wersji on-line)
·         SKETCHNOTING W PRAKTYCE (link do mojego webinar pt.  „Myślenie wizualne na lekcji biologii”, przydatne materiały dot. myślenia wizualnego i tworzenia notatek oraz linki do spotkań z Agatą Jakuszko-Sobocką dot. rysowania i sketchnotingu)
·         O UCZENIU SŁÓW KILKA (linki i sketchnotki pochodzące z serii spotkań z Agatą Baj w ramach „Krótkich lekcji o uczeniu się”)
·         PLANY NA WARSZTATY (które zostały już opłacone i zarezerwowane na przyszły czas poza pandemią).
 
Drugi etap działań, przypadający na okres wiosny miał być związany z warsztatami w przedszkolu, gdzie młodzież miała uczyć dzieci dbania o przyrodę i ogólnie pojętego szacunku. Warsztaty przedszkolne również miały dotyczyć sadzenia roślin - ten element musiał zostać wyeliminowany z projektu ze względu na sytuację pandemiczną. Za to został on przekierowany na młodzież naszej szkoły, która w swoich domach zakładała różne hodowle doniczkowe (- linki w Padlecie). Natomiast dla dzieci przedszkolnych przygotowaliśmy filmiki z czytanymi wierszami o tematyce roślinnej. Jedna z uczennic napisała nawet bajkę pt. „Parzący Dwór”, którą również czyta (- linki w Padlecie)
 
Również profesjonalne warsztaty „Las w słoiku” i „Bioindykatory” w Śląskim Ogrodzie Botanicznym zostały przeniesione na inny czas – gdyż są opłacone i zarezerwowane (- w Padlecie). 

Przekierowaliśmy naszą aktywność na społeczność naszej szkoły. Młodzież w ramach zadań kreatywnych – dodatkowych wykonywała: ZIELNIKI RYSUNKOWE I TRADYCYJNE, LAPBOOKI, RYSUNKI, MODELE, MEMY, DOŚWIADCZENIA DOMOWE (które specjalnie opracowaliśmy w tym celu), PLAKATY, MAPY MYŚLI, SKETCHNOTKI, FILMIKI (o budowie liścia i hodowli roślin na balkonie), itd.  (- linki w Padlecie)

 Całość podsumowuje ankieta (- w Padlecie).

Zamiast tradycyjnych warsztatów stacjonarnych z myślenia wizualnego, zaproponowałam uczniom spotkania online z rysującymi nauczycielami i edukatorami, m.in. z Danką Gierczak (Teach&Sketch), Anną Żertką (Bio-chemiczne sketchnotki) oraz doskonale znaną Agatą Baj (autorką Myślografii). Ponadto, uczniowie mogli korzystać i oglądać webinary dot, rysowania m.in. Agaty Jakuszko-Sobockiej czy mój – o sketchnotingu na biologii (- linki w Padlecie).
Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwaniem była sama gra dla uczniów. Założenie grywalizacji bazuje przede wszystkim na samodyscyplinie a o tym uczniowie najczęściej wspominali w ankiecie, jako elemencie trudnym.

Drugim problemem zdecydowanie była sytuacja, w jakiej przyszło nam funkcjonować od marca. Część pomysłów musieliśmy odłożyć - jak np. warsztaty w Radzionkowie, a inne zmodyfikować. Jednak z każdej tej sytuacji mogliśmy wyciągnąć lekcję a uczniowie nauczyli się elastyczności w działaniach projektowych. Co na pewno w dorosłym życiu im się przyda. 

Ponadto młodzież z całej szkoły chętnie podjęła się wykonywania zadań dodatkowych bazujących na pomysłach aplikacjach z WielkiegoOgrodnicusa.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie, co wyszło w ankiecie oraz naszych rozmowach, nauczyli się przede wszystkim samodyscypliny - jakiej wymaga gra. Gdy zbagatelizuje się początek gry, nie będzie się wykonywało systematycznie zadań, to ich ilość w momencie chęci nadgonienia jest zbyt duża i nie do przejścia. Uczniowie musieli wykazać się postawą, że biorą odpowiedzialność za swoją naukę na siebie i tym samym, że to od nich (tak namacalnie) zależy ocena. A jak pokazała nasza rzeczywistość - od połowy marca ta świadomość, konieczność samodyscypliny i mobilizacji jest bardzo przydatna. 

Dodatkowo na potrzeby nauczania zdalnego został opracowany planer szkolny. Choć uczniowie sami przyznali, że dzięki harmonogramowi gry - łatwiej im zaplanować szkolne działania w "czasie zarazy".
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Ze względu na sytuację pandemiczną w Polsce, chcieliśmy wprowadzić pewne dodatkowe pomysły - aby choć trochę w tym nauczaniu zdalnym się wykazać. Nasze działania pierwotnie miały być skierowane do przedszkolaków i dzieci ze szkół podstawowych - stąd też narodził się pomysł czytania bajek, wiersz, a nawet napisania przez uczennicę bajki. Linki trafiły do zaprzyjaźnionych nauczycieli. 

Natomiast warsztaty z myślenia wizualnego, które miały odbywać się stacjonarnie - zostały zmienione na wersję on-line. Dodałam też spotkania z gośćmi specjalnymi on-line. 

Młodzież ze szkoły - realizująca zadania dodatkowe.
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Dumni jesteśmy z tego, że udało się grę doprowadzić do końca, że stworzyliśmy padlet, z którego uczniowie mogą ciągle korzystać oraz z tego, że umieliśmy się odnaleźć z naszymi założeniami w nowej sytuacji.
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Inaczej musieliśmy podejść do planu działania, co też jest świetną nauką dla moich uczniów, że w obecnych czasach nie wolno się zamykać na nowe rozwiązania. Cały czas trzeba być otwartym, chętnym na nowe doświadczenia, a także kreatywnym. 

Te cechy są niezbędne w życiu dorosłym i chyba innym nauczycielom zwróciłabym uwagę, aby zawsze mieli w zanadrzu plan B, lub byli na niego po prostu, zwyczajnie przygotowanym. 

Sytuacja obecna również wymusiła na nas poszukiwanie nowych pomysłów - a więc kreatywność i współpraca.
Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu wynikające np. z zawieszenia zajęć w szkołach

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu wynikające np. z zawieszenia zajęć w szkołach

Tak jak pisałam powyżej - zmieniała się możliwość odbywa się warsztatów w ogrodzie botanicznym czy lasu w słoiku. Nie mogliśmy również przeprowadzić lekcji z przedszkolakami i dziećmi z SP. Ale udało się te elementy zmodyfikować i uczniowie również on-line mogli się wykazać kreatywnością i działaniem. 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant został przekazany na realizację założeń dot. myślenia wizualnego, czyli warsztatów, zakup sprzętu do pracowni związanego z hodowlą roślinną i nagrody dla najbardziej aktywnego ucznia w grze, opłacenie warsztatów "Las w słoiku". 
Filmy

Filmy

wszystkie linki do filmów z YT, linki do prac uczniów, prezentacje, założenia gry, prace z różnych aplikacji , również z Genial.ly i quizów dostępne w padlecie:

https://pl.padlet.com/bogna_mikolajczyk/dlwrplm3u46t

https://youtu.be/WN0SfLmTZ4s
https://youtu.be/WN0SfLmTZ4s

Szkoła

Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej -Curie

Adres

Opolska 26, 42-600 Tarnowskie Góry

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów