Numer projektu: 1394
Kategoria projektu: Szkoła ponadpodstawowa

WielkiOgrodnicus.exe

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

POMYSŁ: Realizacja tematów działu  RÓŻNORODNOŚĆ I FUNKCJONOWANIE ROŚLIN z wykorzystaniem narzędzi tj.: grywalizacja, TIK oraz sketchnoting uzupełniona o zadania dodatkowe: warsztaty las w słoiku, warsztaty w przedszkolu, warsztaty z ogrodnictwa w szkole dla uczniów pozostałych klas, zielona lekcja w plenerze oraz wykonanie zielnika metodą tradycyjną i z użyciem aplikacji. 
Gra - realizacja materiału
Sketchnoting - stworzenie bazy notatek graficznych z każdego działu
TIK - opracowanie bazy ćwiczeń z zastosowanie aplikacji i platform tj.: padlet, learningApps, Kahoot, WordArt, Canva, Wordwall, QR generator, Mentimeter 
 
GŁÓWNYM CELEM projektu jest realizacja podstawy programowej z biologii z odpowiednich działów poprzez wzbudzenie zainteresowania młodzieży trudną tematyką z działu botaniki. Treści związane z cyklami rozwojowymi, trudnym nazewnictwem i małą ilością godzin sprawiają, że dział ten nie jest chętnie odbierany przez uczniów – a więc, by go trochę odczarować opracowana została fabuła gry – uwolnienie Stefana z dziwacznego, roślinnego labiryntu Wielkiego Ogrodnicusa (w załączniku galerii). Oprócz zaintrygowania tematem, celem jest również wzbudzenie zaangażowania w zadania dodatkowe, kształtujące liczne kompetencje kluczowe – dzięki zastosowaniu sketchnotingu oraz narzędzi TIK. Różnorodność działań umożliwi rozwijanie zainteresowań, wspieranie kreatywności i samodzielności uczniów oraz zainspiruje ich do działań praktycznych.

EFEKTY:
poprzez wprowadzenie zgrywalizowanej metody naucznia:
  • wzbudzenie motywacji wewnętrznej uczniów
  • zaangażowanie w realizację zadań obowiązkowych i dodatkowych
  • zaangażowanie uczniów w przygotowanie i realizację warsztatów
poprzez wprowadzenie sketchnotingu:
  • nabycie umiejętności robienia notatek graficznych
  • polepszenie efektów uczenia się uczniów (wykorzystanie neurobiologicznych podstaw opracowania notatek graficznych
poprzez zastosowanie narzędzi TIK
  • urozmaicenie lekcji
  • doskonalenie umiejętności posługiwania się smartfonem i komputerem
Plan działania

Plan działania

Etap I - zapoznanie się z fabułą gry
Pewnego dnia na lekcji biologii uczniowie otrzymali dziwny list, który zaczynał się słowami: „Jeśli czytasz teraz mój list, to znaczy, że nadal tkwię w tym niezwykłym labiryncie najdziwaczniejszych roślin, jakie kiedykolwiek widziałem. Muszę się stąd wyrwać, bo oszaleję – jestem tu sam... pomijając rośliny. Wczoraj nawet, zapominając, że mnie nie rozumieją, zacząłem do nich mówić. Co rzeczywiście śmieszne – poczułem się wtedy spokojniejszy. Co jakiś czas, słyszę głos... który każe mi pielęgnować te rośliny i o nie dbać. Nie jest on groźny, ale nie czuję się zbyt komfortowo wiedząc, że ktoś mnie obserwuje a ja nawet go nigdy nie widziałem. Żeby oswoić się z tą myślą, że nie jestem tu sam, nazwałem tę postać Wielkim Ogrodnicusem. Dziś Wielki Ogrodnicus znów przemówił. Obiecał, że uwolni mnie, jeśli tylko udowodnię, że potrafię być dobrym ogrodnikiem. A ja nawet nie wiem od czego zacząć... nie znam się na roślinach, nie wiem nawet jak odróżnić paproć od mchu, tulipana od róży, nie mówiąc już o tym, jak się nimi zajmować, co jedzą i piją... nie mam tu nawet narzędzi... Pomóż mi... 
Stefan  s  sfw   hykll   ”  ... i tak zaczyna się nasza przygoda

Etap II - realizacja działań - w oparciu o (załączony) Kalendarz ogrodnika

GRA -  realizacja materiału
SKETCHNOTING - stworzenie bazy notatek graficznych z każdego działu
TIK - opracowanie bazy ćwiczeń z zastosowanie aplikacji i platform tj.: padlet, learningApps, Kahoot, WordArt, Canva, Wordwall, QR generator, Mentimeter

ETAP III - PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE WIEDZY UCZNIÓW:
WARSZTATY:

warsztaty las w słoiku, warsztaty w przedszkolu, warsztaty z ogrodnictwa w szkole dla uczniów pozostałych klas, 
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
zielona lekcja w plenerze oraz wykonanie zielnika metodą tradycyjną i z użyciem aplikacji. 
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Pomysł będzie realizowany przez uczniów klasy II Technik Ortopeda na lekcjach biologii - etap I
Etap II i III realizowany będzie z uczniami naszej szkoły oraz przedszkolakami.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Etap II i III należy do uczniów - m.in. notatki graficzne, baza narzędzi TIK, gadżety projektowe, opracowywanie scenariuszy zajęć z innymi uczniami oraz przedszkolakami a przede wszystkim realizacja zadań z GRY WielkiOgrodnicus.exe

umiejętności:
- samodzielna praca
- praca w grupie
- organizacja czasu
- kreatywne podejście do tematu
- wspierania się nawzajem
- określanie celów i metod ich realizacji
- trzymanie się ram czasowych
- dyscyplina
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Wydanie sketchnotkowych plakatów i gadzetow projektowych oraz stworzenie miejsca w ogrodzie szkolnym na tzw. zielone lekcje
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Tematyka, sposób jej realizacji poprzez grywalizację i sketchnoting oraz narzędzia TIK

Szkoła

Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej -Curie

Adres

Opolska 26, 42-600 Tarnowskie Góry

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów