Numer projektu: 1248
Kategoria projektu: Szkoła ponadpodstawowa

Ptaki migrujące i zimujące.

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Uczniowie z klasy 1b Liceum Ogólnokształcącego w Czaplinku postanowili stworzyć zakątek przyjazny ptakom na terenie należącym do szkoły.  Młodzież pragnie zapewnić ptakom, które nie migrują i zostają w Polsce podczas sezonu zimowego idealne schronienie. Uczniowie chcą uświadomić społeczeństwu, że należy dbać o ptaki zimą. 
Plan działania

Plan działania

Podczas trwania projektu chcemy założyliśmy sobie cele, które chcemy osiągnąć:
- zapewnienie ptakom schronienia podczas zimy, dokarmianie poprzez zakup nasion, kasz, zbóż, ziarnami słonecznika, dyni, orzechy suszone owoce tłuszcz zwierzęcy słonina łój,
- przedstawienie uczniom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  prezentacji na temat roślinności w Polsce oraz ptaków migrujących i zimujących w Polsce.
- przedstawieni prezentacji o metodyce prowadzenia  monitoringu ornitologicznego
- wykonanie przez uczniów  i założenie karmników na terenie szkoły
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Działania chcemy prowadzić na terenie szkoły przez okres od listopada 2019 r do czerwca 2020 r. 
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczestnicy grupy projektowej nauczą się:
• formułowanie problemów oraz celów (projektu), 
• korzystanie z różnych źródeł informacji, 
• analizowanie informacji, 
• rozwiązywanie problemów w sposób twórczy, 
• formułowanie i wyrażanie swoich opinii, 
• nabywanie odpowiedzialności za wykonanie własnej pracy, 
• planowanie własnych działań, 
• organizowanie własnej pracy zgodnie z podpisanym kontraktem, 
• samoocena swojej pracy. 
• formułowanie zasad pracy w grupie, 
 • słuchanie opinii innych osób, 
 • podejmowanie decyzji grupowych,
 • poszukiwanie kompromisu, 
 • dyskutowanie, 
 • podejmowanie różnych ról w pracy grupy, 
 • dokonywanie oceny pracy grupowej. 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu chcemy przeznaczyć w części na 2-dniowy wyjazd do laboratorium biologicznego w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, gdzie odbędą się zajęcia rozwijające nasze pasje i umiejętności w dziedzinie biologii. Pragniemy również zarażać młodzież naszą pasją jaką jest biologia i zorganizować konkurs biologiczny w naszej szkole, a nagrody zakupić za wygrany grant.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

 Wykonywanie projektu i zrealizowanie założonych celów jest  dla nas niezwykle interesujące oraz odbieramy projekt jako pouczające doświadczanie. Uważamy, że takiego typu projekty są bardzo ważne, ponieważ ukazują nam zupełnie inny świat niż ten, który możemy poznać w szkole czy na podwórku wśród przyjaciół. Chcemy podejmować własne decyzję, poczuć się odpowiedzialni za to co robimy.  W grupie tkwi siła, która zamierzamy wykorzystać i dobrze spożytkować. Chcemy, aby nasza grupa stała się zespołem, a przy tym chcemy zarazić innych naszą pasją, która jest biologia. 
Opis realizacji

Opis realizacji

Podczas realizowania projektu udało nam się zrealizować:
- przygotowanie i przedstawienie prezentacji "Rodzime krzewy i drzewa w naszej okolicy"
- przygotowanie i przedstawienie prezentacji "Znaczenie rodzimych drzew i krzewów owocujących dla ptaków lęgowych"
- przygotowanie i przedstawienie prezentacji "Drzewa i krzewy ptaków lęgowych"
- przygotowanie i przeprowadzenie konkursu biologicznego interaktywnie z wykorzystaniem aplikacji Kahoot.
- zaangażowanie uczniów z Liceum Drzewnego w Czaplinku do zrobienia karmników.
Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Podczas realizacji projektu nie napotkaliśmy żadnych trudności. Jedyna przeszkodą był wybuch pandemii, co uniemożliwiło na dalszą realizacje projektu.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczestnicy grupy projektowej nauczyli  się:
• formułowania problemów oraz celów (projektu), 
• korzystania z różnych źródeł informacji, 
• analizowanie informacji, 
• rozwiązywania problemów w sposób twórczy, 
• formułowania i wyrażanie swoich opinii, 
• nabywania odpowiedzialności za wykonanie własnej pracy, 
• planowania własnych działań, 
• organizowania własnej pracy zgodnie z podpisanym kontraktem, 
• formułowania zasad pracy w grupie, 
 • słuchania opinii innych osób, 
 • podejmowania decyzji grupowych,
 • poszukiwania kompromisu, 
 • dyskutowania, 
 • podejmowania różnych ról w pracy grupy, 
 • dokonywania oceny pracy grupowej. 
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Realizowanie projektu pozwoliło nam nawiązać współprace z Nadleśnictwem w Czaplinku. Zostaliśmy zaproszeni na dodatkowe działania z pracownikami nadleśnictwa i udział w rajdach leśnych. Działania zintegrowały uczniów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych z liceum i technikum. 
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Szczególnie dumni jesteśmy z tego, że przy realizacji projektu nasze relacje się zacieśniły i lepiej poznaliśmy siebie nawzajem. Dużo radości przyniosło nam zorganizowanie konkursu biologicznego dla całej społeczności z ZSP w Czaplinku.
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Podczas realizacji projektu trzymaliśmy się wcześniej napisanego harmonogramu, co pozwoliło nam utrzymanie ładu w realizacji i każdy z nas wiedział co ma robić i w jakim czasie się z tego wywiązać. 
Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu wynikające np. z zawieszenia zajęć w szkołach

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu wynikające np. z zawieszenia zajęć w szkołach

Podczas zawieszenia zajęć zmieniło się wiele, rzeczy, ponieważ mieliśmy dużo działań zaplanowanych na okres wiosenny. Nie odbyło się spotkanie z ornitologiem, spotkanie i wykład w Nadleśnictwie, zawieszanie karmników, dokarmianie ptaków i wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.  
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Wygrany grant wykorzystaliśmy na nagrody w konkursie biologicznym Biologia interaktywnie. 
Filmy

Filmy

https://sway.office.com/J24sMoUzGAee7x7c
 


Szkoła

Liceum Ogólnokształcące im. III Dywizji Strzelców Karpackich

Adres

Parkowa 1, 78-550 Czaplinek

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów