Numer projektu: 1248
Kategoria projektu: Szkoła ponadpodstawowa

Ptaki migrujące i zimujące.

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Uczniowie z klasy 1b Liceum Ogólnokształcącego w Czaplinku postanowili stworzyć zakątek przyjazny ptakom na terenie należącym do szkoły.  Młodzież pragnie zapewnić ptakom, które nie migrują i zostają w Polsce podczas sezonu zimowego idealne schronienie. Uczniowie chcą uświadomić społeczeństwu, że należy dbać o ptaki zimą. 
Plan działania

Plan działania

Podczas trwania projektu chcemy założyliśmy sobie cele, które chcemy osiągnąć:
- zapewnienie ptakom schronienia podczas zimy, dokarmianie poprzez zakup nasion, kasz, zbóż, ziarnami słonecznika, dyni, orzechy suszone owoce tłuszcz zwierzęcy słonina łój,
- przedstawienie uczniom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  prezentacji na temat roślinności w Polsce oraz ptaków migrujących i zimujących w Polsce.
- przedstawieni prezentacji o metodyce prowadzenia  monitoringu ornitologicznego
- wykonanie przez uczniów  i założenie karmników na terenie szkoły
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Działania chcemy prowadzić na terenie szkoły przez okres od listopada 2019 r do czerwca 2020 r. 
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczestnicy grupy projektowej nauczą się:
• formułowanie problemów oraz celów (projektu), 
• korzystanie z różnych źródeł informacji, 
• analizowanie informacji, 
• rozwiązywanie problemów w sposób twórczy, 
• formułowanie i wyrażanie swoich opinii, 
• nabywanie odpowiedzialności za wykonanie własnej pracy, 
• planowanie własnych działań, 
• organizowanie własnej pracy zgodnie z podpisanym kontraktem, 
• samoocena swojej pracy. 
• formułowanie zasad pracy w grupie, 
  • słuchanie opinii innych osób, 
  • podejmowanie decyzji grupowych,
  • poszukiwanie kompromisu, 
  • dyskutowanie, 
  • podejmowanie różnych ról w pracy grupy, 
  • dokonywanie oceny pracy grupowej. 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu chcemy przeznaczyć w części na 2-dniowy wyjazd do laboratorium biologicznego w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, gdzie odbędą się zajęcia rozwijające nasze pasje i umiejętności w dziedzinie biologii. Pragniemy również zarażać młodzież naszą pasją jaką jest biologia i zorganizować konkurs biologiczny w naszej szkole, a nagrody zakupić za wygrany grant.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

 Wykonywanie projektu i zrealizowanie założonych celów jest  dla nas niezwykle interesujące oraz odbieramy projekt jako pouczające doświadczanie. Uważamy, że takiego typu projekty są bardzo ważne, ponieważ ukazują nam zupełnie inny świat niż ten, który możemy poznać w szkole czy na podwórku wśród przyjaciół. Chcemy podejmować własne decyzję, poczuć się odpowiedzialni za to co robimy.  W grupie tkwi siła, która zamierzamy wykorzystać i dobrze spożytkować. Chcemy, aby nasza grupa stała się zespołem, a przy tym chcemy zarazić innych naszą pasją, która jest biologia. 

Szkoła

Liceum Ogólnokształcące im. III Dywizji Strzelców Karpackich

Adres

Parkowa 1, 78-550 Czaplinek

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów