Numer projektu: 1305
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 4–8

Fizyka i chemia - łączy nas WIELKA NOBLISTKA

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Cel:
Wdrażanie działań interdyscyplinarnych  w ramach edukacji przedmiotów ścisłych poprzez przybliżenie uczniów postaci Marii Skłodowskiej - Curie w kontekście jej osiągnięć i dorobku naukowego z chemii i fizyki. 

Opis pomysłu:
Rok 2020 ogłoszony został rokiem fizyki a odchodzący rok, to rok, w którym świętujemy 150-lecie układu okresowego. Obydwa wydarzenia w naszym odczuciu wspaniale łączy postać Marii Skłodowskiej-Cuire.
Nasze działania nastawione są na promowanie przedmiotów ścisłych i ich roli w nauce, technologii i życiu codziennym. Rozwijanie kompetencji kluczowych jest zadaniem każdej szkoły, a na przedmiotach ścisłych powinno być rozwijane ze szczególną troską i zaangażowaniem.  
Plan działania

Plan działania

Działania w ramach projektu będą obejmowały część metodyczną wspólny panel teoretyczny nauczycieli fizyki i chemii  mający na celu wypracowanie wspólnych treści przedmiotowych i wdrażanie ich w czasie zajęć lekcyjnych i poza lekcyjnych. Ze względu na specyfikę przedmiotów ważnym elementem działań będzie projektowanie doświadczeń. Czynniki niebezpieczne jak pierwiastki promieniotwórcze zostaną zastąpione substancjami nie szkodliwymi, a dla zobrazowania luminescencji i fluorescencji użyte zostaną odpowiednie wskaźniki np. rodamina. 
Dodatkowo poszerzona zostania część materiału dotycząca metod fizyko-chemicznych, które są nieobecne w szkole podstawowej, a były niezbędnym elementem pracy Noblistki, np. miareczkowanie.
Uzupełnieniem części teoretyczno-laboratoryjnej będą również projekty i konkursy, m.in. 
 • Zaplanowany został m.in. konkurs na mobilny model atomu pierwiastka czy powiatowy konkurs wiedzy o dorobku i osiągnięciach Marii Skłodowskiej-Curie
 •  Na kanwie udostępnionych przez nauczycieli materiałów biograficznych, uczniowie stworzą ogromny baner "Oś życia Marii S-C", który zawiśnie w szkole jako element rozpoczynający obchody Roku Fizyki. 
 •  Zaplanowany jest również udział uczniów w sesjach popularno-naukowych organizowanych przez Wydział Fizyki UŚl. 
 • Stworzone zostaną również plakaty promujące nauki ścisłe.
 • Podczas Festiwalu Nauki w szkole szkolne koło KMO będzie prezentowało swoje prace konstruktorskie.
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Projekt realizowany będzie w Zespole Szkół i Placówek nr 1 w Katowicach.
Obejmować będzie całą społeczność szkolną.
Termin projektu/działań XII.19 - V.20
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu:
 • osiągnięć naukowych Noblistki i jej rodziny oraz współpracowników,
 • promieniotwórczości naturalnej i sztucznej,
 • planowania i przeprowadzania doświadczeń,
 • koordynowania pracami mniejszych grup podczas działań projektowych,
 • pracy pod presją czasu,
 • odpowiedzialności,
 • systematyczności,
 • pracy w grupie.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant chcielibyśmy wykorzystać na zorganizowanie Dnia Marii Słodowskiej-Curie podczas, którego odbędzie się międzyszkolny konkurs „Międzygwiezdny pył”, którego tematem przewodnim będzie właśnie postać polskiej Noblistki oraz promieniotwórczość. 
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Projekt włącza w działania całą społeczność szkolną i lokalną a nie tylko wybraną grupę. Wypracowane produkty oraz zdobyta wiedza z tych działań zostaną z powodzeniem wykorzystane przez uczniów w dalszej edukacji. Promowanie przedmiotów ścisłych w sposób praktyczny to ich najlepsza reklama. Osoba Marii S-C spaja w całość świat nauki i pokazuje jej elastyczność. Pokazuje również, że warto poszukiwać i tworzyć dla dobra innych.

Szkoła

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Ignacego Jana Paderewskiego

Adres

Paderewskiego 46, 40-282 Katowice

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów