Numer projektu: 174
Kategoria projektu: Szkoła ponadpodstawowa

„Satysfakcja z pracy kelnera”

Grant Internautów

Grant Internautów

Przyznawany przez Internautów w głosowaniu.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

W dzisiejszym szybkim tempie życia zapominamy o przyjemnościach. Chcemy przypomnieć o tym, że praca zawodowa może dać satysfakcję i wybór kierunku kształcenia nie jest stratą czasu. 
Plan działania

Plan działania

Chcemy za pomocą warsztatów dla uczniów naszej szkoły, polegających na wzajemnej obserwacji, analizie wniosków wypływających ze szczegółów podczas  realizacji scenek obsługi gości w Sali restauracyjnej przygotować absolwenta szkoły do realizacji zadań zawodowych oraz dostosować absolwenta do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy.
 
. Stawiamy na zabawę i sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach w pracy kelnera. Po każdej scence będą układane scenki widziane w krzywym zwierciadle, z humorem.
Działania:

 1.Spotkanie inauguracyjne:
 
- zapoznanie z regulaminem uczestnictwa w kursie
- rozeznanie oczekiwań uczniów wynikających z uczestnictwa w kursie ( ankieta )
- przekazanie pomocy dydaktycznych uczniom

 2.Zapoznanie uczniów z programem kursu i harmonogramem spotkań  na cały rok

 3.Realizacja kursu w ramach projektu zgodnie z harmonogramem

 4.Zdiagnozowanie osiągnięć uczniów

 5.Ewaluacja
 
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Projekt realizowany będzie od stycznia 2021 do czerwca 2021 w Zespole Szkół im.prof. J. Groszkowskiego w Mielcu, podczas zajęć lekcyjnych a także dodatkowych poza zajęciami szkolnymi. W ramach realizacji projektu planujemy zorganizować systematyczne spotkania uczniów służące zarządzaniu i koordynowaniu projektem. Praca w grupach odbywać się będzie również popołudniami w domach w celu opracowania zebranych materiałów oraz przygotowania ich do publikacji.

Działania:

 1.Spotkanie inauguracyjne:
 
- zapoznanie z regulaminem uczestnictwa w kursie
- rozeznanie oczekiwań uczniów wynikających z uczestnictwa w kursie ( ankieta )
- przekazanie pomocy dydaktycznych uczniom

 2.Zapoznanie uczniów z programem kursu i harmonogramem spotkań  na cały rok

 3.Realizacja kursu w ramach projektu zgodnie z harmonogramem

 4.Zdiagnozowanie osiągnięć uczniów

 5.Ewaluacja
 


Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Prowadzenie warsztatów jest możliwe online i zamierzamy w przypadku nauki zdalnej realizować je właśnie w taki sposób. Będziemy za pomocą kanałów wideo rejestrować różne sytuacje, skorzystamy też z gotowych filmów i będziemy  je omawiać za pomocą kanałów głosowych. 
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie będą odpowiadali za przygotowanie dialogów i rekwizytów (bieliznę stołową, elementy metalowej, szklanej i porcelanowej zastawy stołowej ) oraz za ustalenie harmonogramu i kolejności przedstawiania scenek z obsługi. Dzięki temu członkowie grupy projektu nauczą się jak postępować w trudnych i stresujących sytuacjach w pracy kelnera i jak można takie sytuacje obrócić w humor, który działa relaksująco.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant chcemy przeznaczyć na zakup wózka kelnerskiego z jego wyposażeniem, który jest niezbędny do ćwiczeń obsługi konsumenta w hotelu
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

 Rynek gastronomiczny zmienił się nie do poznania przez ostatnie pół roku. Wszystko odbyło się na drodze rewolucji, a nie ewolucji.  Stąd też głównym hasłem i trendem na najbliższe lata w gastronomii, turystyce a tym samym w barmaństwie jest efektywne zarządzanie zespołem, odpowiednie planowanie działań. Dotyczy to zarówno małych rodzinnych firm jak i dużych sieci.  Jeden klucz, który chroni i daje nadzieję dla wybranych zawodów, to właśnie wysoka jakość i zbudowana renoma. Wszystko opiera się na zaufaniu w jakość tego co robimy-z tego nie wolno nigdy zrezygnować .
Młodzież powinna uwierzyć w przyszłość zawodu kelnera.
Opis realizacji

Opis realizacji

 
Pomysł polegał na doskonaleniu umiejętności niezbędnych w pracy kelnera. Dzięki wysokim kwalifikacjom praca staje się prosta, daje radość i przynosi satysfakcję. Niewiele osób pracujących zawodowo lubi to co robi. Dzięki ćwiczeniom prowadzonym za pomocą nowo zakupionego sprzętu młodzież doskonaląc się nabrała pewności siebie, wiary we własną wiedze i umiejętności. Zdecydowanie mając takie doświadczenie satysfakcja z pracy kelnera została osiągnięta.
Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Największym problemem w realizacji stały się zajęcia praktyczne, które tylko częściowo mogliśmy przeprowadzić w szkole, co było podyktowane obostrzeniami ze względu na panującą pandemię. Jednak, gdy tylko było to możliwe wykorzystywaliśmy sprzęt spotykając się w szkole.
Problemem była też odpowiednia motywacja do uczestnictwa w zajęciach. Ostatecznie udało się nam przeprowadzić kilka zajęć w pełnym składzie.
 
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

 
Uczniowie uczyli się różnych metod obsługi oraz doskonalili technikę każdej z nich. Wśród najtrudniejszych znajduje się metoda angielska, w której wykorzystuje się wózek pomocniczy do obsługi gości. Poza tym pozostały sprzęt umożliwił uczniom praktyczne ułożenie stołu bufetowego, który jest najczęstszą, bo najbardziej ekonomiczną formą podawania śniadań.
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Uczniowie doskonale są przygotowani do zawodowych praktyk, ale też do pracy zawodowej. Największą korzyścią jest wzbogacenie rynku pracy w doskonale wykwalifikowanych kelnerów, przygotowanych do profesjonalnej obsługi gości w każdej restauracji. Poza tym uczniowie podnieśli swoje kwalifikacje i odkryli pewność siebie w tej trudnej pracy kelnera, gdzie należy obsługiwać gości o różnych temperamentach.
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Jesteśmy bardzo dumni z osiągniętego celu. Młodzież przyznała, że na dzień dzisiejszy zawodowa praca kelnera może przynosić im satysfakcję. Cieszy nas również fakt zakupu potrzebnego sprzętu, na który fundusze nigdy nie znalazły się w budżecie szkoły. Dzięki temu możemy chwalić się tym, że przygotowujemy uczniów do pracy zawodowej już na poziomie praktyk szkolnych.
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

 
Gdyby można było jeszcze raz ten sam projekt zrealizować, na pewno utworzylibyśmy bardziej szczegółowy plan działań. Zwrócilibyśmy uwagę na to jak ważny jest przekaz i precyzyjny opis naszego planu. W końcu jego ocena była oparta właśnie na tym opisie. Grupa powinna przeprowadzić burzę mózgów.
 
Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Praktycznie nic. Jesteśmy zadowoleni z efektów przystąpienia do projektu.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant został wykorzystany do zakupu sprzętu (wózek kelnerski, bemar, podgrzewacz do zup, obrusy) do prowadzenia zajęć praktycznych (wynajem Sali, media)
Efekty: filmy

Efekty: filmy

https://www.facebook.com/groszekekofit/posts/2186087131525295

Szkoła

Zespół Szkół im. prof. J.Groszkowskiego w Mielcu

Adres

Kilińskiego 24, 39-300 Mielec

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów