Numer projektu: 102
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 4–8

Starożytna Moc Roślin - interdyscyplinarny projekt edukacyjny

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Ucząc historii chcę, aby uczniowie prócz dat, przyczyn, przebiegu oraz skutków minionych wydarzeń mieli okazję poznać realia życia, żyjących ówcześnie. Ziołolecznictwo jest najstarszą metodę leczenia. Jako preparaty lecznicze wykorzystuje rośliny. Źródłem informacji o minionych czasach stanowią wykopaliska archeologiczne oraz piśmiennictwo historyczne. To dzięki nim możemy czerpać wiedzę o cudownej leczniczej mocy roślin. 
Plan działania

Plan działania

Etap I - nawiązanie współpracy ze szkołami polonijnymi w Rzymie i Atenach. 
Rozpoczęcie pracy nad analizą tekstów źródłowych:
Pliniusz Starszy "Historia naturalna" 
Księga XVIII „Jak prowadzić gospodarstwo rolne”, Księgi XIX, XX, XXI, 
XXII zawierają wiadomości o roślinach ogrodowych, kwiatach i barwnikach roślinnych. 
Księgi XIX-XXIX - zagadnienia medyczne – opis ziół i lekarstw pochodzenia roślinnego, a także zwierzęcego. 
Katon Starszy, Paladiusz, Dioskurides, Galen. Opracowania Lidii Winniczuk "Życie codzienne  w  Cesarstwie  Rzymskim" w Galii, w Palestynie.  
Zakup potrzebnego sprzętu, sadzonek itp. 

Etap II - rozpoczęcie upraw (zarówno w doniczce jak i w gruncie) - porównanie. 
Uprawa roślin, obserwacja, prowadzenie dokumentacji (dzienne karty obserwacji roślin -online, zdjęcia) oraz analiza tekstów źródłowych dotycząca starożytnych kosmetyków, nawiązanie współpracy z polskimi firmami kosmetycznymi. 

Etap III - stworzenie strony internetowej przez uczniów pod okiem nauczyciela informatyki na której zostaną opublikowane etapy realizacji projektu oraz zdjęcia. 

Etap IV - produkcja kosmetyków, testy, analiza. Podsumowanie pracy - na stworzonej przez uczniów w etapie III stronie internetowej. 
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Projekt będzie realizowany w budynku Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 63
imienia Wisławy Szymborskiej oraz budynkach szkół zaproszonych do projektu oraz domach uczniów 
01/01 - 01/03/2021 - Etap I
01/03 - 07/06/2021 - Etap II 
01/04 - 18/06/2021 - Etap III
24/05 - 18/06/2021 - Etap IV 
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

W razie nauki zdalnej lub hybrydowej: 
Etap I - za pośrednictwem aplikacji TEAMS (grupa projektowa/wideokonferencje) 
Etap II - uczniowie będą uprawiać rośliny w domu i prowadzić codzienną dokumentację 
Etap III - za pośrednictwem aplikacji TEAMS (grupa projektowa/wideokonferencje) 
Etap IV - za pośrednictwem aplikacji TEAMS (grupa projektowa/wideokonferencje/ nagrania wideo) 
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Rozwijanie umiejętności gromadzenia i analizy źródeł historycznych. 
Rozwijanie kompetencji kluczowych: porozumiewanie się w języku ojczystym i nowożytnym, kompetencje informatyczne, umiejętności uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość i ekspansja kulturowa.
Rozwijanie umiejętności współpracy z rówieśnikami uczęszczającymi do szkół Polonijnych w Rzymie i Atenach. 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Fundusze zostaną przeznaczone na zakup:
- ziemi, nasion i sadzonek ziół;
- aparatu/kamery do dokumentacji działań w projekcie; 
- wydruku kilkunastu egzemplarzy książki, która podsumuje projekt. 
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

W konkursie wezmą udział wyjątkowe projekty. Każdy projekt zasługuje na docenienie uważam jednak, że nasz projekt pokaże uczniom jak ludzie dbali o swoje zdrowie, ciało i duszę wykorzystując "cudowną" moc roślin. 
Filmy

Filmy

https://1drv.ms/v/s!Aoq99_oToJRQiB5CwKZhMQbyRRr3

Szkoła

Prywatna Szkoła podstawowa nr 63

Adres

Wał Miedzeszyński 141, 04-987 Warszawa

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów