Numer projektu: 102
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 4–8

Starożytna Moc Roślin - interdyscyplinarny projekt edukacyjny

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Ucząc historii chcę, aby uczniowie prócz dat, przyczyn, przebiegu oraz skutków minionych wydarzeń mieli okazję poznać realia życia, żyjących ówcześnie. Ziołolecznictwo jest najstarszą metodę leczenia. Jako preparaty lecznicze wykorzystuje rośliny. Źródłem informacji o minionych czasach stanowią wykopaliska archeologiczne oraz piśmiennictwo historyczne. To dzięki nim możemy czerpać wiedzę o cudownej leczniczej mocy roślin. 
Plan działania

Plan działania

Etap I - nawiązanie współpracy ze szkołami polonijnymi w Rzymie i Atenach. 
Rozpoczęcie pracy nad analizą tekstów źródłowych:
Pliniusz Starszy "Historia naturalna" 
Księga XVIII „Jak prowadzić gospodarstwo rolne”, Księgi XIX, XX, XXI, 
XXII zawierają wiadomości o roślinach ogrodowych, kwiatach i barwnikach roślinnych. 
Księgi XIX-XXIX - zagadnienia medyczne – opis ziół i lekarstw pochodzenia roślinnego, a także zwierzęcego. 
Katon Starszy, Paladiusz, Dioskurides, Galen. Opracowania Lidii Winniczuk "Życie codzienne  w  Cesarstwie  Rzymskim" w Galii, w Palestynie.  
Zakup potrzebnego sprzętu, sadzonek itp. 

Etap II - rozpoczęcie upraw (zarówno w doniczce jak i w gruncie) - porównanie. 
Uprawa roślin, obserwacja, prowadzenie dokumentacji (dzienne karty obserwacji roślin -online, zdjęcia) oraz analiza tekstów źródłowych dotycząca starożytnych kosmetyków, nawiązanie współpracy z polskimi firmami kosmetycznymi. 

Etap III - stworzenie strony internetowej przez uczniów pod okiem nauczyciela informatyki na której zostaną opublikowane etapy realizacji projektu oraz zdjęcia. 

Etap IV - produkcja kosmetyków, testy, analiza. Podsumowanie pracy - na stworzonej przez uczniów w etapie III stronie internetowej. 
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Projekt będzie realizowany w budynku Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 63
imienia Wisławy Szymborskiej oraz budynkach szkół zaproszonych do projektu oraz domach uczniów 
01/01 - 01/03/2021 - Etap I
01/03 - 07/06/2021 - Etap II 
01/04 - 18/06/2021 - Etap III
24/05 - 18/06/2021 - Etap IV 
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

W razie nauki zdalnej lub hybrydowej: 
Etap I - za pośrednictwem aplikacji TEAMS (grupa projektowa/wideokonferencje) 
Etap II - uczniowie będą uprawiać rośliny w domu i prowadzić codzienną dokumentację 
Etap III - za pośrednictwem aplikacji TEAMS (grupa projektowa/wideokonferencje) 
Etap IV - za pośrednictwem aplikacji TEAMS (grupa projektowa/wideokonferencje/ nagrania wideo) 
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Rozwijanie umiejętności gromadzenia i analizy źródeł historycznych. 
Rozwijanie kompetencji kluczowych: porozumiewanie się w języku ojczystym i nowożytnym, kompetencje informatyczne, umiejętności uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość i ekspansja kulturowa.
Rozwijanie umiejętności współpracy z rówieśnikami uczęszczającymi do szkół Polonijnych w Rzymie i Atenach. 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Fundusze zostaną przeznaczone na zakup:
- ziemi, nasion i sadzonek ziół;
- aparatu/kamery do dokumentacji działań w projekcie; 
- wydruku kilkunastu egzemplarzy książki, która podsumuje projekt. 
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

W konkursie wezmą udział wyjątkowe projekty. Każdy projekt zasługuje na docenienie uważam jednak, że nasz projekt pokaże uczniom jak ludzie dbali o swoje zdrowie, ciało i duszę wykorzystując "cudowną" moc roślin. 
Filmy

Filmy

https://1drv.ms/v/s!Aoq99_oToJRQiB5CwKZhMQbyRRr3
Opis realizacji

Opis realizacji

1) W pierwszym etapie projektu uczniowie analizowali pod okiem nauczyciela historii teksty źródłowe:
- Pliniusz Starszy "Historia naturalna". Księga XVIII „Jak prowadzić gospodarstwo rolne”, Księgi XIX, XX, XXI, XXII zawierają wiadomości o roślinach ogrodowych, kwiatach i barwnikach roślinnych, Księgi XIX-XXIX - zagadnienia medyczne – opis ziół i lekarstw pochodzenia roślinnego, a także zwierzęcego. 
- Katon Starszy, Paladiusz, Dioskurides, Galen. Opracowania Lidii Winniczuk "Życie codzienne  w  Cesarstwie  Rzymskim" w Galii, w Palestynie.  
2) Zostały zakupione:
- ziemia
- sadzonki
- nasiona
- lampy do roślin
- doniczki do uprawy itp. 
3) Rozpoczęta została uprawa roślin.
4) Powstała mapa ziół uprawnych (w jakich rejonach starożytnej Europy uprawiano zioła odnalezione w tekstach źródłowych).
Przed nami jeszcze dużo pracy!!!!!
Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Ze względu na sytuację pandemiczną nawiązanie współpracy ze szkołami polonijnymi w Atenach i Rzymie zostało odłożone na maj. Mamy nadzieję, że uda się nawiązać współprace i odbyć spotkanie online młodzieży z naszej z szkoły z rówieśnikami ze szkół polonijnych Aten i Rzymu oraz nawiązanie współpracy między nauczycielami z naszej szkoły a szkół polonijnych z Aten i Rzymu. 
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Z pewnością dla uczniów była i jest to niezwykła przygoda i podróż w czasie do czasów starożytnych. Uczniowie:
- rozwijali umiejętności gromadzenia i analizy źródeł historycznych; 
- rozwijali kompetencje kluczowe: porozumiewanie się w języku ojczystym i nowożytnym, kompetencje informatyczne, umiejętności uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość i ekspansja kulturowa.
Myślę, że dużym walorem projektu było kształtowanie przez uczniów poczucia odpowiedzialności za uprawy roślin, które zostały im powierzone. 
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Ze względu na pandemię napotkaliśmy problemy ponieważ chcieliśmy zaangażować w projekt uczniów klas 0-3 - szkolny ogród ziół na terenie szkoły. Ale nie tracimy nadziei i jak tylko wrócimy do szkoły i pogoda pozwoli przystąpimy do realizacji naszego pomysłu tak aby cała społeczność szkolna zaangażowała się w nasz projekt. 
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Dumni jesteśmy szczególnie z upraw roślin, współpracy między nauczycielami a uczniami. W tej jakże trudnej rzeczywistości pandemicznej w której tak ciężko jest się zdyscyplinować to budujące, że uczniowie zaangażowali się w uprawę roślin. Przed nami kolejne tygodnie upraw, nawiązanie współpracy ze szkołami polonijnymi i produkcja kosmetyków. Już nie możemy się doczekać! 
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Myślę, że teraz równocześnie z analizą tekstów i uprawą roślin od razu założylibyśmy stronę internetową według własnego projektu. Moglibyśmy od samego początku systematycznie ją uzupełniać. Przed nami dopiero praca nad projektem strony na której zamieścimy nasze projektowe działania. 
Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Przesunięciu uległo nawiązanie współpracy ze szkołami polonijnymi w Atenach i Rzymie. To przed nami i bardzo się na to cieszymy. 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant wykorzystaliśmy na zakup sadzonek, ziemi, nasion, aparatu fotograficznego. Środki z grantu przeznaczymy także na wydruk kilkunastu egzemplarzy książki z podsumowaniem projektu. 
Efekty: filmy

Efekty: filmy

Link do mapy ziół z projektu: https://padlet.com/karolinasternik/2vapiif8zs5bsdj0

Szkoła

Prywatna Szkoła podstawowa nr 63

Adres

Wał Miedzeszyński 141, 04-987 Warszawa

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów