Numer projektu: 62
Kategoria projektu: Szkoła ponadpodstawowa

Literacka mapa miasta

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

 Projekt „Literacka mapa miasta” zakłada przeprowadzenie szeregu działań związanych z sylwetkami wybitnych pisarzy i poetów patronujących ulicom miasta Stargard, zapoznanie się z ich życiem i twórczością oraz poznawanie  topografii miasta i środowiska lokalnego. Dodatkowym zadaniem będzie wykonanie pomysłowego zdjęcia z tabliczką nazwy ulicy i przynajmniej jedną książką autorstwa Patrona. Fotografie wykonane przez uczniów zostaną zaprezentowane w postaci literackiej mapy Stargardu, która będzie wydrukowana i  eksponowana na terenie szkoły. Ze wszystkich działań powstanie film. 
Plan działania

Plan działania

 1. Sporządzenie alfabetycznego spisu literackich patronów stargardzkich ulic.
 2. Podział na grupy - wybór patrona ulicy.
 3. Zgromadzenie informacji nt. życia i twórczości danego pisarza lub poety.
 4.  Opracowanie prezentacji multimedialnej w PowerPoint nt. wybranego pisarza lub poety.
 5.  Przestudiowanie topografii miasta Stargard, zlokalizowanie wybranej  ulicy i udanie się tam z książką autora.
 6.  Wykonanie interesującego zdjęcia (na zdjęciu powinna znaleźć się tabliczka z nazwą ulicy, książka autorstwa patrona ulicy i osoby biorącej udział w projekcie) i wywołanie zdjęcia w formacie 15x21.
 7.  Graficzne opracowanie LITERACKIEJ MAPY MIASTA z wykorzystaniem zdjęć i wydrukowanie jej w dużych rozmiarach.
 8.  Wyeksponowanie mapy na korytarzu szkoły i ogłoszenie konkursu na najciekawsze zdjęcie.
 9.  Przeprowadzenie konkursu na najciekawsze zdjęcia.
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Działania prowadzone będą od października 2020 r. do kwietnia 2021 r. na terenie szkoły ZS nr 1  i miasta Stargard. 

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

W przypadku wprowadzenia nauki zdalnej wykorzystamy aplikację MsTeams, na której założymy grupę projektową. Realizację projektu zaczęliśmy od 1 października, w związku z tym zdjęcia uczniowie już wykonali. Prezentacje multimedialne wykonują i tak w domu. Wykonane prezentacje i fotografie możemy zamieścić na padlecie. Mapa będzie opracowana  graficznie i wydrukowana. Wszystkie etapy projektu byłyby na bieżąco publikowane na stronie szkoły.
 
 
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie w trakcie pracy z projektem:
 • poznają i zapamiętają nazwy ulic w Stargardzie związane z pisarzem lub poetą, 
 • kształtują kompetencje kluczowe,
 • potrafią zebrać przez siebie dane nt. wybranego pisarza, poety i opracować w formie prezentacji multimedialnej,
 • rozwijają wyobraźnię, fantazję, twórcze myślenie i działania, utrwalając w pracach  fotograficznych, 
 • potrafią pracować z mapą swojego miasta,
 • samodzielnie wykonają  przydzielone im zadania jako element pracy grupowej,
 • kształtują umiejętności pracy grupowej.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Zakup niezbędnych materiałów do realizacji projektu – papieru artystycznego fotograficznego, do wykonania i wydrukowania  literackiej mapy miasta, wywołania zdjęć, utwardzonych podkładów do prezentacji plakatów, sztalug, pendrive. 

Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Nasz projekt jest wyjątkowy, ponieważ dotyczy naszego miasta, dla którego rok 2020 to jubileuszowy tercet szczęścia, w którym Stargard pod szczęśliwą gwiazdą odchodzi 777 lat. Poza tym dotyczy wspaniałych pisarzy i poetów związanych z nazwami ulic w naszym mieście. Stargard to nasza mała ojczyzna. 

Szkoła

Zespół Szkół nr 1 im. Mieszka I w Stargardzie

Adres

Park 3 Maja 2, 73-110 Stargard

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów