Numer projektu: 62
Kategoria projektu: Szkoła ponadpodstawowa

Literacka mapa miasta

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

 Projekt „Literacka mapa miasta” zakłada przeprowadzenie szeregu działań związanych z sylwetkami wybitnych pisarzy i poetów patronujących ulicom miasta Stargard, zapoznanie się z ich życiem i twórczością oraz poznawanie  topografii miasta i środowiska lokalnego. Dodatkowym zadaniem będzie wykonanie pomysłowego zdjęcia z tabliczką nazwy ulicy i przynajmniej jedną książką autorstwa Patrona. Fotografie wykonane przez uczniów zostaną zaprezentowane w postaci literackiej mapy Stargardu, która będzie wydrukowana i  eksponowana na terenie szkoły. Ze wszystkich działań powstanie film. 
Plan działania

Plan działania

 1. Sporządzenie alfabetycznego spisu literackich patronów stargardzkich ulic.
 2. Podział na grupy - wybór patrona ulicy.
 3. Zgromadzenie informacji nt. życia i twórczości danego pisarza lub poety.
 4.  Opracowanie prezentacji multimedialnej w PowerPoint nt. wybranego pisarza lub poety.
 5.  Przestudiowanie topografii miasta Stargard, zlokalizowanie wybranej  ulicy i udanie się tam z książką autora.
 6.  Wykonanie interesującego zdjęcia (na zdjęciu powinna znaleźć się tabliczka z nazwą ulicy, książka autorstwa patrona ulicy i osoby biorącej udział w projekcie) i wywołanie zdjęcia w formacie 15x21.
 7.  Graficzne opracowanie LITERACKIEJ MAPY MIASTA z wykorzystaniem zdjęć i wydrukowanie jej w dużych rozmiarach.
 8.  Wyeksponowanie mapy na korytarzu szkoły i ogłoszenie konkursu na najciekawsze zdjęcie.
 9.  Przeprowadzenie konkursu na najciekawsze zdjęcia.
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Działania prowadzone będą od października 2020 r. do kwietnia 2021 r. na terenie szkoły ZS nr 1  i miasta Stargard. 

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

W przypadku wprowadzenia nauki zdalnej wykorzystamy aplikację MsTeams, na której założymy grupę projektową. Realizację projektu zaczęliśmy od 1 października, w związku z tym zdjęcia uczniowie już wykonali. Prezentacje multimedialne wykonują i tak w domu. Wykonane prezentacje i fotografie możemy zamieścić na padlecie. Mapa będzie opracowana  graficznie i wydrukowana. Wszystkie etapy projektu byłyby na bieżąco publikowane na stronie szkoły.
 
 
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie w trakcie pracy z projektem:
 • poznają i zapamiętają nazwy ulic w Stargardzie związane z pisarzem lub poetą, 
 • kształtują kompetencje kluczowe,
 • potrafią zebrać przez siebie dane nt. wybranego pisarza, poety i opracować w formie prezentacji multimedialnej,
 • rozwijają wyobraźnię, fantazję, twórcze myślenie i działania, utrwalając w pracach  fotograficznych, 
 • potrafią pracować z mapą swojego miasta,
 • samodzielnie wykonają  przydzielone im zadania jako element pracy grupowej,
 • kształtują umiejętności pracy grupowej.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Zakup niezbędnych materiałów do realizacji projektu – papieru artystycznego fotograficznego, do wykonania i wydrukowania  literackiej mapy miasta, wywołania zdjęć, utwardzonych podkładów do prezentacji plakatów, sztalug, pendrive. 

Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Nasz projekt jest wyjątkowy, ponieważ dotyczy naszego miasta, dla którego rok 2020 to jubileuszowy tercet szczęścia, w którym Stargard pod szczęśliwą gwiazdą odchodzi 777 lat. Poza tym dotyczy wspaniałych pisarzy i poetów związanych z nazwami ulic w naszym mieście. Stargard to nasza mała ojczyzna. 

Opis realizacji

Opis realizacji

Zaplanowane działania, w ramach projektu „Literacka mapa miasta” zostały zrealizowane. Uczniowie wykonali prezentacje multimedialne związane z sylwetkami wybitnych pisarzy i poetów patronujących ulicom miasta Stargard, poznawali  topografię miasta i środowiska lokalnego. Grupa projektowa wykonała pomysłowe zdjęcia z tabliczką nazwy ulicy i książką autorstwa Patrona. Powstała LITERACKA MAPA MIASTA, na której zaprezentowane zostały fotografie wykonane przez uczniów. Mapa została wydrukowana w dużych rozmiarach i wyeksponowana na ścianie korytarza szkoły. 

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

W trakcie realizacji projektu mieliśmy problem z pozyskaniem mapy miasta z zaznaczonymi ulicami, ale udało nam się ją zdobyć.

Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie dzięki realizacji projektu poznali nazwy ulic w Stargardzie związane z pisarzem lub poetą, potrafili pracować z mapą miasta. Poza tym  kształtowali kompetencje kluczowe, wykorzystali TIK w opracowaniu prezentacji multimedialnej, rozwinęli wyobraźnię, fantazję, twórcze myślenie i działania, utrwalając w pracach  fotograficznych. Dużą rolę odegrała też współpraca w grupie, której nauczyli się wykonując powierzone im zadania.

Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

LITERACKA MAPA MIASTA jest prezentem dla naszej szkoły z okazji 75- lecia oraz dla naszego miasta, dla którego rok 2020 to jubileuszowy tercet szczęścia, w którym Stargard pod szczęśliwą gwiazdą odchodził 777 lat. Po pandemii, zdalnym nauczaniu  życie szkoły wróci do normalności i odwiedzać ją będą nie tylko uczniowie, ale rodzice i inni goście, którzy na pewno zapoznają się z naszą LITERACKĄ MAPĄ MIASTA.

Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Jesteśmy dumni, że w efekcie końcowym naszego projektu udało nam się wykonać LITERACKĄ MAPĘ MIASTA, która umieszczona została na ścianie korytarza naszej szkoły i dotyczy wspaniałych pisarzy i poetów związanych z nazwami ulic w naszym mieście. Stargard to nasza mała ojczyzna. 
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Ważne jest, że mimo trudności należy mieć inne wyjście – alternatywę działań, nie poddawać się i realizować zaplanowane działania. Przecież marzenia się spełniają.

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

W zasadzie wszystkie działania zostały zrealizowane. Postanowiliśmy jednak przeprowadzić konkurs na najciekawsze zdjęcie już po powrocie młodzieży do szkoły.

Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant wykorzystaliśmy na zakup niezbędnych materiałów do realizacji projektu – papieru artystycznego fotograficznego, do wykonania i wydrukowania  literackiej mapy miasta, wywołania zdjęć, utwardzonych podkładów do prezentacji plakatów, sztalug, pendrive.

Efekty: filmy

Efekty: filmy

Dokumentacja projektu opracowana została w aplikacji Wakelet:  https://wke.lt/w/s/e9JDMJ

Szkoła

Zespół Szkół nr 1 im. Mieszka I w Stargardzie

Adres

Park 3 Maja 2, 73-110 Stargard

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów