Numer projektu: 44
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 1–3

To był świat..., czyli zabawy dzieciństwa naszych rodziców i dziadków.

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Rodzina towarzyszy człowiekowi przez całe życie wywierając istotny wpływ na jego zachowanie, stosunek do innych osób, systemu norm i wartości. Szczególnie dla małych dzieci jest miejscem intensywnego oddziaływania wychowawczego. Kieruje ona bowiem procesem poznawania zjawisk i faktów, uczy zrozumienia norm i wartościowania.  Projekt "To był świat..., czyli zabawy dzieciństwa naszych rodziców i dziadków" będzie realizowany w klasie pierwszej.  Ma na celu pogłębianie więzi emocjonalnej z najbliższymi, nawiązanie bliższych relacji dzieci z dziadkami oraz rodzicami poprzez wspólne spędzanie czasu wolnego.
Plan działania

Plan działania

- "Giełda Pamiątek"- wykonanie prezentacji multimedialnej zawierającej zdjęcia lub rysunki ulubionych zabawek dzieciństwa rodziców, dziadków lub innych dorosłych członków rodziny- X 2020
- "Nasze ulubione zabawki"- wykonanie książeczki zawierającej ulubione pluszaki pierwszoklasistów- X 2020
- " Wspomnień czar"- wspólne wykonanie przez dzieci i dziadków lub rodziców szmacianej lalki lub szmacianej piłki- XI 2020
- "Ozdoby bożonarodzeniowe sprzed lat"- wykonanie ozdób bożonarodzeniowych z użyciem papieru, słomek, bibułek ( naturalne materiały) - XII 2020
- "Rodzinna Lista Przebojów"- plebiscyt na najpopularniejszą piosenkę dzieciństwa rodziców i dziadków. Prezentacja na Dniu Babci i Dziadka- I 2021
- "Zabawy podwórkowe ubiegłego wieku"- opis zabaw, w które bawili się rodzice i dziadkowie w czasach swojego dzieciństwa- III 2021
- "Ludowy Śpiewnik"- przyśpiewki, piosenki ludowe w rodzinnym wykonaniu ( dzieci, rodzice, dziadkowie lub inni członkowie rodziny)-  III 2020
 - Nauka tańców: krakowiaka, trojaka- IV 2021
- "Święto Rodziny"- zaprezentowanie najciekawszych pomysłów projektowych - V/VI 2021
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Projekt będzie realizowany przez wszystkich uczniów kl. I a ( 19 osób) SP nr 78 w Krakowie w okresie od X do VI 2021 roku. 
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł można zmodyfikować  na potrzeby zdalnego nauczania; uczniowie mogą przesyłać drogą on- line zdjęcia, filmy  lub opisy wykonanych zadań.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Dzięki udziale w projekcie dzieci:
- uczą się współpracy, szacunku i empatii;
- nawiążą bliższe relacje z dziadkami poprzez wspólne spędzanie czasu wolnego;
- umocnią więzi rodzinne;
- rozwiną umiejętność pracy w grupie; 
- rozwiną kreatywność,  wyobraźnię i aktywność twórczą;
- przygotują się do występu przed szerszą publicznością.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Zdobyty grant zostanie przeznaczone na zakup statywu i mikrofonów lub sprzętu nagłaśniającego.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Projekt nawiązuje do tradycji oraz wzmacnia więzy rodzinne, tak dziś potrzebne  każdemu człowiekowi. Podkreśla ważną rolę jaką rodzice i dziadkowie pełnią w kształtowaniu osobowości dziecka.
Opis realizacji

Opis realizacji

Zrealizowaliśmy właściwie cały plan działania. Pozostało nam do zorganizowania  Święto Rodziny, które zaplanowaliśmy ( jako podsumowanie projektu) na czerwiec. Chcielibyśmy, aby był to Festyn Rodzinny na boisku szkolnym. 
Wykonaliśmy:
- "Rodzina w moich oczach"- portrety członków rodziny jako wstęp do prac związanych z projektem
- "Giełda Pamiątek"- wykonanie prezentacji multimedialnej zawierającej zdjęcia lub rysunki ulubionych zabawek dzieciństwa rodziców, dziadków lub innych dorosłych członków rodziny- X 2020
- "Nasze ulubione zabawki"- wykonanie książeczki zawierającej ulubione pluszaki pierwszoklasistów- X 2020
- " Wspomnień czar"- wspólne wykonanie przez dzieci i dziadków lub rodziców szmacianej lalki lub szmacianej piłki- XI 2020
- "Ozdoby bożonarodzeniowe sprzed lat"- wykonanie ozdób bożonarodzeniowych z użyciem papieru, słomek, bibułek ( naturalne materiały) - XII 2020
- "Rodzinna Lista Przebojów"- plebiscyt na najpopularniejszą piosenkę dzieciństwa rodziców i dziadków- I 2021
- "Zabawy podwórkowe ubiegłego wieku"- opis zabaw, w które bawili się rodzice i dziadkowie w czasach swojego dzieciństwa- II 2021
- "Ludowy Śpiewnik"- przyśpiewki, piosenki ludowe w rodzinnym wykonaniu ( dzieci, rodzice, dziadkowie lub inni członkowie rodziny)-  II 2021
 - Nauka tańców: krakowiaka, trojaka- II 2021
Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Izolacja ( związana z covid-19) ograniczyła możliwość realizacji naszych zadań. Zmieniliśmy formułę niektórych z nich. 
Nie odbyło się spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka, ale w zamian przygotowaliśmy alternatywny prezent. Każde dziecko dowiedziało się od swoich najbliższych, jakie utwory były dawniej  popularne. W ten sposób stworzyliśmy "Rodzinną Listę Przebojów młodości dziadków". Wybraliśmy z niej kilka piosenek  i  nagraliśmy filmiki, na których dzieci śpiewają i tańczą wybrane utwory. Na końcu umieściliśmy życzenia dla babć i dziadków od każdego dziecka. Z tego wszystkiego stworzyliśmy prezentację multimedialną, a następnie umieściliśmy ją na stronie szkoły oraz przesłaliśmy przez dziennik librus zainteresowanym rodzinom, aby lokalna społeczność zapoznała się z jej treścią.
Także "Ludowy Śpiewnik" uległ modyfikacji. Zamiast spotkania, na którym wszyscy mogliby podziwiać rodzinne talenty wokalne, musieliśmy zgromadzić filmiki rodzinnych występów. Niestety z braku możliwości technicznych, umiejętności ( wydaje mi się, że do tego doszła trema), tylko 2 rodziny zdecydowało się na zaprezentowanie i nagranie takiego występu. Myślę, że kiedy pandemia się skończy, wrócimy do pierwotnego pomysłu.

Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Projekt dostarczył moim uczniom wiele radości. Otworzyły się w nich pokłady kreatywności i pomysłowości.  Jako że jest to dopiero pierwsza klasa, uczniowie zaczęli poznawać  tajniki pracy w grupie, współpracy i akceptacji zdania drugiej osoby. Uczyli się rozmawiać, prowadzić dialog. Uczniowie realizowali się w twórczości plastycznej. Pobudzili własną wyobraźnię.  Nawiązali bliższe relacje z dziadkami poprzez wspólne spędzanie czasu wolnego. Poznali  treść bajek, piosenek, zabawek , tańców i zabaw z dzieciństwa  swoich dziadków i rodziców. Zacieśnili więzi rodzinne.  Okazywali szacunek innym. Wzbogacili się o wartości moralne, etyczne i estetyczne. Klasa 1 a dzięki realizacji projektu (albo przy okazji jego realizacji) utwierdziła się w przekonaniu, że rodzina jest bardzo ważna i pomocna w wielu sytuacjach każdego dnia.
Warto podkreślić zaangażowanie i współpracę z całymi rodzinami uczestników projektu. Rodzice stali się  aktywnymi fotografami uczniów w czasie działań.  Zdjęcia te publikowaliśmy na stronie internetowej szkoły, facebooku oraz znalazły się w prezentacjach tworzonych na tę okoliczność .  Dzięki nauczaniu zdalnemu uczniowie nauczyli się swobodniej poruszać w przestrzeni wirtualnej, sprawniejszej obsługi narzędzi do komunikacji zdalnej.  Rozmowy telefoniczne z dziadkami wprowadziły iskierkę radości  podczas wymuszonej izolacji ( od listopada do połowy stycznia). 
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Ograniczenia związane z pandemią nie pozwoliło na zbytnie wykazanie się w lokalnej społeczności. Nie mogliśmy zorganizować spotkań " na żywo" w szkole. W związku z tym przenieśliśmy się do internetu, prezentując nasze dokonania w formie filmów na YouTube, prezentacji i kolaży zdjęć. Każde dziecko prezentowało wszystkie nasze działania na komputerze ... w domu. Mamy nadzieję, że w czerwcu będziemy mogli zorganizować Festyn Rodzinny na boisku szkolnym i wtedy pokażemy, co udało nam się wspólnie osiągnąć. 
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

To jest pierwszy rok edukacji szkolnej. Dlatego jesteśmy dumni ( szczególnie ja jako wychowawca)z tego,że nauczyliśmy się współpracować ze sobą. W różnych zadaniach poznaliśmy nasze emocje i sposób komunikowania się. Dostrzegliśmy wartości, w jakich wzrastamy lub powinniśmy wzrastać: miłość, odpowiedzialność, opiekuńczość, dobroć oraz wzajemny szacunek.
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

W trakcie realizacji projektu pojawiają się zmiany. Myślę, że kreatywność nauczyciela powinna je uwzględniać w trakcie pracy.  Biorąc pod uwagę moje doświadczenie  w pracy z dziećmi, nie można się trzymać sztywno wyznaczonych zadań i reguł. Należy dokonywać na bieżąco modyfikacji, uwzględniając możliwości i zaangażowanie uczniów.
W tym momencie żałujemy, że pandemia uniemożliwiła nam wyjście do Muzeum Etnograficznego w Krakowie na wystawę i warsztaty poświęcone dawnym zabawkom i zabawom. Mam nadzieję, że nadrobimy to w przyszłym roku szkolnym.
Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Jesteśmy grupą, która w całości przebywa po lekcjach w świetlicy szkolnej. 
Czas umilaliśmy sobie oglądaniem bajek z dzieciństwa rodziców lub dziadków. Zrobiliśmy nawet plebiscyt na najciekawszą bajkę. Najbardziej podobał się dzieciom "Bolek i Lolek" oraz "Reksio".To tylko pokazuje, jakie ponadczasowe wartości niosą ze sobą te bajki. 
Raz w tygodniu wybrane dziecko przynosiło ulubioną książkę z dzieciństwa rodziców, a ja zapoznawałam cała klasę z jej treścią. 
Dzieci malowały portrety swoich rodzin. Z radością obserwowałam zaangażowanie w czasie pracy, a potem podziw kolegów i koleżanek nad  oglądanymi pracami.
Dodatkowo dzieci przygotowały drzewa genealogiczne. Do pracy włączyli się dziadkowie, ciocie, wujkowie czy też starsze rodzeństwo.  Stworzono niezwykle barwne drzewa rodowe, dzięki którym uczniowie zapoznali się z historią i powiązaniami swojej rodziny.
W związku ze zdalnym nauczaniem dzieci wykonały kartki bożonarodzeniowe ( nawet przeprowadziliśmy Klasowy Konkurs Online na Najpiękniejszą Kartkę). Następnie kartki te  wraz z życzeniami uczniowie przesyłali sobie nawzajem. Mam nadzieję, że w dzieciach została zaszczepiona tradycja przesyłania i składania życzeń świątecznych.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Została zakupiona kolumna mobilna, która będzie wykorzystana m.in. w czerwcu czasie Festynu Rodzinnego na boisku szkolnym. Posłużyła nam również przy nagrywaniu filmików, na których dzieci tańczą tańce ludowe oraz śpiewają piosenki dla babć i dziadków.
Efekty: filmy

Efekty: filmy

"GIEŁDA PAMIĄTEK, czyli  zabawki naszych rodziców i dziadków"


RODZINNA LISTA PRZEBOJÓW- piosenki dzieciństwa i młodości babci i dziadka


WSPOMNIEŃ CZAR- zabawki ze skrawków materiału

OZDOBY CHOINKOWE

RODZINA NA OBRAZACH

KRAKOWIAK

TROJAK


LALECZKI Z ŁYŻEK I MISIE
https://drive.google.com/drive/folders/1IvvNwmTbW1PkWwO3IWOier4sHbobRI8p?usp=sharing

KARTKI ŚWIĄTECZNE
https://drive.google.com/drive/folders/1n3QcACy4PS6Ia2CZggVbPoV4iTR5mRRT?usp=sharingSzkoła

Szkoła Podstawowa nr 78 im Piotra Michałowskiego

Adres

Jaskrowa 5, 31-990 Kraków

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów