Numer projektu: 72
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 4–8

"Powrót do natury czyli nowoczesne tradycje naszych babć"

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Pobudzanie aspiracji poznawczych dzieci i aktywności poprzez budowanie poczucia własnej wartości, obycia społecznego, sztuki komunikacji i autoprezentacji, utrwalanie umiejętności społecznych takich jak praca w grupie, nawiązywanie więzi międzypokoleniowych i rówieśniczych oraz pokazanie możliwości kreatywnego zastosowania wiedzy i umiejętności w praktyce. Osią tematyczną spinającą działania w projekcie będzie stworzenie kolejnej linii produkcyjnej naturalnych kosmetyków. W toku prac wytwórczych młodzież pozna aspekty wiedzy przyrodniczej, rozwinie umiejętność eksperymentowania w naukach przyrodniczych, posługiwania się sprzętem i szkłem laboratoryjnym, korzystania z przestrzeni komunikacji społecznej i techniczno - przyrodniczej. Poszczególne działania zostaną podzielone na bloki tematyczne np: linia kokosowa (peeling, balsam, masełko do ust), miodowa (balsam do ust, masło do ciała), czekoladowa (pył do kąpieli, musujące kule) itp. Działania te w rezultacie zwiększą świadomość wpływu dodatków chemicznych na zdrowie ludzi i styl eko. Ponadto priorytetowymi działaniami będą zajęcia młodzieży, w trakcie których uczestnicy w sposób praktyczny wykorzystają posiadaną i usystematyzowaną wiedzę do odpowiedzialności za własne zdrowie oraz zdrowie innych. Rola dorosłego ograniczy się do przewodnika: dorosły inicjuje przedsięwzięcie i jest doradcą. istotą działań będzie podmiotowość uczniów, samodzielna praca, zaplanowanie zakresu i przebiegu działań, poszukiwanie informacji i prezentacja efektów. Praca przy biokosmetykach pozwoli młodzieży nie tylko na dostarczenie wiedzy z nauk przyrodniczych, ale też ukaże specyficzną rolę biologii i chemii w wyjaśnianiu świata, problemów etycznych i społecznych.
Plan działania

Plan działania

Określenie celów grupy i pracy, wyznaczenie terminów realizacji, realizacja etapów (wytwarzanie kosmetyków w szkolnym laboratorium etapami np. 1 etap - sole do kąpieli, 2 etap -peelingi itd.), młodzież pracuje w grupach w szkolnym laboratorium lub w czasie pandemii w domu, publiczne prezentowanie rezultatów np. na zebraniach z rodzicami lub szkolnej www.
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Pomysł będzie realizowany w szkolnym laboratorium chemicznych, w pełni wyposażonym, przez cały rok szkolny.
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

 W trakcie wprowadzenia nauki zdalnej bądź hybrydowej  będziemy poszukiwać nowych receptur na kosmetyki naturalne. Możemy również projektować piękne opakowania i etykiety naszych kosmetyków, suszyć płatki kwiatów, samodzielnie wyhodowane zioła, otrzymywać barwniki, macerować rośliny ogrodowe. Możemy również zdobywać informacje od naszych babć i mam na temat kosmetyków naturalnych tworzonych dawniej. Niektóre kosmetyki jak np. aromatyczną sól do kąpieli, oliwy do masażu czy peelingi cukrowe można tworzyć bezpiecznie w  domu z powszechnie znanych i dostępnych składników.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Rozwinie się samodzielność, samorządność i umiejętność pracy w grupie i życia w grupie rówieśniczej, integracja jej. Praca  ta będzie stymulowała rozwój poznawczy i emocjonalny. Będzie uwzględniała indywidualne potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia, rozwinie twórcze myślenie, wzmocni motywację poznawczą. Zintegruje wiedzę szkolną i pozaszkolną, spójnie polaczy wiedze z praktyką. Uczniowie nauczą się formułować problemy i cele, planować własną pracę, krytycznie analizować informację, wyrażać opinię, podejmować decyzje grupowe, rozwiązywać konflikty, oceniać własną pracę.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Zakup odczynników do produkowania kosmetyków np. masła czekoladowego, miodu, wosku pszczelego, spirytusu.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Wykorzystanie tanich, ekologicznych składników do wyrobu kosmetyków, współpraca międzypokoleniowa, korzystamy z porad naszych babć, zabawa chemią, rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości, umiejętność współpracy i dzielenia się z innymi. Wspólne spędzanie wolnego czasu. Priorytetem jest wykorzystanie i usystematyzowanie wiedzy do odpowiedzialności za własne zdrowie i zdrowie innych osób. Podmiotowość młodzieży, samodzielna praca młodych ludzi.

Szkoła

Publiczna Szkoła Podstawowa nr im. Kornela Makuszyńskiego

Adres

Strzelecka 39, 47-320 Gogolin

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów