Numer projektu: 31
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 1–3

W świecie naszych zmysłów

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Projekt ma na celu przybliżenie dzieciom niepełnosprawności w ujęciu odbioru świata zmysłami lub raczej brakiem niektórych np. wzrok, słuch.
Plan działania

Plan działania

Projekt składać będzie się z trzech części:
1. Wprowadzenie - co to są zmysły, które części naszego mózgu odpowiadają za nasz odbiór świata.
2. Rodzaje niepełnosprawności: główny nacisk położymy na osoby niewidzące, niesłyszące i z zaburzoną sferą ruchową. Sposoby rekompensowania swojej "inności".
3. Wykonanie książeczek dla osób niewidzących - dotykowe np. z elementami miękkimi, szorstkimi twardymi itp., nagranie opowiadań własnych do słuchania, przedstawienia dla osób niesłyszących - opowieści ciałem i mimika. 
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Nasze działania prowadzone będą na terenie szkoły, Zaczynamy od grudnia. 
grudzień 2020 - wstęp do tematu zmysłów - część pierwsza projektu.
styczeń/luty 2021 - problematyka niepełnosprawności - część druga projektu
marzec/maj 2021 - realizacja działań twórczych - część trzecia.
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Projekt ten może być realizowany również w przypadku nauki zdalnej bądź hybrydowej. Wszelkie działania uczniowie mogą realizować w domu. 
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie:
- poszerzą wiedzę na temat zmysłów,
- nauczą się tolerancji wobec innych,
- rozwiną własną kreatywność,
- nauczą się współpracy w grupie, szanowania pomysłów kolegów,
- poznają samych siebie.

Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant przeznaczymy przede wszystkim na zakup potrzebnych materiałów do zrobienia książeczek dotykowych, płyt do nagrania opowiadań czy przedstawień. 
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Może zamiast argumentacji umieszczę tu krótki wiersz:
"Nie widzę, nie słyszę" - a i tak świat poznaję,
Choć niewiele mogę, ile mogę daję.
Bo tylko współpraca daje siłę nam
dlatego serce na dłoni dla wszystkich mam.
Gdy uśmiech i radość w oczach innych widzę 
Swoich łez wzruszenia się nie wstydzę.
Nasze działania to prezent i nadzieja,
Że jedna osoba w zespole świat zmienia.
Opis realizacji

Opis realizacji

Wszystko co zaplanowaliśmy udało się nam osiągnąć. Nawet mimo pandemii i zdalnego nauczania zamknęliśmy nasze działania. Stworzyliśmy sensoryczne obrazki, bajki do słuchania, przedstawienie pantomimy.
Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Działaliśmy zgodnie z planem, a trudności - cóż ominęły nas. Jedynie czekamy aż skończy się pandemia byśmy mogli przekazać nasze prace uczniom w szkole dla niewidzących.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Dzięki realizacji projektu uczniowie rozwinęli swoje kompetencje społeczne, pomysłowość, kreatywność, ale przede wszystkim swoją empatię.
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Nasze prace wzbogaciły szkolną bibliotekę. Przedstawienie pokazaliśmy naszym młodszym kolegom. Po skończeniu pandemii przekażemy uczniom w szkole dla niewidzących i niedowidzących książeczkę sensoryczna oraz obrazki dotykowe.
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Ze wszystkiego :) . Ja jako wychowawca jestem dumna z moich uczniów :)
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Nic :) 
Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Nic :)
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Za grant zakupiliśmy materiały o różnej fakturze, płyty CD, materiały plastyczne,  nagrody w konkursach na prace sensoryczne, pantomimę.

Szkoła

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 5 STO

Adres

Kurczaba 5, 30-868 Kraków

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów