Numer projektu: 40
Kategoria projektu: Szkoła ponadpodstawowa

Atrakcje turystyczne regionu na zajęciach z montażu wideo

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Do szkolnej pracowni komputerowej zakupione zostaną tanie drony z Chin w cenie ok. 250 zł za sztukę z możliwością nagrywania. Będą one wykorzystywane do nagrywania klipów filmowych ukazujących ciekawe miejsca na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Nagrywane przez uczniów materiały wideo posłużą na zajęciach z informatyki do tworzenia projektów wideo w oparciu o bezpłatny program DaVinci Resolve. Głównym efektem projektu będzie wdrożenie zajęć, na których uczniowie będą poznawać lepiej swój region poprzez wykorzystywanie nowych technologii.  
Plan działania

Plan działania

1. Zakup 8 dronów w sklepie AliExpress lub Banggood,
2. Utworzenie pierwszego zespołu projektowego składającego się z 16 uczniów,
3. Szkolenie z zakresu przepisów dotyczących opearatorów dronów oraz zdobycie odpowiednich certyfikatów zgodnie z przepisami wchodzącymi w życie z dniem 31.12.2020 r.,
4. Nagranie przez dwuosobowe zespoły uczniowskie z dronów filmów z takich miejsc jak: ruiny zamku w Podzamczu, ruiny zamku w Bydlinie, Pustynia Błędowska,
5. Dobór ścieżek dźwiękowych do montowanych filmów,
6. Nagranie głosu lektora do filmów z informacjami przybliżającymi ukazywane miejsca w polskiej i angielskiej wersji językowej,
7. Montaż filmów wideo,
8. Prezentacja efektów pracy uczniów na forum szkoły,
9. Zamieszczenie filmów na szkolnej stronie internetowej. 
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

- Styczeń 2021 - zamówienie dronów, poznanie przepisów dla operatorów, uzyskanie certyfikatów zezwalających na kierowanie dronami,
- Luty 2021 - nauka obsługi dronów,
- Marzec 2021 - nauka obsługi programu do edycji wideo,
- Kwiecień 2021 - nagranie materiałów wideo,
- Maj 2021 - montaż filmów,
- Czerwiec 2021 - prezentacja efektów projektu na forum szkoły.
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

W przypadku wprowadzenia nauki zdalnej drony zostaną wypożyczone uczniom ze szkolnej pracowni do domu. Dwuosobowe zespoły uczniowskie zostaną dobrane w taki sposób, aby przynajmniej jeden z uczniów posiadał sprzęt komputerowy pozwalający na pracę w programie DaVinci Resolve. Wykorzystywany będzie również program TeamViewer umożliwiający zdalne udostępnianie komputerów. Uczniowie w swoich dwuosobowych zespołach podzielą się zadaniami - jedna osoba na przykład nagra klipy wideo do projektu, druga zajmie się ich edycją i montażem. 
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

- poznanie najnowszych regulacji prawnych dotyczących zasad wykorzystywania dronów,
- umiejętność nagrywania filmów z wykorzystaniem dronów,
- umiejętność pracy w programie DaVinci Resolve,
- wykorzystanie znajomości języka angielskiego w praktyce,
- umiejętność planowania i współpracy.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Zakup 8 tanich dronów poprzez sklep AliExpress lub Banggood.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Projekt pozwoli sprawdzić, czy możliwe jest wyposażenie szkolnych pracowni komputerowych w tanie drony w ilości pozwalającej prowadzić efektywne zajęcia z edycji i montażu wideo w grupach klasowych do 16 osób. Sprzęt podobnej klasy oferowany na polskim rynku jest znacznie droższy, co uniemożliwia wdrożenie zajęć tego typu. 

W przygotowanych podręcznikach do informatyki w zasadzie nigdzie nie pojawia się propozycja zajęć z edycji wideo, co najwyżej wzmianka o zamieszczaniu w Internecie filmów stworzonych przez uczniów. Jest to o tyle dziwne, że program DaVinci Resolve wykorzystywany do celów niekomercyjnych jest dostępny bezpłatnie i działa bez żadnych ograniczeń. Uczniowie mogą bez problemu nagrywać źródłowe materiały do swoich projektów przy wykorzystaniu własnych telefonów.

Dodatkowe wyposażenie szkolnej pracowni komputerowej w tanie drony urozmaici i uatrakcyjni tego typu zajęcia.
Opis realizacji

Opis realizacji

Realizacja projektu rozpoczęta została od zamówienia dronów Eachine 520S oraz specjalnych podkładek ułatwiających start i lądowanie. Uczniowie obejrzeli wyszukane w Internecie filmy instruktażowe dotyczące kalibracji oraz zasad sterowania wybranym modelem drona. W dniu 3 lutego na platformie Zoom odbyło się spotkanie z absolwentem szkoły, który jako pasjonat zajmujący się zawodowo dronami podzielił się swoimi doświadczeniami oraz praktycznymi radami z uczniami klasy IIe. 

W styczniu i lutym nauczyciel będący opiekunem grupy oraz pierwsi uczniowie uczestniczący w projekcie zdobyli certyfikaty potwierdzające zaliczenie szkolenia dla operatorów dronów na stronie www.drony.ulc.gov.pl. Dzięki temu w marcu możliwe stało się wypożyczanie dronów ze szkoły i pierwsze samodzielne próby latania.

Uczniowie podzieleni zostali na dwuosobowe zespoły, których zadaniem stało się przygotowanie tekstów w językach polskim, angielskim i francuskim o wybranych atrakcjach Jury Krakowsko-Częstochowskiej oraz nagranie ich wersji dźwiękowych w formacie mp3. Dwie osoby zadeklarowały przygotowanie podkładów muzycznych z wykorzystaniem posiadanego przez siebie profesjonalnego sprzętu i oprogramowania.

Wraz z wykonywanymi co tydzień przez kolejne osoby zdjęciami oraz filmami z dronów wszystkie opracowywane materiały zaczęły być przekazywane poszczególnym uczniom biorącym udział w projekcie, aby mogli oni samodzielnie zmontować własną wersję filmu na domowych komputerach w poznanym wcześniej na zajęciach bezpłatnym programie DaVinci Resolve.

W kwietniu i maju zaplanowane zostało sfotografowanie oraz sfilmowanie kolejnych ciekawych miejsc na Jurze w celu urozmaicenia montowanych filmów, natomiast w czerwcu podsumowanie działań projektowych oraz prezentacja efektów pracy uczniów na forum szkoły. 
Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Niepokoił nas nieco na początku proces zamawiania dronów z chińskiego sklepu Banggood , ale zamówienie przyszło bez problemu w dość szybkim terminie i nie pojawiły się żadne dodatkowe koszty z tytułu cła lub podatku VAT. 
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie z dużym zainteresowaniem wysłuchali prelekcji poświęconej konstruowaniu dronów, różnym ich modelom oraz parametrom technicznym pozwalającym na profesjonalne wykorzystywanie tych urządzeń. Dzięki certyfikowanym szkoleniom przygotowanym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego uczestnicy projektu poznali wiele ważnych zasad związanych z bezpieczeństwem w przestrzeni powietrznej. 

Oczywiście najciekawszym elementem projektu stała się możliwość  wypożyczania oraz samodzielnego pilotowania dronów, co było pierwszym takim doświadczeniem dla większości uczniów. Każdy mógł w ten sposób rozwinąć swoje zainteresowania i nową pasję.
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

O projekcie poinformowani zostali wszyscy uczniowie szkoły oraz ich rodzice. Pozytywną opinię na temat podjętych działań wyraziła Rada Rodziców, która wraz z Dyrekcją szkoły pragnie, aby tego typu zajęcia zagościły już na stałe w szkole w  kolejnych latach np. w ramach koła informatycznego.
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Przede wszystkim dość sprawnie udało się podzielić zadania oraz zainicjować współpracę między uczniami o różnych zainteresowaniach. Swoimi umiejętnościami chętnie zechciały podzielić się osoby uzdolnione językowo i muzycznie oraz posiadające wiedzę na temat nie omawianych na zajęciach informatyki programów komputerowych, takich jak Adobe After Effects czy Adobe Premiere Pro.

Na pochwałę zasługuje też ogromne wsparcie i sympatia dla projektu ze strony dyrekcji, innych nauczycieli oraz sekretariatu szkoły, sprawnie koordynującego proces wypożyczania dronów. Udało się stworzyć przejrzyste reguły realizacji projektu oparte o poznane zasady bezpieczeństwa. 

Projekt miał też za zadanie uczyć młodzież samodzielności oraz pewności siebie. Dlatego w przypadku wątpliwości prawnych na przykład co do minimalnego wieku operatora dronów to uczniowie, a nie nauczyciel mieli prowadzić korespondencję z Urzędem Lotnictwa Cywilnego, z czego wywiązali się znakomicie, przekazując pozyskane informacje opiekunowi grupy. 

Projekt umożliwił tym samym wzajemną naukę i inspirację.
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Projekt ma charakter pilotażowy i na razie wydaje się, że jego koncepcja nie wymaga jakichś istotnych zmian. Przy planowaniu zakupu dronów warto zwrócić uwagę, że wszystkie obecne urządzenia będą dopuszczone do lotów jedynie do 2023 roku - przestaną wówczas obowiązywać przepisy przejściowe i każdy dron będzie musiał posiadać specjalne oznaczenie producenta, potwierdzające spełnianie określonych wymagań technicznych. 

Na pewno na początku nie warto kupować zbyt drogich urządzeń, gdyż mający z nimi po raz pierwszy do czynienia uczniowie niejednokrotnie zaliczą twarde lądowanie lub stracą kontrolę nad dronem z powodu wiatru. Zawsze warto latać z osłonami na śmigła, aby zapewnić jak najdłuższe użytkowanie i ograniczyć do minimum ryzyko uszkodzenia najbardziej czułych elementów. 
Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Zdecydowaliśmy, że zamiast zakupu w cenie 1.000 zł nieco tańszych czterech dronów Eachine 520, zamówione zostaną modele 520S z wbudowanym GPS-em. Dzięki temu w projekcie pojawiły się bardziej zaawansowane urządzenia, umożliwiające m.in. wyznaczanie planowanej trasy lotu oraz filmowanie rotacyjne wokół operatora drona. 

Zmieniona została też lista potencjalnych miejsc do sfotografowania i sfilmowania z uwagi na ograniczenia dopuszczalnych lotów. Dzięki odbytym szkoleniom uczestnicy projektu dowiedzieli się m.in., że niemożliwe jest ich wykonywanie w obrębie Ojcowskiego Parku Narodowego.

W związku z epidemią nie udało się również do tej pory zorganizować wyjścia całej grupy projektowej na wspólne zajęcia mające mieć charakter integracyjny. 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Przyznany grant umożliwił zakup trzech dronów Eachine 520S w cenie 340 zł każdy oraz trzech podkładek do lądowania. Ponieważ suma wydatków wynosiła ok. 1.100 zł, zakupy wsparte zostały przez środki przekazane przez Radę Rodziców, która wyraziła  jednocześnie zgodę na zakup kolejnych trzech dronów do szkoły, by umożliwić w przyszłości udział w tego typu zajęciach jak największej liczbie uczniów.      
Efekty: filmy

Efekty: filmy

Niestety, na obecnym etapie realizacji projektu nie są jeszcze dostępne żadne filmy w serwisie YouTube.

Szkoła

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego

Adres

Polna 8, 32-300 Olkusz

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów