Numer projektu: 63
Kategoria projektu: Szkoła ponadpodstawowa

Czytać lubimy, książki i teledyski tworzymy

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Celem projektu jest szeroko pojęta promocja czytelnictwa i książek, zachęcenie uczniów do czytania, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, zachęcenie do twórczej aktywności oraz rozwijanie wyobraźni i kreatywności, upowszechnianie fotografii jako dziedziny sztuki, wykorzystanie TIK w promocji czytelnictwa, promowanie szkoły w środowisku lokalnym. Efektem końcowym będzie nagrany film ze wszystkich zaplanowanych działań, nagranie teledysku, nagrania czytanych bajek, wierszy, wykonanie zdjęć i interaktywnych książek dla dzieci. Wszystko będzie dostępne na stronie ZS nr 1 i w serwisie Youtube. Dzięki temu będzie nieograniczony dostęp do opracowanych materiałów związanych z kulturą czytelnictwa.
Plan działania

Plan działania

 1. Narodowe Czytanie "Balladyny" Juliusza Słowackiego (wrzesień 2020 r.).
 2. Konkurs fotograficzny sleeveface "Z KSIĄŻKĄ CI DO TWARZY" (październik 2020 r.).
 3. Spotkanie autorskie z Danutą Słowik (październik 2020 r.). 
 4. Przeprowadzenie kursu e-learningowego na platformie Moodle pt. "Tworzenie książeczki elektronicznej w programie Story Jumper" dla grupy projektowej. Uczniowie jako zadanie zaliczeniowe kursu utworzą książki elektroniczne dla dzieci na dowolny temat (listopad - grudzień 2020 r.).
 5. Nagrywanie wierszy, bajek, legend dla dzieci i zamieszczanie na youtobe, facebooku, stronie szkoły (październik 2020 r. - kwiecień 2021 r.).
 6. Nagranie teledysku z wykorzystaniem legendy o Stargardzie (październik 2020 r. - marzec 2021 r.).
 7. Impreza czytelnicza "Bajka o czterech królewiczach -poznawanie dawnych czasów za panowania królów oraz różnych zachowań u ludzi " dla uczniów szkoły podstawowej (marzec 2021 r.).
 8. Kreatywne zajęcia dla dzieci ze szkoły podstawowej pt. "Tworzymy lapbooki do ulubionej książki" (kwiecień 2021 r.).
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Projekt będzie realizowany od 20 września 2020 r. do kwietnia 2021 r.
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

W przypadku zdalnego nauczania będziemy pracować w aplikacji MsTeams, 
na platformie e-learningowej Moodle (kurs i wykonanie książek elektronicznych), czytanie nagrywanie będzie online. Wykonane fotografie zamieścimy na padlecie. 
W ramach projektu udało nam się już zrealizować niektóre działania. 

Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Dzięki wszystkim zaplanowanym działaniom uczniowie będą kształtować kompetencje kluczowe, nauczą się wykonywać zdjęcia metodą sleeveface, poznają program Story Jumper do tworzenia książeczek interaktywnych. Realizacja projektu wpłynie na:
 • rozwijanie inwencji twórczej uczniów,
 • rozwijanie wyobraźni i kreatywności,
 • rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie nawyku czytania,
 • stwarzanie warunków do korzystania z różnych źródeł informacji i efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
 • zapoznanie się z podstawowymi technikami obróbki dźwięku podczas nagrywania tekstów,
 • kształcenie umiejętności pracy w grupie,
 • kształtowanie umiejętności pracy z tekstem literackim,
 • kształcenie postaw empatycznych.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Zdobyty grant przeznaczymy na zakup materiałów papierniczych, fotograficznych, sztalug, pendrive, przygotowanie wystawy, przeprowadzenie imprezy czytelniczej i warsztatów tworzenia lapbooków dla uczniów ze szkoły podstawowej, zorganizowanie stroju historycznego dla uczennicy do nagrania teledysku.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Wszystkie działania będą służyły efektywnemu podnoszeniu kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży, promowaniu czytelnictwa w środowisku lokalnym. Jedno jest pewne - różne mody zmieniają się, ale moda na czytanie jest niezmiennie taka sama. Wartością dodaną projektu jest to, że młodzież sama wyszła z inicjatywą i większość zadań zaplanowała z myślą o dzieciach ze szkół podstawowych.

Opis realizacji

Opis realizacji

W ramach projektu udało nam się zrealizować:
 1. Narodowe Czytanie "Balladyny" Juliusza Słowackiego.
 2. Konkurs fotograficzny sleeveface "Z KSIĄŻKĄ CI DO TWARZY".
 3. Spotkanie autorskie z Danutą Słowik.
 4. Kurs e-learningowy na platformie Moodle pt. "Tworzenie książeczki elektronicznej w programie Story Jumper". Uczniowie utworzyli książki elektroniczne dla dzieci na różne tematy.
 5. Nagranie bajki A. Puszkina „O rybaku i rybce”.
 6. Nagranie bajki o czterech królewiczach.
 7. Nagranie wideo  do  stargardzkiej legenday„Baszta Białogłówka”.
 8. Przygotowanie imprezy czytelniczej pt.: „Bajka o czterech królewiczach - poznawanie dawnych czasów za panowania królów oraz różnych zachowań u ludzi " dla uczniów szkoły podstawowej.
 9. Przygotowanie kreatywnych zajęć dla dzieci ze szkoły podstawowej pt. „Tworzymy lapbooki do ulubionej książki".
Efektem końcowym projektu jest  nagrany film ze wszystkich naszych działań:
Poza tym cała dokumentacja projektowa opisana została w aplikacji Wakelet: https://wke.lt/w/s/6KIJUR

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

W realizacji niektórych działań przeszkodziła nam pandemia, ale poradziliśmy sobie. W naszych zdalnych pracach i komunikacji pomogła nam aplikacja MS Teams. Dużym wyzwaniem było nagranie bajek i legendy stargardzkiej „Baszta Białogłówka”. Jeśli chodzi o przeprowadzenie zajęć : „Bajka o czterech królewiczach” i  „Tworzymy lapbooki do ulubionej książki" dla uczniów szkoły podstawowej , to nie udało nam się ich zrealizować, ale opracowane zostały scenariusze, materiały, nagrania. Mamy nadzieję, że pandemia minie  i  wybierzemy się z młodzieżą do wybranych szkół w późniejszym terminie i przeprowadzimy zajęcia z uczniami.
 
 

Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Dzięki wszystkim zaplanowanym działaniom uczniowie kształtowali kompetencje kluczowe. Mieli maksimum samodzielności i wzięli sprawy w swoje ręce. Mogli współdecydować o tym, czym się będą zajmować, planowali i organizowali swoją pracę, współpracowali z innymi, poddali refleksji własne działania, korygowali je i wyciągali wnioski. Rozwinęli wyobraźnię i kreatywność, stworzone mieli warunki do korzystania z różnych źródeł informacji i efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, zapoznali się z podstawowymi technikami obróbki dźwięku podczas nagrywania tekstów oraz kształtowali postawy empatyczne.
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Wszystkie działania wpłynęły na rozwijanie kompetencji czytelniczych dzieci  i młodzieży, promowanie czytelnictwa w środowisku lokalnym.

Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Jesteśmy dumni z wykonania zaplanowanych działań, nagrania bajek, video do stargardzkiej legendy „Baszta Białogłówka”, filmików, opracowania książeczek dla uczniów szkół podstawowych. W okresie zdalnego nauczania na pewno skorzystają oni z naszych materiałów. Wartością dodaną projektu jest to, że młodzież sama wyszła z inicjatywą i większość zadań zaplanowała z myślą o dzieciach ze szkół podstawowych, wspaniale współpracowała w grupie i mimo wszelkich przeszkód starała się zrealizować powierzone im zadania.

Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Innym nauczycielom przekazujemy dobre rady, że warto  planować i realizować swoje marzenia. Z perspektywy czasu patrzę, że dużo zaplanowaliśmy działań w ramach naszego projektu, ale potrafiliśmy dostosować się do obecnej trudnej sytuacji i sobie poradziliśmy, przede wszystkim dzięki wspaniałej współpracy młodzieży i nauczycieli.

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Pandemia  wpłynęła na zmianę dotyczącą  przeprowadzenia zajęć  czytelniczych pt. „Bajka o czterech królewiczach - poznawanie dawnych czasów za panowania królów oraz różnych zachowań u ludzi " i kreatywnych warsztatów  pt. „Tworzymy lapbooki do ulubionej książki" dla uczniów szkoły podstawowej. Nie udało nam się przeprowadzić zajęć w zaplanowanych szkołach, ale mamy wszystko opracowane (scenariusze, materiały dydaktyczne) i na pewno w późniejszym czasie spotkamy się z dziećmi. Nie chcemy ww. zajęć przeprowadzać online.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Nie jesteśmy laureatami I etapu.

Efekty: filmy

Efekty: filmy

Szkoła

Zespół Szkół nr 1 im. Mieszka I w Stargardzie

Adres

Park 3 Maja 2, 73-110 Stargard

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów