Numer projektu: 64
Kategoria projektu: Szkoła ponadpodstawowa

Stargard komiksem malowany

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

 Celem projektu jest promowanie walorów miasta Stargard i kształtowanie jego pozytywnego wizerunku, zaprezentowanie zabytków  i zachęcenie turystów do zwiedzania miasta. Poza tym  popularyzowanie komiksu, rozwijanie twórczego myślenia, doskonalenie umiejętności plastyczno-językowych. Efektem realizacji tego projektu będzie wykonanie komiksów prezentujących zabytki Stargardu  i wydanie katalogu promującego miasto Stargard. 
W katalogu, który planujemy wydać znajdowałyby się  również prace komiksowe uczniów z trzech wcześniejszych edycji poświęconych „naszej małej ojczyźnie”. 
 Warto nadmienić, że projekt dotyczący miasta Stargard realizowany jest już po raz czwarty: 2017/2018 - „Pierwsi mieszkańcy Stargardu – kim byli i dokąd zmierzali?”, 2018/2019 - „Znane i nieznane historie, legendy miasta Stargard i powiatu stargardzkiego”, 2019/2020 - „W Krainie Gryfitów”. 
Plan działania

Plan działania

  1. Przeprowadzenie warsztatów dla uczniów ze szkoły podstawowej i ponadpodstawowej nt. zabytków Stargardu i procesu  tworzenia komiksu.
  2. Przeprowadzenie konkursu na komiks „Stargard komiksem malowany”. Zadaniem  uczestników będzie przygotowanie krótkiego komiksu na temat walorów turystycznych, zabytków Stargardu. Komiks może być wykonany dowolną techniką, np. rysunek, malarstwo, grafika komputerowa oraz inne techniki czytelne plastycznie.
  3. Przygotowanie wystawy prac komisowych i zaprezentowanie uczniom stargardzkich szkół jako materiał edukacyjny.
  4. Opracowanie katalogu w formie graficznej, wydrukowanie i przekazanie do każdej stargardzkiej szkoły.
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Działania prowadzone będą  od  października 2020 r. do kwietnia 2021 r.  w ZS nr 1 w Stargardzie, w PODN i w Starostwie Powiatowym w Stargardzie (wystawa prac i podsumowanie konkursu).
 
 
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

W przypadku wprowadzenia nauki zdalnej będziemy wykorzystywać Office365, MS Teams, facebooka, stronę PODN i ZS nr 1 w Stargardzie. Warsztaty tworzenia komiksu udało nam się przeprowadzić w październiku, jednak ze względu na pandemię w kameralnej formie. Komiksy uczniowie  będą wykonywać w domu. Wszystkie prace będzie można sfotografować  i przesłać, przygotować wirtualną wystawę. Podsumowanie konkursu może odbyć się online. Katalog opracowany będzie graficznie z dostarczonych prac komiksowych i wydrukowany w formie papierowej. 
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie w trakcie pracy z projektem mieliby możliwość dogłębnie poznać swoją małą ojczyznę, którą jest miasto Stargard. Dzięki projektowi będą mogli kształtować kompetencje kluczowe, m.in. kreatywność. Warsztaty komiksowe pozwolą zbudować, istotną dla rozwoju myśli komiksowej, bazę wizualizacyjną.
 
 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Zdobyty grant  umożliwiłby nam zakup niezbędnych materiałów do realizacji projektu - papieru artystycznego i innych materiałów papierniczych do przygotowania wystawy, nagród dla uczniów, przeprowadzenie warsztatów nt. tworzenia komiksu, a przede wszystkim moglibyśmy opracować i wydać katalog w wersji elektronicznej i papierowej, który otrzymałaby każda szkoła w Stargardzie i powiecie stargardzkim.

Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Nasz projekt jest wyjątkowy, ponieważ dotyczy naszego miasta, naszej małej ojczyzny. Uczniowie powinni znać zabytki Stargardu i promować walory miasta i zachęcać  turystów do zwiedzania Stargardu. Poza tym uczniowie stworzą komiksy, które są połączeniem umiejętności plastycznych i językowych. Sztuka komiksu w obecnej dobie przeżywa swój renesans. Wystawa prac komiksowych będzie okazją do wymiany wiedzy literackiej i doświadczeń plastycznych między uczniami i nauczycielami z różnych szkół. Elementem wyjątkowym byłoby wydanie katalogu z  pracami komiksowymi uczniów dotyczącymi historii miasta, zabytków, legend, prawdziwych historii rodzinnych, które przyczynią się do gromadzenia wspomnień z wciąż jeszcze żywej przeszłości i „ocalą przed zapomnieniem”.  2020 r. to jubileuszowy tercet szczęścia, w którym Stargard pod szczęśliwą gwiazdą odchodzi 777 lat. Warto również podkreślić, że projekt realizowany jest we współpracy szkoły i PODN w Stargardzie. Młodzież jest bardzo zaangażowana w organizację projektu.
Opis realizacji

Opis realizacji

Celem projektu było promowanie walorów miasta Stargard i kształtowanie jego pozytywnego wizerunku, zaprezentowanie zabytków i zachęcenie turystów do zwiedzania miasta. Poza tym  popularyzowanie komiksu, rozwijanie twórczego myślenia, doskonalenie umiejętności plastyczno-językowych. 
 Uważam, że cel został osiągnięty. Mimo pandemii przeprowadzone zostały warsztaty, w warunkach kameralnych, nt. zabytków Stargardu i procesu tworzenia komiksu. Młodzież z ZS nr 1 w Stargardzie opracowała film podsumowujący warsztaty komiksowe. Poza tym udało się przeprowadzić konkurs na komiks „Stargard komiksem malowany”, w którym wzięło udział 36 uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych ze Stargardu i powiatu stargardzkiego. Udało nam się przygotować wystawę pokonkursową w Starostwie i zorganizować podsumowanie konkursu, z zachowaniem koniecznego dystansu i bezpieczeństwa, bezpośrednio nagrodzić autorów  historii, które zdobyły szczególne uznanie komisji konkursowej. 

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

 Dużym wyzwaniem było zorganizowanie warsztatów komiksowych, ponieważ już zaczęła się pandemia, ale udało się przeprowadzić w szkole w kameralnych warunkach. Poza tym wystąpiły jeszcze trudności z zorganizowaniem wystawy w Starostwie Powiatowym.
 

Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

 Uczniowie:
 - pogłębili wiedzę na temat zabytków Stargardu,
 - poszerzyli swoją wiedzę na temat tworzenia komiksu,
 - kształtowali kompetencje kluczowe,
 - rozwinęli swoją kreatywność,
 - nauczyli się odpowiedzialności za wykonanie swojej pracy,
 - zobaczyli, że mimo trudności, jakie zgotowała nam pandemia, warto brać udział w konkursach.
 

Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

 Wystawa prac komiksowych „Stargard komiksem malowany” przygotowana została w Starostwie Powiatowym w Stargardzie dla społeczności lokalnej. Potwierdzeniem tego, że projekt był dobrym pomysłem są wpisy  mieszkańców Stargardu na stronie powiatu stargardzkiego, np. :
 „Ogromny szacunek dla Pani Ireny Zalewskiej za pomysł na ten fantastyczny projekt i realizację, która już od czternastu lat cieszy oko mieszkańców miasta”.

Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

 Przede wszystkim jesteśmy dumni, że mimo pandemii udało nam się przeprowadzić zaplanowane działania i stworzyć coś dobrego dla społeczności lokalnej. 

Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

 Ważne jest, że mimo trudności należy mieć inne wyjście – alternatywę działań, nie poddawać się i realizować zaplanowane działania. Nie otrzymaliśmy grantu na realizację działań, ale sobie poradziliśmy (wystawa, nagrody itp.). 

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

 Efektem naszego projektu miało być m.in. opracowanie i wydanie katalogu promującego miasto Stargard, w którym znajdowałyby się prace komiksowe laureatów czterech edycji konkursu poświęconego .„naszej małej ojczyźnie”: „Pierwsi mieszkańcy Stargardu – kim byli i dokąd zmierzali?”; „Znane i nieznane historie, legendy miasta Stargard i powiatu stargardzkiego”; „W Krainie Gryfitów” ; „Stargard komiksem malowany”. Postanowiliśmy przeprowadzić jeszcze jedną edycję, której założeniem będzie stworzenie komiksu na temat przyszłości miasta Stargard. Po pięciu edycjach konkursu opracujemy i wydamy katalog, który trafi do każdej szkoły w Stargardzie i powiecie stargardzkim. Poza tym zorganizujemy konferencję z edukacji regionalnej związaną z miastem Stargard i powiatem stargardzkim. Opracowaliśmy film z warsztatów komiksowych i podsumowania konkursu oraz kolaże.

Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

 Nie jesteśmy laureatami I etapu. 

Efekty: filmy

Efekty: filmy

 Warsztaty tworzenia komiksu
 
https://www.youtube.com/watch?v=flY6U8tlpVo&t=3s 

Podsumowanie konkursu  „Stargard komiksem malowany”
https://www.youtube.com/watch?v=CwSlDQ_iO3I 

 
Wakelet – "Stargard komiksem malowany" -  dokumentacja projektu
https://wke.lt/w/s/IyJ9p0 
 


 

Szkoła

Zespół Szkół nr 1 im. Mieszka I w Stargardzie ; PODN w Stargardzie

Adres

Park 3 Maja 2 ; Plac Majdanek 7, 73-110 Stargard

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów