Numer projektu: 69
Kategoria projektu: Szkoła ponadpodstawowa

Wokulski (i nie tylko) szuka żony

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Głównymi celami projektu są:
- przybliżenie uczniom w atrakcyjny sposób treści obowiązkowej lektury- "Lalki" B.Prusa,
- rozwijanie kreatywności młodzieży,
- doskonalenie umiejętności kręcenia krótkich filmików ich obróbki,
- rozwijanie umiejętności językowych uczniów.
Projekt jest skierowany do uczniów klasy drugiej i będzie realizowany na lekcjach języka polskiego. Polega na zaprezentowaniu informacji o głównych bohaterach "Lalki" B.Prusa w formie zbliżonej do popularnego programu "Rolnik szuka żony". Marta Manowska u nas to  pani Meliton, prowadząca biuro matrymonialne. Zadaniem każdego ucznia będzie przygotowanie stroju (charakteryzacji) danej postaci oraz nagranie krótkiego filmiku (anonsu matrymonialnego) lub napisanie listu. W szkole zaprezentujemy wyniki pracy najlepszych uczniów. Salę lekcyjną zamienimy na biuro matrymonialne pani Meliton. Na żywo kilka postaci B.Prusa (np. Stanisław Wokulski, Mraczeski, Izabela Łęcka ) będzie wybierać swojego życiowego partnera spośród wcześniej zaproponowanych trzech osób, a zaproszona na zajęcia równoległa klasa odgadywać prezentowane postacie.
Spodziewane efekty:
- przeczytanie "Lalki" B.Prusa przez uczniów,
- poznanie przez młodzież mody końca XIX wieku,
- stworzenie przez uczniów kreacji dla prezentowanych postaci,
- nagranie filmików o danych bohaterach,
- poznanie w nieszablonowy sposób postaci "Lalki" B.Prusa.


Plan działania

Plan działania

Harmonogram działań:
1. Zadanie lektury do przeczytania- grudzień
2. Wyznaczenie dwóch osób do przygotowania prezentacji o modzie damskiej i męskiej końca XIX wieku z uwzględnieniem strojów mieszczaństwa i arystokracji- styczeń
3. Obejrzenie fragmentów filmu/serialu "Lalka" (zwrócenie uwagi na kreację głównych bohaterów oraz kostiumy wszystkich postaci)- styczeń
4. Omówienie prezentacji o modzie końca XIX wieku- luty
5. Wspólne wybranie bohaterów do projektu; określenie, które z nich będą szukać partnerów, a które będą "odpowiadać" na ogłoszenie matrymonialne- luty
5. Przydzielenie uczniom konkretnych postaci z powieści B.Prusa i szczegółowe określenie związanych z nimi zadań ( znalezienie w powieści fragmentów charakteryzujących bohaterów oraz zawierających najważniejsze informacje i wydarzenia z ich życia, przygotowanie kostiumów, napisanie krótkich anonsów, nagranie filmików)-luty
6. Wybór najlepszych prac przez nauczyciela; określenie postaci, które zostaną zaprezentowanych w szkole; przygotowanie pytań dla uczestników finału-marzec
7. Przekształcenie sali lekcyjnej w biuro matrymonialne pani Meliton, przeprowadzenie finału projektu- p.Meliton swata konkretne  postacie (np. Stanisław Wokulski spośród  filmików wybierze trzy prezentujące - Izabelą Łęcką, Heleną Stawską i Kazimierą Wąsowską (prawdziwych nazwisk kandydatek uczniowie oglądający zajęcia nie będą znać), zada im trzy pytania (ewentualnie poprosi o wykonanie jakiegoś zadania), a potem wybierze tę jedyną; w tym czasie publiczność musi odgadnąć, kim były poszczególne kandydatki S.Wokulskiego - kwiecień


Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Część działań przeprowadzimy w szkole, pozostałe prace uczniowie wykonają samodzielnie w domu; II semestr nauki (styczeń-kwiecień)
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Większość zadań projektowych, to samodzielna praca uczniów w domu. Tylko niektóre z nich wymagają bezpośredniego kontaktu z nauczycielem, co łatwo jest zastąpić kontaktem, np. internetowym.  Prezentacje uczniów na temat mody XIX wieku  można przeprowadzić poprzez platformy do zdalnego nauczania, np. Microsoft Teams. Jeżeli nie będziemy mogli wrócić do kwietnia, zmienimy formę "fianału" projektu. Zamiast biura matrymonialnego  urządzonego w szkole, zaprojektujemy stronę internetową przypominającą portal randkowy. Tutaj zamieścimy krótkie profile matrymonialne poszczególnych postaci oraz wcześniej przygotowane filmiki.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

1. Dwóch uczniów (ochotników) przygotuje prezentacje o modzie końca XIX wieku
2.Każdy z uczniów zaprojektuje i przygotuje kostium dla swojego bohatera, napisze tekst anonsu matrymonialnego, wcieli się w swoją postać i nakręci filmik "matrymonialny"
Uczestnicy grupy projektowej:
- poznają bohaterów "Lalki" B.Prusa,
- nauczą się obsługi programów do obróbki filmów,
- poszerzą wiadomości o epoce pozytywizmu; zapoznają się z modą końca XIX wieku,
- rozwiną swoje umiejętności manualne;
- nauczą się kreatywności - wykorzystywania dostępnych materiałów do stworzenia strojów z epoki,
- rozwiną kompetencje językowe.


Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Pieniądze z grantu przeznaczymy na:
- zakup materiałów niezbędnych do przygotowania kostiumów postaci  oraz dekoracji sali,
- zakup rzutnika i ekranu do pracowni polonistycznej,
- nagrody dla uczniów, którzy najlepiej wykonają swoje zadania.

Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Nasz projekt łączy różne umiejętności uczniów: językowe, filmowe, manualne, techniczne. Pozwala uczniom w nietypowy sposób zdobyć i na dłużej zapamiętać informacje o postaciach "Lalki" B.Prusa- lektury obowiązkowej na egzaminie maturalnym.
Opis realizacji

Opis realizacji

1. Przygotowaliśmy stronę internetową poświęconą  modzie damskiej i męskiej lat 70. XIX wieku- luty
2. Obejrzeliśmy fragmenty filmu/serialu "Lalka" (zwróciliśmy uwagę na kreacje głównych bohaterów oraz kostiumy wszystkich postaci); przygotowaliśmy kadry serialowe prezentujące kostiumy i dołączyliśmy je do naszej strony internetowej o strojach
3. Przeprowadziliśmy lekcję o modzie końca XIX wieku na podstawie naszej strony internetowej, zwracając uwagę na jej charakterystyczne cechy, które będą musiały pojawić się w naszych projektowanych kostiumach- początek marca
4. Przygotowaliśmy  stronę internetową poświęconą warszawskiemu społeczeństwu końca XIX wieku a opisanemu przez B.Prusa (każdy uczeń klasy II b był odpowiedzialny  za swój fragment/element strony internetowej i wchodził w skład konkretnej grupy opracowującej jedną warstwę społeczną)- marzec
5. Przeprowadziliśmy lekcję: "Panorama społeczeństwa polskiego w "Lalce" B.Prusa" w oparciu o naszą stronę (tu zwróciliśmy szczególną uwagę na konkretnych bohaterów i ich przynależność do określonych grup społecznych, co będzie się później wiązało z odpowiednimi strojami i wyborem partnerów życiowych )
6. Przygotowaliśmy profile randkowe na portal randkowy pani Meliton ( każdy uczeń otrzymał jedną lub dwie postacie i musiał opracować profil według określonych punktów oraz znaleźć w powieści fragmenty charakteryzujące jego bohatera) - marzec
7. Zaprojektowaliśmy stylizacje dla poszczególnych bohaterów powieści w oparciu o naszą stronę internetową poświęconą modzie końca XIX wieku; każdy uczeń przygotowywał minimum jedną kreację, a następnie wykonywał zdjęcia przygotowanego stroju; w sumie przygotowaliśmy 25 kostiumów (14 damskich i 11 męskich)- marzec (w załączniku filmik do zdjęć uczniów w samodzielnie przygotowanych kreacjach)
8. Stworzyliśmy portal randkowy pani Meliton i zamieściliśmy na nim wszystkie wcześniej przygotowane profile randkowe, dopasowując do każdego odpowiednie kadry filmowe przedstawiające dane postacie- koniec marca
9. Opracowaliśmy plakaty ukazujące przydzielonych bohaterów powieści na podstawie wcześniej przygotowanych profili oraz naszych zdjęć w kostiumach- koniec marca (w załączniku link do filmiku prezentującego wykonane plakaty)
10. Przeprowadziliśmy zajęcia, na których w oparciu o nasze profile randkowe i plakaty kojarzyliśmy bohaterów powieściowych w pary oraz pisaliśmy listy matrymonialne w imieniu konkretnych postaci- początek kwietnia
Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Nie wszystko udało nam się zrobić w wyznaczonych sobie wcześniej terminach. Nie udało nam się niestety spotkać osobiście ze względu na warunki pandemiczne. Nie mogliśmy wykonać zdjęć grupowych. Nie mogliśmy przeprowadzić finału naszego projektu w szkole. Byliśmy jednak przygotowani na te przeszkody.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie dzięki projektowi:
- zapoznali się z treścią obowiązkowej lektury na maturze,
-nauczyli się wycinania i kadrowania fragmentów filmów,
-poznali bohaterów i aktorów serialu telewizyjnego "Lalka",
- zdobyli niezbędne informacje o poszczególnych postaciach "Lalki" oraz warszawskim społeczeństwie,
- nauczyli się prostej obróbki zdjęć (część fotografii to fotomontaż- twarze uczniów zostały zastąpione bohaterami serialu "Lalka"),
- poznali modę końca XIX wieku, w sposób kreatywny wykorzystali dostępne materiały, aby zaprojektować kreacje dla bohaterów "Lalki",
- nauczyli się sztuki pisania listów miłosnych,
- rozwinęli umiejętność pracy w grupie,
- nauczyli się projektować strony internetowe oraz plakaty (poznali odpowiednie programy do stworzenia stron i plakatów),
-nauczyli się przygotowywać filmiki składające się z wcześniej przygotowanych zdjęć.Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

- zaprezentowanie talentów naszych uczniów lokalnej społeczności,
- promocja szkoły w lokalnych mediach,
-łączenie pokoleń (pomoc rodziców i dziadków przy przygotowywaniu kostiumów dla bohaterów powieści B.Prusa)
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Najbardziej jesteśmy dumni oczywiście z naszej współpracy i umiejętności komunikowania się w tak trudnych czasach. Mimo wielu przeciwności udało nam się razem przygotować strony internetowe poświęcone modzie końca XIX wieku i profilom randkowym. Cieszymy się z tego, że jesteśmy kreatywni i potrafiliśmy zaprojektować kostiumy XIX-wieczne oraz stworzyć plakaty i profile randkowe. Jednak największym naszym sukcesem jest to, że udało nam się WSZYSTKIM zaangażować w ten projekt (również "wciągnąć" do niego naszych bliskich). Nie było ani jednego ucznia, który by nie wykonał przydzielonej pracy.  Każdy uczeń klasy II b dołożył swoją małą cegiełkę do powstania profilu randkowego oraz strony internetowej poświęconej społeczeństwu warszawskiemu. 
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji


Gdybyśmy mieli taka możliwość, na pewno poświęcilibyśmy więcej uwagi na robienie zdjęć (niestety warunki, również pogodowe, nas tutaj bardzo ograniczyły). Wykonalibyśmy je wspólnie w jakimś ładnym i stosownym do treści "Lalki" miejscu. Początkowo planowaliśmy je zrobić w Żelazowej Woli i  ruinach naszego zamku. Niestety zamknięcie instytucji kulturalnych na to nie pozwoliło. 
Większe projekty wymagają poświęcenia im sporo czasu i uwagi. Dlatego  trzeba też rozsądnie zaplanować wszystkie działania i wziąć pod uwagę, że nie wszystko będzie możliwe do wykonania w takim stopniu, jaki sobie założyliśmy.
Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Niestety w realizację projektu została zaangażowana tylko jedna klasa (druga ze względów organizacyjnych szkoły nie mogła w nim wziąć udziału). Z jednej strony ułatwiło nam to pracę, z drugiej utrudniło, bo więcej działań spoczęło na jednym uczniu. Mimo początkowych obaw, co do  wywiązywania się uczniów z przydzielonych prac, wszyscy stanęli na wysokości zadania i dali radę je wykonać.

Wszystkie cele projektowe zostały zrealizowane (czasami innymi metodami, ale założonymi wcześniej ze wzglądu na możliwość zamknięcia szkół). Dodatkowo przygotowaliśmy stroną internetową poświęconą społeczeństwu warszawskiemu  (wydało nam się to ważne, gdyż stroje warszawiaków końca XIX wieku różniły się w zależności od ich zamożności i pochodzenia). Zmieniliśmy finałowe zaprezentowanie efektów naszego projektu. W związku z pewnymi ograniczeniami zamiast kręcenia filmików o konkretnych postaciach wybraliśmy plakaty. Nie mogliśmy przeprowadzić lekcji w szkole, dlatego finał projektu odbył się online. Na zajęciach wcielając się w konkretne postacie, wybieraliśmy trzech powieściowych bohaterów, którzy by do nas pasowali, uzasadniając nasz wybór, a następnie do najbardziej trafnego pisaliśmy listy matrymonialne. Na lekcjach wykorzystaliśmy oczywiście nasz portal randkowy. Nie mogliśmy również zaprezentować osobiście naszych kostiumów z epoki, dlatego postanowiliśmy przygotować filmiki, które zamieściliśmy na You Tube.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Większość pieniędzy przeznaczyliśmy na nasze stroje (zakupiliśmy cztery sukienki i trzy fraki oraz różne akcesoria, np.cylindry, kapelusze dla dam, parasolki, rękawiczki, itp.).  Pozostała nam jeszcze jakaś kwota, którą chcemy przeznaczyć na wycieczkę, np. po Warszawie śladami Wokulskiego (ewentualnie zakupimy dla każdego uczestnika projektu jakieś upominki)

Szkoła

Zespół Szkół im.Jarosława Iwaszkiewicza

Adres

Chopina 99a, 96-500 Sochaczew

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów