Numer projektu: 74
Kategoria projektu: Szkoła ponadpodstawowa

SummOn - edukacyjna gra matematyczna

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Projekt miał na celu stworzenie i upowszechnienie gry edukacyjnej ułatwiającej naukę dodawania i mnożenia pamięciowego. Uczniowie biorący w nim udział zdobędą doświadczenie w tworzeniu gier na urządzenia mobilne: programowanie gry, zasoby graficzne, testowanie. Nabędą też umiejętności dzielenia się zdobytą wiedzą i doświadczeniem z rówieśnikami, poprzez spotkania z uczniami innych szkół. Głównym celem projektu jest oczywiście upowszechnienie gry edukacyjnej i pośrednio zwiększenie kompetencji matematycznych uczniów.
Plan działania

Plan działania

Projekt rozpoczął się w ubiegłym roku szkolnym. Niemal udało nam się ukończyć działającą wersję gry SummOn na dwóch platformach mobilnych: Android oraz iOS. Obecnie konieczne są jeszcze testy (i poprawki) programu, a także uzupełnienie i poprawa oprawy graficznej. Testujemy również platformę internetową, na której będą wyświetlane na bieżąco wyniki graczy. Ponieważ tworzymy Ligę Matematyczną, w której każdy uczeń będzie mógł się zmierzyć ze swoimi rówieśnikami (i nie tylko). Oprócz tego, w tym roku szkolnym będziemy zarządzali zgłoszeniami do rozgrywek oraz spotykali się z rówieśnikami ze szkół podstawowych, zachęcając do używania naszej gry.
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Projekt jest realizowany w naszym czasie wolnym, w domu. Do końca stycznia chcemy mieć wersję programu wolną od błędów. Do marca chcielibyśmy dodać jeszcze obsługę telefonów Huawei. Do końca maja chcemy poprawić grafikę oraz uzupełnić tryb gry z komputerem. Od stycznia do maja chcemy odwiedzić szkoły podstawowe i pokazywać  w nich naszą grę. W czerwcu zorganizujemy w naszej szkole finał dla 16 najlepszych graczy.
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Większość prac wykonujemy zdalnie. W razie konieczności finał zorganizujemy online, a nie na terenie szkoły. Również, jeśli nie będziemy mogli odwiedzać szkół podstawowych, to planujemy uruchomić fanpage.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie nauczą się programować gry w środowisku Unity, tworzyć grafikę dwuwymiarową oraz realizować testy oprogramowania. Ponadto nabędą umiejętności społeczne związane z dzieleniem się zdobytą wiedzą oraz umiejętność prezentowania przez dużą grupą osób.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant pozwoli nam zwiększyć ilość nagród dla uczestników Ligi Matematycznej, w której używana jest nasza gra, a także dofinansować przyjazd na finały dla osób, które będą potrzebowały wsparcia finansowego.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Staramy się zmienić matematykę nudną i męczącą , w matematykę fascynującą i ciekawą. Nie poprzestajemy na planach, realizujemy je za pomocą środków, którymi dysponujemy. Stworzyliśmy pomysł, który działa i z którego jesteśmy dumni.
http://summon.ieti.pl/index.php/pl/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ieti.SummOn
https://apps.apple.com/pl/app/summon-ieti/id1531763908?l=pl
Opis realizacji

Opis realizacji

Udało nam się ukończyć działającą wersję gry SummOn na dwóch platformach mobilnych: Android oraz iOS. Stworzyliśmy również platformę internetową, na której są wyświetlane na bieżąco wyniki graczy. Stworzyliśmy także materiały szkoleniowe i promocyjne. Cały czas prowadzimy szkolenia dla nauczycieli.
Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Problemem jest zamknięcie szkół z powodu pandemii, co utrudnia praktyczną realizację pokazów i szkoleń. Również terminowość wykonywania zadań przez wiele osób współpracujących powodowało opóźnienia w realizacji, a nawet przesuwanie wykonania na inne osoby.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie nauczyli się programować grę, tworzyć grafikę i dokumentację oraz stronę internetową. Opanowali umiejętności komunikowania się w dużym zespole oraz współpracy przy realizacji dużego projektu.
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Społeczność lokalna w większym stopniu zainteresowała się szkołą, która nie jest już postrzegana wyłącznie jako placówka oświatowa ale jako miejsce realizacji ciekawych projektów i umożliwiająca rozwój w atrakcyjnych dziedzinach.
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Najbardziej dumni jesteśmy z uruchomienia rozgrywek Ligi Matematycznej, zwłaszcza, że udało nam się zainteresować szkoły z innych państw (Włochy, Francja, Chorwacja, Turcja).
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Zwiększylibyśmy działania promocyjne, ponieważ niezwykle trudno jest trafić do odbiorców. Nawet osoby z najbliższego otoczenia były zaskoczone, że realizujemy taki projekt.
Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Jesteśmy zmuszeni zrezygnować z Finału Ligi w formie stacjonarnej co zmusza nas do dodatkowego wysiłku, żeby można go było rozegrać zdalnie.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Nie jestem laureatem I etapu
Efekty: filmy

Efekty: filmy

https://youtu.be/f-1u96-PV5E zwiastun
https://youtu.be/cx0QH2P2R3Y poradnik
https://youtu.be/piSp-qOt6dM poradnik  rejestracji szkoły
https://youtu.be/7M2P2g8yAes poradnik gry wieloosobowej
https://youtu.be/7lDbyhs3m_4 poradnik mecz ligowy
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ieti.SummOn gra w wersji Android
https://apps.apple.com/pl/app/summon-ieti/id1531763908?l=pl gra w wersji iOS
https://youtu.be/WEBO-APHKqg zwiastun j. angielski
https://youtu.be/cx0QH2P2R3Y poradnik j. angielski
https://youtu.be/Ns8hXU_g_II poradnik rejestracji j. angielski
https://youtu.be/9qNj7Rhhpi8 poradnik gra wieloosobowa j. angielski
https://youtu.be/XibBLZy9AtA poradnik mecz ligowy j. angielski
https://youtu.be/HrXMGD0BxeI zwiastun j. rosyjski
https://youtu.be/oJ3lzpYnD7U zwiastun j. francuski

Szkoła

Powiatowy Zespół Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie

Adres

Sobieskiego 344, 84-200 Wejherowo

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów