Numer projektu: 193
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 4–8

Przez cierpliwą pracę, małymi kroczkami dochodzę do sukcesu - KARTKOWY ZAWRÓT GŁOWY

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Pomysł zrealizowany w ramach projektu polega na przygotowaniu kartek okolicznościowych wręczeniu najbliższym w związku z różnymi okazjami a także na współpracy z Radą Rodziców szkoły. W pierwotnej wersji chcieliśmy przygotować kiermasz naszych kartek, niestety w związku z sytuacją epidemiologiczną, liczymy na pomoc naszych wspaniałych rodziców.
Głównym celem będzie wspólne tworzenie na zajęciach kartek okolicznościowych. Dzięki temu przyczyniamy się do pobudzania wyobraźni i pomysłowości a także rozwijania umiejętności manualnych oraz uwrażliwiania na piękno-rozwijania aktywności twórczej i wrażliwości estetycznej uczniów. Takie kartki są wyrazem życzliwości, empatii i pamięci o drugiej osobie.

Plan działania

Plan działania

Nauczyciele wraz z uczniami w ramach projektu będą przygotowywać własnoręcznie różne kartki okolicznościowe.
Dzięki projektowi przybliżymy wiedzę uczniom o tradycjach różnych świąt, z okazji których będziemy robić kartki oraz będziemy kształtować w dziecku postawy społeczne.
- w październiku będziemy robić kartki z okazji DNIA NAUCZYCIELA
- w listopadzie i grudniu kartki BOŻONARODZENIOWE
- w styczniu z okazji DNIA BABCI I DZIADKA
- w lutym dla ukochanej osoby na WALENTYNKI
- w marcu będziemy przygotowywać się na DZIEŃ KOBIET i WIELKANOC
- w maju na DZIEŃ MATKI

Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Działania zawarte w projekcie będą odbywać się na zajęciach kształtujących kreatywność w klasie 8 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie. Realizacja projektu planowana jest od października 2020 r. do maja 2021r.

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Sytuacja związana z nauczaniem w poprzednim roku pokazała nam, że w naszej klasie nie jest możliwe nauczanie zdalne, ze względu na różne rodzaje niepełnosprawności uczniów. W związku z tym najdłużej jak tylko się da pracujemy w systemie stacjonarnym z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Praca z młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi wymaga szczególnej organizacji zajęć oraz tworzenia warunków do realizowania w praktyce ćwiczonych umiejętności w sposób systematyczny i ciągły.
GŁÓWNYM CELEM UCZNIÓW BĘDZIE NABYWANIE I UTRWALANIE TAKICH UMIEJĘTNOŚCI JAK :
 • usprawnianie zdolności manualnych,
 • rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań oraz aktywności i wyobraźni twórczej, 
 • kształtowanie tzw. wrażliwości estetycznej,
 • kształtowanie poczucia własnej wartości i swoich możliwości,
 • poprawa sprawności intelektualnej i społecznej uczestników projektu,
 • poprawa koncentracji uwagi, 
 • podniesienie jakości życia, rozwoju osobowościowego i kompetencji społecznych uczniów,
 • zaspokajanie potrzeb akceptacji, bezpieczeństwa, samorealizacji; 
 • rozwijanie motywacji, poszukiwanie sukcesu na miarę swoich możliwości, 
 • uczenie się organizacji stanowiska pracy, 
 • kształtowanie nawyków zachowania porządku i czystości na stanowiskach pracy,
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Zdobyty grant pomoże doposażyć pracownię w maszynę Big -Shot, wykrojniki oraz materiały papiernicze, które pozwolą w lepszy sposób zrealizować działania w projekcie.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

W ostatnich latach można zaobserwować gwałtowne „przyspieszenie życia”. 
Postęp technologiczny nauczył nas szybkiego dostarczenia różnych wiadomości i informacji przez mail lub sms co sprawiło, że staliśmy się mniej cierpliwi i uważni. 
Wielu z nas chce zrobić i osiągnąć wszystko szybciej coraz mniej dbając o jakość, relacje międzyludzkie, włożone serce i pracę. 
Widoczny jest spadek społecznego zainteresowania tym, że piękna tradycja jaką jest przygotowanie i wypisanie kartek okolicznościowych coraz bardziej zanika. 
Wiadomo, przygotowanie takiej kartki wymaga od nas trochę więcej czasu niż napisanie krótkiego postu ale daje też ogromne zadowolenie oraz poczucie bycia potrzebnym i przydatnym. 
Stąd nasz pomysł na projekt pt. "Przez cierpliwą pracę, małym kroczkami dochodzimy do sukcesu - KARTKOWY ZAWRÓT GŁOWY". Nasze dzieci poprzez pracę czują, że robią coś znaczącego, co będzie docenione przez odbiorcę, coś co będzie ważne dla obdarowanego, przyniesie mu chwile radości i zadowolenia.Opis realizacji

Opis realizacji

Podczas projektu udało nam się opracować i stworzyć piękne wykonane ręcznie kartki na różne okoliczności tj. dzień nauczyciela, Boże Narodzenie, dzień babci i dziadka, walentynki, dzień kobiet oraz Wielkanoc. Sami wycinaliśmy elementy ozdobne, kolorowaliśmy, wyklejaliśmy i tworzyliśmy grafikę kartek tak by każda z nich była unikatowa i podobała się obdarowanym.

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Jednym z problemów w trakcie realizacji projektu były fundusze na materiały. Dzięki rodzicom uczniów udało się sfinalizować zakupy i podjąć dalsze działania projektowe za co jesteśmy im niezmiernie wdzięczni. 
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Dzięki projektowi „Przez cierpliwą pracę, małymi kroczkami dochodzę do sukcesu - KARTKOWY ZAWRÓT GŁOWY" uczniowie nauczyli się korzystać z ukrytych talentów, które poznali podczas sporządzania kartek. Prace te są czasochłonne więc uczyliśmy się również cierpliwości i dokładności, pracy etapami. Teraz już wiemy, że każda czynność wymaga wielkiego zaangażowania i oddania oraz wiary w to, że się uda. 
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Bardzo ważnym czynnikiem osób niepełnosprawnych jest ich dowartościowanie oraz pokazanie, że oni też coś potrafią.

Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Jako grupa projektowa przede wszystkim jesteśmy dumni z tego, że nauczyliśmy się współpracy, pomagania sobie wzajemnie. Praca uczniów została zauważona i doceniona przez innych, gdyż obdarowane osoby nie ukrywały radości i szczerej wdzięczności z otrzymania tak indywidualnie z sercem wykonanych kartek . Prezent wykonany z takim zaangażowaniem budzi wiele pozytywnych emocji i daje poczucie bycia wyjątkowym. 
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Podczas trwania projektu najważniejszym zadaniem było ciągłe uspołecznianie naszych dzieci oraz nauka tego, by uczniowie nie bali się wychodzić na zewnątrz z różnymi propozycjami. Ważnym elementem była również nauka rozmowy z innymi, praca nad organizacją stanowiska działań, by w przyszłości mogły dobrze pracować. Wszystkich tych czynności uczyli się nasi uczniowie z bardzo dobrym efektem. Dzieci pokonywały swoje lęki , przełamywały niepewności, dlatego tym bardziej chcielibyśmy innym nauczycielom podkreślić, że warto przekazywać wiedzę i umiejętności, ciągle rozwijając oraz dowartościowując; a efekty pracy na pewno będą widoczne.
Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Na ten moment projekt przebiega zgodnie z założeniami .
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Efekty: filmy

Efekty: filmy

https://zs2s-mikolow.pl/2020/12/14/podziekowania-za-glosowanie-na-szkolny-projekt/
https://zs2s-mikolow.pl/2021/03/30/zyczenia-z-okazji-swiat-wielkanocnych/

Szkoła

Zespół Szkół nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej

Adres

Pokoju 4a, 43-190 Mikołów

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów