Numer projektu: 204
Kategoria projektu: Szkoła ponadpodstawowa

Ja tu mieszkam!

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Projekt polega na zlokalizowaniu i zmapowaniu dzikich wysypisk śmieci w wybranych kompleksach leśnych powiatu wieluńskiego, a następnie zaprojektowaniu i umieszczeniu w tych miejscach tablic informacyjnych o treściach edukacyjnych oraz na przygotowaniu kampanii informacyjnej dotyczącej pozostawiania śmieci w lesie. 
Celem projektu jest edukacja mieszkańców powiatu wieluńskiego w zakresie szkodliwości pozostawiania śmieci w lasach oraz zmapowanie dzikich wysypisk śmieci. Efektem tego projektu będzie większa świadomość społeczeństwa co przełoży się na  mniejszą ilość śmieci pozostawianych w lasach.

Plan działania

Plan działania

Zaplanowane działania to: 
1. Pozyskanie informacji z Nadleśnictwa Wieluń oraz od prywatnych osób (w tym uczniów naszej szkoły) o miejscach, w których pozostawione zostają większe ilości śmieci. 
2. Wyjazd studyjny-warsztaty ekologiczne dla uczestników projektu - temat: 
3. Wykonanie dokumentacji fotograficznej dzikich wysypisk i naniesienie tych punktów na mapę.
4. Przeprowadzenie warsztatów z grafiki użytkowej - wykonanie projektu tablicy edukacyjnej we współpracy z uczniami klasy matematyczno-informatycznej
5. Umieszczenie tablic w miejscach dzikich wysypisk (przy drogach wjazdowych do lasów)- wyjazd w teren 
6. Zorganizowanie happeningu w Wieluniu-rozdawanie materiałów edukacyjnych
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Nasze działania będą realizowane częściowo w szkole (wykonywanie projektu graficznego, przygotowywanie materiałów edukacyjnych, logistyka, kampania informacyna) częściowo na terenie miasta Wielunia (happening) oraz w terenie (warsztaty ekologiczne  w ośrodku "Nadwarciański Gród" oraz montowanie tablic edukacyjnych w lasach).
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Większa część działań (warsztaty ekologiczne, przygotowanie materiałów edukacyjnych, kampania informacyjna) w przypadku nauki zdalnej bądź hybrydowej może odbywać się online. Efekt finalny, tzn. umieszczenie tablic w lasach i happening odłożymy do "lepszych" czasów.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Dzięki temu projektowi uczestnicy:
 - nabędą nowe kompetencje podczas warsztatów ekologicznych oraz warsztatów grafiki użytkowej, 
- doświadczą sytuacji tworzenia projektu, który ma dużą przydatność społeczną,
wymaga dużej samodzielności a jednocześnie współpracy z różnymi instytucjami (nadleśnictwo), oraz umiejętności pracy w grupie - wszystko to bardzo przydatne w dorosłym życiu.
Moi uczniowie, we współpracy z kolegami klasy informatycznej, wykonają projekt tablicy edukacyjnej. Planuję przygotowanie wielu projektów tablicy w grupach dwuosobowych, a później wyłonienie, poprzez głosowanie, tego najlepszego. 
Uczestnicy projektu zaplanują i zrealizują kampanię informacyjną w szkole oraz happening na terenie Wielunia. 
Kolejnym działaniem ucznów będzie pozyskanie partnerów (Nadleśnictwo Wieluń, miejscowi przedsiębiorcy) do projektu, by móc sfinansować całe przedsięwzięcie - koszty wszystkich działań będą wyższe niż 2000 zł
Dużym wyzwaniem logistycznym będzie umieszczenie w wielu miejscach, w lasach tych tablic- tu liczymy na pomoc rodziców uczniów.
 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Liczymy, że od przedsiębiorców lokalnych i Nadleśnictwa uzyskamy pomoc na wykonanie tablic oraz ulotek edukacyjnych. Pieniądze konkursowe chcemy przeznaczyć na warsztaty ekologiczne w ośrodku Nadwarciański Gród oraz na warsztaty grafiki użytkowej.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Pomysł ten dotyka problemu występującego w całej Polsce. Śmieci spotykamy często, szczególnie przy drogach wjazdowych do lasu. Krótki postój w lesie dla niektórych oznacza sprzątanie samochodu i wyrzucenie smieci. Pomijając względy estetyczne śmieci stanowią duże zagrożenie dla zdrowia i życia zwierząt. Tablica ze zwykłym napisem "Zakaz śmiecenia" niekoniecznie jest skuteczna. Chcemy, aby na naszej tablicy był bardzo emocjonalny przekaz skłanający do refleksji i zaniechania złego nawyku. Pomysł ten można powielić w całym kraju, ana tablicy umieszczać zwierzę występujący w danym siedlisku. Np.: zdjęcie smutnego zająca "stojącego słupka" w lesie, przy stercie śmieci z napisem: Nie śmieć! Ja tu mieszkam! - naszym zdaniem wzbudzi odpowiednią reakcję. Poza tym pomysł ten można powielić w całym kraju, a na tablicy umieszczać zdjęcie "innego zwierzaka" występującego w danym siedlisku (dodatkowy walor poznawczy :))

Szkoła

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki

Adres

Nadodrzańska 4, 98-300 Wieluń

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów