Numer projektu: 204
Kategoria projektu: Szkoła ponadpodstawowa

Ja tu mieszkam!

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Projekt polega na zlokalizowaniu i zmapowaniu dzikich wysypisk śmieci w wybranych kompleksach leśnych powiatu wieluńskiego, a następnie zaprojektowaniu i umieszczeniu w tych miejscach tablic informacyjnych o treściach edukacyjnych oraz na przygotowaniu kampanii informacyjnej dotyczącej pozostawiania śmieci w lesie. 
Celem projektu jest edukacja mieszkańców powiatu wieluńskiego w zakresie szkodliwości pozostawiania śmieci w lasach oraz zmapowanie dzikich wysypisk śmieci. Efektem tego projektu będzie większa świadomość społeczeństwa co przełoży się na  mniejszą ilość śmieci pozostawianych w lasach.

Plan działania

Plan działania

Zaplanowane działania to: 
1. Pozyskanie informacji z Nadleśnictwa Wieluń oraz od prywatnych osób (w tym uczniów naszej szkoły) o miejscach, w których pozostawione zostają większe ilości śmieci. 
2. Wyjazd studyjny-warsztaty ekologiczne dla uczestników projektu - temat: 
3. Wykonanie dokumentacji fotograficznej dzikich wysypisk i naniesienie tych punktów na mapę.
4. Przeprowadzenie warsztatów z grafiki użytkowej - wykonanie projektu tablicy edukacyjnej we współpracy z uczniami klasy matematyczno-informatycznej
5. Umieszczenie tablic w miejscach dzikich wysypisk (przy drogach wjazdowych do lasów)- wyjazd w teren 
6. Zorganizowanie happeningu w Wieluniu-rozdawanie materiałów edukacyjnych
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Nasze działania będą realizowane częściowo w szkole (wykonywanie projektu graficznego, przygotowywanie materiałów edukacyjnych, logistyka, kampania informacyna) częściowo na terenie miasta Wielunia (happening) oraz w terenie (warsztaty ekologiczne  w ośrodku "Nadwarciański Gród" oraz montowanie tablic edukacyjnych w lasach).
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Większa część działań (warsztaty ekologiczne, przygotowanie materiałów edukacyjnych, kampania informacyjna) w przypadku nauki zdalnej bądź hybrydowej może odbywać się online. Efekt finalny, tzn. umieszczenie tablic w lasach i happening odłożymy do "lepszych" czasów.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Dzięki temu projektowi uczestnicy:
 - nabędą nowe kompetencje podczas warsztatów ekologicznych oraz warsztatów grafiki użytkowej, 
- doświadczą sytuacji tworzenia projektu, który ma dużą przydatność społeczną,
wymaga dużej samodzielności a jednocześnie współpracy z różnymi instytucjami (nadleśnictwo), oraz umiejętności pracy w grupie - wszystko to bardzo przydatne w dorosłym życiu.
Moi uczniowie, we współpracy z kolegami klasy informatycznej, wykonają projekt tablicy edukacyjnej. Planuję przygotowanie wielu projektów tablicy w grupach dwuosobowych, a później wyłonienie, poprzez głosowanie, tego najlepszego. 
Uczestnicy projektu zaplanują i zrealizują kampanię informacyjną w szkole oraz happening na terenie Wielunia. 
Kolejnym działaniem ucznów będzie pozyskanie partnerów (Nadleśnictwo Wieluń, miejscowi przedsiębiorcy) do projektu, by móc sfinansować całe przedsięwzięcie - koszty wszystkich działań będą wyższe niż 2000 zł
Dużym wyzwaniem logistycznym będzie umieszczenie w wielu miejscach, w lasach tych tablic- tu liczymy na pomoc rodziców uczniów.
 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Liczymy, że od przedsiębiorców lokalnych i Nadleśnictwa uzyskamy pomoc na wykonanie tablic oraz ulotek edukacyjnych. Pieniądze konkursowe chcemy przeznaczyć na warsztaty ekologiczne w ośrodku Nadwarciański Gród oraz na warsztaty grafiki użytkowej.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Pomysł ten dotyka problemu występującego w całej Polsce. Śmieci spotykamy często, szczególnie przy drogach wjazdowych do lasu. Krótki postój w lesie dla niektórych oznacza sprzątanie samochodu i wyrzucenie smieci. Pomijając względy estetyczne śmieci stanowią duże zagrożenie dla zdrowia i życia zwierząt. Tablica ze zwykłym napisem "Zakaz śmiecenia" niekoniecznie jest skuteczna. Chcemy, aby na naszej tablicy był bardzo emocjonalny przekaz skłanający do refleksji i zaniechania złego nawyku. Pomysł ten można powielić w całym kraju, ana tablicy umieszczać zwierzę występujący w danym siedlisku. Np.: zdjęcie smutnego zająca "stojącego słupka" w lesie, przy stercie śmieci z napisem: Nie śmieć! Ja tu mieszkam! - naszym zdaniem wzbudzi odpowiednią reakcję. Poza tym pomysł ten można powielić w całym kraju, a na tablicy umieszczać zdjęcie "innego zwierzaka" występującego w danym siedlisku (dodatkowy walor poznawczy :))
Opis realizacji

Opis realizacji

Kilka miesięcy wspólnej pracy zaowocowało obficie. Oto nasze działania:
- poprzez dyskusje nad realizacją projektu udało się bardziej zintegrować klasę, okazało się też, kto w zespole ma jakie predyspozycje i zdolności. Dla nas pierwszoklasistów uczących się online ma to dodatkowe znaczenie. Każdy miał szansę „zaistnieć”,  w różnych etapach projektu.
- niesamowitym doświadczeniem było głosownie I etapu konkursu. Pokazaliśmy się wtedy całej szkole, a nawet środowisku pozaszkolnemu. Emocje towarzyszące głosowaniu i fakt, że byliśmy bardzo blisko piątego miejsca pozwoliły na urozmaicenie monotonnej nauki online. Ostatni wieczór głosowania, gdzie od 23.00 z wypiekami na twarzy, na Teamsach śledziliśmy losy naszego projektu był niesamowity. Zrobiliśmy małe show z konkursami, trąbką w tle i wygłupami. 
- oczywiście świętowaliśmy uzyskanie grantu od komisji konkursowej. Gratulacje spływały dla nas szerokim strumieniem. Wielu mieszkańców Wielunia i okolicy solidaryzowało się z naszymi działaniami. W lokalnym Radiu Ziemi Wieluńskiej i Radiu Łódź oraz gazetach udzielaliśmy wywiadów.
- regularne spotkania projektowe raz w tygodniu mobilizowały nas do systematycznych i zgodnych z kalendarzem działań co pokazało, że planowanie i konsekwencja w działaniach ma sens
- na początku przygody projektowej założyliśmy na Facebooku fanpage-EKOściuszkohttps: //www.facebook.com/EKOs%CC%81ciuszko-108936044571466 , na których umieszczaliśmy nasze aktywności i inne materiały o podobnej tematyce.
- pozyskaliśmy partnerów wspomagających nasze działania. Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieluniu, Fundacja „ZAMIAST…” z Czarnożył i Rada Rodziców przy I LO w Wieluniu. We wszystkich negocjacjach z partnerami brali udział przedstawiciele uczniów. Spotkania z dyrektorami, prezesem, nadleśniczym były z pewnością dla nas młodych ciekawym doświadczeniem.
- wszyscy uczestniczyliśmy w kursie grafiki CANVA oraz projektowaliśmy tablice edukacyjne. Najlepszy projekt przekazaliśmy do drukarni. Wykonane zostało 35 tablic.
- trzy lekcje geografii poświęciliśmy na rozszerzenie tematyki śmieci i ochrony lasów. Lekcje prowadzili zaproszeni goście-specjaliści. 
- z okazji Międzynarodowego Święta Lasów przeprowadziliśmy dla mieszkańców Wielunia kampanię informacyjną. Dzięki naszym partnerom rozdaliśmy, przy wydatnej pomocy dyrekcji największych marketów, 650 ulotek o śmieciach w lesie – dziękujemy Fundacji ZAMIAST. Dodatkowo z okazji Międzynarodowego Dnia Wody (połączyliśmy dzień lasu z dniem wody 21 i 22 marca) rozdawaliśmy ulotki –Jak oszczędnie gospodarować wodą w gospodarstwie domowym –dziękujemy Przedsiębiorstwu Komunalnemu za wydrukowanie ulotek.
- w dość trudnym logistyczne zadaniu wkopania słupów z tablicami edukacyjnymi pomogła nam Gmina Wieluń (10 tablic umieściła w lasach należących do gminy)
- nasz projekt zaowocował współpracą z uczniami starszego rocznika. Filmowcy z II a1 nagrali nam filmik, a rozmowy z nimi zrodziły nowy projekt- powstanie w szkole KLUBU FILMOWEGO (dyrektor szkoły przydzielił opiekuna i budżet!)
- nasze działania projektowe nie kończą się 15 kwietnia. Jak tylko wrócimy do normalnej J szkoły przygotujemy projekt z okazji Międzynarodowego Roku Jaskiń i Krasu. W naszej okolicy jest rezerwat geologiczny WĘŻE, z licznymi jaskiniami. Chcemy ten teren wysprzątać (niestety zawsze gdzie są turyści, są też śmieci) i przygotować się do roli społecznych przewodników turystycznych po rezerwacie. W umówiony weekend w wysprzątanym rezerwacie uczniowie będą opowiadać przybyłym turystom o zjawiskach krasowych, pokazywać zdjęcia i przekroje wnętrza jaskiń (niestety nie można wejść do środka). 
- mamy również nadzieję na dłuższą współpracę z Fundacją ZAMIAST. Prezes zapowiedział pisanie wniosków o dotacje na działania młodzieży I LO.
- przed nami jeszcze podsumowanie projektu – ognisko integracyjne. Czekamy na koniec pandemii i wtedy spotkamy się z wszystkimi partnerami. Będą wtedy podziękowania i być może rozmowy o dalszej współpracy. 
Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Największym problemem był oczywiście fakt braku możliwości spotkań i wspólnej pracy w szkole. Trudno było przez to utrzymać u wszystkich w klasie dużą aktywność. Nie mogliśmy też uczestniczyć w warsztatach terenowych na obszarze Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, ale dyrektor szkoły docenił nas i przeznaczył dofinansowanie do wyjazdu w pierwszym możliwym terminie. 
Nie odbyło się również zaplanowane ognisko integracyjne, podczas którego chcieliśmy podziękować wszystkim partnerom projektu. Jak się skończy pandemia (czerwiec? wrzesień?) to takie zaproszeni skierujemy także do organizatora projektu „Projektanci Edukacji”.

Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie z pewnością nauczyli się: 
- współpracy w działaniu
- sztuki pozyskiwania partnerów i negocjacji
- obsługi programu graficznego CANVA
-  baczniej obserwować problemy miejsca, w którym się mieszka
- że warto działać na rzecz dobra wspólnego
- pokonywać stres przed wystąpieniem w mediach
- reagowania na nieodpowiednie zachowania 
Nauczyciel też się czegoś nauczył J:
- że warto czasem prowokować młodych ludzi
- że zwariowane pomysły mogą być udziałem nauczyciela w wieku dojrzałym 
- że nie należy wyręczać uczniów, a raczej okazać cierpliwość i wyrozumiałość
- że nic na siłę
- że całkiem fajnie jest spotkać się z uczniami online przed północą
I pewnie wiele jeszcze innych rzeczy o klasie, których by się nie dowiedział, gdyby nie projekt.

Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Nasz projekt zaistniał w świadomości bardzo dużej grupy odbiorców. Byli to uczniowie naszej szkoły, nauczyciele, rodzice i rodziny uczniów, słuchacze lokalnych rozgłośni radiowych, czytelnicy lokalnej prasy, nasi znajomi na profilach społecznościowych. A także władze samorządowe, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy i zwykli klienci sklepów, w których prowadzona była kampania informacyjna. A, że każdy kto wchodzi do lasy z pewnością zauważa też śmieci, to akceptacja dla naszych działań było powszechna. Co więcej! Kontaktowały się z nami dwie organizacje, które w innych województwach myślą o podobnym działaniu. Zaskoczeniem dla nas było włączenie się do lekcji online prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieluniu, który gorąco nas pochwalił za działania i obiecał wsparcie w dalszych projektach. Podsumowując korzyściami są z pewnością:
 - integrację środowiska szkolnego i pozaszkolnego wokół ważnego problemu społecznego,     
 - zmianę zachowań  (nie porzucam śmieci w lasach, reaguję na złe zachowanie)
- że ważne jest zajmowanie się przyczyną (edukacja), a nie tylko skutkiem (sprzątanie)
-  starsi często narzekający na dzisiejszą młodzież mogli przekonać się, że nie jest tak źle 
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Z siebie samych! Z tego, że udało się nam zrealizować ten projekt w zakresie jeszcze większym niż zakładaliśmy. Także z faktu, że byliśmy bardzo blisko sukcesu w głosowaniu internautów. Zebranie kilku tysięcy głosów pozytywnie nas zaskoczyło. Wyprzedziły nas szkoły z dużym doświadczeniem w tym konkursie. Także z faktu, że projektowymi działaniami promowaliśmy w środowisku nasze liceum-liczne wpisy na  szkolnym fanpage. 

Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Z pewnoscią moglibyśmy podjąć współpracę jeszcze z innymi partnerami. Liczyliśmy bardzo na Lasy Państwowe, ale po wstępnej deklaracji na tak- o dziwo!-wycofali się sprawiając nam trochę kłopotów. Dlatego nasze tablice zostaną (bo część jeszcze czeka na wkopanie) umiejscowione przy lasach prywatnych-ich poszukiwanie zajęło nam trochę dodatkowego czasu. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciel opiekun projektu jesteśmy w tej szkole pierwszy rok i dlatego trudno nam było bardziej zaangażować starsze roczniki i nauczycieli. W przyszłym roku już będzie latwiej. 
Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Zmian było stosunkowo niewiele. Najważniejsza to brak warsztatów w terenie. W trakcie działań doszło też do dodatkowych aktywności i następnych pomysłów na przyszłość.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant w wysokości 1000 zł w całości przeznaczyliśmy na opłatę wydruku tablic edukacyjnych. Całkowita wartość projektu wyniosła ok 4 500 zł, a gdy zrealizujemy ognisko integracyjne i wyjazd na warsztaty terenowe to wzrośnie do 6 500 zł

Efekty: filmy

Efekty: filmy

https://www.facebook.com/108936044571466/videos/265042891964243
https://www.facebook.com/1336117374/videos/pcb.10218832514667360/10218832506947167
https://lowieluneu-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/boguslaw_kurzynski_1_lowielun_eu/EWx7S5wwpixKjqlxPqVJQQ4BVMJEGqNerRxuObWG_LsxYw?e=qPPMbF

Szkoła

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki

Adres

Nadodrzańska 4, 98-300 Wieluń

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów