Numer projektu: 88
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 4–8

Miasto moje wirtualnie

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

W naszej szkole realizowany jest projekt Erasmus +. Polega on na współpracy między szkołami z różnych Państw. W ciągu dwóch lat mieliśmy odbyć kilka wyjazdów uczniów i nauczycieli do tych Państw. Niestety z powodu epidemii podróże, w szczególności z uczniami, są zawieszone. W tym roku uczniowie mieli odwiedzić nasze miasto i naszą szkołę. Niestety nie mogą tego obecnie uczynić. Chcielibyśmy zaproponować im wirtualną wycieczkę po naszym mieście w formie gry Escape Room on-line. Na zajęciach dodatkowych chcielibyśmy stworzyć grę w języku angielskim, która pokaże najbardziej atrakcyjne punkty naszego miasta. W grę chcielibyśmy wpleść różne zagadki takie jak krzyżówki, rebusy, rozwiązywanie szyfrów. Dzięki temu nasi koledzy ze szkół partnerskich z Belgii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Rumunii będą mogli zwiedzić Tychy wirtualnie. 
Plan działania

Plan działania

Najpierw stworzymy plan gry. Wyznaczymy najciekawsze punkty w naszym mieście, które chcielibyśmy pokazać naszym gościom. Następnie wymyślimy fabułę tak, aby była ciekawa dla grającego. Znajdziemy zdjęcia naszego miasta, wszystkich miejsc a także stworzymy mapy Tychów z zaznaczonymi na nich wcześniej wyznaczonymi punktami. Następnie stworzymy grę przy pomocy narzędzia Genially. Najpierw nauczymy się oczywiście poruszać w tym oprogramowaniu. Dodatkowo, ponieważ musimy pracować często zdalnie, nauczymy się pracy w chmurze w tym współdzielenia dokumentów. Stworzoną grę wyślemy szkołom partnerskim.
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Pomysł będzie realizowany w Szkole Podstawowej nr 18 im Władysława Jagiełły w Tychach. W I półroczu szkolnym chcielibyśmy stworzyć grę. Chcielibyśmy w styczniu  wysłać grę naszym szkołom partnerskim. 
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł jest w pełni dostosowany do pracy zdalnej. Właściwie jest stworzony z powodu wprowadzenia nauki zdalnej. Spotkania on-line prowadzimy przez aplikację zoom. Pracujemy w szkolnej chmurze Google, gdzie tworzymy i współdzielimy wszystkie dokumenty i zagadki.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie nauczą się tworzyć gry typu Escape room. Opanują również sztukę pracy na odległość. Poznają narzędzia takiej jak zoom, Genially, chmura Google.. Rozwiną swoje umiejętności językowe. Nauczą się kulturalnej współpracy w zespole.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Pracując w Genially chcielibyśmy mieć dostęp do modułu, w którym możemy pracować nad jednym projektem wszyscy w tym samym czasie. Bezpłatna wersja pozwala nam na pracę tylko jednej osoby w danym momencie. Zakup rozszerzenia ułatwiłby stworzenie projektu. Uczniowie również po wykonaniu projektu mogliby otrzymać pamiątki a także nagrody np. w formie wycieczki. Dzięki temu wzrosłaby motywacja do dalszej pracy i tworzenia następnych prac.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

W naszym projekcie nie tylko uczymy się narzędzi do tworzenia aplikacji czy nauki zdalnej. Ważnym aspektem naszego projektu jest współpraca. Bardzo trudno obecnie ze względu na naukę zdalną o współpracę oraz tworzenie relacji między uczniami, którzy przebywają w odosobnieniu. Podczas tworzenia projektu jest czas na wspólne rozmowy, pomoc i wspieranie się na wzajem. Projekt też połączy wielu uczniów z kilku krajów Europy. Rozszerzy wiedzę nie tylko o naszym mieście ale również o historii Polski. 
Opis realizacji

Opis realizacji

Stworzyliśmy grę - wirtualna wycieczka po naszym mieście. Gracze odkrywają najciekawsze punkty naszego miasta. Rozmawiają z duchem ukrytym w pałacu Promnice, uciekają przed głodnym niedźwiedziem z Parku Misiów,  załatwiają dokumenty w Urząd Miasta, przed którym pan ochroniarz nakazuje założyć maseczki , odwiedzają Tyski Park Wodny  itp.  Podczas wędrówki muszą rozwiązać zagadki tj. krzyżówka,  wykreślanka, rebus, szyfr,. Wszystko w języku angielskim. 
Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Przede wszystkim okazało się, że potrzebujemy zdecydowanie więcej czasu na wykonanie projektu niż początkowo zakładaliśmy. Praktycznie już na początku tworzenia aplikacji przeszliśmy na zdalne nauczanie. Musieliśmy rozwiązać napotkane problemy techniczne: : jak współpracować ze sobą, gdy nie możemy się spotkać? W tym celu nauczyliśmy się pracować w Chmurze Google. Tworzyliśmy wspólne miejsce w którym umieszczaliśmy pliki niezbędne do naszego projektu, na przykład zdjęcia czy opis naszej gry. Następnie nie wiedzieliśmy jak współpracować w aplikacji Genial.ly.  Po rozwiązaniu problemów technicznych należało stworzyć  nasze zagadki i zastanowić się jakie miejsca w naszym mieście chcielibyśmy polecić dzieciom, podróżującym do nas. Musieliśmy skonstruować wykreślankę czy krzyżówkę. Stworzenie zagadek było dużym polem do popisu dla naszej kreatywności. Dodatkowym wyzwaniem było stworzenie wszystkiego w języku angielskim. Bardzo trudne było stworzenie slajdów z wypełnianymi odpowiedziami. Wymagało to od nas wejścia "do wnętrza" programu Genial.ly i zaprogramowania slajdów. 
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Obsługi wielu programów, w tym Chmury Google wraz z obsługą dokumentów a także aplikacji Genial.ly. Aplikację Genial.ly uczniowie wykorzystują obecnie podczas różnych lekcji tworząc w niej potrzebne prezentacje, zadane przez innych nauczycieli.
Uczniowie poznali zasady tworzenia zagadek takich jak wykreślanka, krzyżówka, szyfry, rebusy. Uczniowie szlifowali również znajomość języka angielskiego. Jedna z zagadek została zaprogramowana w Scratch. 
Jednak przede wszystkim uczniowie  nauczyli się współpracy a także przyjmowania krytyki. Dzięki temu udało się stworzyć aplikację jednolitą i dopracowaną.
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Projekt przyczynia się w bardzo dużym stopniu do popularyzacji naszego miasta nie tylko w Polsce ale również za granicami naszego kraju. Aktualnie trwa faza testowa.  Po zaakceptowaniu aplikacji gra zostanie przesłana naszym partnerom z projektu Erasmus + w  Belgii, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Hiszpanii i Austrii oraz do Urzędu Miasta Tychy. 
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Jesteśmy dumni, że udało się skończyć naszą grę. Mieliśmy momenty zniechęcenia i trudności, które ostatecznie pokonaliśmy. Staraliśmy się zrobić grę ciekawą i kolorową. Nasza gra na końcu posiada nagrodę - niespodziankę dla gracza.
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

W początkowym etapie musieliśmy nauczyć się współpracy online. Obecnie etap ten byłby dużo krótszy. Polecam zdecydowanie pracę w chmurze. Niestety początkowo udostępniliśmy nasze wspólne miejsce dla wszystkich osób, które mają link. W połowie projektu okazało się, że ktoś usunął nam wiele plików. Potem udostępniliśmy folder tylko dla konkretnych osób. Dzięki temu uniknęliśmy ponownej ingerencji w naszą pracę osób niezwiązanych z projektem
Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Projekt bardzo nam się rozrósł w stosunku do pierwszych planów Początkowo zaplanowaliśmy zagadki w formacie pdf ale okazało się to nieciekawe dla grającego i bardzo mało efektowne graficznie. Wszystkie zagadki zaimplementowaliśmy bezpośrednio na slajdach. W trakcie tworzenia gry uczniowie wpadli na pomysł umieszczenia nawet pewnego rodzaju żartu, który nie był zaplanowany. 
Na końcu gry pojawiły się nagrody - pomysł uczniów, który również nie był początkowo przewidziany.  Warto zaufać uczniom i pozwolić im wprowadzać wiele swoich pomysłów. Dzięki temu projekt jest ciekawszy dla dzieci. 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Opłaciliśmy wersję pro do oprogramowania Genial.ly. Aktualnie czekamy na możliwość organizacji wycieczki do Muzeum  Historii Komputerów i Informatyki. Wspólnie uzgodniliśmy co chcielibyśmy z przyznaną nagrodą zrobić. Jeżeli do końca roku szkolnego nie będzie możliwości wyjazdu zakupimy użyteczne przedmioty, które będą pamiątką z naszego projektu. 

Szkoła

Szkoła Podstawowa nr 18 im.Władysława Jagiełły

Adres

FITELBERGA 8, 43-100 Tychy

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów