Numer projektu: 190
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 4–8

Tropiciele z Żurawiczek z misją do Lwowa

Grant Internautów

Grant Internautów

Przyznawany przez Internautów w głosowaniu.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Nasza grupa projektowa "Tropiciele", składająca się z uczniów VI i VII klasy Szkoły Podstawowej w Żurawiczkach będzie realizować projekt historyczny o charakterze społeczno- kulturalnym. 
Chcemy kontynuować zapoczątkowane w ubiegłym roku zgłębianie tajemnic naszej małej ojczyzny - tj. Żurawiczek i okolic. Wówczas zaczęliśmy pracować w ramach kółka historycznego, realizować grantowy projekt "Młodzi na tropach przeszłości", którego celem było stworzenie z pomocą lokalnej społeczności szkolnej izby pamięci. 
W toku prac okazało się, że historia naszej wioski i jej mieszkańców kryje w sobie jeszcze wiele tajemnic,... dlatego nazwaliśmy siebie "Tropicielami". Chcemy jak detektywi podążać po śladach naszych przodków i odkryć przed współczesnymi pokoleniami ich wspaniałe dokonania.
Plan działania

Plan działania

Pokażemy powiązania historii lokalnej z historią ogólnonarodową, wskażemy związki postaci historycznych związanych z naszą małą miejscowością i regionem z ważnymi obiektami i ośrodkami kultury polskiej. Naszym głównym celem zainteresowania i zlokalizowania tych ośrodków kultury stanie się Lwów. Przygotujemy objazdową wystawę tematyczną oraz internetową formę wycieczki i w ten sposób nie tylko lokalnie, ale i globalnie zaprezentujemy swoje odkrycia.

1. Wykorzystując naszą lokalizację (położenie na Podkarpaciu) w pierwszym miesiącu projektu stworzymy sieć współpracy z miejscowymi ośrodkami kultury (bibliotekami i muzeami), od których również za pomocą nowoczesnych narzędzi i technik komunikacji będziemy chcieć zaczerpnąć niezbędną na potrzeby naszego projektu wiedzę. 

2. Przez kolejne półtora miesiąca odwiedzimy (w tym zdalnie): Bibliotekę Gminną w Zarzeczu, Centrum Kultury w Zarzeczu, Muzeum Pałac Dzieduszyckich w Zarzeczu,  Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu,  Bibliotekę Miejską w Przeworsku, Muzeum Pałac Lubomirskich w Przeworsku, Muzeum Zamek w Łańcucie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, skąd pozyskamy informacje na temat najważniejszych przedstawicieli miejscowych rodów magnackich (Rościszewskich, Dzieduszyckich, Lubomirskich). Uczniowie przygotują  z tych wizyt relacje, zdjęcia, filmy. Fragmenty fotograficzno- filmowych relacji opublikują w formie postów na stronie internetowej i w mediach społecznościowych naszej szkoły. 

3. W drugiej połowie lutego uczniowie przy wsparciu nauczyciela plastyki i informatyki opracują za pomocą programów graficznych (m. in. Paint, Canva, Wondershare) materiały wystawowe nt. wybranych przedstawicieli miejscowych rodów magnackich i ich działalności na rzecz kultury narodowej. Przygotowane materiały wystawowe profesjonalnie wydrukujemy. 

4. W marcu przygotujemy z wydrukowanych projektów wystawę tematyczną pt. „Z miłości do polskości... aż do Lwowa”. Zaprezentujemy ją najpierw na terenie naszej szkoły, a następnie na terenie poszczególnych pozyskanych do współpracy lokalnych ośrodków kultury (bibliotek i muzeów). Przez media społecznościowe zaprosimy na wystawy społeczność szkolną i lokalną. 

5. W kwietniu, po zorganizowaniu wystaw opublikujemy w Internecie prezentację za pomocą Google Earth, dokumentującą miejsca, które odwiedziliśmy, obiekty i ośrodki kultury narodowej związane z przedstawicielami poznanych lokalnych rodów magnackich i szlacheckich. 

Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Nasze działania zamierzamy prowadzić na terenie naszej szkoły, pozyskanych do współpracy ośrodków kultury (bibliotek i muzeów) oraz w Internecie.
1-31 grudzień 2020 r. - stworzenie sieci współpracy z lokalnymi ośrodkami kultury (muzeami, bibliotekami).
1 Styczeń – 15 luty 2021 r.- wizyty w ośrodkach kultury, gromadzenie i opracowywanie informacji.
16- 28 luty 2021 r. -  przygotowanie w szkolnej pracowni informatycznej materiałów wystawowych.
1 - 31 marzec 2021 r. - zorganizowanie najpierw na terenie naszej szkoły, a następnie lokalnych ośrodków kultury wystawy pt. "Z miłości do polskości... aż do Lwowa".
9 kwiecień 2021 r.- publikacja projektowej prezentacji za pomocą Google Earth w Internecie.
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Nasz projekt zakłada możliwość jego realizacji również w sytuacji trwającej epidemii, więc nasze działania zmodyfikujemy bez trudu na formę zdalną. 
Zamiast osobistych zorganizujemy wirtualnie odwiedzimy większości ośrodków kultury. Za pomocą dostępnych kanałów komunikacyjnych zorganizujemy także spotkania z pracownikami tych instytucji. Materiały wystawowe będziemy opracowywać poprzez wykorzystanie funkcji udostępniania i możliwości pracy grupowej online. Natomiast wystawę możemy w sytuacji trwającej pandemii na początku zorganizować w sposób wirtualny, tj. udostępnić ją poprzez portale społecznościowe i strony internetowe, a zaprezentować na żywo w późniejszym terminie. Końcowy efekt naszych prac zakłada prezentację z wykorzystaniem narzędzia Google Earth, więc tej części nie musimy modyfikować.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczestnicy grupy projektowej będą odpowiedzialni za wszystkie poszczególne etapy projektu- od planowania do realizacji. 

Poprzez współdziałanie stworzą sieć współpracy oraz zaplanują i zorganizują spotkania z lokalnymi ośrodkami kultury. Zredagują pytania oraz pozyskają odpowiedzi, na podstawie których utworzą relacje z wizyt. Dzięki tej części działań projektowych uczniowie pogłębią swoją wiedzę i kompetencje w zakresie porozumiewania się w języku ojczystym, tj. właściwej i skutecznej komunikacji oraz pozyskiwania i wykorzystania informacji.

Następnie uczniowie poprzez przewidziane formy realizacji projektu (wystawa, prezentacja interaktywna (w tym Google Earth), film, post, wycieczka) będą doskonalić kompetencje cyfrowe oraz świadomość i ekspresję kulturalną.

Zaprezentowanie działań projektowych na formum lokalnej społeczności będzie rozwijać u uczniów kompetencje społeczno- obywatelskie oraz pogłębiać ich związek ze swoją małą ojczyzną.

W ogólnym efekcie podjęte działania pozwolą wesprzeć realizatorów projektu w osiąganiu ogólnych celów kształcenia i wyzwolić wśród nich poczucie odpowiedzialności, aktywność społeczną, będą kształtować u nich kompetencje kluczowe i wzmacniać wychowywanie do wartości. 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Zdobyty grant przeznaczymy przede wszystkim na zorganizowanie wystawy "Z miłości do polskości... aż do Lwowa" poświęconej bohaterom naszego projektu i powstałym (głównie we Lwowie) z ich inicjatywy ośrodkom kultury polskiej.
Chcielibyśmy też zorganizować wyjazd do Lwowa, podczas którego odwiedzilibyśmy zachowane miejsca związane z działalnością społeczno-kulturalną naszych bohaterów. 
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Nasz projekt wyróżnia zasięg i forma. Mimo, że nasza grupa projektowa wywodzi się z niewielkiej społeczności i chociaż "działamy lokalnie, to jednak myślimy globalnie" i chcemy wyjść z projektem poza naszą szkołę. Objazdowa wystawa oraz prezentacja Google Earth pozwolą upowszechnić zapomniane współcześnie sylwetki postaci historycznych - związanych z naszą małą ojczyzną, a mających przecież ogólnonarodowe dokonania na rzecz polskiej kultury. Wzmocnimy tym samym międzypokoleniową relację, podniesiemy świadomość historyczną oraz poczucie dumy narodowej wśród lokalnej społeczności.

Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Żurawiczkach

Adres

82 a, 37-200 Żurawiczki

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów