Numer projektu: 318
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 1–3

Detektywi z Tajemniczej 16

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Projekt skierowany jest do uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej. Jego głównym założeniem jest popularyzowanie czytelnictwa i integrowanie społeczności szkolnej.
Podjęte działania mają na celu wdrożenie dzieci do częstego kontaktu z książką i przygotowanie ich do samodzielnego czytania. Nie bez kozery nadaliśmy projektowi tytuł "Zagadki z tajemniczej 16", gdyż cały projekt będzie się opierał na serii książek Marty Guzowskiej "Detektywi z Tajemniczej 5". "Detektywi z Tajemniczej 5" zostali wymyśleni na wyraźne życzenie dzieci Marty Guzowskiej – dotąd autorki powieści kryminalnych dla dorosłych. Seria książek o śledztwach Anki i Piotrka łączy przygodową fabułę, elementy wiedzy o nauce i sztuce oraz interaktywną formę, gdyż każdy tom wymaga od czytelnika logicznego myślenia i rozwiązywania zagadek. (powyższy opis pochodzi od wydawcy). W trakcie projektu to uczniowie wybiorą książki z serii, które chcą przeczytać w pierwszej kolejności. Idealnym rozwiązaniem byłoby móc przeczytać całą serię 5 książek, ale zakładamy możliwość modyfikacji działań. W zależności od tempa pracy uczniów oraz ich pomysłów na zadania i aktywności wokół książki przyjmujemy przeczytanie 1, 2 książek podczas trwania projektu. Każda książka będzie czytana rozdział po rozdziale. Po każdym przeczytanym rozdziale uczniowie będą wymyślać zadania i aktywności powiązane z treścią książki (będą tworzyć zadania matematyczne, plastyczne, muzyczne, elementy kodowania z wykorzystaniem robota Photona). Nauczyciele zaś będą obserwatorami i przygotują w oparciu o pomysły i aktywności uczniów do lekcji z lekturą Marty Guzowskiej scenariusze zadań dla nauczycieli, wykorzystując do tego narzędzie genially.
Plan działania

Plan działania

Realizacja tematyki odbywać się będzie w obrębie wszystkich obszarów edukacji poprzez rozmaite aktywności uczniów. Rezultatem projektu będzie wypracowanie przez uczniów gotowych pomysłów i działań tzw. scenariuszów lekcji dla swoich rówieśników. Oprócz tego planujemy:
- zorganizowanie gry detektywistycznej na terenie szkoły na podstawie wybranej książki Marty Guzowskiej
- warsztaty z pisania książki (pisanie nowych przygód Anki i Piotra i ich szczura)
- nagranie audiobooka z nową książką napisaną przez uczniów (wspólnie wybierzemy jedną książkę)
- rytuał czytania na przerwach
- zorganizowanie konkursu plastycznego na plakat promujący czytelnictwo
- nagranie podcastu przez uczniów promującego czytelnictwo
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Miejsce realizacji - Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika w Warszawie. Czas trwania: styczeń - kwiecień 2021 r.
styczeń/luty - nagranie podcastu promującego czytelnictwo
luty/marzec - warsztaty z pisania książek
marzec/kwiecień - konkurs plastyczny na plakat promujący czytelnictwo 
kwiecień - nagranie audiobooka z nowymi przygodami bohaterów serii Detektywi z Tajemniczej 5
kwiecień - świętowanie Międzynarodowego Dnia Książki 23 kwietnia
kwiecień - powstanie kolekcja wakelet scenariuszy lekcji książek Marty Guzowskiej.
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Projekt czytelniczy można śmiało prowadzić podczas nauki zdalnej. Będziemy nagrywać uczniom audiobooki z poszczególnych rozdziałów książki, a następnie uczniowie na spotkaniach online będą ustalać plan działania i aktywności. W przypadku wprowadzenia nauki zdalnej wykorzystamy aplikację MsTeams, na której założymy grupę projektową. Wszystkie prace i pomysły będą umieszczane w notesie zajęć w Teams lub na padlecie. W trakcie nauki zdalnej uczniowie będą mieli możliwość poznania nowych narzędzi TIK, które wykorzystają w projekcie. Nauczanie zdalne może wręcz stać się sprzymierzeńcem w zachęcaniu uczniów do częstszego sięgania po książkę.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Podczas pracy nad projektem uczniowie nauczą się:
 • umiejętności pracy w grupie, współpracy
 • wyrabiania nawyku właściwego spędzania czasu
 • myślenia logicznego, krytycznego i twórczego
 • poszukiwania potrzebnych informacji, materiałów
 • rozwiną sprawność językową
Od samego początku projektu uczniowie będą decydować jakie aktywności inspirowane lekturą chcą podejmować. Będą pracować samodzielnie oraz w grupach, a różnorodność zadań sprawi, że każdy znajdzie coś dla siebie.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Tablet graficzny dla klasy do rysowania ilustracji do książki napisanej przez uczniów, wydrukowanie w kilku egzemplarzach książki (6 części z serii napisanej przez uczniów) lub zakup książek do klasowej biblioteczki
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Uczniowie bardzo lubią książki detektywistyczne, które rozwijają logiczne myślenie, Seria Lassego i Mai podbiła serca dzieci,  dlatego szukałyśmy czegoś w polskim wydaniu i w ten sposób odkryłyśmy wspaniałą serię Marty Guzowskiej, w której czytelnik staje się detektywem i nie może oderwać się od czytania, aż nie rozwiąże zagadki. Chcemy zwrócić uwagę uczniom i nauczycielom na tę serię. Czytając ją wspólnie w klasie można z uczniami przeżyć niesamowita przygodę i przede wszystkim zaszczepić w uczniach chęć sięgania po książki, bo pamiętajmy, że przecież nikt nie rodzi się czytelnikiem, a zamiłowanie do czytania musi być wzmacniane przez rodziców i przez szkołę mądrymi, ciekawymi książkami.
Opis realizacji

Opis realizacji

https://programrazem.blogspot.com/2021/03/detektywi-z-tajemniczej-16_8.htmlGłównym założeniem projektu było popularyzowanie czytelnictwa i integrowanie społeczności szkolnej.
Podjęte działania miały na celu wdrożenie dzieci do częstego kontaktu z książką i przygotowanie ich do samodzielnego czytania oraz podejmowania prób własnej twórczości. Nadaliśmy projektowi tytuł "Zagadki z tajemniczej 16", gdyż cały projekt opierał się na serii książek Marty Guzowskiej "Detektywi z Tajemniczej 5". W trakcie projektu to uczniowie wybrali książkę z serii, którą chcieli przeczytać. Nauczyciele byli obserwatorami i motywowali uczniów do podejmowania zadań twórczych.

Realizacja projektu, na podstawie książki “Detektywi z Tajemniczej 5. Zagadka zaginionego robota”:
 1. spotkanie online z autorką serii książek Martą Guzowską - (poznanie warsztatu pisarza, źródeł inspiracji, poznanie zawodów związanych z powstawaniem i wydawaniem książek)
 2. wybór książki “Detektywi z Tajemniczej 5. Zagadka zaginionego robota” - plebiscyt uczniów
 3. samodzielne opracowywanie zadań (zagadek, zadań matematycznych, krzyżówek, labiryntów, łamigłówek, puzzli) dla uczniów z innych klas
 4. “Kryminalne zagadki 16-tki” - warsztaty detektywistyczne prowadzone przez nauczycieli bibliotekarzy (prezentacja postaci Sherlocka Holmesa, rozwiązywanie zadania detektywistycznego, zapoznanie z księgozbiorem o tematyce detektywistycznej)
 5. prezentacja uczniów o najsłynniejszych detektywach
 6. wykonanie kart dialogowych do późniejszego tworzenia opowiadań, zachęcanie uczniów do rozwinięcia swojej pracy i stworzenia opowiadania do książki “Detektywi z Tajemniczej 16”
 7. warsztaty twórcze - zespołowe przygotowanie własnej inscenizacji i prezentacja jej na forum klasy, pisanie ewaluacji pracy grupowej
 8. “Dialogi robotów” - wykonanie robotów z dowolnie wybranych materiałów, napisanie dialogów i inscenizacja
 9. konstruowanie robotów i mikrorobotów z klocków oraz materiałów wtórnych - nadawanie im cech i funkcjonalności
 10. układanie choreografii do tańca robotów
 11. poznanie twórczości Stanisława Lema (przeczytanie bajki “Trzej elektrycerze”, konstruowanie rycerzy z klocków lego tech, odgrywanie scenek na podstawie bajki)
 12. projektowanie okładek do książki “Detektywi z Tajemniczej 16” i wybór najciekawszej propozycji (konkurs między klasowy)
 13. detektywistyczny escape room - dydaktyczna gra terenowa, zespołowe rozwiązywanie tajemniczych zadań w celu rozwiązania zagadki detektywistycznej
 14. zaprojektowanie i wykonanie w zespołach planszowej gry naukowej wykorzystującej zebrane wcześniej informacje o wynalazkach
 15. robodzieci - wykonanie masek z tekturowych pudeł
 16. pisanie własnych opowiadań z dalszymi/ kolejnymi przygodami bohaterów naszej lektury i ilustrowanie ich 
 17. galeria ciekawej książki - prezentacja wybranej książki i zachęcenie do jej przeczytania, wystawa zebranych pozycji, wykonanie na lekcji informatyki własnych projektów okładek i ilustracji do wybranych przez uczniów książek
 18. przerwa/środa z książką, czytanie na przerwie wybranej przez uczniów książki 
 19. wydanie przez profesjonalną drukarnię autorskiej książki z opowiadaniami i ilustracjami naszych uczniów klasy 1c, 2c i 3c (każdy z uczestników projektu otrzyma egzemplarz książki).
Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Od samego początku to sami uczniowie mieli poszukiwać i wybierać aktywności, zadania na podstawie książki.
Zakładaliśmy, że pomysły na działania będą sypać się jak z przysłowiowego rękawa. Okazało się, że nie było to takie oczywiste i proste. Dzieciom, pomimo olbrzymiego zainteresowania lekturą, początkowo trudno było ruszyć z pomysłami. Nieocenione okazały się pytania i odwołania do własnych doświadczeń uczniów oraz ich naturalnej ciekawości poznania świata. 
Ograniczenia wynikające z pandemii skutkowały brakiem  możliwości zrealizowania wszystkich zadań w grupach międzyklasowych. Zmuszeni byliśmy kontaktować się jedynie online. Ze względu na obostrzenia i naukę zdalną nie udało nam się zorganizować konkursu na plakat promujący czytelnictwo, ale za to chętni uczniowie wzięli udział w konkursie plastycznym przygotowanym przez wydawnictwo GWO “Moja ulubiona książka”. Z racji, że pierwszoklasiści uczą się dopiero czytać, nagraliśmy fragmenty audiobooka. Swoje opowiadania czytają tylko chętni uczniowie klas 2  i 3. Na początku projektu zakładaliśmy, że przeczytamy wspólnie więcej niż jedną książkę z serii Detektywi z Tajemniczej 5 Marty Guzowskiej, ale zamknięcie szkół uniemożliwiło nam działanie na tak szeroką skalę. Podczas pracy zdalnej uczniowie indywidualnie przeczytali pozostałe książki z tej serii. Bardzo żałujemy, że nie udało nam się zorganizować wycieczki do Centrum Nauki Kopernik i spotkać na żywo z robotami - bohaterami naszej książki. Niestety w okresie pandemii przedstawienia z robotami są zamknięte. 
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie rozwinęli umiejętności w zakresie współpracy, pracy indywidualnej, komunikacji, autoprezentacji, stawiania hipotez, argumentowania.
Poza współpracą niezaprzeczalnym walorem projektu było poszerzanie wiedzy i umiejętności w zakresie sprawności  komunikacyjnych (mówienia, słuchania, czytania, pisania) wykorzystywanych z powodzeniem w dalszej praktyce życiowej. Podczas trwania projektu uczniowie korzystali z różnych źródeł informacji i z powodzeniem wykorzystywali je na zajęciach. Rozwiązywanie zagadek detektywistycznych pozwoliło uczniom rozwinąć logiczne myślenie. Uczniowie poprzez zabawę poznali, co to jest wnioskowanie, przyjmowali możliwości istnienia różnych rozwiązań, poddawania w wątpliwość tezy, mogli poczuć się prawdziwymi detektywami. Niektóre zadania projektowe były dla dzieci tak atrakcyjne, że trudno było im powściągnąć emocje. Jednak chęć wykonania zadania mobilizowała uczestników do opanowania i myślenia strategicznego. Większość zadań uczniowie realizowali w grupach i dzięki temu mieli możliwość nawiązania bliskich, pozytywnych relacji z szerszym gronem kolegów w klasie. Niejednokrotnie byli pod wrażeniem nowych bliższych znajomości. Mówili np:  “Nie wiedziałam, że ta Julia jest taką fajną koleżanką i że będzie nam się tak super pracowało”.
W projekcie wykorzystywano nowoczesne technologie informacyjno - komunikacyjne. Podczas nauczania zdalnego wiele aktywności z projektu realizowane były za pomocą różnych aplikacji. Uczniowie poznali m.in. takie narzędzia jak flipgrid, w którym nagrywali swoje przemyślenia na temat lektury, WriteReader, w którym tworzyli książeczki na temat maszyn, robotów.  

Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Uczniowie mieli okazję współpracować między oddziałami. Klasy biorące udział w projekcie, pomimo ograniczeń wynikających z pandemii, przygotowywały sobie nawzajem zestawy zadań i łamigłówek uwzględniając wiek i możliwości kolegów. Spotkanie z autorką książki było ważnym punktem projektu. Zorganizowane zostało wspólnie dla wszystkich klas dzięki dostępowi do najnowszych technologii. W bibliotece szkolnej powstała wystawa książek detektywistycznych, które szybko znikały z półek, bo cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci.
Książka, którą stworzyli nasi uczniowie zasiliła zasoby naszej szkolnej biblioteki. Dzięki temu reszta społeczności uczniowskiej będzie mogła zapoznać się z efektami naszej pracy.
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Uczniowie mieli możliwość rozwiązywania problemów poznawczych i realizowania zadania samodzielnie lub w zespołach. Zdecydowana większość działań projektowych realizowana była w formie grupowej. Niezależnie od poziomu edukacyjnego uczniów (klasa I,II, III) uczyliśmy się rozumienia mechanizmów społecznych i akceptowania indywidualności, oraz odpowiedzialności za swoje działania. Udało nam się zaprosić na lekcję online autorkę serii książek “Detektywi z Tajemniczej 5” panią Martę Guzowską. Uczniowie przygotowywali się do tego spotkania, zastanawiając się, jakie pytania będą chcieli zadać autorce. Podczas spotkania najwięcej pytań dotyczyło samych książek, bohaterów i ich dalszych przygód, ale były też pytania natury osobistej np. jaki kolor pani lubi najbardziej? Czy lubi Pani gotować? itp. Uczniowie poznali również lepiej zawód pisarza, ilustratora i wydawcy. Dowiedzieli się, że pomysły można czerpać z każdego dnia i jego wydarzeń. To spotkanie ośmieliło naszych uczniów do napisania własnych opowiadań z dalszymi losami bohaterów Anki, Piotrka i szczura Sherlocka. W ten oto sposób powstała książka. Niektóre książki są niezwykłe. Tak jak ta, którą trzymasz w ręku, bo to książka napisana przez dzieci. Helena Kubisz, klasa 3.
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Opracowany przez nas projekt edukacyjny okazał się bardzo atrakcyjny dla uczniów. Z wielkim zaangażowaniem realizowali kolejne etapy. Chcielibyśmy zwrócić uwagę na ogromny walor jakim jest podejmowanie współpracy z autorytetami. Spotkanie z Martą Guzowską było bardzo motywujące dla uczniów. Rozbudziło ciekawość i motywację do bardziej aktywnej pracy.
Zachęcamy również do sięgania z uczniami po książki detektywistyczne. Lektury oparte na konieczności rozwikłania tajemnicy to świetny pomysł na rozczytanie dzieci! Autorka serii Detektywi z Tajemniczej 5 Marta Guzowska zaprasza dzieci do współpracy w rozwiązaniu zagadki. Wspólne czytanie w klasie skłoniło nas do dyskusji, do snucia przypuszczeń, stawiania hipotez, argumentowania. Uczniowie z niecierpliwością czekali na następny rozdział. Wiedzieli, że jeśli nie przeczytamy książki do końca, zostaniemy z samymi pytaniami. Jedynie dotarcie do ostatniej strony w książce da nam odpowiedź, czyli nagrodę. Śledząc przygody bohaterów uczniowie sami mogli wcielić się w rolę detektywów, autorka po każdym rozdziale w książce zadaje pytania czytelnikom. W ten sposób uczniowie czuli potrzebę niesienia pomocy - czyli rozwiązania zagadki. Książki detektywistyczne i cała ta przygoda w detektywów sprawiły, że nasi uczniowie o wiele chętniej sięgają po książki i odwiedzają szkolną bibliotekę.
Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Okazało się, że rok 2021 to rok Stanisława Lema. We wrześniu 2021 r. przypada setna rocznica urodzin jednego z najpoczytniejszych pisarzy science-fiction. Z racji tego, że w książce “Zagadka zbuntowanego robota” RoboThespiany odgrywają sztukę w Centrum Nauki Kopernik według scenariusza jednej ze słynnych bajek robotów Stanisława Lema, postanowiliśmy przybliżyć naszym uczniom twórczość Stanisława Lema i na lekcji poznaliśmy bajkę “Trzej elektrycerze”. 
W założeniu projektu było podążanie za dziećmi. Wielu działań nie było w naszych planach, ale najcudowniejsze są twórcze pomysły uczniów, obserwowanie ich zaangażowania i dumy z własnej pracy.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Od samego początku naszym głównym założeniem było napisanie przez uczniów zbioru opowiadań detektywistycznych z bohaterami w roli głównej z serii książek Marty Guzowskiej “Detektywi z Tajemniczej 5”. W ramach grantu wydaliśmy 75 egzemplarzy książki napisanej przez uczniów pt. “Detektywi z Tajemniczej 16”. Każdy uczeń, który wziął udział w projekcie otrzyma taką książkę, wyślemy również jeden egzemplarz pani Marcie Guzowskiej, pozostałe egzemplarze trafią do naszej biblioteki szkolnej.

Szkoła

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika

Adres

Wilczy Dół 4, 02-798 Warszawa

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów