Numer projektu: 140
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 1–3

W każdym domu jest wesoło. Nasze specjalności to rozmaitości.

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Działania będą polegały na tym, że każde dziecko z klasy będzie podczas wybranego losowo weekendu gościło w swoim domu naszą klasową maskotkę. Uczniowie wraz z rodzicami, może i dziadkami i rodzeństwem muszą zaplanować ciekawy plan spędzenia wolnego czasu z "gościem". Mogą pojechać na wycieczkę, odwiedzić ciekawe miejsca, iść z wizytą do rodziny, znajomych. Może to być spacer, basen, kino, teatr. Działania maja być wspólne, angażujące wszystkich członków rodziny i dające satysfakcję. Podczas trwania tych zajęć rodzina wykonuje zdjęcia, opisuje swoje działania w "Weekendowej księdze". Po weekendzie każdy uczeń prezentuje "swoje przygody" na forum klasy.
Cele:
-  nabycie przez uczniów umiejętności planowania i spędzania wolnego czasu wspólnie z rodziną
-  umiejętność poszukiwania interesujących zajęć,
-  zachęcanie innych do aktywności, 
- rozwijanie zainteresowań,
- zdobycie umiejętności dzielenia się z innymi swoimi wrażeniami i wiedzą
- korzystanie z doświadczeń innych
- rozbudzenie ciekawości
Efekty:
- dzieci potrafią efektywnie zagospodarować czas wolny,
- zacieśnienie stosunków rodzinnych,
- dzieci umieją dzielić się swoimi wrażeniami i spostrzeżeniami,
- potrafią ustalić plan dnia,
- dzieci są kreatywne, pełne optymizmu, mają dobre samopoczucie
-  uczniowie umieją zachować się w różnych sytuacjach
- umieją dostosować aktywności do sytuacji, odgórnych wytycznych /obostrzeń/
- poprawna komunikacja, 
- "Weekendowa księga" - pomysły na spędzanie czasu 

Plan działania

Plan działania

Zakupimy nasze klasowe dwie maskotki. Jedna dla dziewczynek, druga dla chłopców. Nadamy im imiona. Zrobimy losowanie terminów, w których kolejni uczniowie będą gościli maskotkę w swojej rodzinie. Zrobimy "Burzę mózgów" na temat: "Jak mogę spędzić weekend". W ten sposób zgromadzimy bazę pomysłów, które mogą być inspiracją do działania i stworzenia nowych aktywności. W każdy weekend inny uczeń będzie zabierał maskotkę do swojego domu. Spędzi z nią trzy dni. W tym czasie wspólnie z rodziną musi zaplanować ciekawe zajęcia, w których będą uczestniczyli wszyscy domownicy, a może również inne osoby, np. z grona przyjaciół.. Wykonywane zadania muszą być udokumentowane /zdjęcia, ilustracje, notatki/. Relacje z wydarzeń rodzina będzie uwieczniała w "Weekendowej księdze". Po weekendzie uczeń będzie prezentował całej klasie "W jaki sposób, z kim i gdzie spędziła weekend klasowa maskotka". Mam nadzieję, że takie opowieści będą inspiracją dla innych do podjęcia nowej aktywności, nowego działania. Kolejne weekendy rodzin będą zainspirowane doświadczeniami innych. Będą aktywne. Na zakończenie projektu zorganizujemy rodzinny piknik połączony z konkursem "Potyczki rodzinne". Rodziny będą uczestniczyć w różnych konkursach. Podczas spotkania odbędzie się wręczenie nagród i dyplomów.
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Działania prowadzone będą w szkole i w domach uczniów. Zakładamy, że pomysły na atrakcyjne spędzenie wolnego czasu sprawią, że odbywać się to będzie również w formie turystycznej /wycieczki/, kulturalnej /kino, teatr/, rodzinnej /wizyta u babci i dziadka/. Podsumowanie projektu będzie miało miejsce na terenach rekreacyjnych wokół szkoły lub w wybranym ośrodku rekreacyjnym na terenie miasta.
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Nauka zdalna nie przeszkodzi w realizacji projektu. Wszystkie wstępne działania /losowanie, "Burza mózgów" / zrobimy w formie online. Dzieci będą miały możliwość przekazania sobie maskotki i księgi zdarzeń. Pomysły na spędzenie wolnego czasu będą organizowali i dostosowywali  do możliwości i dostępności miejsc. Pozwoli to również na zwiększenie kreatywności przy różnych zewnętrznych ograniczeniach. Prezentacji dokonają w formie online. Podsumowanie /piknik/ zorganizujemy w dogodnej sytuacji, kiedy będzie można się spotykać w większym gronie.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Dzieci będą brały udział w losowaniu i tworzeniu bazy pomysłów. Uczniowie będą odpowiedzialni za zaplanowanie wraz z członkami rodziny zajęć na weekend. Podczas tych planów będą dokonywali weryfikacji zajęć pod względem ich atrakcyjności, dostępności i własnych możliwości oraz możliwości członków rodziny. Spędzą czas z najbliższymi i wykorzystają go w twórczy sposób.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant chcemy przeznaczyć na zakupienie maskotek i ksiąg oraz na podsumowanie projektu w formie spotkania rodzin. Na spotkaniu tym przygotujemy zabawy i potyczki dla rodzin, poczęstunek i nagrody.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

W realizację pomysłu zaangażowane są całe rodziny. Zachęca on do aktywności i kreatywności. Wyposaża uczestników w wiedzę. Pozwala na oderwanie się od komputera, na poszukiwanie "nowego", a równocześnie na rozwijanie zainteresowań i pasji.  Umacnia więzi rodzinne. Umożliwia dzieciom dzielenie się swoimi wrażeniami i pomysłami z rówieśnikami. Uczy poprawnej komunikacji. Pozwala na zaistnienie w środowisku lokalnym /piknik, portale społecznościowe/. Ponadto każdy działa według własnego pomysłu. Występuje dowolność i urozmaicenie - jeden projekt, mnóstwo działań. Powstanie cała gama pomysłów - jak i gdzie spędzić wolny czas, które będą inspiracją dla innych. 

Szkoła

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza

Adres

Zielona 15, 32-500 Chrzanów

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów