Numer projektu: 140
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 1–3

W każdym domu jest wesoło. Nasze specjalności to rozmaitości.

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Działania będą polegały na tym, że każde dziecko z klasy będzie podczas wybranego losowo weekendu gościło w swoim domu naszą klasową maskotkę. Uczniowie wraz z rodzicami, może i dziadkami i rodzeństwem muszą zaplanować ciekawy plan spędzenia wolnego czasu z "gościem". Mogą pojechać na wycieczkę, odwiedzić ciekawe miejsca, iść z wizytą do rodziny, znajomych. Może to być spacer, basen, kino, teatr. Działania maja być wspólne, angażujące wszystkich członków rodziny i dające satysfakcję. Podczas trwania tych zajęć rodzina wykonuje zdjęcia, opisuje swoje działania w "Weekendowej księdze". Po weekendzie każdy uczeń prezentuje "swoje przygody" na forum klasy.
Cele:
-  nabycie przez uczniów umiejętności planowania i spędzania wolnego czasu wspólnie z rodziną
-  umiejętność poszukiwania interesujących zajęć,
-  zachęcanie innych do aktywności, 
- rozwijanie zainteresowań,
- zdobycie umiejętności dzielenia się z innymi swoimi wrażeniami i wiedzą
- korzystanie z doświadczeń innych
- rozbudzenie ciekawości
Efekty:
- dzieci potrafią efektywnie zagospodarować czas wolny,
- zacieśnienie stosunków rodzinnych,
- dzieci umieją dzielić się swoimi wrażeniami i spostrzeżeniami,
- potrafią ustalić plan dnia,
- dzieci są kreatywne, pełne optymizmu, mają dobre samopoczucie
-  uczniowie umieją zachować się w różnych sytuacjach
- umieją dostosować aktywności do sytuacji, odgórnych wytycznych /obostrzeń/
- poprawna komunikacja, 
- "Weekendowa księga" - pomysły na spędzanie czasu 

Plan działania

Plan działania

Zakupimy nasze klasowe dwie maskotki. Jedna dla dziewczynek, druga dla chłopców. Nadamy im imiona. Zrobimy losowanie terminów, w których kolejni uczniowie będą gościli maskotkę w swojej rodzinie. Zrobimy "Burzę mózgów" na temat: "Jak mogę spędzić weekend". W ten sposób zgromadzimy bazę pomysłów, które mogą być inspiracją do działania i stworzenia nowych aktywności. W każdy weekend inny uczeń będzie zabierał maskotkę do swojego domu. Spędzi z nią trzy dni. W tym czasie wspólnie z rodziną musi zaplanować ciekawe zajęcia, w których będą uczestniczyli wszyscy domownicy, a może również inne osoby, np. z grona przyjaciół.. Wykonywane zadania muszą być udokumentowane /zdjęcia, ilustracje, notatki/. Relacje z wydarzeń rodzina będzie uwieczniała w "Weekendowej księdze". Po weekendzie uczeń będzie prezentował całej klasie "W jaki sposób, z kim i gdzie spędziła weekend klasowa maskotka". Mam nadzieję, że takie opowieści będą inspiracją dla innych do podjęcia nowej aktywności, nowego działania. Kolejne weekendy rodzin będą zainspirowane doświadczeniami innych. Będą aktywne. Na zakończenie projektu zorganizujemy rodzinny piknik połączony z konkursem "Potyczki rodzinne". Rodziny będą uczestniczyć w różnych konkursach. Podczas spotkania odbędzie się wręczenie nagród i dyplomów.
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Działania prowadzone będą w szkole i w domach uczniów. Zakładamy, że pomysły na atrakcyjne spędzenie wolnego czasu sprawią, że odbywać się to będzie również w formie turystycznej /wycieczki/, kulturalnej /kino, teatr/, rodzinnej /wizyta u babci i dziadka/. Podsumowanie projektu będzie miało miejsce na terenach rekreacyjnych wokół szkoły lub w wybranym ośrodku rekreacyjnym na terenie miasta.
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Nauka zdalna nie przeszkodzi w realizacji projektu. Wszystkie wstępne działania /losowanie, "Burza mózgów" / zrobimy w formie online. Dzieci będą miały możliwość przekazania sobie maskotki i księgi zdarzeń. Pomysły na spędzenie wolnego czasu będą organizowali i dostosowywali  do możliwości i dostępności miejsc. Pozwoli to również na zwiększenie kreatywności przy różnych zewnętrznych ograniczeniach. Prezentacji dokonają w formie online. Podsumowanie /piknik/ zorganizujemy w dogodnej sytuacji, kiedy będzie można się spotykać w większym gronie.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Dzieci będą brały udział w losowaniu i tworzeniu bazy pomysłów. Uczniowie będą odpowiedzialni za zaplanowanie wraz z członkami rodziny zajęć na weekend. Podczas tych planów będą dokonywali weryfikacji zajęć pod względem ich atrakcyjności, dostępności i własnych możliwości oraz możliwości członków rodziny. Spędzą czas z najbliższymi i wykorzystają go w twórczy sposób.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant chcemy przeznaczyć na zakupienie maskotek i ksiąg oraz na podsumowanie projektu w formie spotkania rodzin. Na spotkaniu tym przygotujemy zabawy i potyczki dla rodzin, poczęstunek i nagrody.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

W realizację pomysłu zaangażowane są całe rodziny. Zachęca on do aktywności i kreatywności. Wyposaża uczestników w wiedzę. Pozwala na oderwanie się od komputera, na poszukiwanie "nowego", a równocześnie na rozwijanie zainteresowań i pasji.  Umacnia więzi rodzinne. Umożliwia dzieciom dzielenie się swoimi wrażeniami i pomysłami z rówieśnikami. Uczy poprawnej komunikacji. Pozwala na zaistnienie w środowisku lokalnym /piknik, portale społecznościowe/. Ponadto każdy działa według własnego pomysłu. Występuje dowolność i urozmaicenie - jeden projekt, mnóstwo działań. Powstanie cała gama pomysłów - jak i gdzie spędzić wolny czas, które będą inspiracją dla innych. 
Opis realizacji

Opis realizacji

Zakupiliśmy dwie księgi i dwie maskotki /świnka i dinozaur/. Dziewczynki wybrały dla siebie świnkę, a chłopcy dinozaura. Zrobiliśmy "bank pomysłów" jeśli chodzi o wybór imion. W efekcie śwince nadaliśmy imię Malinka, a dinozaur został Lubusiem. Uczniowie byli bardzo zaangażowani i pełni emocji. Każdy chciał wrócić w piątek do domu z maskotką. Przystąpiliśmy do losowania pierwszych osób, które zabiorą do domu gościa i spędzą z nim weekend. Szczęśliwcami zostali: Daria i Marcel. Po weekendzie do klasy wróciły maskotki i pięknie opisane w księgach relacje z wspólnie spędzonych dni. Oglądaliśmy je i czytaliśmy wszyscy, a autorzy dodawali komentarze i zachęcali pozostałych do zaproponowanej przez swoją rodzinę formy  spędzania wolnego czasu. Wszyscy wykazywali żywe zainteresowanie przedstawianą relacją. Sprawiało im to wiele radości i rozbudzało ciekawość, jednocześnie inspirując do myślenia nad własnym pomysłem. Po takich wrażeniach losowaliśmy kolejne osoby, które w najbliższy weekend miały się zająć maskotkami. Sytuacja powtarzała się aż wszyscy w klasie mieli możliwość goszczenia maskotki w swoim domu.  Ponadto w klasie w Dniu Dinozaura urządziliśmy święto naszej maskotki. Dzieci zrobiły laurki dla swojego Lubisia. Na zakończenie projektu zrobiliśmy relację online dla dzieci i rodziców. Zebraliśmy wszystkie pomysły na spędzanie wolnego czasu w krótkie sprawozdanie - katalog rozrywek, spotkań i ciekawych miejsc w okolicy - poparte zdjęciami. Po powrocie do szkoły dzieci  i ich rodzice otrzymają dyplomy i słodkie upominki. Księgi z maskotkami zostaną w szkole i będą prezentowane podczas różnych wystaw, np. z okazji Dnia Otwartego Szkoły, Dnia Rodziny, itp. Maskotki będą nam towarzyszyć do końca klasy trzeciej, czyli jeszcze dwa lata. W tym czasie planujemy wiele działań, których będą bohaterami. Wspólne spotkania okolicznościowe, wycieczki. Dzieci swoim podejściem ożywiły zabawki. Wczuły się w rolę ich opiekunów, a same maskotki traktują jak swoich przyjaciół Na podsumowanie planujemy jeszcze wspólną, rodzinną pieszą wycieczkę połączoną z zabawami i pieczeniem kiełbasek. Projekt zaangażował całe rodziny. Z przekazów słownych wiemy, że dostarczył im wiele radości i pobudził do aktywności oraz kreatywności. Ponadto zintegrował dzieci i rodziców z naszej klasy.
Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Realizacja projektu przebiegała prawie bez większych komplikacji. Rodzice i dzieci również nie zgłaszali żadnych trudności. Jedynie ze względu na zdalne nauczanie i pandemię musieliśmy zmienić formę podsumowania zadania. Przeszliśmy z tym do sieci i udało się. Czekamy jeszcze na dogodne warunki żebyśmy mogli  wręczyć nagrody i zrealizować zaplanowaną wycieczkę i wszystkie związane z nią atrakcje. 
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie byli bardzo zaangażowani w realizację zadania. Chętnie brali w nim udział. Wspólnie z rodziną szukali ciekawych pomysłów na spędzenie wolnego czasu. Ponadto:
 - zachęcali innych do aktywności,
 - rozwinęły swoje zainteresowania,
 - poszerzyli swoją wiedzę,
 - rozbudzili ciekawość swoją i innych,
- wykazali się wrażliwością , nauczyli się doceniać innych, okazywać im sympatię,
- uwrażliwili się na potrzeby innych, wykazywali empatię,
 - nauczyli się konstruować wypowiedzi - sprawozdania,
 - nauczyli się konstruować sprawozdania pisemne,
 - nauczyli się korzystać z doświadczeń innych osób, 
- doskonalili umiejętność pisania,
- wykazali pozytywne emocje, radość z wspólnie spędzonych chwil i możliwość dzielenia się swoimi wrażeniami z innymi,
- uwierzyli we własne możliwości, każde podjęte zadanie zakończone było sukcesem
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Lokalna społeczność w tym projekcie to rodzice, rodzeństwo  i dziadkowie. Wszyscy mieli możliwość bezpośredniego uczestnictwa w projekcie. Ponadto dzieci opowiadały co robią innym członkom rodziny i znajomym, co wzbudziło ich zainteresowanie.              Z relacji uczniów wiemy, że zachęcili innych do ciekawego spędzenia wolnych chwil. Ponadto maskotki i księgi będą udostępnione do wglądu w szkole podczas różnych ważnych wydarzeń. W ten sposób chcemy zachęcić inne dzieci i ich rodziców do podjęcia podobnych działań, ponieważ sprawiły one wiele radości i poszerzyły horyzonty oraz wzmocniły więzi rodzinne. Już dochodzą nas głosy, że inni nauczyciele zaproponują taką formę zabawy  uczniom w swoich klasach. Bardzo się cieszymy, że nasz projekt zainteresował taką dużą część społeczności i został tak bardzo pozytywnie odebrany.
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Dumni jesteśmy z:
- uśmiechu na twarzach dzieci, ich radości z wykonywanego zadania. Szczególnie w obecnej rzeczywistości gdzie zauważa się brak chęci do aktywności, do wyjścia z domu, do odejścia od gry komputerowej. Nam się udało!
- zaangażowania całych rodzin,
- wzbudzenia ciekawości u dzieci,
- zainteresowania innych osób naszym projektem,
- pozytywnych słów na temat tego, co robimy,
- powstania cudownych relacji z "przygód maskotek" w domach uczniów - dwie kolorowe księgi
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

W naszym projekcie nie dokonalibyśmy żadnych zmian. Wszystko przebiegało zgodnie z założeniami i w trakcie realizacji nie nasunęły się nam żadne uwagi, które sugerowałyby, że można było coś zrealizować inaczej niż planowano. Sądzimy również, żę podsumowanie w formie pikniku odbyłoby się zgodnie z wcześniejszymi założeniami i nie wymagałoby zmian w scenariuszu, gdyby obecna sytuacja nie zmusiła nas do zmiany tego punktu.
Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Na obecną chwilę zmienił się sposób podsumowania projektu. Musieliśmy utworzyć wydarzenie - spotkanie online, podczas którego zaprezentowaliśmy efekty zabawy w formie katalogu "W jaki sposób można spędzić wolny czas" i "Atrakcje na weekend". Nie rezygnujemy jednak z wspólnego spotkania. Liczymy, że będziemy mogli wrócić do szkoły i wcześniej planowany piknik odbędzie się, ale nie koło szkoły, tylko w formie pieszej wycieczki połączonej z pieczeniem kiełbasek i konkursów rodzinnych. Wydarzenie to odkładamy w czasie. Ponadto nie przewidzieliśmy, że dzieci aż tak zwiążą się emocjonalnie z maskotkami. W związku z tym maskotki będą uczestniczyć w naszym życiu szkolnym jeszcze przez dwa lata. Będziemy  organizować różne działania, biorąc pod uwagę ich obecność.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant wykorzystaliśmy na zakup:
- maskotek, 
- ksiąg,
- słodkich upominków,
- materiałów do przeprowadzenia "potyczek rodzinnych" i konkursów dla dzieci,
- nagród

Szkoła

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza

Adres

Zielona 15, 32-500 Chrzanów

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów