Numer projektu: 151
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 4–8

Poradnik zda(o)lnego ucznia

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Pomysł polega na stworzeniu przez uczniów Poradnika zdalnego ucznia, czyli wskazówek i zasad, które pomogą radzić sobie z życiem podczas nauki zdalnej.
Plan działania

Plan działania

Plan działania
1. Wstęp
Grupa projektowa spotka się by poznać się lepiej, wymienić doświadczeniami z nauki zdalnej, porozmawiać jak wygląda ich nauka i życie w trudnych czasach pandemii.
2. Działanie
A. Uczestnicy projektu po rozmowach z koleżankami i kolegami ze szkoły oraz po przeprowadzeniu ankiet stworzą "sylwetkę ucznia zdalnego". Dowiedzą się np. z czym uczniowie mają najwięcej problemów podczas nauki zdalnej, sprawdzą ile czasu uczniowie naszej szkoły spędzają przed komputerem, jak wygląda zwykły dzień ucznia naszej szkoły.
B. Grupa projektowa przeanalizuje wypowiedzi i ankiety uczniów i postara się wyciągnąć wnioski.
Np.
Jakie błędy w pracy zdalnej popełniają uczniowie.
Jak organizować sobie czas by nauka zdalna była łatwa i przyjemna?
Jak powinien wyglądać plan dnia?
Co powinno się jeść uczeń,
Czy warto ćwiczyć?
Jak można zmienić złe nawyki? etc.
C. Grupa projektowa stworzy Poradnik zdalnej nauki - zbiór wskazówek do pracy podczas nauki zdalnej. Uczniowie sami wybiorą formę poradnika. Może będą to filmiki z ich udziałem, interaktywna gazetka, podcast, profil na Instagramie... Kreatywność uczestników nie zna granic:)
 3. Podsumowanie. Grupa zaprezentuje efekt swojej pracy na stronie szkoły i rozpowszechni poradnik w mediach społecznościowych.
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Pomysł będzie realizowany w przestrzeni online poprzez platformę Teams.
Zrealizujemy go w ciągu 6 tygodni poprzez 6 wideospotkań, od razu po ogłoszeniu pomyślnej decyzji jury. 
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł jest stworzony do pracy zdalnej i hybrydowej.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczestnicy grupy będą odpowiedzialni za stworzenie Poradnika zdalnego ucznia: zbiorą sondy, ankiety od uczniów szkoły, wybiorą formę poradnika, przygotują porady dla uczniów, udostępnią na stronie szkoły i mediach społecznościowych stworzony przez siebie poradnik. 
Nabędą umiejętności: pracy w grupie, krytycznej analizy informacji, obsługi tabletu graficznego, nauczą się pracy z narzędziami i aplikacjami. 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Zdobyty grant przeznaczymy na zakup tabletów graficznych. Dzięki nim współpraca między członkami zespołu będzie efektywna: uczniowie szybko zapiszą i omówią swoje pomysły, a spotkania będą ciekawsze.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Nasz pomysł nadąża za duchem czasu, odpowiada na problemy współczesnej młodzieży, wdraża nowe technologie, służy całej społeczności szkolnej, daje pole do kreatywności i samodzielności uczestników. 
Filmy

Filmy

https://szkolakleszczele-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/joanna_jakubowska_szkolakleszczele_onmicrosoft_com/Ee0gd0P0RmVAuetx4ZYNlAABEDDn8Nbve_hotd2otA7I6A?e=tUXp8d
Opis realizacji

Opis realizacji

Udało nam się stworzyć wideo Poradnik zda(o)lnego ucznia.
Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Nie zawsze było łatwo zgrać terminy spotkań, ale wspólna praca była priorytetem, więc i czas się znajdował:)
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie nauczyli się kreatywnie spędzać czas, współpracować ze sobą, prowadzić rozmowy z uczniami naszej szkoły o wspólnych problemach, pisać i rysować z użyciem tabletów graficznych
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Uczniowie naszej szkoły dowiedzieli się jak mogą efektywniej uczyć się zdalnie.
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Jesteśmy dumni, że udało nam się spotkać, porozmawiać, odkryć i rozwinąć nasze pasje.
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Zaangażowalibyśmy jeszcze więcej osób do współpracy w projekcie, ponieważ okazało się że temat jest bardzo twórczy. 
Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Pierwotny pomysł nie określał konkretnej formy poradnika. W trakcie realizacji zdecydowaliśmy się na wideo porady, czyli formę uczestnikom najbliższą. 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant wykorzystaliśmy na zakup tabletów graficznych. 
Efekty: filmy

Efekty: filmy


https://drive.google.com/file/d/1bSkEAK2ueT6zwEejQQnJub6pPZSYi69z/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Wl8jFaGMt-9ziZ7ncdZ1epzIL0O86Yoy/view?usp=sharing

Szkoła

Szkoła Podstawowa w Kleszczelach

Adres

Plac Parkowy 4, 17-250 Kleszczele

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów