Numer projektu: 291
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 1–3

"Zaprogramowany bochenek chleba"

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Wykorzystując klocki Lego oraz Wedo 2.0 dzieci przedstawią proces powstawania chleba od momentu przygotowania gleby, zasiania ziaren zboża, aż do momentu, gdy chleb trafia na ich stoły.
Celem zajęć jest poznawanie etapów powstawania chleba oraz zapoznanie z maszynami i narzędziami do pracy na roli, a także poznanie pracy rolnika, młynarza oraz piekarza. 
Wykorzystanie podczas zajęć klocków oraz programowania dostarczy dzieciom namacalnych przedmiotów obrazujących przedstawiane zagadnienia, a także wzmocni ich zdolności manualne oraz umiejętności logicznego i algorytmicznego myślenia . 
Wszystkie etapy powstawania pieczywa obrazowane są za pomocą scenerii wykonanej z klocków, a maszyny budowane i programowane z wykorzystaniem Lego WeDo 2.0
Plan działania

Plan działania

Plan grupy projektowej:
1. Zajęcia wprowadzające - przedstawienie założeń projektu, pogadanka na temat jak powstaje chleb.
2. Etap pierwszy "Przygotowujemy glebę, siejemy i zbieramy zboża" - przygotowanie makiety pól z klocków oraz maszyn i narzędzi  z LEGO WeDo oraz ich zaprogramowanie tak, aby wykonały swoją pracę; zabawa przygotowanymi elementami obrazująca kolejne etapy pracy rolnika.  
3. Etap drugi "Jak powstaje mąka?" - przygotowanie kolejnej makiety (również z klocków), budowa dawnego młyna i jego programowanie, pokazanie dzieciom jak obecnie produkuje się mąkę; 
4. Etap trzeci: "Pieczemy chleb" - dzieci z klocków budują piec do wypiekania chleba; następnie dzieci przygotowują masę solną (zgodnie z przepisem), z której tworzą produkty zbożowe, takie jak chleb, bułki, rogale. Chętne dzieci wspólnie z rodzicami w domu pieką chleb lub bułeczki na podstawie otrzymanego przepisu (algorytmu); etap zostanie podsumowany pogadanką o pracy piekarza.
5. Utrwalenie zdobytych wiadomości w formie zakodowanych zagadek. 

Wszystkie etapy pracy uczniów zostaną udokumentowane w postaci zdjęć oraz filmów oraz zebrane w multimedialny album. 

Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Program będzie realizowany w klasie I Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ciasnej. Zajęcia rozpoczną się w lutym 2021r. w ramach zajęć dodatkowych z kodowania i będą trwały do końca marca 2020r. 
Projekt jest elementem innowacyjnych zajęć "Programowanie z klockiem w tle" prowadzonych w klasie pierwsze w bieżącym roku szkolnym. 
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

W przypadku pracy zdalnej zajęcia (konsultacje) będą odbywały się online za pomocą Aplikacji Microsoft Teams. Uczniowie otrzymają zestawy klocków do domu. Każdemu uczniowi zostanie wyznaczone zadanie. Wykonaną pracę udokumentuje za pomocą fotografii lub filmów, a następnie wszystko zostanie przedstawione w formie multimedialnego albumu. 
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Projekt rozpoczniemy od wprowadzenia uczniów w poszczególne etapy powstawania chleba. Następnie praca dzieci będzie składała się z trzech etapów. W każdym z nich, posługując się klockami, dzieci będą tworzyły makiety obrazujące prace, maszyny oraz narzędzia wykorzystywane w procesie powstawania chleba. 
Uczniowie podczas każdej lekcji będą losowali zadanie, za które będą odpowiedzialni. 

Korzyści dla uczniów:
  • Poznają etapy powstawania pieczywa
  • Znają i potrafią zbudować oraz zaprogramować działanie maszyn rolniczych, młynarskich oraz piekarniczych
  • Wiedzą na czym polega praca rolnika, młynarza oraz piekarza
  • Znają składniki potrzebne do wypieku chleba
  • Wiedzą czym jest algorytm i potrafią postępować zgodnie z nim
  • Ćwiczą zdolności manualne oraz logiczne i algorytmiczne myślenie
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Uzyskany grant wykorzystamy na zakup klocków do dalszej nauki programowania.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Poznawanie świata poprzez zabawę jest dla dzieci najlepszym sposobem na naukę. Połączenie nauki o chlebie z elementami programowania (przy użyciu klocków) jest czynnikiem, który właśnie w trakcie swobodnej i interesującej zabawy pozwoli nabyć wiedzę i utrwalić wiadomości. Wykorzystanie klocków dostarczy dzieciom namacalnych przedmiotów obrazujących przedstawiane zagadnienia: pozwoli poznać budowę oraz działanie maszyn i narzędzi rolniczych, młynarskich oraz piekarniczych. Dzieci "od kuchni" poznają definicję algorytmu piekąc chleb zgodnie z przepisem. Zabawa w odgrywanie ról po zakończeniu każdego etapu pozwoli dzieciom na poznanie pracy rolnika, młynarza oraz piekarza. 
Opis realizacji

Opis realizacji

Realizację projektu rozpoczęliśmy w lutym 2021r. od zajęć wprowadzających. W ich trakcie omówiliśmy plan działania oraz przeprowadzona została pogadanka na temat: jak powstaje chleb. Podsumowaniem lekcji było ułożenie z klocków konstrukcyjnych liter, z których został ułożony tytuł naszych zajęć „Zaprogramowany bochenek chleba”. 

Nasze działania podzieliliśmy na trzy następujące etapy:

Etap I

„Przygotowujemy glebę, siejemy i zbieramy zboża”

Wprowadzenie do zajęć w formie prezentacji przygotowała Pani Ania i Pan Rafał prowadzący gospodarstwo rolne w naszej okolicy. Prezentacja zawierała omówienie poszczególnych etapów uprawy zbóż z uwzględnieniem maszyn, które są w tym procesie wykorzystywane. Moi mali projektanci na tym etapie wykazali się niesamowitą wiedzą. Samodzielnie opowiadali kolejne slajdy zagłębiając się w szczególny, o których nie było mowy w prezentacji. 

Po wprowadzeniu uczniowie ułożyli z klocków konstrukcyjnych napis obrazujący temat pierwszego etapu: „Uprawa  zboża”.

Kolejne zadanie w trakcie tego etapu polegało na zbudowaniu z klocków konstrukcyjnych oraz Lego Wedo maszyn wykorzystywanych do uprawy zboża. W drodze losowania podzieliliśmy się na drużyny, z których każda miała do wykonania konkretną maszynę. Uczniowie świetnie bawili się budując traktory, kultywatory, opryskiwacze, siewniki i kombajny. Niektóre projekty powstawały spontanicznie inne budowane były i programowane zgodnie z instrukcjami. 

Gdy już nasze maszyny były gotowe do pracy uczniowie wspólnie wykonali makietę wsi oraz pól uprawnych (wszystko przy użyciu klocków). Następnie w trakcie swobodnej pogadanki utrwaliliśmy sobie uzyskane wcześniej wiadomości na temat pracy rolnika podczas uprawy zboża. 

Ostatnie zadanie w tym etapie polegało na zobrazowaniu uprawy zboża na naszej makiecie z wykorzystaniem wybudowanych maszyn rolniczych. I z tym zadaniem uczniowie poradzili sobie bardzo dobrze. 

Możemy powiedzieć, że ten etap projektu zakończyliśmy zgodnie z założeniami. 

Etap II

„Jak powstaje mąka?”

Realizację drugiego etapu naszego projektu rozpoczęliśmy od prezentacji zawodu Młynarza. Niestety nie udało nam się zaprosić na zajęcia przedstawiciela togo zawodu, więc uczniom zaprezentowany został film „Ginące zawody – Młynarstwo”. Podsumowaniem filmu była pogadanka na temat pracy Młynarza oraz sposobów wytwarzania mąki. 

Kolejno, znów w drodze losowania, uczniowie zostali podzieleni na grupy. Każda z nich otrzymała konkretne zadanie: grupa pierwsza budowała podstawę młyna z klocków konstrukcyjnych, grupa druga budowała oraz programowała wiatrak, grupa trzecia – projektowała makietę wsi, czwarta – tworzyła z klocków literki składające się na tytuł drugiego etapu oraz budowała i programowała traktor, którego zadaniem było zawieźć zboże do młyna.

Również ten etap naszej pracy podsumowaliśmy obrazując podróż rolnika wiozącego zboże do młyna oraz proces powstawania mąki.

Etap III

„Pieczemy chleb”

Udało się! Na to spotkanie przybył piekarz. Opowiedział nam o swojej pracy, rodzajach pieczywa oraz zaprezentował jak przygotowuje się ciasto na chleb. Dzieci z uwagą wysłuchały naszego gościa, a następnie zadały szereg pytań dotyczących powstawania chleba.  

W części praktycznej ten etap rozpoczęliśmy od wspólnej budowy z kloców pieca do wypiekania chleba. Uczniowie samodzielnie wymyślili projekt pieca i zbudowali go według własnego pomysłu. Powstały również bochenki chleba oraz łopata służąca do umieszczania chleba w piecu. 

Kolejnym krokiem było wykonanie przez dzieci masy solnej i wykonanie z niej produktów zbożowych, takich jak chleb, bułki, rogale itp. Na tej podstawie wyjaśnione miało być dzieciom pojęcie algorytmu. 

Ten etap niestety nie odbył się już w szkole. Ze względu na sytuację epidemiologiczną oraz zamknięcie szkół dzieci zrealizowały to zadanie w domach. 

Podczas lekcji zdalnej zaprezentowany został dzieciom przepis na masę solną. Wyjaśniliśmy sobie czym są algorytmy oraz utrwaliliśmy ich zastosowanie w grze „Program the bot” na stronie Digipuzzle.net.

W czasie wolnym uczniowie wykonali, według podanego im przepisu, masę solną i ulepili z niej chleb oraz bułki. 

Podsumowując projekt wykonaliśmy kilka ćwiczeń na wirtualnej macie do kodowania oraz rozszyfrowaliśmy zagadki dotyczące omawianych zawodów. 

Możemy powiedzieć: Udało się! Zrealizowaliśmy nasz projekt w całości świetnie się przy tym bawiąc oraz utrwalając i zdobywając wiedzę na temat etapów powstawania chleba, zastosowania maszyn i narzędzi oraz pracy rolnika, młynarza oraz piekarza.

Efektem naszego projektu jest film pt. „Świeżo upieczeni pierwszoklasiści opowiadają o tym, jak powstaje chleb”.

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwanie stanowiło znalezienie przedstawicieli omawianych przez nas zawodów oraz zaproszenie ich do szkoły. Barierę stanowiła głównie sytuacja epidemiologiczna. Największym problemem było znalezienie młynarza. Ta sytuacja pokazała dzieciom, że jest to ginący zawód.

Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

·      Poznali etapy powstawania chleba,
·      Zapoznali się z budową maszyn rolniczych, młynarskich oraz piekarniczych,
·      Nauczyli się projektować maszyny z klocków LEGO WeDO  według instrukcji oraz programować je,
·      Wiedzą na czym polega praca rolnika, młynarza oraz piekarza,
·      Wiedzą czym jest algorytm i potrafią postępować zgodnie z nim,
·      Potrafią samodzielnie i w kreatywny sposób rozwiązywać problemy,
·      Nauczyli się komunikacji i współpracy w zespole oraz pracy zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Efekt naszej pracy, którym jest „Opowiadanie świeżo upieczonych pierwszoklasistów, o tym jak powstaje chleb” mogli zobaczyć nie tylko nasi koledzy i rodzice, ale również mieszkańcy całej gminy. Uważamy, że jest to bardzo ciekawe opowiadanie, które przybliża etapy powstawania chleba, a także ukazuje nasze zaangażowanie oraz radość w realizację projektu. Zostało ono umieszczone na stronie szkoły oraz Gminy Ciasna. 

Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Jako grupa projektowa jesteśmy dumni z tego, że udało nam się zrealizować projekt do końca. Z tego, że w tak przyjemny sposób, podczas wspaniałej zabawy nauczyliśmy się tylu pożytecznych rzeczy i dzięki naszej pracy powstało opowiadanie obrazujące powstawanie chleba. 

Jako opiekun grupy jestem duma z tych wspaniałych siedemnastu pierwszoklasistów, z którymi pracowałam. Ich wspaniałe kreatywne pomysły, zapał z którym podchodzili do pracy, a także efekty które uzyskiwali były nieocenione. 

Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Co zrobilibyśmy inaczej? 

Wzbogacilibyśmy nasz projekt w  wycieczkę do gospodarstwa rolnego, młyna oraz piekarni. Myślę, że takie doświadczenie wzbogaciłoby nasze zajęcia. Niestety obecnie nie było to możliwe ze względu na obostrzenia epidemiologiczne. 

No co chcesz zwrócić uwagę innych nauczycieli?

Zajęcia z informatyki oraz kodowania w pierwszej klasie przez kilka tygodni wyglądały jak wspaniały plac zabaw. Dzieci bawiły się świetnie. Wszędzie znajdowały się klocki, uczniowie pochłonięci byli realizacją poszczególnych etapów, powstawały kreatywne konstrukcje, a lekcja nie przypominała typowej lekcji. I właśnie na ten fakt chciałabym zwrócić szczególną uwagę. Myślę, że dzieci w trakcie tej wspaniałej zabawy naprawdę dużo się nauczyły. 

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Zmianą jaką nastąpiła w naszym projekcie było to, że niestety nie wszyscy przedstawiciele omawianych przez nas zawodów mogli nas odwiedzić. Nie mogliśmy również wykonać wspólnie (offline) ostatnich zadań projektowych: wykonanie masy solnej oraz ulepienie z niej produktów zbożowych a także podsumowanie odbyło się zdalnie. Ale mimo to uczniowie wspaniale sobie z tym poradzili podczas pracy zdalnej. 

Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant przeznaczyliśmy przede wszystkim na zakup klocków LEGO WeDo 2.0. Dzięki temu mogliśmy wybudować i zaprogramować więcej maszyn rolniczych. Dokupiliśmy również inne klocki konstrukcyjne, które wsparły nas w realizacji projektu. 
Efekty: filmy

Efekty: filmy

Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Ciasnej

Adres

Lubliniecka 21, 42-793 Ciasna

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów