Numer projektu: 127
Kategoria projektu: Szkoła ponadpodstawowa

On my way - rozpracuj to logistycznie.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Nasz pomysł polega na poznaniu zagadnień poruszanych w ramach zawodu technik logistyk od strony praktycznej. Możemy tego dokonać organizując wycieczki edukacyjne (krajowe i zagraniczne), zwiedzając porty lotnicze, terminale czy porty morskie. Dla niektórych z nas będzie to przygoda życia, biorąc pod uwagę fakt, że niektórzy nigdy nie poruszali się samolotem czy statkiem. Nasz pomysł cechuje to, że czerpiemy wiedzę z różnych przedmiotów - bo właśnie taki charakter ma logistyka - koreluje z innymi dziedzinami. Łatwo wskazać tutaj możemy elementy geografii, matematyki, języków obcych czy informatyki. Chcemy rozwijać się wszechstronnie, dlatego uważamy nasz pomysł za uzasadniony.
Plan działania

Plan działania

Zakładamy, że będziemy podróżować środkami transportu z każdej gałęzi, o której uczymy się podczas lekcji: pociągiem/metrem, autobusem/busem, samolotem, statkiem. Dodatkowo będziemy poznawać infrastrukturę transportową (liniową i punktową). Odbywając zagraniczne wycieczki dydaktyczne dodatkowo doskonalimy kompetencje językowe i społeczno - kulturowe.
Chcemy także, żeby o projekcie dowiedziało się jak najwięcej osób, dlatego już zaczynamy informować naszych followersów na fb i szkolnym Instagramie (zspstaporkow) :) ### idą w ruch!
To nie koniec! Chcemy zorganizować konferencję podsumowującą projekt na przełomie kwietnia/maja 2021. O etapach realizacji projektu i rezultatach powiemy m. in.: społeczności szkolnej, zaproszonym rodzicom, władzom oświatowym. Zaprosimy przedstawicieli lokalnych mediów.
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Gdzie? Zależy od aktualnych ofert tanich lotów (bierzemy pod uwagę Włochy, Hiszpanię, Norwegię, Szwecję oraz inne kraje atrakcyjne cenowo).
Kiedy? Jak tylko sytuacja się ustabilizuje (liczymy, że na początku 2021 roku będziemy mogli to rozplanować logistycznie :) (wycieczki, w tym z przelotem: luty - kwiecień 2021).
Na naszym fb i Instagramie będziemy na bieżąco relacjonować realizację poszczególnych etapów projektu. 
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Ze względu na specyfikę pomysłu nauka zdalna nie jest przeszkodą w realizacji naszych założeń. Utworzyliśmy grupę projektową na platformie Microsoft Teams i tam będziemy mogli odbywać spotkania i ustalać harmonogram działań. 
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Moi uczniowie będą wyszukiwać informacji na temat cen biletów (lotniczych, kolejowych, autobusowych, innych). Będą analizować oferty z kilku stron - nauczą się selekcjonować informacje pod kątem ich przydatności. Będą planować trasy (w końcu to logistycy!) i poszukiwać rozwiązań. Razem będziemy tworzyć harmonogram działań i wybierać kierunki podróży. Praca w zespole wzmocni więzi interpersonalne. Każdy będzie się czuł częścią teamu, będzie miał poczucie, że razem tworzymy coś innowacyjnego.
Ważnym aspektem jest także świadomość, że organizując czas wolny młodzieży w tak inny sposób od codziennego, przeciwdziałam złym nawykom. Odciągam ich od spędzania czasu przed komputerem, nie spędzają czasu oddając się różnym używkom, ale poznają świat i nabierają doświadczenia poprzez podróże, a te jak wiadomo kształcą. 
Nasz pomysł idealnie się wpisuje w założenia wybranych zadań z Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Szkoły. 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant pomógłby w finansowaniu części opłat związanych z organizacją wyjazdów edukacyjnych (ceny biletów komunikacyjnych/bilety wstępu).
Dodatkowo chciałabym podziękować uczniom - młodym logistykom, za zaangażowanie w projekcie i nagrodzić ich upominkami związanymi z ich zawodem. Część grantu byłaby przeznaczona na zakup pamiątek/podziękowań.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Pomysł łączy w sobie kilka dziedzin - ma charakter interdyscyplinarny. Uczniowie oprócz poznawania zagadnień związanych z zawodem logistyka (infrastruktura transportowa, środki transportu) uczą się także "przy okazji":
  •  geografii (lokalizacja miast, planowanie tras, poznanie atrakcji turystycznych), 
  • matematyki (kalkulacja cen biletów, obliczanie długości tras i czasu podróży),
  •  języka obcego (przy wyjazdach zagranicznych np. w restauracji, pytanie o drogę), 
  • kształtowania umiejętności informatycznych (korzystanie z aplikacji, map, kodów QR - wykorzystanie technologii IT),
  •  obycia i szeroko pojętej kultury - poznawanie obcej kultury i zwyczajów to dobra szkoła tolerancji.

Wyżej wymienione dziedziny są także spójne z założeniami kształtowania kompetencji kluczowych i nauki przez całe życie.
Filmy

Filmy

https://fb.watch/23GJJIbpy6/

Szkoła

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. S. Staszica w Stąporkowie

Adres

S. Staszica 4, 26-220 Stąporków

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów