Numer projektu: 286
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 1–3

"Cudze chwalicie, Swego nie znacie..."

Grant Internautów

Grant Internautów

Przyznawany przez Internautów w głosowaniu.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Głównym celem działań projektowym jest rozwijanie poczucia tożsamości narodowej poprzez rozwój tożsamości regionalnej.W młodszym wieku szkolnym niezbędnym elementem rozwoju dzieci jest przynależność do miejsca, poznanie swojej „małej ojczyzny”, jej dziejów, kultury, która jest osadzona w społeczności lokalnej.  Pozostałe, nie mniej ważne cele projektu to: rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu,  kształtowanie umiejętności pracy w grupach, przygotowanie do samodzielnego poszukiwania informacji na temat swojej miejscowości, doskonalenie umiejętności selekcji ważnych informacji, poszerzenie zainteresowań i wyobraźni twórczej ucznia, rozbudzanie postaw badawczych i innowacyjnych.
Wprowadzenie najmłodszych w świat życia społecznego we własnym regionie przyniesie wymierne korzyści w zakresie poszerzania wiedzy o regionie, poznania zwyczajów we własnej rodzinie i najbliższym otoczeniu. Wszystkie działania w ramach realizowanego projektu wzbogacają wiedzę uczniów o otaczającej ich rzeczywistości poprzez wskazanie różnych dróg jej poznawania.

Plan działania

Plan działania

Plan działań podzielony został na 4 etapy:
Etap I
Wykonanie albumów, gazetek, folderów o miejscu zamieszkania dziecka, jego otoczeniu i najbliższej rodzinie.

Formy realizacji zadania
1. Zbieranie informacji dotyczących miejsca zamieszkania.
2. Wybór informacji potrzebnych do stworzenia gazetki, albumów, folderów.
3. Zredagowanie z pomocą nauczyciela tekstów.
4. Ekspozycja prac na szkolnym korytarzu.
Etap II
Nagranie filmu o miejscu zamieszkania uczniów, ich miejscowości, ciekawych miejscach itp.
Formy realizacji zadania
1. Opracowanie scenariusza filmu i nadanie tytułu
2. Nawiązanie współpracy z rodzicami uczniów
3. Zebranie krótkich filmów od rodziców
4. Scalenie filmów i nagranie całości

Etap III
Ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu wiedzy o miejscowości Zarzecze, siedziby szkoły.
Formy realizacji zadania
1. Opracowanie regulaminu konkursu.
2. Rozpowszechnienie informacji o konkursie w klasach I-III.
3. Ustalenie składu komisji konkursowej.
4. Zorganizowanie funduszy i zakup upominków dla uczestników konkursu.
5. Przeprowadzenie konkursu
6. Ogłoszenie wyników

Etap IV
Prezentacja projektu: „Cudze chwalicie,Swego nie znacie...”
Formy realizacji zadania
1. Przygotowanie scenariusza uroczystości.
2. Wykonanie zaproszeń, dekoracja szkoły.
3. Prezentacja wykonanych zadań.
4. Wręczenie nagród w konkursie wiedzy
5. Podsumowanie projektu.
6. Poczęstunek 
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Realizację zadań będziemy prowadzić w lutym i marcu 2021 roku, odbywać się ona będzie w miejscowościach zamieszkania uczniów oraz w Zarzeczu, gdzie mieści się szkoła podstawowa.
1. Wykonanie gazetki, albumów, do 15 lutego 2021 roku.
2. Nagranie filmu o miejscu zamieszkania uczniów, do 15 marca 2021.
3.Ogłoszenie konkursu wiedzy, luty 2021, przeprowadzanie konkursu do 31 marca 2021 roku .
4. Podsumowanie projektu do 12 kwietnia 2021 roku.
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Jeśli wprowadzona zostanie nauka zdalna, zmodyfikujemy nieco etapy realizacji projektu.
Etap I
Wykonamy zamiast zaplanowanych albumów, folderów, gazetek prezentację multimedialną o miejscu zamieszkania dzieci, ich otoczeniu i najbliższej rodzinie.
Etap II
Nagranie filmu o miejscu zamieszkania uczniów (zostanie bez zmian).
Etap III
Konkurs wiedzy o miejscowości Zarzecze przeprowadzimy on-line.
Etap IV
Podsumowanie projektu zaprezentujemy na stronie internetowej naszej szkoły.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczestnicy projektu będą odpowiedzialni za realizację wszystkich etapów projektu, będą współtworzyć cały projekt.  Posiądą poczucie tożsamości narodowej (regionalnej). Nabędą umiejętności poszukiwania informacji o miejscu swojego zamieszkania, swojej miejscowości, nauczą się tworzenia folderów, albumów oraz  prezentacji multimedialnej czy  nagrywania krótkich filmów o podanej tematyce. Zacieśnią więzy rodzinne, zwłaszcza z rodzicami i dziadkami. Dzięki udziałowi w projekcie wzbogacą wiedzę na temat rodziny, najbliższego otoczenia, miejscowości oraz gminy. Mam  też nadzieję, że będą mieć poczucie satysfakcji z dobrze wykonanych zadań projektowych. Dużym wydarzeniem dla dzieci będzie podsumowanie projektu, podczas którego pochwalą się społeczności szkolnej, rodzicom. nauczycielom, zaproszonym gościom efektami swojej pracy. 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant zostanie przeznaczony na zakup materiałów papierniczych, materiałów dekoracyjnych, tablic korkowych, dyplomów i nagród w konkursie oraz na poczęstunek podczas podsumowania projektu. Gdybyśmy zdobyli w projekcie większą kwotę pieniędzy, zakupilibyśmy sprzęt nagłaśniający, do wykorzystania na podsumowanie projektu oraz w przyszłości do dyspozycji w młodszych klasach.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Dzieci w młodszym wieku szkolnym posiadają bardzo dużo informacji oraz wiedzy na temat różnych ciekawych miejsc w Polsce.  Mają w pamięci szkolne  wycieczki albo  wyjazdy czy też wczasy z rodzicami.  Ciekawie o nich opowiadają, mają z odwiedzonych miejsc szereg pamiątek. Dlatego też ten projekt chciałbym, aby skupił się na "małych ojczyznach" uczniów, na miejscowościach zamieszkania, na rodzinach oraz miejscowości Zarzecze, siedzibie władz gminy oraz siedzibie szkoły, do której uczęszczają. Warto przecież wiedzieć skąd się wywodzimy i gdzie są nasze korzenie. 

Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zarzeczu

Adres

Zarzecze 9a, 37-205 Zarzecze

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów