Numer projektu: 286
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 1–3

"Cudze chwalicie, Swego nie znacie..."

Grant Internautów

Grant Internautów

Przyznawany przez Internautów w głosowaniu.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Głównym celem działań projektowym jest rozwijanie poczucia tożsamości narodowej poprzez rozwój tożsamości regionalnej.W młodszym wieku szkolnym niezbędnym elementem rozwoju dzieci jest przynależność do miejsca, poznanie swojej „małej ojczyzny”, jej dziejów, kultury, która jest osadzona w społeczności lokalnej.  Pozostałe, nie mniej ważne cele projektu to: rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu,  kształtowanie umiejętności pracy w grupach, przygotowanie do samodzielnego poszukiwania informacji na temat swojej miejscowości, doskonalenie umiejętności selekcji ważnych informacji, poszerzenie zainteresowań i wyobraźni twórczej ucznia, rozbudzanie postaw badawczych i innowacyjnych.
Wprowadzenie najmłodszych w świat życia społecznego we własnym regionie przyniesie wymierne korzyści w zakresie poszerzania wiedzy o regionie, poznania zwyczajów we własnej rodzinie i najbliższym otoczeniu. Wszystkie działania w ramach realizowanego projektu wzbogacają wiedzę uczniów o otaczającej ich rzeczywistości poprzez wskazanie różnych dróg jej poznawania.

Plan działania

Plan działania

Plan działań podzielony został na 4 etapy:
Etap I
Wykonanie albumów, gazetek, folderów o miejscu zamieszkania dziecka, jego otoczeniu i najbliższej rodzinie.

Formy realizacji zadania
1. Zbieranie informacji dotyczących miejsca zamieszkania.
2. Wybór informacji potrzebnych do stworzenia gazetki, albumów, folderów.
3. Zredagowanie z pomocą nauczyciela tekstów.
4. Ekspozycja prac na szkolnym korytarzu.
Etap II
Nagranie filmu o miejscu zamieszkania uczniów, ich miejscowości, ciekawych miejscach itp.
Formy realizacji zadania
1. Opracowanie scenariusza filmu i nadanie tytułu
2. Nawiązanie współpracy z rodzicami uczniów
3. Zebranie krótkich filmów od rodziców
4. Scalenie filmów i nagranie całości

Etap III
Ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu wiedzy o miejscowości Zarzecze, siedziby szkoły.
Formy realizacji zadania
1. Opracowanie regulaminu konkursu.
2. Rozpowszechnienie informacji o konkursie w klasach I-III.
3. Ustalenie składu komisji konkursowej.
4. Zorganizowanie funduszy i zakup upominków dla uczestników konkursu.
5. Przeprowadzenie konkursu
6. Ogłoszenie wyników

Etap IV
Prezentacja projektu: „Cudze chwalicie,Swego nie znacie...”
Formy realizacji zadania
1. Przygotowanie scenariusza uroczystości.
2. Wykonanie zaproszeń, dekoracja szkoły.
3. Prezentacja wykonanych zadań.
4. Wręczenie nagród w konkursie wiedzy
5. Podsumowanie projektu.
6. Poczęstunek 
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Realizację zadań będziemy prowadzić w lutym i marcu 2021 roku, odbywać się ona będzie w miejscowościach zamieszkania uczniów oraz w Zarzeczu, gdzie mieści się szkoła podstawowa.
1. Wykonanie gazetki, albumów, do 15 lutego 2021 roku.
2. Nagranie filmu o miejscu zamieszkania uczniów, do 15 marca 2021.
3.Ogłoszenie konkursu wiedzy, luty 2021, przeprowadzanie konkursu do 31 marca 2021 roku .
4. Podsumowanie projektu do 12 kwietnia 2021 roku.
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Jeśli wprowadzona zostanie nauka zdalna, zmodyfikujemy nieco etapy realizacji projektu.
Etap I
Wykonamy zamiast zaplanowanych albumów, folderów, gazetek prezentację multimedialną o miejscu zamieszkania dzieci, ich otoczeniu i najbliższej rodzinie.
Etap II
Nagranie filmu o miejscu zamieszkania uczniów (zostanie bez zmian).
Etap III
Konkurs wiedzy o miejscowości Zarzecze przeprowadzimy on-line.
Etap IV
Podsumowanie projektu zaprezentujemy na stronie internetowej naszej szkoły.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczestnicy projektu będą odpowiedzialni za realizację wszystkich etapów projektu, będą współtworzyć cały projekt.  Posiądą poczucie tożsamości narodowej (regionalnej). Nabędą umiejętności poszukiwania informacji o miejscu swojego zamieszkania, swojej miejscowości, nauczą się tworzenia folderów, albumów oraz  prezentacji multimedialnej czy  nagrywania krótkich filmów o podanej tematyce. Zacieśnią więzy rodzinne, zwłaszcza z rodzicami i dziadkami. Dzięki udziałowi w projekcie wzbogacą wiedzę na temat rodziny, najbliższego otoczenia, miejscowości oraz gminy. Mam  też nadzieję, że będą mieć poczucie satysfakcji z dobrze wykonanych zadań projektowych. Dużym wydarzeniem dla dzieci będzie podsumowanie projektu, podczas którego pochwalą się społeczności szkolnej, rodzicom. nauczycielom, zaproszonym gościom efektami swojej pracy. 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant zostanie przeznaczony na zakup materiałów papierniczych, materiałów dekoracyjnych, tablic korkowych, dyplomów i nagród w konkursie oraz na poczęstunek podczas podsumowania projektu. Gdybyśmy zdobyli w projekcie większą kwotę pieniędzy, zakupilibyśmy sprzęt nagłaśniający, do wykorzystania na podsumowanie projektu oraz w przyszłości do dyspozycji w młodszych klasach.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Dzieci w młodszym wieku szkolnym posiadają bardzo dużo informacji oraz wiedzy na temat różnych ciekawych miejsc w Polsce.  Mają w pamięci szkolne  wycieczki albo  wyjazdy czy też wczasy z rodzicami.  Ciekawie o nich opowiadają, mają z odwiedzonych miejsc szereg pamiątek. Dlatego też ten projekt chciałbym, aby skupił się na "małych ojczyznach" uczniów, na miejscowościach zamieszkania, na rodzinach oraz miejscowości Zarzecze, siedzibie władz gminy oraz siedzibie szkoły, do której uczęszczają. Warto przecież wiedzieć skąd się wywodzimy i gdzie są nasze korzenie. 
Opis realizacji

Opis realizacji

Patrząc na pomysł i zapisany plan działań projektowych to wszystkie 4 etapy naszego projektu zostały zrealizowane. Udało się nam wg mnie jeszcze bardziej zintegrować uczniów naszej klasy. Uczniowie mocno zaangażowali się w pracę nad projektem, wykazali się determinacją w poszukiwaniu informacji niezbędnych do wykonania folderów, dużo więcej czasu mogli spędzić z rodzicami nad stworzeniem lapbooków czy też filmów. Nie narzucanie dzieciom tylko jednego tematu, jednej formy wykonania prac dało możliwość pola do różnorodności. I tak na przykład lapbooki opisywały i ilustrowały temat najbliższej rodziny, inne swojej tylko osoby, inne swoich zainteresowań, a jeszcze inne swojej miejscowości. Także pomysły jaki kształt lapboka, co powinno się znaleźć, by zainteresowało oglądających były różnorodne.  Podobnie rzecz się miała z nagranymi filmami, tu zachowany był pewien schemat, z którego należało skorzystać, ale dzieci mogły wykorzystać go w rożny sposób. I tak też się stało, jedne nagrały filmik o sobie, swoich zainteresowaniach, inne o swojej rodzinie, inne jeszcze o swojej miejscowości i ciekawych do odwiedzenia i zainteresowania się miejscach, były również filmiki nagrane w grupie, ale też takie, w którym rodzice prowadzili wywiad ze swoim dzieckiem. Moja radość z nagranych filmów była jakby podwójna, po pierwsze dzieci chyba po raz pierwszy miały wykonać takiego typu zadanie, a po drugie zaprezentowały się w całkiem nowej roli, bądź to reżysera nagrań, bądź głównego aktora, bądź narratora. Widać, że dzieciom podczas nagrań towarzyszyły emocje, stres, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Najwięcej radości tymi nagraniami sprawiły mi dzieci, które na co dzień w szkole są ciche, spokojne, nieśmiałe, tutaj musiały przełamać swoje bariery i pokazać, że mogą to zadanie wykonać na „piątkę”. I tak właśnie zrobiły. Pomysł z konkursem wiedzy o naszych miejscowościach to tak naprawdę strzał w dziesiątkę. Dobrze się stało, że konkurs nie był tylko wyłącznie dla uczniów naszej klasy, ale dla wszystkich oddziałów klas 1-3 naszej szkoły, w tym również dla dzieci ze szkól filialnych. Do finału konkursu przystąpiło 10 uczestników, dla których przygotowałem 100 różnej trudności pytań        w postaci prezentacji multimedialnej. Konkurs sprawił dzieciom ogromnie dużo radości, okazało się również, że aby go rozstrzygnąć potrzebna będzie dogrywka. Dzieci po prostu wykazały się bardzo dobrą wiedzą na temat naszej małej Ojczyzny. Formuła konkursu dzieciom oraz nauczycielom bardzo się spodobała. Finaliści otrzymali atrakcyjne nagrody zakupione m.in. za fundusze z projektu, ale też otrzymali pamiątkowe kubki z rysunkiem Zarzecza oraz piękne albumy o Zarzeczu, ufundowane    i przekazane przez wójta gminy 
Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Myślę, że takich problemów było niewiele, jedynym który patrząc na całość to ten, że projekt nie został podsumowany w szkole. Plan był taki, by wspólnie uczniowie i rodzice spotkali się w szkole i wszyscy mieli możliwość obejrzenia zarówno wystaw lapbookow, jak i filmików przygotowanych wspólnie przez dzieci i rodziców. Miało to być spotkanie przy herbacie, kawie oraz rogalikach pieczonych przeze mnie. Był to pomysł na taką swoistą integrację wokół naszego projektu. Zamknięcie jednak szkół w związku z pandemią uniemożliwiło mi takie właśnie zakończenie działań. 

Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Poprzez realizację naszego projektu nastąpiła na pewno jeszcze większa integracja uczniów naszej klasy. Dodatkowo uczniowie bardziej myślę zainteresowali się historią własnej miejscowości i pogłębili wiedzę o swoim najbliższym środowisku, mam tu na myśli przyrodę, kulturę, tradycję czy też zajęcia mieszkańców. Poprzez te działania na pewno wzmocnili swojej związki emocjonalne ze środowiskiem lokalnym. Dostrzegli walory miejsca, w którym mieszkają.  Poza tym ćwiczyli współpracę w grupie czy też wzajemną pomoc w trudnych sytuacjach. Na pewno nabyli umiejętności graficznych czy plastycznych w innym kontekście niż zwykle oraz nauczyli się korzystania z różnych źródeł informacji. Myślę też, że poprzez działania projektowe więcej czasu mogli spędzić z rodziną (rodzicami, rodzeństwem, dziadkami). Uczniowie nauczyli się także odpowiedzialności za realizację kolejnych etapów projektu, nauczyli się tworzyć lapbooki czy też zaprezentowania siebie, swojej rodziny, miejscowości w postaci nagrania, w którym byli zarówno głównymi reżyserami jak i aktorami czy dziennikarzami znaleźli się w całkiem innej, nowej roli, z której myślę wywiązali się bardzo dobrze. Bo nic bardziej budującego dla mnie jako nauczyciela i wychowawcy jest jeśli uczniowie, którzy na co dzień w szkole są nieśmiali, cisi, prezentują siebie, swoja rodzinę,  zainteresowania itp. i mówiąc o tym głośno na nagraniu. 

Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Lokalna społeczność już wcześniej wiedziała, że taki projekt będzie realizowany, gdyż dużo osób oddawało swoje głosy. To naprawdę było bardzo miłe, że otrzymaliśmy grant właśnie poprzez otrzymane głosy. Myślę, że to tematyka projektu spodobała się ludziom zamieszkałym na terenie naszej gminy. Bardzo mocno w realizację zadań włączyli się rodzice, którzy byli myślę bardzo istotnym ogniwem w projekcie. Wiem, że wraz  z dziećmi odwiedzali najstarszych mieszkańców wsi, by porozmawiać z nimi na temat np. ludzi, którzy byli w przeszłości bardzo ważni dla funkcjonowania miejscowości. Wiem, też o wizytach w parafiach w Zarzeczu i Pełnatyczach, gdzie szukali śladów historii ludzi w dokumentach parafialnych. O realizacji projektu wiedział również gospodarz naszej gminy pan wójt, któremu pomysł poznawania przez uczniów historii swoich miejscowości, swojej małej Ojczyzny bardzo się spodobał. Dzięki właśnie bardzo dobrej współpracy z Urzędem Gminy otrzymaliśmy nagrody dla laureatów i uczestników konkursu. Myślę też, że dobrze się stało, że do konkursu wiedzy o naszych miejscowościach zaproszone zostały dzieci z naszych szkół filialnych. Dzięki takiemu posunięciu w projekt włączone została jeszcze w większej mierze społeczność wsi Rożniatówa i Pełnatycz. Poza tym zredagowane przez uczniów foldery o swoich miejscowościach, wydrukowane w drukarni, trafiły później do kilkudziesięciu domów, by zareklamować projekt, ale też by jak największa liczba osób mogła zapoznać się z historią wsi,  ciekawymi miejscami czy też interesującymi, zasłużonymi ludźmi związanymi z miejscowością.

Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Myślę, że dumni jesteśmy z takich „namacalnych” efektów naszej pracy. Mam tu na myśli przede wszystkim lapbooki i foldery reklamujące nasze miejscowości. Lapbooki na wystawie szkolnej cieszyły się naprawdę sporym zainteresowaniem. Dużą frajdą dla wszystkich był konkurs wiedzy, który podobny w swoim przebiegu do teleturnieju 1 z 10 dał dzieciom ogromnie dużo radości. Jednak najbardziej chyba byliśmy dumni                  z folderów reklamujący i opisujących miejscowości, profesjonalnie wydrukowanych w drukarni.   

Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Z perspektywy czasu, patrząc teraz na projekt, nie wiem czy zmienilibyśmy coś w nim. Sama jego koncepcja i wyobrażenie jak go zrealizować, miała tak naprawdę odniesienie do działań jakie podejmowaliśmy. Może i mogliśmy coś więcej zrobić, by jeszcze bardziej poznać swoją małą Ojczyznę, ale myślę, że wiek dzieci (10 lat) determinował tutaj jak daleko pójść z tematem. 

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Tak naprawdę to w stosunku do pierwotnego projektu nic się nie zmieniło. Trzymaliśmy się zaplanowanych działań, kolejnych etapów projektu oraz terminów. Dzięki temu udało nam się wszystko zrealizować tak jak to sobie wymyśliliśmy. No oczywiście w związku  z pandemią nie udało nam się zaprosić do szkoły rodziców, przedstawicieli władz oświatowych oraz władz gminnych na podsumowanie projektu.

Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant wykorzystaliśmy zgodnie z propozycjami umieszczonymi w projekcie na zakup tablic korkowych oraz sztalug, które posłużyły nam do stworzenia wystawy albumów (lapbooków), na wydrukowanie w drukarni folderów miejscowości Zarzecze, Kisielów, Pełnatycze, Rożniatów, a także na zakup nagród dla laureatów konkursu wiedzy o naszych miejscowościach. 

Efekty: filmy

Efekty: filmy

https://youtu.be/k6hr2jgxa7g

Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zarzeczu

Adres

Zarzecze 9a, 37-205 Zarzecze

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów