Numer projektu: 122
Kategoria projektu: Szkoła ponadpodstawowa

Spektakl teatralny "Etykietka"

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

        Chcemy wystawić spektakl teatralny "Etykietka", który będzie opowiadał o tytułowym etykietowaniu ludzi - o obarczaniu innych i siebie przekonaniami, które często nie mają nic wspólnego z rzeczywistością lub dawno nie są aktualne.
       Nasze przedstawienie oparte zostanie na scenariuszu, który powstanie na kanwie wywiadów przeprowadzonych z osobami etykietowanymi. Wcielimy się w ich role, głośno wypowiemy to, co nam przekazali. Będą to też nasze historie - bez nazwisk, bez wieku, ale za to z etykietką - głupia/głupi, brzydka/ brzydki, niezadbana/ niezadbany, zazdrosna/ zazdrosny, złośliwa/złośliwy, męcząca/męczący, wścibska/ wścibski, spóźnialska/ spóźnialski, uparta/ uparty. 
     Chcielibyśmy naszym spektaklem uzmysłowić ludziom, jak krzywdzące mogą być słowa często wypowiadane lekko, bez zastanowienia, dla żartu. Jak w wielu historiach możemy odnaleźć się sami. Chcielibyśmy pokazać, a nie pouczać.
Plan działania

Plan działania

1. Zbieranie materiału - wywiady.
2. Opracowywanie scenariusza.
3. Próby teatralne.
4. Premiera.
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Wszelkie działania projektowe będą prowadzone w szkole (lub w obecnych warunkach online). Premiera miała by się odbyć w maju lub czerwcu 2021 r. na scenie współpracującego ze szkołą teatru (lub online w przypadku braku możliwości spotkania w teatrze).
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

W przypadku nauki zdalnej lub hybrydowej nagramy nasze kwestie i połączymy je w  film, który zostanie udostępniony na stronie www szkoły.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie nauczą się przede wszystkim współdziałania w zespole, organizacji pracy i odpowiedzialności za podejmowane działania. Podszkolą również warsztat literacki, przeprowadzając wywiady i opracowując scenariusz spektaklu. Podniosą poziom umiejętności interpersonalnych, rozwiną empatię i poczucie sprawstwa. 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Ewentualna wygrana pomogłaby nam przy realizacji przedstawienia - zakup potrzebnych rekwizytów, recordera, warsztaty teatralne pod okiem profesjonalisty.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Angażowanie w życie społeczne i uwrażliwianie na potrzeby innych jest podstawą budowanie właściwych relacji międzyludzkich. Młodzież, która jest na etapie budowania siebie i stosunku do innych ludzi, powinna mieć możliwość "wejścia w czyjeś buty", zobaczenia, jakimi problemami żyją ci inni, co ich boli, uwiera, jakie reakcje to wywołuje. Jednak spektakl nie tylko pozwoli uczniom na wcielenie się w kogoś innego, ale także przekazać innym coś ważnego - ideą tego przedstawienia jest: "Pokazać, a nie pouczać". 

Szkoła

XX Liceum Ogólnokształcące im. K. I. Gałczyńskiego

Adres

Osiedle Wichrowe Wzgórze 111, 60-614 Poznań

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów