Numer projektu: 205
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 1–3
Liczba głosów: 0

Kodowanie w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

W naszych działaniach inspirujemy się programem "Kodowanie na dywanie" pani Anny Świć. Projekt będzie przeprowadzony z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim i autyzmem. Naszych uczniów cechują deficyty poznawcze, emocjonalne, społeczne i komunikacyjne. Celem zajęć jest kształtowanie uniwersalnych kompetencji począwszy od językowych przez matematyczne dochodząc do artystycznych. Po zakończonym cyklu zajęć nasi uczniowie będą potrafili zadaniowo podchodzić do stawianych problemów, będą potrafili pracować w zespole, poprawi się ich spostrzegawczość, umiejętność logicznego myślenia co wpłynie na ich wszechstronny rozwój. Chcemy aby te zajęcia stały się bazą do wprowadzenie uczniów w świat programowania na miarę ich możliwości. 
Plan działania

Plan działania

Zajęcia będą obywały się systematycznie, zgodnie z założeniami poniższego harmonogramu. Do każdych zajęć przygotowany jest scenariusz, zgodny z tematyką miesiąca. Wspólnym mianownikiem zajęć jest kodowanie. 
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Pomysł będzie realizowany w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie w klasach II - III a oraz III a (dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz z autyzmem). Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w blokach 3 - 4 godzinnych. 
Harmonogram roku 2020/2021:
Sprzątamy Powiat Gliwicki - wrzesień
Jesienne potyczki - październik
Idzie zima - listopad
Mikołajki - grudzień
Bal karnawałowy - styczeń
Walentynki - luty
Powitanie wiosny - marzec
Poszukiwanie zajączka - kwiecień
Święta majowe - maj
Lato tuż, tuż - czerwiec
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Jeśli nastąpi konieczność pracy zdalnej, nasze zajęcia będą kontynuowane online. Obecnie szkoły specjalne mogą pracować stacjonarnie.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie będą korzystać z aplikacji komputerowych, maty do kodowania, drewnianych klocków, robotów edukacyjnych, kart pracy, labiryntów, krążków. Nabędą umiejętności odszyfrowania haseł, kodów, pracy w grupie, trzymania się wyznaczonych reguł.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Wygraną przeznaczymy na zakup robota edukacyjnego - Genibota. Zabawa z nim pomoże w utrwaleniu nabytych kompetencji oraz w realizacji dalszych planów związanych z nauką programowania w szkole specjalnej. 
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Według nas o oryginalności i wyjątkowości naszego pomysłu świadczy fakt możliwości przełożenia projektu na płaszczyznę szkoły specjalnej. Uczniowie zaangażowani w projekt będą mieli możliwość wszechstronnego rozwoju w zakresie sfery poznawczej i myślenia logicznego. Nabyte wiadomości i umiejętności pozwolą na lepsze przygotowanie ucznia do funkcjonowania w dorosłym życiu : kompetencje społeczno - emocjonalne, sprawne poruszanie się po otwartym rynku pracy, bezpieczne poruszanie się w sieci, rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów oraz umiejętności współpracy w grupie rówieśniczej.
Filmy

Filmy

https://www.youtube.com/watch?v=FyVSSC5eCh4&feature=youtu.be
Opis realizacji

Opis realizacji

Do marca zrealizowano 6 zajęć (zgodnie z harmonogramem). Pomysły i inspiracje zaczerpnięto od pani Anny Świć i dostosowano do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów biorących udział w projekcie. Zajęcia z kodowania kształtują uniwersalne kompetencje kluczowe u  uczniów takie jak: językowe, matematyczne i artystyczne. Działania te rozbudziły przede wszystkim poczucie własnej wartości, wiarę we własne siły, dzięki czemu odnoszą sukcesy. 
Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Niepełnosprawność naszych uczniów bardzo czesto ma przełożenie na myślenie logiczne i kategoryzację, przy czym większość zadań z kodowania na tym się opiera. Wielokrotność powtórzeń spowodowała, że uczniowie przyswoili sobie zasady kodowania - odczytywania współrzędnych, tworzenia kategorii i sudoku.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Dzięki udziałowi w zajęciach z kodowania uczniowie są bardziej spostrzegawczy, potrafią dłużej skoncentrować się na poleceniu, posiadają lepszą orientację przestrzenną, potrafią lepiej pracować w zespole, zadaniowo podchodzą do stawianych przed nimi problemów.
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Największą korzyścią wynikającą z innowacji pedagogicznej jest wszechstronny rozwój uczniów oraz podniesienie ich samooceny. Rodzice dostrzegają zmiany w rozwoju poznawczym swoich dzieci i doceniają możliwość rozwoju ich zainteresowań w trakcie zajęć z kodowania (szczególnie zajęć z wykorzystaniem ozobota).
Dzięki umieszczaniu zdjęć i filmików z zajęć z kodowania na stronie facebookowej i internetowej szkoły, społeczność lokalna ma możliwość obserwowania rozwoju uczniów w sferze poznawczej. Ponadto zajęcia kodowania odbywające się na terenie Zespołu Szkół Specjalnych są promocją placówki w środowisku lokalnym. 
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Uwzgędniając niepełnosprawność intelektualną oraz autyzm naszych uczniów sukcesem jest umiejętność odczytywania  współrzędnych na macie, odszyfrowywanie haseł (rozumieją, że pod symbolem kryje się litera lub cyfra), umiejętne korzystanie z tablicy multimedialnej i wykonywanie zadań online z kodowania. Sukcesem jest umiejętność zaplanowania i ułożenia trasy dla Ozobota (START, META, kierunki, obracanie się wokół własnej osi itp.).
 
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

W projekcie zmieniłybyśmy częstotliwość spotkań. Obecnie spotykamy się raz w miesiącu, w ramach edukacji wczesnoszkolnej w blokach 3 -4 godzinnych. W przyszłym roku planujemy spotkania częściej - raz w tygodniu.
 Uwagi dla innych nauczycieli - Zadania muszą być dostosowane do indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów, szczególnie dla uczniów z autyzmem 
Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Założenia pierwotnego pomysłu sprawdziły się, więc nie było potrzeby wprowadzania zmian. Jedyne, co uległo zmianie to ilość uczestników, gdyż w ciągu roku szkolnego do klas uczestniczących w projekcie dołączyło 2 nowych uczniów.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Dziękujemy za docenienie naszego projektu. Zdobyty grant w wysokości 1000 zł przeznaczyłyśmy na pomoce dydaktyczne do kodowania. Zakupłyiśmy dwustronną matę do kodowania, a do niej dodatkowo krążki kompetencji kluczowych oraz plastikowe kubeczki (zdjęcia pomocy w załączniku). Pozostałą kwotę przeznaczymy na szkolenie "Kształtowanie kompetencji kluczowych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej". 

Szkoła

Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie

Adres

25, 44-194 Knurów

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów