Numer projektu: 199
Kategoria projektu: Szkoła ponadpodstawowa

«Muzeum Nauki» w szkole

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

«Od praktyki do teorii» – to jeden ze sposobów poznawania świata, który pozwala rozbudzić zainteresowanie uczniów nauką, ujawnić ich potencjał umysłowy oraz rozwinąć zdolności twórcze. Jak zbudować wieczną fontannę? Jak zobaczyć ruch światła? Jak jeździ rower z kwadratowymi kołami? Na te i wiele innych nurtujących pytań z dziedziny nauk przyrodniczych uzyskamy odpowiedzi podczas realizacji naszego projektu. Głównym celem naszego projektu jest popularyzacja nauk przyrodniczych wśród uczniów poprzez umożliwienie odkrywania i przeżywania tajników wiedzy podczas uczestnictwa w pokazie i samodzielnego doświadczania pracy projektowej. Istotą projektu jest stworzenie szkolnego «Muzeum Nauki» oraz upowszechnienie tej idei wśród uczniów w całej Polsce. Wszystkie eksponaty «Muzeum Nauki» zostaną stworzone przez uczniów, a proces ich powstawania wraz ze szczegółowym wyjaśnieniem zostanie sfilmowany na wideo. Doświadczenie związane z tworzeniem «Muzeum Nauki» zostanie udostępnione poprzez opublikowanie kolekcji filmów na YouTube. Projekt ma charakter interdyscyplinarny. Przy wykonywaniu zadań przewidzianych w ramach realizacji projektu, uwzględniając zasadę integracji treści, uczestnicy wykorzystywać będą wiadomości i umiejętności z zakresu wielu przedmiotów: informatyki, fizyki, matematyki, chemii, biologii. Główny efekt jaki chcemy osiągnąć realizując ten projekt to: podniesienie kompetencji matematyczno-przyrodniczych і informatycznych uczniów. Efekty pośrednie:
- rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczego niepokoju;
 - inspirowanie do aktywnego poszukiwania i odkrywania;
 - kształtowanie kreatywności;
- doskonalenie pracy zespołowej uczniów;
 - pokonywanie barier i schematów myślowych;
 - zwiększanie aktywności naukowej u uczniów;
-  poszerzenie wiedzy uczniów na temat metod i technik badań naukowych. 
Plan działania

Plan działania

Działania grupy projektowej w ramach projektu obejmują:
1. Poszukiwanie pomysłów na eksponaty muzealne.
2. Sporządzanie indywidualnych planów pracy przy tworzeniu eksponatów. Podział poszczególnych zadań pomiędzy członków zespołu projektowego.
3. Przygotowanie materiałów i miejsc do realizacji procesu tworzenia eksponatów.
4. Konstruowanie eksponatów oraz organizacja nagrania wideo procesu tworzenia.
5. Organizacja kompozycji eksponatów w wyeksponowanym miejscu w budynku szkolnym.
6. Przygotowanie zbioru filmów i umieszczenie ich na kanale YouTube.
7. Ukończenie organizacji «Muzeum Nauki» w szkole. 
8. Prezentacja szkolnego «Muzeum Nauki», skierowanie zaproszeń do odwiedzenia muzeum dla uczniów z innych szkół. 
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Projekt będzie realizowany na terenie szkoły, a następnie prezentowany w Internecie. Pierwszy etap projektu - wybór eksponatów do muzeum - potrwa do grudniu 2020 roku. Drugi etap – projektowanie i konstruowanie eksponatów oraz rejestracja przebiegu procesu tworzenia (nagranie filmów) - potrwa od stycznia do kwietnia 2021 roku. Trzeci etap - konstrukcja ostatecznego projektu muzeum w szkole i jego prezentacja - potrwa od kwietnia do czerwca 2021 roku. 
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Nauka online nie jest przeszkodą w realizacji tego projektu.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Można wskazać następujące korzyści dla uczniów:
– rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie; 
– wykorzystywanie wiedzy w praktyce;
– kształtowanie poczucia odpowiedzialności za działania własne i zespołu;
– podniesienie kompetencji komunikacyjnych;
– poszerzenie umiejętności w zakresie pracy badawczej metodą eksperymentu;
– doskonalenie umiejętności planowania pracy indywidualnej oraz zespołowej;
– rozwijanie umiejętności współpracy w obszarach międzyprzedmiotowych.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Pozyskany grant zostanie przeznaczony na zakup materiałów potrzebnych do wykonania eksponatów.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Specyfika projektu unaocznia następujące walory o charakterze unikatowym: 
1) wszystkie eksponaty do «Muzeum Nauki» będą wykonane przez uczniów;
2) projekt skierowany jest do szerokiego grona odbiorców; 
3) eksponaty i proces ich tworzenia (dzięki proponowanym filmom o charakterze instruktażowym) udostępnione zostaną wszystkim zainteresowanym;
4) projekt zawiera konkretne przykłady, które odzwierciedlają połączenie teorii i praktyki naukowej;
5) w przyszłości, przy wykorzystaniu głównej idei projektu może zostać zorganizowany nowy ogólnopolski konkurs na najciekawsze szkolne «Muzeum Nauki».

Szkoła

Liceum Ogólnokształcące w Szczecińskiej Szkole Florystycznej

Adres

Mieszka I 61c, 70-011 Szczecin

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów