Numer projektu: 312
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 4–8

Słowobraz - książka artystyczna

Grant Internautów

Grant Internautów

Przyznawany przez Internautów w głosowaniu.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Szaleńczy pęd. Czas przeciekający przez palce. Zagubienie. Chaos. Nadmiar bodźców. Współczesny świat wielu z nas przypomina karuzelę. Czasami zapominamy, kim jesteśmy i jakie idee nam przyświecają. Czy we współczesnym świecie momentami przypominającym Lemowskie Bajki robotów, jest czas na refleksję, zadumę? 
Czy rękodzieło, wytwory niszowe i niekomercyjne mają jeszcze jakąś wartość? 

Naszą grupę projektową tworzą miłośniczki świata, dusze wrażliwe i otwarte.
Jesteśmy przekonane, że wytwory ludzkich rąk to niezwykłe osobliwości, przepiękne unikaty odzwierciedlające wnętrze i empatię człowieka.Tą koncepcją chcemy inspirować innych. Dodatkowo wyróżnia nas umiłowanie słowa, które przepięknie koreluje z obrazem. Uczniowie biorący udział w projekcie stworzą własną książkę artystyczną, książkę obrazową. Działanie twórcze jest procesem, dlatego to zadanie wymaga od uczestnika, by zatrzymał pędzący pociąg życia, przystanął i rozejrzał się dookoła. Słowobraz możemy traktować jako swoistą arteterapię. Stanowi narzędzie kreatywnej ekspresji. Kornel Makuszyński nazwał książkę żywym stworzeniem: 
,,Każda ma duszę i każda ma serce".

W książce obrazowej twórczość literacka uzupełni obraz, ilustrację, grafikę czy kolaż. Projekt wzmocni w młodym człowieku przekonanie o potrzebie rozwijania czytania oraz kreatywnego pisania.

Picture book a także książka artystyczna to gatunki literackie, o których wciąż niewiele zostało powiedziane. Dostrzegamy w nich ogromny potencjał. Dają nam możliwość balansowania po gatunkach, przekraczania sztywnych granic klucza odpowiedzi, do czego w swym wykładzie noblowskim namawiała Olga Tokarczuk.
Stwórzmy razem Słowobrazy - nasze małe dzieła sztuki. 

Plan działania

Plan działania

Plan działania:

 1. Zapoznanie uczniów z książkami obrazowymi funkcjonującymi na rynku (m.in. Olgi Tokarczuk, Marka Bieńczyka, Joanny Concejo, Franza Kafki, Charly’ego Mackesy’ego).
 2.  Wykład o picture bookach, kolażach słownych, książkach artystycznych jako synkretycznych utworach literackich. 
 3. Rozpowszechnianie wiedzy o idei Słowobrazu - przygotowanie prezentacji, ulotek, gazetek, udostępnianie stworzonych przez grupę projektową książek artystycznych (idea mobilnej biblioteki - własnoręcznie wykonane książki artystyczne umieszczone w różnych zakątkach szkoły, by trafić do szerokiego grona odbiorców). 
 4. Zorganizowanie warsztatów - kolaż jako forma artystycznego wyrazu.
 5. Współpraca z Samorządem Uczniowskim - zorganizowanie ogólnoszkolnej akcji  polegającej na stworzeniu jednego kolażowego Słowobrazu (wykonane kolażowe karty zostaną połączone w jedną całość i umieszczone w bibliotece szkolnej. 
 6. Zorganizowanie warsztatów - tworzenie własnej książki artystycznej, książki obrazowej: Mój Słowobraz
 7. Szkolna wystawa Słowobrazów.
 8. Zorganizowanie otwartej gali podsumowującej - zaproszenie lokalnych mediów, rodziców (prezentacja wraz z interpretacją głosową stworzonych Słowobrazów, idea projektu, Słowobraz dziecięcym okiem).


Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Miejsce:
Szkoła Podstawowa nr 42 we Wrocławiu lub MS Teams podczas nauczania zdalnego.

Terminy:
1. Październik 2020 - opracowanie pomysłu, burza mózgów.
2. Listopad 2020 - stworzenie logo, ilustracji projektowej oraz filmowej reklamy Słowobrazu; podział obowiązków między uczestników grupy.
3. Grudzień 2020 - zapoznanie uczniów z twórczością autorów książek obrazowych, rozpowszechnianie wiedzy o gatunkach (prezentacja multimedialna).
4. Styczeń 2021 - reklama projektu (ulotki, reklama filmowa, gazetka).
5. Luty 2021 - uruchomienie mobilnej biblioteki.
6. Marzec 2021- warsztaty: kolaż jako forma artystycznego wyrazu.
7. Marzec 2021 - złożenie uczniowskich kart kolażowych w jeden Słowobraz.
8. Marzec 2021 - warsztaty Mój Słowobraz.
9. Kwiecień 2021 - szkolna wystawa Słowobrazów.
10. Kwiecień 2021 - Gala podsumowująca. 
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Uważamy, że wszelkie nasze działania z powodzeniem możemy realizować podczas nauczania zdalnego bądź hybrydowego. Niektóre ulegną niewielkiej modyfikacji.

Bez przeszkód nagrałyśmy juz reklamę Słowobrazu za pomocą aplikacji
MS Teams. Dzięki temu narzędziu możemy udostępniać innym uczniom prezentację, ulotki czy reklamę projektu.
Zorganizowanie słuchowiska, prezentacji o książkach obrazowych także nie stanowi dla nas problemu podczas nauczania online. Zainteresowani będą mogli dołączać do wydarzenia po wcześniejszym zapisaniu się na listę u lidera zespołu.

Jako grupa projektowa podejmiemy się sfilmowania naszych Słowobrazów i złożenia ich w całość. Filmik udostępnimy uczniom - mobilna biblioteka przybierze formę biblioteki online.
Nasze warsztaty przeprowadzimy na żywo za pomocą aplikacji MS Teams. Uczestnicy otrzymają od nas informację o potrzebnych materiałach do wykonania książki artystycznej czy kolażu. Z pomocą Samorządu Uczniowskiego stworzymy prezentację multimedialną będącą zamiennikiem szkolnego kolażowego Słowobrazu

Z lokalnymi mediami również jesteśmy w stanie skontaktować się zdalnie. Chętnie nagramy krótkie filmy, na których podsumujemy nasze działania, podzielimy się doświadczeniem, opowiemy o emocjach, zaprezentujemy nasze prace, a następnie całość udostępnimy szerokiemu gronu odbiorców. Jedynie słodkości, które mogły umilać stacjonarna galę, trzeba będzie zjeść we własnym pokoju... 
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Dzieci biorące udział w projekcie wiele zyskają! 

1. Umocnią poczucie własnej wartości (zbawienne działanie arteterapii) - dostrzegą swą wyjątkowość i moc sprawczą. 
2. Wzrosną ich umiejętności pracy w grupie, umocni się poczucie wspólnoty -  każdy z nas tworzy coś unikalnego, warto wymieniać się wzajemnym doświadczeniem, dzielić artystyczną wizją. 
3. W praktyce zapoznają się z trudną teorią - o synkretyzmie gatunków, interdyscyplinarności oraz intersemiotyce. Wiedzę wykorzystają twórczo - nauka poprzez poznanie.
4. Dostrzegą istotę egzystencji - słowo zachęci ich do refleksji, a obraz pozwoli wyrazić ekspresję i emocje. Dzięki temu choć na chwilę ich tempo życia zwolni. 
5. Docenią rzeczy tworzone przez człowieka - unikaty i dzieła niekomercyjne. 
6. Podszkolą umiejętności związane z TiK. 
7. Udoskonalą prezentację ustną oraz przełamią strach przed wystąpieniami publicznymi.
8. Rozwiną umiejętność aktywnego słuchania ze zrozumieniem. 

Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Wygrana pozwoli nam na zakup materiałów plastycznych i papierniczych potrzebnych do tworzenia książek artystycznych podczas warsztatów. Część grantu chciałybyśmy przeznaczyć na zakup książek artystycznych do biblioteki, by zainteresowani mogli zerknąć na dzieło chociażby Noblistki - Olgi Tokarczuk. Niewielką część kwoty przeznaczymy na drobne nagrody dla zaangażowanych w projekt. 


Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Słowobraz to projekt unikatowy i nowatorski. Nasze działania koncentrują się na wielu płaszczyznach - od emocjonalnej, społecznej, psychologicznej po artystyczną, twórczą, a także edukacyjną, gdyż uczniowie zdobywają wiedzę, rozwijają się naukowo. 

Pragniemy podkreślić, że picture booki, książki artystyczne czy kolaże słowne to gatunki wciąż niepopularne. Wykraczamy poza program, nawiązujemy do idei Olgi Tokarczuk - podejmujemy ryzyko balansowania na granicy gatunków literackich, pragniemy je upłynniać. 
Artystyczne działania nie powinny być zamykane w sztywnych ramach, aby rozwinąć skrzydła, trzeba mieć do tego przestrzeń!

Projekt propaguje też ideę powolnego życia, refleksji i zadumy nad światem. 
Filmy

Filmy

https://youtu.be/01Nwv4b_H1U Reklama projektu edukacyjnego. 
Opis realizacji

Opis realizacji

Realizacja projektu przebiegła pomyślnie i szczęśliwie.  Takich niezwykłych, nietuzinkowych i  obiecujących efektów nie spodziewali się ani pomysłodawcy, ani uczniowie, którzy zaangażowali się do pracy, przystąpili do warsztatów i innych zaproponowanych działań. Osoby zaangażowane w projekt rozwinęły swe artystyczne skrzydła. Jak tego dokonały? Co wspólnie osiągnęliśmy?

 1. Uczniowie stworzyli własne picture booki będące przykładem oryginalnych, zaskakujących, bogatych literacko i wizualnie książek artystycznych. Efekty udało się osiągnąć dzięki warsztatom Mój Słowobraz. Podczas wydarzenia uczestnicy poznali historię picture booków, dowiedzieli się jakimi cechami ten gatunek się odznacza, poznali fragmenty wybranych książek obrazowych, posłuchali ciekawostek o autorach tworzących książki obrazowe, a także zapoznali się z książkami artystycznymi wykonanymi przez pomysłodawczynie projektu. Efektem działań było stworzenie wystawy własnych Słowobrazów - książek artystycznych. 
 2. Przełom zimy i wiosny pozwolił nam także zorganizować inne zajęcia twórcze odbywające się w formie hybrydowej. Przygotowałyśmy warsztaty: Kolaż jako forma artystycznego wyrazu. Uczestnicy zdobyli wiedzę o kolażu - metodach tworzenia i jego technikach, poznali ciekawostki na temat tego gatunku. Mieli także możliwość podziwiać kolaże słowno - obrazowe wykonane przez organizatorów warsztatów, a także te, które funkcjonują już w kulturze. Uczniowie rozwijali swoje zdolności manualne: techniczne oraz plastyczne; wykazywali się myśleniem przestrzennym, ale także rozwinęli się twórczo i językowo - spod ich rąk wyszły wielopłaszczyznowe i metaforyczne dzieła, skłaniające do refleksji, rozważań, wzbogacając tym samym ich myślenie abstrakcyjne. W czasie realizacji projektu powstało wiele kolażowych arcydzieł, dzięki czemu udało nam się stworzyć więcej niż jedną książkę składającą się z indywidualnych prac. Uczniowie klasy szóstej wyrazili nawet chęć stworzenia własnej trylogii. Jak to mówią: od pomysłu do projektu, zatem to jeszcze nie koniec naszych wyzwań! 
 3.  Udało nam się sprawnie przeprowadzić kampanię reklamową propagującą idee naszego projektu edukacyjnego. Stworzyłyśmy ulotki on-line reklamujące wirtualne, zdalne spotkania czytelnicze. Podczas lekcji tajemniczo wprowadzałyśmy uczniów w świat książek obrazowych, a jak wiemy, żadna zagadka nie umknie szkolnym detektywom. Skutkowało to  entuzjastycznym dołączaniem dzieci oraz nauczycieli do Popołudnia z książką -  spotkań on - line, podczas których zapoznawałyśmy odbiorców z funkcjonującymi na rynku picture bookami. W ramach propagowania i szerzenia czytelnictwa oraz sięgania po te wyjątkowe formy gatunkowe nagrany został także film będący wizualną i nowatorską wariacją filmowo - teledyskową ukazującą we fragmentach utwór Olgi Tokarczuk Zagubiona dusza. Każde warsztaty czy spotkania on - line były wzbogacane prezentacjami multimedialnymi, które udało się również wykorzystać na lekcjach języka polskiego, bowiem projekt uwzględnia rozwijanie kluczowych kompetencji. Wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnej przyczyniła się do poprawienia jakości nauczania i utrwalenia informacji o odpowiedzialności za swoją aktywność w sieci.
 4. Powodem do dumy jest także uruchomienie mobilnej biblioteki. Przez pewnie czas mogli ją podziwiać młodsi uczniowie z kl. I-III, którzy uczyli się stacjonarnie w szkole oraz grono pedagogiczne. Od niedawna uruchomiona została także wirtualna galeria i wystawa prac - zarówno książek obrazowych (we fragmentach) jak i kolaży. 
 5. Ze względu na ograniczone możliwości wynikające z panującej epidemii oraz obostrzenia panujące w kraju uroczysta gala podsumowująca prace uczniów i zespołu projektowego została przeniesiona na czerwiec. Wierzymy, że uda nam się wówczas wykorzystać walory wiosny i zorganizować wydarzenie na dworze, na które chcemy zaprosić lokalną społeczność oraz media. Mając na uwadze powyższe, zdecydowałyśmy się przenieść naszą medialną działalność do świata wirtualnego. Nie zakładałyśmy tworzenia witryny internetowej czy mediów społecznościowych, jednak działania projektowe były dla nas na tyle inspirujące, iż podjęłyśmy wyzwanie i rozpoczęłyśmy prace nad stroną internetową oraz Instagramem.  Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do obserwowania i śledzenia naszych  słowobrazowych poczynań. 
 6. Podsumowując, realizacja projektu wymagała od nas odpowiedzialności, dobrej organizacji czasu, zgłębiania wiedzy, którą później szerzyłyśmy wśród uczniów oraz odwagi, by zmierzyć się pracą wykonywaną hybrydowo lub zdalnie. Efekty są jednak nieocenione. Otrzymałyśmy wspaniałe, podnoszące na duchu i motywujące informacje zwrotne od grona pedagogicznego oraz uczniów i ich rodziców, dlatego z uśmiechem i pozytywna energią będziemy realizować działania projektowe do czerwca, a i najpewniej w przyszłym roku szkolnym.  Udało nam się nawiązać współpracę z p. Katarzyną Bury - animatorem kultury zaangażowanym w działania artystyczne we wrocławskich instytucjach kultury. Uczestnicy projektu wzbogacili swoje kompetencje kluczowe, m.in. kompetencje informatyczne, umiejętności uczenia się, kompetencje społeczne, a przede wszystkim umiejętności czytania, słuchania, mówienia oraz  pisania. Wśród uczniów wzrosło poczucie sprawstwa - widzimy pozytywny wpływ na warstwę emocjonalną naszej młodzieży. W warsztatach brała udział liczna grupa uczniów mających specyficzne trudności w nauce, bojących się pisać i czasami niechętnie pochodzących do czytania. Praca metodą projektu pozwoliła dostrzec im ich własny potencjał, podniosła poczucie wartości i skierowała ich myśli nie na pandemiczną sytuację, a samodzielnie wykonane książki - unikaty. Udało nam się też realnie podnieść poziom czytelnictwa w szkole oraz spopularyzować gatunek jakim jest picture book czy kolaż słowno - obrazowy. 
Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Przed przystąpieniem do projektu założyłyśmy, iż każdy kłopot, napotkaną trudność będziemy traktować jako wyzwanie. Pozwoliło nam nie poddawać się w sytuacjach zwątpienia. 

 1. Sytuacja pandemiczna, nowa wirtualna rutyna uczniów spowodowała, iż ich motywacja do działań jest o wiele mniejsza. To pierwsza i największa trudność z jaką przyszło nam się zmierzyć. O ile my od początku wierzyłyśmy w projekt i jego zasadność, o tyle uczniowie z innych klas nie posiadali wiedzy na temat książek obrazowych, a tradycyjny wykład o gatunku mógłby ich od razu zniechęcić. Szukałyśmy kreatywnych rozwiązań, które pomogłyby w ożywieniu dzieci i zachęciły do zaangażowania w projekt. Całą działalność reklamową i edukacyjną trzeba było przenieść do strefy wirtualnej: zgłębiałyśmy tajniki technologii i tworzyłyśmy prezentacje multimedialne i filmy, za pomocą których docierałyśmy do szerokiego grona odbiorców. Wzrost motywacji u uczniów był zauważalny, ale my -  twórczynie niekiedy odczuwałyśmy fizyczne zmęczenie, bowiem montaż efektów wizualnych jest czasochłonny, a na satysfakcjonujące efekty trzeba było trochę poczekać. Niemniej każda nowa zainteresowana duszyczka, pozytywne komentarze grona pedagogicznego, rodziców i młodzieży powodowały, iż energia do działań wzrastała. Ten przykład tylko dowodzi, iż praca metodą projektową ma sens - jeden człowiek nie byłby w stanie udźwignąć tak wielu obowiązków, natomiast w grupie drzemie ogromna moc. 
 2.  Pojawił się kłopot z przedstawieniem utworów młodych twórców podczas nauczania zdalnego. Kiedy szkoły uległy zamknięciu, mobilna biblioteka Słowobrazów przestała mieć sens, należało przenieść ją do sieci. Trzeba było zatem stworzyć wirtualną bibliotekę, a to nie lada wyzwanie, bowiem niektórzy uczniowie napotykali trudności w terminowym przesyłaniu dzieł; zdarzało się, iż zdjęcia prac trafiały do nas w przypadkowej kolejności, przez co nie mogłyśmy ich złożyć w całość. Słowobrazy niektórych uczniów miały też bardzo dużą pojemność, co uniemożliwiało nam udostępniania danych plików. Mobilna, a później wirtualna biblioteka wymagała od nas cierpliwości, elastyczności, a także czasu na złożenie i prezentowanie uczniowskich dzieł. 

Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

1.W nowej pandemicznej rzeczywistości łatwiej jest odczuwać melancholię i rezygnację. Projekt udowodnił, iż sztuka ma lecznicze właściwości. Zarówno twórczynie projektu, jak i uczestnicy mieli nowy cele, do których dążyli. Efekty dawały satysfakcję, która z kolei wyzwalała endorfiny, skutkowała uśmiechami i życzliwymi słowami. 

2. Wielu uczniów sięgało na własną rękę po istniejące na rynku picture booki - otrzymywałyśmy informacje od rodziców, iż dzieci zakupiły prezentowane we fragmentach książki, bo były poruszone i zaciekawione ich treścią. Fakt ten ukazuje, że udało nam się wpłynąć na wzrost czytelnictwa w naszej szkole. 

3. Dzieci poprzez działania twórcze zdobyły wiedzę, przetwarzały ją i wykorzystywały w praktyce. Mowa tu chociażby o zagadnieniach z podstawy programowej obejmującej naukę o rodzajach i gatunkach literackich, sztuce (w tym wizualnej) czy technologii informacyjnej. Ci, którzy odczytywali, prezentowali swe dzieła (czy to na warsztatach, czy w domach przed kamerą) nabywali umiejętności aktorskich, retorycznych - pielęgnowali sztukę pięknego czytania.  Dostrzegli wartość w umiejętnym korzystaniu ze źródeł - podszkolili się w wyszukiwaniu informacji, którymi się dzielili. I tu nasuwa się kolejny wniosek - praca projektowa pozwoliła docenić pracę grupową a także istotę podziału obowiązków zgodnie z cechami i umiejętnościami, jakimi człowiek się wyróżnia. 

4. Projekt pozwolił nam odkryć się na nowo - zaangażowani w projekt przekonali się o własnej wartości, czasami odkrywali nowe talenty, ale i zmagali się ze swymi słabostkami (niekiedy była to ortografia, innym razem trudności w zarządzaniu czasem, planowanie). 
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Uważamy, że działania projektowe przyczyniły się do ożywienia naszej społeczności lokalnej - przez te kilka miesięcy w placówce, mimo iż on-line lub hybrydowo, działo się coś nowego, intrygującego. Projekt znalazł wielu przyjaciół - szerokie grono głosowało na nasz pomysł w pierwszym etapie konkursu. Szkoła to nie tylko miejsce nauki, ale także rozwoju osobistego i to, mamy nadzieję, udało nam się przekazać i tym młodszym i starszym. Wielu rodziców z kameralnego osiedla, na którym znajduje się się placówka, wyrażała chęć, by ich dziecko zaangażowało się w projekt oraz by kontynuować działania mimo zakończenia konkursu. Liczymy na to, iż w czerwcu uda nam się zorganizować galę podsumowującą projekt, na którą z pewnością zostanie zaproszona lokalna społeczność. Uzyskałyśmy także wsparcie prowadzącej interdyscyplinarny projekt Tekturowo, co stwarza okazję na dalszy rozwój artystyczny. 
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Nasze serca przepełnia radość i duma, ponieważ wielu uczniów stworzyło pełnowymiarowe, wartościowe i niepowtarzalne książki artystyczne oraz kolaże słowno - obrazowe w domowym zaciszu lub podczas różnych form warsztatowych. Słowa: pomoc, szacunek, współpraca, wolontariat, nabrały nowego, realnego znaczenia, dlatego jesteśmy także dumne z otaczających nas i zaangażowanych w różnorodne działania ludzi - zarówno młodszych, jak i starszych.  
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Przystępując do projektu, należy być gotowym na zmiany - niektóre założenia trzeba będzie weryfikować, podporządkować sytuacji, w jakiej się znajdziemy.  Warto zatem pielęgnować w sobie elastyczność. Pamiętajmy jednak, że inaczej nie znaczy gorzej. Niech modyfikacje stanowią dla nas wyzwanie, będą twórczą próbą, a nie demotywującym obciążeniem. Praca metodą projektową nauczyła mnie - nauczyciela - cieszyć się z małych rzeczy. Doceniajmy drobne postępy uczniów, chwalmy ich za zaangażowanie, pomysły i realizację, a przekonamy się, że doda im to skrzydeł i okaże się inspiracją. 
Warto zwrócić też uwagę na to, by w jasny sposób na początku wyznaczyć konkretne funkcje zaangażowanym w projekt. Dzięki temu unikniemy nieporozumień czy mnożenia pracy. 
Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Planując nasze działania, nie przewidziałyśmy zaangażowania w media społecznościowe i świat wirtualny. Rzeczywistość pandemiczna niejako zachęciła nas do tego, by poszerzyć swą działalność, dlatego dziś o efektach pracy informujemy na Instagramie i stronie internetowej Słowobrazu. W przyszłości chciałybyśmy również wykorzystać do tworzenia książek artystycznych tablety graficzne. Wielu uczniów wykazuje potencjał w tworzeniu grafik i obrazów na tym urządzeniu. Do projektu dołączył jeszcze nauczyciel wspierający. Działania się rozrosły i świetnie było móc podzielić się obowiązkami, a także wiedzą. Jesteśmy ambitni i chcemy się rozwijać - to już pewne, że nasz projekt nie zakończy rozstrzygnięcie konkursu. W przyszłości chciałybyśmy nawiązać szerszą współpracę z autorami książek obrazowych. Możliwość spotkania, przeprowadzenia wywiadu i czerpania inspiracji od autorytetów w tej dziedzinie jest naszym skrytym marzeniem! 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant został wykorzystany w całości na realizację projektu. Udało nam się zakupić naprawdę wiele różnorodnych materiałów do kreatywnej pracy twórczej: od oczywistych ołówków po inspirujące sznurki i pompony. Po przeprowadzonych warsztatach grupa projektowa otrzymała liczne pozytywne opinie dotyczące zaoferowanego materiału. 
Pozostałe pieniądze, zgodnie z założeniami, przeznaczono na zakup funkcjonujących na rynku książek obrazowych - zarówno tych, które rozwijają sferę duchową i pobudzają do refleksji, jak i tych pozycji naukowych, które przekazują uczniom wiedzę o chociażby kosmosie. 
Efekty: filmy

Efekty: filmy

1. Czytanie on - line fragmentów książki obrazowej Zagubiona dusza - nasza wariacja filmowo- teledyskowa: https://www.youtube.com/watch?v=iot_nLY1xqo
2. Wrażenia z warsztatów tworzenia własnej książki artystycznej, czyli naszego Słowobrazu: https://www.youtube.com/watch?v=GH_cSUlQL34
3. Słowobraz uczennicy: https://www.youtube.com/watch?v=PM9DsnO40WA (mobilna/wirtualna biblioteka).
4. Słowobraz uczennicy:https://www.youtube.com/watch?v=UV-DCbUFMx4 (mobilna/wirtualna biblioteka).
5. Książki artystyczne (zbiór kolaży): https://www.youtube.com/watch?v=3m2Z4QZ-KBM
6. Słowobraz - książka artystyczna (materiał promujący): https://www.youtube.com/watch?v=b1ZJ_2iqSTM .
7.Informacje zwrotne po przeprowadzonych warsztatach: https://www.youtube.com/watch?v=Er84qDD97_I
8. Warsztaty z tworzenia książek artystycznych: https://www.youtube.com/watch?v=0d1UJw8BMo0 . 
9. Słowobraz uczennicy:https://www.youtube.com/watch?v=u8uBOb9_HaQ (mobilna/wirtualna biblioteka).
10. Strona internetowa: https://slowobraz.wixsite.com/projekt
11. Instagram: https://www.instagram.com/slowobraz.projekt/

Szkoła

Szkoła Podstawowa nr 42

Adres

Wałbrzyska 50, 52-314 Wrocław

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów