Numer projektu: 139
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 1–3

Fizyka dla smyka w szafie się zamyka.

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

W ramach naszego projektu chciałabym wykonać szafę- komodę dla uczniów klas pierwszych. W szufladach znalazłyby się niezbędne przedmioty i materiały potrzebne do  przeprowadzenia prostych doświadczeń z fizyki, które mogłyby być wykonrzystane  w ramach zajęć pozalekcyjnych. Szuflady zawierałaby następujące działy fizyki: energia,optyka , cisnienie, budowa materii, elektryczność i magnetyzm. Uczniowie w ramach projektu przygotowaliby znaki graficzne, które pojawiłyby się na poszczególnych szyfrach oraz przeprowadziliby eksperymenty, które zostałyby umieszczone w fizycznej szafie. 
Plan działania

Plan działania

Zaprojektowanie szafy fizycznej. Wybór doświadczeń, które powinny być umieszczone w poszczególnych szufladach. Testowanie doświadczeń przez uczniów. Podsumowanie wykonanej pracy umieszczenie filmu na Facebooku szkolnym. 
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Sp-10 Chorzów. Zajęcia prowadzone w ramach KMO dla uczniów klasy 1a,b,c. Od stycznia 2021 do marca 2021. 
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Realizacja projektu w ramach zajęć prowadzonych na Teams. 
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie poznają nazwy podstawowych działów fizyki. Nauczą się wykonywać proste doswiadczenia fizyczne. Poszerzą swoją wiedzę o otaczającym świecie. Nauczą się współpracować w grupie. 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Zakup szafy - komody oraz materiałów potrzebnych do przeprowadzenia zaplanowanych doświadczeń fizycznych. 
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Fizyka to jeden z najtrudniejszych przedmiotów. Uważam, że jeśli uczniowie już od najmłodszych lat polubią ten przedmiot i będą chętnie wykonywali eksperymenty fizyczne na pewno w klasie 7 i 8 będą aktywnie i z dużym zaangażowanie uczestniczyli w lekcjach. 
Opis realizacji

Opis realizacji

Realizację naszego projektu rozpoczęliśmy od stworzenia regulaminu dotyczącego bezpiecznego wykonywania doświadczeń, oraz opracowania zasad dotyczących zachowania na zajęciach, na których realizowany był projekt. Następnie uczniowie zaprojektowali swoje szafy na eksperymenty. Kolejno odbył się konkurs rysunkowy na najładniejsze etykiety, które zostały dopasowane do poszczególnych działów fizyki: energia, optyka, ciśnienie, budowa materii, elektryczność i magnetyzm. Przez kolejne zajęcia wykonywaliśmy doświadczenia, które dotyczyły poszczególnych tematów. Najbardziej uczniowie zainteresowali się optyką, elektrycznością oraz ciśnieniem. Na koniec odbyło się głosowanie i wybór najciekawszych doświadczeń, które umieściliśmy w naszej szafie. 

 

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Pomysły na zaproponowane doświadczenia czerpałam  z literatury oraz z Internetu. Niektóre z  nich były zbyt trudne do przeprowadzenia przez uczniów klas 1 a także czasami musiałam je modyfikować i dostosowywać do zdolności poznawczych moich małych uczniów.  Niektóre klasy były też zbyt liczne a uczniowie niestety byli niecierpliwi 
i wszyscy chcieli eksperymentować samodzielnie zamiast obserwować efekty pracy swoich kolegów i koleżanek. 

 

Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę o otaczającym świecie, poznali nowe słowa i pojęcia takie jak (energia, optyka, ciśnienie, elektryczność, magnetyzm), rozwinęli kompetencje kluczowe szczególnie przyrodnicze, nauczyli się jak wykonywać proste doświadczenia fizyczne oraz jak i w ciekawy sposób prezentować zdobytą wiedzę, przekonali się, że nauka i zabawa mogą iść w parze a fizyka jest fajna.

Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

W trakcie realizacji projektu umocniła się pozycja  KLUBU MŁODYCH ODKRYWCÓW ( który był inicjatorem i pomysłodawcą projektu) działającego w naszej szkole. Wszystkie działania związane z realizacją projektu i wykonywaniem doświadczeń promowaliśmy na terenie szkoły 
( gazetki, plakaty) oraz na naszym Facebooku ( promocja na terenie miasta). Udało nam się zaangażować rodziców i dziadków, którzy brali aktywny udział w zajęciach realizowanych przez ostatnie trzy tygodnie marca w ramach nauki zdalnej. Efekt działań naszej grupy projektowej – nasza szafa będzie na pewno wykorzystywana w kolejnych latach przez najmłodszych uczniów naszej szkoły biorących udział w zajęciach KMO, które rozwijają kreatywność i uczą logicznego myślenia.

Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

W naszej szkole mamy  klasę integracyjną. Szczególnie jesteśmy dumni z tego, że udało nam się zaangażować w realizację projektu także dzieci z niepełnosprawnościami. Uczniowie Ci aktywnie brali udział w zajęciach, nauczyli się współpracować w grupie, chętnie brali udział w konkursach i dodatkowych zadaniach związanych z realizacją projektu.

Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Realizację projektu proponowałabym przeprowadzić w mniejszej grupie uczniów do 15. Praca w takiej małej grupie projektowej pozwoliłaby aktywnie włączyć się wszystkim w każde działanie związane z przeprowadzonymi eksperymentami. Nikt nie będzie musiał czekać na swoją kolej a praca będzie na zajęciach przebiegała sprawniej. 

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Nie wprowadziliśmy żadnych zmian w stosunku do pierwotnego pomysłu.

Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant, który otrzymaliśmy w pierwszym etapie został przeznaczony na zakup szafy ( 228 zł), którą pomógł skręcić nasz pan woźny oraz na zakup trzech zestawów do wykonywania doświadczeń z fizyki. Zakupiliśmy pomoce do elektryczności ( 282 zł), płyny i gazy ( 235 zł) oraz ciała stałe (255 zł). Łączna kwota wydana przez nasz zespół projektowy to 1000 zł.

Szkoła

Szkoła Podstawowa nr 10 im J. Kochanowskiego

Adres

Urbanowicza 4, 41-500 Sp-10

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów