Numer projektu: 277
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 4–8

Łowcy asperitasów

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Rok temu WMO (Międzynarodowa Organizacja Meteorologiczna) dopisała po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat nowe rodzaje chmur, a wśród nich asperitas – niezwykłe chmury, które według wielu meteorologów nigdy nie były wcześniej obserwowane. Chcemy się o nich dowiedzieć jak najwięcej, ale przede wszystkim zobaczyć je na własne oczy (i przez obiektyw kamery). W myśl zasady, że „od celu ważniejsza jest droga”, zakładamy, że uczniowie bliżej zetknął się z wieloma elementami meteorologii, pomiarami elementów pogody, informowaniem społeczności lokalnej o zjawiskach pogodowych (strona www), a także z fotografią i filmami poklatkowymi „tego co na niebie”.

Plan działania

Plan działania

Plan:

1. Montaż stacji meteo i kamery IP.

2. Stworzenie strony www dedykowanej projektowi, w tym aktualne dane pogodowe i obraz nieba z kamery.

3. Jak najobszerniejsze poznanie informacji na temat poszukiwanych chmur asperitas, a w szczególności opisywanych warunków pogodowych, w czasie których występują. Nauka czytania map meteo i najważniejszych pojęć dotyczących pogody.

4. Codzienne monitorowanie warunków pogodowych, w tym sprawdzanie czy pasują do modeli występowania asperitasów.

5. Nagrywanie ciekawych zjawisk na niebie, tworzenie timelaps-ów i w miarę możliwości wyjaśnianie obserwowanych zjawisk.

6. Zainteresowanie innych naszym projektem (strona www i gminny konkurs fotograficzny „Moje niebo”).

7. Prace badawcze:

- analiza wykresów z naszej stacji meteo i szukanie zależności pomiędzy elementami pogody (np. ciśnieniem i siłą wiatru),

- sprawdzanie znanych przysłów ludowych dotyczących pogody, na podstawie dostępnych publicznie danych meteo z ostatnich kilkudziesięciu lat,

- sprawdzanie powszechnych opinii dotyczących prognozowania pogody (kolor nieba o wschodzie czy zachodzie, poranna rosa, ranna słyszalność dalekich dźwięków, zachowanie niektórych zwierząt, itp.).

Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Pomysł będzie realizowany w Zespole Szkół w Medyni Łańcuckiej.

- 23.01.2021 – rozpoczęcie projektu

- ostatni tydzień stycznia – stworzenie strony www dla projektu

- przełom stycznia i lutego – montaż stacji meteo i kamery IP

- luty i marzec – realizacja wymienionych w planie działań

- kwiecień – ogłoszenie wyników konkursu fotograficznego

15.04.2021 – oficjalne zakończenie projektu (oficjalne, gdyż strona www z danymi pogodowymi i video z kamery nadal będzie działać).

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Charakter działań w naszym projekcie nie jest zależny od spotkań „na żywo” – większość z nich i tak będzie realizowanych online (wspólnie lub indywidualne badania), więc projekt jest „nieczuły” na ewentualne zamknięcie szkoły.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Nauczą się:

- podstawowych pojęć meteorologicznych, rozumienia map meteo, 

- rozumieć informacje wyświetlane na ekranie naszej stacji meteo, a także wykresy z tych danych na stronie www,

- szukać informacji dotyczących aktualnej i prognozowanej sytuacji pogodowej,

- robić poprawne zdjęcia, filmy i filmy poklatkowe chmur i zjawisk na niebie, a także pracy z edytorem zdjęć i video,

- analizować dane meteo pod kątem określonych parametrów lub zależności,

- pracować w zespole, w tym online (podział zadania na konkretne działania, wymiana informacji na wspólnej platformie, terminowość, odpowiedzialność).
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Pomysł opiera się na dwóch urządzeniach, których nie mamy, a są to: stacja meteo (wi-fi) i kamera IP (też wi-fi). 
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Pomysł ma wszystko, co powinien według nas posiadać dobry projekt: tajemniczość i ciekawość (te chmury są naprawdę rzadkie), interesujące, a może nawet niezwykłe zdjęcia i nagrania poklatkowe zjawisk na niebie, dostarczenie lokalnej społeczności swoistego „Centrum-Meteo”, gdzie na naszej stronie znajdą „wszystko” (dane lokalne, gotowe linki do najważniejszych i najlepszych stron dotyczących pogody, prognoz, itp., a także zapewne dadzą się „wciągnąć” do przysyłania ich zdjęć czy nagrań zjawisk na niebie.
Filmy

Filmy

Oto link do intro naszego pomysłu:
https://www.youtube.com/watch?v=P90impQiPiY
Opis realizacji

Opis realizacji

Udało nam się:
- zakupić z grantu i uruchomić stację meteo i kamerę wifi,
- stworzyć dużą stronę www związaną z projektem, a będącą jednocześnie centrum informacji meteo dla lokalnej społeczności,
- zaangażować do projektu uczniów klas 4 - 8, a także mocno zainteresować niektórych tak, że kontynuują poszukiwanie asperitasów "na własną rękę",
- zainicjować aktywność uczniów dotyczącą fotografowania lub filmowania zjawisk na niebie.
Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Dwie grupy problemów:
1. Bardzo duże trudności w "zakupie" stacji meteo i kamery wifi - było "prawie niemożliwe" znalezienie firmy, która chciałaby wysłać najpierw towar, aby dopiero później otrzymać z księgowości szkolnej stosowny przelew (w przypadku stacji meteo konieczny był najpierw prywatny zakup).
2. Równie dużym i nieprzewidzianym problemem okazała się najpierw kwarantanna, a później izolacja opiekuna, którego COVID "wyłączył na pewien czas" z projektu.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

- poznali podstawowe pojęcia meteorologicze,
- zdobyli umiejętności "czytania" niektórych rodzajów map meteo i zdjęć satelitarnych,
- nauczyli się analizować informacje zawarte na mapach meteo i animacjach ze zdjęć satelitarnych i wykorzystywać w praktyce (np. do wyboru lokalizacji kamer online),
- nauczyli się wyszukiwania i analizy archiwalnych danych meteorologicznych (przy sprawdzaniu przysłów o pogodzie),
- poznali na podstawie analizy z danych naszej stacji podstawową zależność pomiędzy ciśnieniem atmosferycznym a siłą wiatru,
- dowiedzieli się czym jest jet stream i jaki ma wpływ na pogodę,
- z przedstawionych na naszej stronie www zdjęć i timelapsów dowiedzieli się o takich zjawiskach jak: wał szkwałowy czy prześwit poopadowy, a także poznali chmury
asperitas, mammatus, lenticularis, cirrus, cumulunimbus czy stratus.
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Lokalna społeczność otrzymała prawdziwe METEO-CENTRUM - stronę www, na której jest "wszystko": dane meteo z naszej stacji, prognozy, ostrzeżenia, obrazy satelitarne i z 
kamer online, ciekawe zdjęcia i timelapsy ze zjawiskami "naszego" nieba i wiele linków o tematyce meteo (http://zsmedlanc.pl/meteo/)
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Z dużego zaangażowania uczniów w "przeczesywania" nieba nad Europą i USA w poszukiwaniu asperitasów i na pewno ze strony www, która zostanie już "na zawsze" jako METEO-CENTRUM.
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

W przypadku projektów realizowanych w realiach pandemii, najlepiej byłoby, aby zaangażowany był drugi nauczyciel, który zachowałby ciągłość realizacji po "wyłączeniu" pierwszego.
Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Nic, jeśli chodzi o sam pomysł, a jedyną "zmianą" jest to, że większość elementów projektu będzie kontynuowana dalej, po oficjalnym jego zakończeniu.

Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Zakupiliśmy:
- stację meteo wifi (Steinberg WS300 - pomiar: temperatura, wilgotność, siła i kierunek wiatru, ciśnienie, wielkość opadu i miernik natężenia światła) - stacja docelowo 
będzie przekazywać dane na ogólnie dostępną stronę pwsweather.com. W związku z izolacją opiekuna projektu, stacja nie jest jeszcze w pełni skonfigurowana i zastępczo nasza strona www korzysta z danych bliźniaczej stacji meteo z sąsiedniej Czarnej.
- kamerę IP (IMOU LOOC - rozdzielczość 2Mpx, przekaz obrazu przez wifi, zapis na karcie pamięci), która co 30 sekund przekazuje obraz na naszą stronę. Z powodów wyżej opisanych, kamera nie jest jeszcze w pełni skonfigurowana i nie jest jeszcze umieszczona na zewnątrz budynku szkoły (chwilowo pokazuje niebo nad Medynią z sąsiedniej  miejscowości).
Efekty: filmy

Efekty: filmy

Wszystko można zobaczyć na stronie poświęconej projektowi: 
http://zsmedlanc.pl/meteo/

Szkoła

Zespół Szkół im. Stanisława Pigonia w Medyni Łańcuckiej

Adres

105, 37-126 Medynia Łańcucka

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów