Numer projektu: 159
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 4–8

Niemiecki w małym obiektywie

Grant Internautów

Grant Internautów

Przyznawany przez Internautów w głosowaniu.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Głównym celem projektu jest doskonalenie umiejętności komunikacji
w języku niemieckim w wybranych kontekstach sytuacyjnych, 
z wykorzystaniem naturalnych dla uczniów zainteresowań
nowoczesnymi technikami audiowizualnymi.
 Uczniowie w wieku 10 – 14 lat chętnie odgrywają przygotowane
scenki, dialogi czy monologi. Z dużym zaangażowaniem wcielają
się w swoje role, chętnie wykorzystując rekwizyty. Nasi projektanci
mają kilkuletnie doświadczenie związane ze sceną i szkolnym kołem
teatralnym. Są ponadto „ekspertami” w dziedzinie poznawania
i wykorzystywania nowości technicznych. Warto więc wykorzystać
tę naturalną zdolność i skierować ich kreatywność na uczenie się
poprzez zabawę w grupie rówieśniczej.
Zadaniem członków grupy projektowej będzie więc odgrywanie
wybranych scenek, dialogów, krótkich wystąpień lub przedstawień
i nagrywanie ich
. Efekty pracy będą prezentowane bezpośrednio
na forum klasy.
Plan działania

Plan działania

Grupa projektowa w rytm realizowanych podczas lekcji języka
niemieckiego bloków tematycznych, z wykorzystaniem treści językowych
oraz  własnych pokładów pomysłowości, aranżuje
krótkie scenki niemieckojęzyczne, nagrywa je i prezentuje
w miejscu i czasie uzgodnionym z koordynatorem projektu.
Praca nad nagrywaniem filmów odbywa się po zajęciach.
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Od października 2020 do końca maja 2021w ramach zajęć
lekcyjnych języka niemieckiego (gromadzenie słownictwa;
ćwiczenia; prezentowanie mini projektów) oraz poza szkołą
- w warunkach domowych (nagrywanie scenek).
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Członkowie grupy projektowej przygotowują projekt  w parach, w małych
grupach lub jednoosobowo. Zadania można więc z powodzeniem
realizować podczas nauki zdalnej.
Nie ma problemu z komunikowaniem się. Czynimy to  za pomocą platformy edukacyjnej, z której korzysta szkoła. Nie przewidujemy również utrudnień podczas prezentowania nagrań oraz ich  oceniania.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie z poprzez pracę nad filmem utrwalą wybrane zwroty
niemieckojęzyczne, ich wymowę i intonację
. Dobrze opanowany
materiał do komunikacji będzie z pewnością pomagał przełamywać
w przyszłości barierę przy mówieniu.
  Pracując w parach i małych
grupach będą doskonalić umiejętności współpracy
i współodpowiedzialności
. Ponad wszystko jednak członkowie grupy
projektowej będą prezentować wytwory własnej kreatywności  i bawić się.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Ewentualną nagrodę przeznaczymy na zakup kostiumów
oraz wytwornicę dymu do przedstawień teatralnych.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Nasz pomysł pomaga sięgać po kreatywne, nietuzinkowe
rozwiązania,
wykorzystuje naturalne dla wieku nastolatków
zainteresowania i ciekawość świata. Pomaga przełamywać
nieśmiałość, sprzyja bezstresowej  autoprezentacji.
Projekt
jest ciekawą i praktyczną formą nauki  języka obcego.

Prosimy o głosy :)))

Szkoła

Szkoła Podstawowa w Jasionce

Adres

Jasionka 74, 38-450 Jasionka

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów