Numer projektu: 212
Kategoria projektu: Szkoła ponadpodstawowa

Architekci Podróży – projekt językowo - turystyczno - informatyczny

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji uczniów w zakresie języka angielskiego oraz wiedzy geograficznej. Uczestnicy podzieleni zostaną na dwuosobowe zespoły. Każdy zespół wybierze państwo/miejscowość/region i dokona jego prezentacji używając narzędzi cyfrowych tj. Prezi, platforma genial.ly etc. Prezentacje będą wykonane w języku angielskim. Zgodnie z nazwą, nasz projekt ma na celu pomoc  przy planowaniu i realizacji podróży – dlatego w charakterystyce danych miast/państw/regionów uczestnicy skupią się na atrakcjach turystycznych/infrastrukturze turystyczne oraz pozostałych informacjach, które mogłyby być przydatne podróżującym ( waluty/strefy czasowej/komunikacja etc.). Ponadto każdy zespół zaprojektuje obiekt, który wydrukujemy w drukarce 3D – turystyczna atrakcja bądź symbol opisywanego obszaru np. Wieża Eiffla (Paryż), wiatrak (Holandia) piramida (Egipt), smok (Kraków)...
Efekt:
- przełamanie monotonii i rutyny – większe zaangażowanie uczniów poprzez interdyscyplinarne podejście do tematu
- poszerzenie wiedzy z zakresu geografii turystycznej
- podniesienie kompetencji językowych, szczególnie ‘speaking skills’ podczas prezentacji ustnych
- poszerzenie znajomości narzędzi cyfrowych służących współcześnie do prezentowania danych w sposób dynamiczny i kreatywny (prezentacje multimedialne)
- zaznajomienie z drukiem 3D/projektowanie obiektów do wydruku
- nabranie pewności siebie podczas prezentacji publicznych

 
Plan działania

Plan działania

Grupa projektowa będzie ściśle ze sobą współpracować i delegować zadania (poszczególni członkowie będą odpowiedzialni za różne sfery działań). Zdajemy sobie sprawę, iż praca metodą projektu niesie ze sobą wiele wyzwań, dlatego nastawiamy się na aktywne i angażujące dyskusje prowadzące jednak zawsze do satysfakcjonującego nas finału. Nad pracą uczestników będą czuwać i pełnić rolę doradczą nauczyciele (geografii/ j.angielskiego oraz informatyki).
Plan działania:
1.      Brainstorm – wybór regionów/państw/miast do prezentacji.
2.      Uczniowie dobierają się w pary. 
3.      Każdy zespół projektowy losuje wcześniej przygotowane na zasadzie burzy mózgów region/państwo, które będą przez nich prezentowane.
4.      Zbieranie informacji (Internet/własne doświadczenia/artykuły itp.)
5.      Szkolenie z narzędzie cyfrowych – platforma Prezi/genial.ly (nauczyciel + uczniowie stanowiący wzajemnie dla siebie grupę wsparcia)
6.      Samodzielne ćwiczenia uczniów na poznanych platformach (dyskusje, wymiana doświadczeń: nauczyciel + członkowie zespołu)
7.      Przygotowywanie prezentacji (zespoły dwuosobowe/podział zadań).
8.      W międzyczasie obserwacja wydruków 3D. Zaznajamianie się z budową drukarki i programem do projektowania.
9.      Przedstawienie prezentacji przed członkami całej grupy projektowej.
10.  Wybór i projekt charakterystycznych obiektów turystycznych/symboli poszczególnych grup projektowych.
11.  Wydruk 3D.
12.  Podsumowanie – prezentacja działań projektowych na forum szkoły (dla klas anglojęzycznych) (prezentacje + wydruki)
 
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Pomysł będzie realizowany w drugim semestrze tego roku szkolnego, w szkole (1h tygodniowo). Do końca stycznia zostaną wybrane regiony i nastąpi podział na zespoły projektowe. W lutym uczniowie już będą przeszkoleni z narzędzi cyfrowych i rozpoczną pracę nad prezentacjami. Następnie w marcu zapoznają się z drukiem 3D i zaprojektują swoje obiekty do wydruku (kontakt ze specjalistą w tej dziedzinie, który będzie nadzorował ich pracę). Kwiecień - wydruk 3D i podsumowanie projektu. Prezentacja na forum szkoły.
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Nauka zdalna nie stanie na przeszkodzie w realizacji projektu, ponieważ może on być wykonany w formie on-line. Uczniowie mogą ze sobą kontaktować się poprzez komunikator Zoom. Cotygodniowe spotkania projektowe również odbywałyby się w ten sposób. Ponadto szkolenie z narzędzie cyfrowych i druku 3D też przeprowadzimy w formie zdalnej. Ponadto uczniowie nabędą kompetencje do prezentacji on-line podczas zdalnego przedstawiania swoich prac.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Praca nad tym projektem angażuje uczniów na wielu płaszczyznach (interdyscyplinarne podejście).  Po pierwsze uczniowie będą ze sobą współpracować, będą ćwiczyć pracę zespołową - dochodzenie do wspólnego stanowiska/sztuka argumentacji. Nabędą kompetencje miękkie tak potrzebne w przyszłym życiu zawodowym. Nauczą się również delegować zadania, szukać swoich mocnych stron itp. Niewątpliwie poszerzą wiedzę z zakresu tworzenia prezentacji multimedialnych oraz wydruku przestrzennego (projektowanie obiektów). Uczniowie będą też samodzielnie szukać informacji do swoich prezentacji, wybierać te istotne - jest to niezmiernie ważna umiejętność w XXI wieku. W obecnych czasach dostęp do informacji jest nieograniczony, lecz w gąszczu wiadomości należy się umieć poruszać. Bez wątpienia przygotowując prezentacje w języku angielskim, a następnie je prezentując uczestnicy projektu wzmocnią swoje kompetencje językowe. Ponadto przełamią barierę przed wystąpieniami, czy to on-line, czy na forum szkoły (przed uczniami i nauczycielami). Nie wątpię, iż takie doświadczenie wzmocni ich wiarę w siebie i przyczyni się do sukcesów na maturalnym egzaminie ustnym.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Zdobyty grant planujemy przeznaczyć na zakup drukarki 3D oraz potrzebnego do wydruku filamentu. 
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

O oryginalności naszego projektu świadczy jego wielowymiarowość - praca nad projektem angażuje uczestników na wielu poziomach zgodnie z nowoczesnym modelem nauczania STEAM. Geografia turystyczna to bardzo interesujący temat - któż nie lubi podróżować, marzyć o miejscach, które chciałby odwiedzić? Opisując budowle, zabytki i różne krajobrazy w języku angielskim uczniowie realizują założenia promowanej obecnie przez Komisję Europejską metody CLIL - czyli 
zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego. To wszystko sprawia, iż nasz projekt jest wyjątkowy, a przestrzenne modele 3D pobudzają kreatywność.

Opis realizacji

Opis realizacji

Udało się dokonać bardzo wiele w tych trudnych czasach edukacji zdalnej. Wykorzystaliśmy środki pracy zdalnej (komunikator Zoom/edziennik, Massenger) Co osiągnęliśmy? Przede wszystkim zaproponowaliśmy uczniom interesującą opcję zgłębiania wiedzy poprzez interdyscyplinarne podeście do tematu. Wykorzystaliśmy metodologię CLIL (Content and Integrated Language Learning), aby w języku angielskim poszerzać wiedzę z zakresu geografii turystycznej i informatyki. Uczestnicy projektu ściśle ze sobą współpracowali. Uczniowie samodzielnie zgodnie z przydzielonymi zadaniami zbierali informacje (jedni o atrakcjach turystycznych, inni o środkach płatniczych, językach, sposobach dojazdu itp.). Następnie pod wodzą nauczyciela zostali zapoznani i przećwiczyli korzystanie z nowych narzędzi cyfrowych tj. platforma genial.ly oraz Prezi, tak by ich prezentacje weszły na wyższy poziom zaawansowania.

Kolejnym etapem było przygotowanie prezentacji. W międzyczasie uczestnicy brali tez udział w szkoleniu z obsługi drukarki 3D (budowa, programy).  Każdy z zespołów wybrał też charakterystyczny obiekt turystyczny/symbol nawiązujący do prezentowanego państwa. Obecnie jesteśmy na etapie projektowania/drukowania poszczególnych obiektów. Odbyły się już prezentacje wewnątrz grupy projektowej. Natomiast podsumowanie projektu/prezentacja całościowa naszych działań planowo ma odbyć się na przełomie maja i czerwca, jak tylko zostaną ukończone wszystkie wydruki (społeczność szkolna). Liczymy, że może to spotkanie uda się zorganizować stacjonarnie w auli szkoły. Jeżeli nie, dalej będziemy wykorzystywać metody zdalne.

Nasze dokonania to nade wszystkim zaangażowanie młodzieży w działania projektowe, wyzwolenie w nich chęć zdobywania wiedzy w nieszablonowy sposób, dając im odskocznię od typowych lekcji zdalnych - przełamując ich monotonię i rutynę. To uważam za nasz największy sukces!

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwań było wiele – jak to przy realizacji każdego projektu. Są one wpisane w pracę metodą projektu – podobnie jak napotykane problemy.  Raz jest ich więcej, raz mniej – lecz to one scalają zespół i uczą jego członków niepoddawania się w realizacji określonego celu, szukaniu rozwiązania. Na pewno pierwszym wyzwaniem było nieotrzymanie grantu na zakup drukarki – poradziliśmy sobie znajdując osoby, które zaraziliśmy swoim entuzjazmem i chęcią realizacji projektu do pomocy. Udzielili oni nam wsparcia poprzez użyczenie swojego sprzętu oraz zorganizowanie szkolenia dla młodzieży. Kolejna bariera to realizacja projektu w sposób zdalny – na szczęście z tym poradziliśmy sobie dość szybko wykorzystując dostępne kanały komunikacji. Ku naszemu zaskoczeniu - umiejętność zdobywania informacji i właściwego ich wykorzystania okazały się wyzwaniem dla części uczestników. Na pewno też niektórzy musieli zadbać o planowanie działań i bycie systematycznym.

Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Przede wszystkim uczestnicy nauczyli się samodzielności. Nauczyciele pełnili jedynie funkcję doradczą. Napotykane problemy również uczniowie starali się rozwiązywać we własnym zakresie.  Mam nadzieję, że uczestnicy zrozumieli, iż uczenie się to nie tylko gromadzenie wiedzy, wkuwanie na pamięć – można to robić inaczej, w sposób ich interesujący. Zmiana nastawienia uczestników do uczenia się jest wartością dodaną projektu.
Poznana grupa wsparcia technicznego już zaraziła nas bakcylem do nowych technologii. W planach mamy zapoznanie się z dronami i ich możliwościami (fotografia/video). To wszystko dzięki zaangażowaniu w ten projekt. Podziałał na nas inspirująco i wyzwolił masę pozytywnych emocji i kreatywności. Rozszerzył nasze horyzonty, pozwolił otworzyć się na innowacyjne metody nauki oraz nowych ludzi. Mamy nadzieje pociągnąć za sobą innych – w naszej szkole, ale nie tylko.

Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Nasze liceum na bieżąco informuje lokalną społeczność o swoich działaniach na łamach prasy czy dzienników on-line. Mieszkańcy naszego miasta i okolic dowiedzieli się z tychże serwisów, iż nasza szkoła realizuje ciekawy projekt turystyczno-językowo-geograficzny. Mamy nadzieję, że zachęciliśmy lokalną społeczność do podróży on-line i poznania tych wspaniałych destynacji, szczególnie obecnie w czasach pandemii i niemożności odbywania podróży. Ponadto zostaliśmy uhonorowania certyfikatem Dobrze ZaPROJEKTowana Szkoła 2021 – w ten sposób poinformowaliśmy rodziców oraz ich dzieci o naszej placówce, która jest bardzo inspirująca i uczy w sposób twórczy.

Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Z naszej nieustępliwości, dążenia do celu mimo, iż nie otrzymaliśmy grantu, że nie mogliśmy się spotykać w realu. Jest to niewątpliwie bezcenna lekcja dla zespołów projektowych – przecież w takich realizacjach będą uczestniczyć w swoich przyszłych miejscach pracy. Chcieliśmy im pokazać, że choć czasem warunki bywają trudne i niesprzyjające, warto chociaż próbować! Dlatego teraz też wysyłamy tą relację – wciąż licząc na wygraną! Choć projekt nie został jeszcze w pełni zakończony – podołaliśmy wyzwaniu i wykazaliśmy się jakże potrzebną w tych czasach elastycznością! 

Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

W realizacji projektu bardzo ważne jest trzymanie się harmonogramu, systematyczna realizacja działań. Planowaliśmy nasze działania, ale mam wrażenie, że mogliśmy to zrobić w sposób bardziej szczegółowy. Warto zwrócić uwagę, iż zawsze może coś stanąć nam na drodze do realizacji  - to wydłuża cały proces. Również i ten fakt warto odnotować i ująć w harmonogramie działań.

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Przede wszystkim musieliśmy przenieść się do wirtualnej rzeczywistości – uczniowie pracowali w sieci poprzez komunikator Zoom/ wykorzystywaliśmy opcję BreakoutRooms, by dzielić zespół projektowy na pary. Ponadto założyliśmy grupę na innym komunikatorze by być w ciągłym kontakcie i na bieżąco monitorować prace. Troszeczkę rozciągnęliśmy w czasie projekt- liczymy, że końcowe podsumowanie uda się zorganizować stacjonarnie w czerwcu w szkole. Mamy przepiękną reprezentacyjną aulę, w której chcielibyśmy świętować zakończenie projektu. W murach tego wspaniałego pomieszczenia, wpisanego do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego moglibyśmy ukazać, jak nowoczesność łączy się z tradycją. Byłoby to wspaniałe domknięcie naszego projektu. Jeżeli nie w czerwcu – może uda się we wrześniu! Z optymizmem patrzymy w przyszłość! 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantuSzkoła

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego

Adres

Gimnazjalna 3, 89-100 Nakło nad Notecią

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów