Numer projektu: 238
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 1–3

Pszczeli Zakątek

Grant Internautów

Grant Internautów

Przyznawany przez Internautów w głosowaniu.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

W ramach projektu chcielibyśmy cyklicznie organizować zajęcia terenowe przybliżające uczniom świat flory i fauny w najbliższym otoczeniu, ze szczególnym uwzględnieniem roli owadów w ekosystemie miasta. 

Głównym celem projektu jest zaznajomienie uczniów z roślinami i owadami żyjącymi w ekosystemie miasta. Obserwowanie i prowadzenie prostych doświadczeń przyrodniczych ze wskazaniem korzystnych i niekorzystnych zmian, na które wpływa działalność człowieka. 

Efekty działań:
 • nabywanie   umiejętności   wnikliwej   obserwacji   bioróżnorodności   świata   roślin w różnych porach roku,
 • rozumienie   znaczenia   owadów   dla   roślin   w   zmieniających   się   warunkach klimatycznych,
 • kształtowanie postawy proekologicznej w stosunku do świata flory i fauny,
 • wdrażanie do samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności przyrodniczych.
Plan działania

Plan działania

Plan działań na zajęciach terenowych w ogrodzie szkolnym:
 1. "Kuchnia natury" - warsztaty prowadzone przez dietetyka (rodzic) na temat znaczenia roślin użytkowych dla człowieka. Przygotowanie i degustacja własnych potraw z wykorzystaniem warzyw rosnących w ogrodzie szkolnym. 
 2. "Ogród szkolny w czterech porach roku" - warsztaty fotograficzne, podczas których uczniowie dzielą się umiejętnościami zatrzymywania chwili w kadrze.
 3. "Bajkowy ogród" - miejski festiwal wierszy i piosenek o tematyce przyrodniczej.
 4. "Pod zielonym drzewkiem" - zajęcia czytelnicze z udziałem zaproszonych gości (aktor z Teatru Dzieci Zagłębia w Bedzinie, bibliotekarz z Miejskiej Biblioteki Publicznej, poloniści).
 5. "Bliżej natury" - plener malarski propagujący czynne działania artystyczne w otoczeniu przyrody ożywionej. 
 6. "Zakodowany ogród" - zabawy z kodowaniem i/lub z wykorzystaniem nowoczesnych technologii odnoszące się do wiedzy o roślinach i owadach znajdujących się w ogrodzie szkolnym.
 7. "W naszym ogrodzie" - warsztaty na temat tworzenia amatorskich filmików o ogrodzie w czterech porach roku. 
 8. "Dzień pszczoły" - inscenizacja plenerowa na temat znaczenia pszczół w życiu człowieka, podsumowanie wszystkich dotychczasowych działań. 

Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Projekt będzie realizowany na terenie ogrodu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Stanisława Staszica w Będzinie w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. 
Zajęcia będą odbywać się 1 raz w ciągu miesiąca. 
W godzinach popołudniowych ogród szkolny dostępny będzie dla mieszkańców dzielnicy ksawera w Będzinie. 
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Nauka zdalna stanie się podstawą do modyfikacji zamierzonych działań, zwłaszcza dotyczących aktywności twórczej dzieci (np. prace plastyczne w edytorach grafiki). Zajęcia czytelnicze, warsztaty przyrodnicze będą prowadzone online na platformie Classroom z wykorzystaniem narzędzia Meet. 
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie będą aktywnie uczestniczyć w zajęciach prowadzonych na terenie ogrodu, podczas których nauczą się analizować, wnioskować, porównywać wiadomości zdobyte w drodze obserwacji i doświadczeń. Samodzielnie i kreatywnie będą zdobywać umiejętności proeklogiczne dotyczące ekosystemu miasta, a prowadzący będzie wyłącznie inspiratorem do działań własnych uczniów. 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Gratyfikację pieniężną wykorzystamy na zakup ławeczek ogrodowych tworzących „amfiteatr”, w którym możliwe będzie prowadzenie wszystkich wymienionych działań. 
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Nasz projekt preferuje zajęcia w naturalnym otoczeniu, które jest bliższe uczniom i nie ogranicza się do przekazywania suchej, nieciekawej wiedzy. Będziemy kładli nacisk na samodzielne i kreatywne podejmowanie działań przez uczniów. 
Filmy

Filmy

https://youtu.be/1y2U6JIPot0
Opis realizacji

Opis realizacji

Udało nam się przygotować ogród szkolny do wiosennych prac związanych z nasadzeniami krzewów i roślin zielnych, zainstalowano domki dla owadów, podwyższone rabaty, przygotowano teren pod ławeczki ogrodowe. 
Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Udział uczniów szkoły był bardzo ograniczony w związku z aktualnym stanem epidemiologicznym, dlatego prace wykonywali nauczyciele, personel administracyjny oraz rodzice uczniów. 
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Obecnie wszyscy uczniowie zostali zapoznani z harmonogramem działań przyrodniczych na terenie ogrodu, zgłaszali pomysły własne, brali udział w zajęciach ekologicznych "Bioróżnorodność natury" prowadzonych w formie online. Robili także zdjęcia ogrodu w różnych fazach jego modernizacji, aby później stworzyć kronikę projektu.
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Mieszkańcy osiedla (rodzice uczniów) biorą czynny udział w pracach modernizacyjnych ogrodu szkolnego, w przyszłości będą współorganizować imprezę plenerową "Święto pszczoły". W godzinach popołudniowych mieszkańcy mogą skorzystać z ogrodu szkolnego w celach rekreacyjnych. 
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Szczególnie dumni jesteśmy, że w pracach nad projektem zaangażowanych było i jest tak wiele osób ze społeczności szkolnej i lokalnej. Dzieci i ich rodzice nie mogą się doczekać wspólnych imprez plenerowych. 
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Wszyscy nauczyciele są zaangażowani w realizację projektu, jesteśmy zadowoleni z jego przebiegu. 
Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Pomysł jest realizowany zgodnie z ustaleniami. Nie dokonano w nim większych zmian, drobne poprawki dotyczyły wyłącznie miejsc nasadzeń roślin. 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant wykorzystaliśmy na zakup składanych ławeczek, które tworzyć będą ogrodowy amfiteatr. 

Szkoła

Szkoła Podstawowa nr 4 im. S. Staszica w Będzinie

Adres

W. Szymborskiej 1, 42-500 Będzin

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów