Numer projektu: 226
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 4–8

Tworzymy podręcznik do fizyki.

Złoty Grant

Złoty Grant

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Podręcznik do fizyki jest napisany trudnym i niezrozumiałym dla uczniów językiem? 
Nie - jeśli dla uczniów napiszą go inni uczniowie :-)

Głównym celem projektu jest samodzielne stworzenie przez uczniów klasy 7 i 8 podręcznika do fizyki. 

Uczniowie tworząc podręcznik będą mogli pochwalić się: 
- wiedzą z dziedziny fizyki (uczniowie, którzy będą opisywać lekcje)
- kreatywnością (uczniowie, którzy będą wyszukiwać ciekawostki do danej lekcji, tworzyć rymowanki ułatwiające zapamiętywanie itd.)
- talentem plastycznym (uczniowie, którzy będą tworzyć oprawkę i ilustracje)
- umiejętnością planowania, przeprowadzania i dokumentowania doświadczeń (uczniowie którzy przeprowadzą doświadczenia do lekcji, opiszą je i sfotografują)
- znajomością programów komputerowych (uczniowie którzy zbiorą prace wszystkich osób i połączą je tak, aby wyglądały jak strony podręcznika).

Wszyscy biorący udział w projekcie z pewnością pogłębią swoją wiedzę z fizyki, dowiedzą się, że aby stworzyć coś ciekawego potrzeba współpracy wielu osób o różnych talentach, że każdy z nich jest wyjątkowy i niezbędny do osiągnięcia sukcesu.
Uczniowie tworząc coś, co pomoże w przyszłości innym, pomogą również sobie, bo w przyjemny sposób utrwalą swoją wiedzę.

Efektem będzie też zaciekawienie społeczności (uczniów z młodszych klas, nauczycieli innych przedmiotów, rodziców) fizyką - będą ciekawi co stworzyli uczniowie, dlatego przeglądną podręcznik i przy okazji zaczerpną trochę fizycznej wiedzy. 

Podręcznik na pewno będzie udostępniony w formie pdf. na stronie szkoły, jeśli zdobędziemy grant, to również go wydrukujemy.
Plan działania

Plan działania

Do projektu zgłosili się chętni uczniowie z klas siódmych i ósmych. Wypełnili ankietę, w której każdy z nich zaznaczył czym konkretnie chciałby się zająć przy tworzeniu podręcznika. 
Zostanie dla nich utworzona oddzielna klasa na classroomie, gdzie będą mogli kontaktować się ze sobą oraz z nauczycielem, pokazywać efekty swojej pracy, pytać innych o opinie.
Uczniowie dostaną wersje elektroniczne różnych podręczników do fizyki, linki do ciekawych stron internetowych, podzielą się swoimi notatkami z lekcji i korzystając z nich oraz z własnych pomysłów zaczną tworzyć - każda grupka zajmie się konkretnym rozdziałem. 
W zależności od tego czy prace pójdą sprawnie stworzymy opis kilku rozdziałów, lub może nawet cały podręcznik.

Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Każdy uczeń będzie realizował projekt w swoim domu, a miejscem do spotkań i dyskusji będzie google classroom i google meet.
Co do dat - zaczniemy na początku grudnia, a terminy późniejszych etapów będą zależne od tempa pracy uczniów.
Ogólny zarys pracy będzie wyglądał tak, że uczniowie otrzymują rozdział, którym mają się zająć i materiały, następnie pracują dzieląc się wrażeniami i pomagając sobie w miarę możliwości. Po zakończeniu pracy przesyłają swoje materiały, tak aby mogła je skomentować reszta grupy, ewentualnie nanoszą poprawki. Później wybrani uczniowie łączą otrzymane od innych materiały tak, aby wyglądały jak strony podręcznika i zapisują je w formacie pdf.
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Podręcznik od początku do końca będzie tworzony zdalnie.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Poszczególni uczniowie będą odpowiedzialni za:
- Opisywanie lekcji
- Wyszukiwanie ciekawostek do lekcji, tworzenie rymowanek ułatwiających zapamiętywanie itp.
- Tworzenie ilustracji
- Przeprowadzanie, opisywanie i fotografowanie doświadczeń związanych z danymi lekcjami
- Zbieranie prac od reszty grupy i łączenie ich w całość tak, aby wyglądały jak strony podręcznika

Uczniowie przede wszystkim nabiorą pewności siebie, przekonania, że każdy z nich jest potrzebny, nauczą się pracy w grupie oraz wyszukiwania i selekcjonowania informacji. Przy okazji wszyscy pogłębią swoją wiedzę z dziedziny fizyki.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant zostanie przeznaczony na wydrukowanie i oprawienie książki - ilość egzemplarzy zależy od wysokości grantu. Jeśli fundusze na to pozwolą to każdy uczestnik projektu otrzyma swój pamiątkowy egzemplarz podręcznika. Kilka podręczników trafi też do biblioteki. W zależności od tego czy podręcznik spodoba się społeczności, będziemy planować dalsze działania.
Jeśli zostaną nam jakieś fundusze i skończą się ograniczenia związane z pandemią to wybierzemy się też z uczestnikami projektu na edukacyjną wycieczkę, jeśli nie będzie takiej możliwości to otrzymają oni jakieś edukacyjne upominki.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Nasz projekt jest oryginalny i jedyny w swoim rodzaju, bo uczniowie sami stworzą coś, co do tej pory było tworzone przez dorosłych specjalistów. 
Każdy z uczestników projektu będzie miał swoją rolę - równie ważną i niezbędną jak role innych osób.
Przyczynimy się do tego, że więcej osób polubi fizykę :-)
Opis realizacji

Opis realizacji

Zacznę od najważniejszego - napisaliśmy i wydrukowaliśmy podręcznik do fizyki :-) Podręcznik w wersji pdf znajduje się w załącznikach (jest podzielony na kilka części, ponieważ jeden plik był zbyt duży, aby go tutaj załączyć) - zachęcamy do czytania. Podręcznik w wersji wydrukowanej jest dokładnie przedstawiony w filmie  https://www.youtube.com/watch?v=4P4PnlRjgGw oraz (trochę mniej dokładnie) na zdjęciach. W podręczniku opisaliśmy 3 rozdziały omawiane w klasie 7: "Właściwości materii", "Ruch" oraz "Siły". Staraliśmy się, aby opisywane treści były zgodne z podstawą programową.

Najważniejsze już napisałam, dlatego teraz przejdę do szczegółowego opisu naszych działań.

- Zaczęło się od ankiety (formularza gogle), który udostępniłam uczniom wszystkim klas 7 i 8. W formularzu znajdowało się pytanie czy chcieli by uczestniczyć w projekcie tworzenia podręcznika do fizyki, a jeśli odpowiedź brzmiała "tak", to w kolejnym pytaniu zaznaczali czym chcieli by się zająć (opisywaniem treści, przygotowywaniem doświadczeń, pisaniem ciekawostek, łączeniem pracy innych osób czy rysunkami).

- Okazało się, że jest duże zainteresowanie - zgłosiło się aż 26 chętnych osób czyli około 25% ankietowanych, dlatego zgłosiłam pomysł do konkursu i zaczęliśmy działać.

- Dokładnie przeanalizowałam odpowiedzi uczniów i na podstawie ich odpowiedzi podzieliłam ich na grupy - każda grupa dostała konkretne tematy do opisania i w każdej grupie znajdowały się osoby odpowiedzialne za rysunki, doświadczenia, opisywanie treści, ciekawostki itd.

- Na platformie google classroom, z której korzystamy w naszej szkole, założyłam nową klasę „Projekt - Tworzymy podręcznik do fizyki" i zaprosiłam do niej uczniów, którzy wyrazili chęć pracy w projekcie. Od tego momentu, oprócz dziennika elektronicznego, było to główne narzędzie do kontaktowania się - w strumieniu zajęć zapisywałam różne ogłoszenia, informacje, pytania  (uczniowie mogli odpowiadać na nie w komentarzach), od czasu do czasu łączyliśmy się też przez meet.

- Na classroomie stworzyłam też folder naszych zajęć na dysku google, który udostępniłam uczniom, tak żeby mogli widzieć co w nim jest i żeby sami mogli dodawać tam swoje prace. 

- W folderze tym umieściłam różne materiały (treści z podstawy programowej z wytłumaczeniem, że to są rzeczy, które na pewno muszą znaleźć się w naszym podręczniku oraz zdjęcia kilku różnych podręczników do fizyki przedstawiające opisy tych tematów, z którymi aktualnie mieliśmy pracować)  i informacje np. kto jest za co odpowiedzialny i kto z kim jest w grupie. Zaczęliśmy od rozdziału "Właściwości materii" podzielonego na tematy wg. opisu w podstawie programowej.

- Każdy uczeń stworzył w naszym folderze podfolder ze swoim imieniem i nazwiskiem, do którego w późniejszym czasie wrzucał efekty swojej pracy. Przykładowe screeny tych folderów i naszego classrooma znajdują się na końcu opisu projektu.

- Później rozpoczęliśmy intensywne prace. Uczniowie pracowali na różne sposoby: Niektóre rysunki powstawały na kartkach, a do folderów były wrzucane ich zdjęcia, inne powstawały z wykorzystaniem tabletu graficznego. Tekst powstawał w dokumentach google (wtedy można było od razu komentować jego wybrane fragmenty), lub też do folderów były wrzucane gotowe pliki tekstowe.  Doświadczenia były przeprowadzane w domach uczniów i opisywane przez nich oraz dokumentowane zazwyczaj za pomocą zdjęć. Uczniowie wrzucali przygotowane przez siebie materiały do swoich folderów. Od czasu do czasu umawialiśmy się na google meet i tam były rozwiewane wszelkie wątpliwości i omawiane dotychczasowe efekty. Często też odpowiadałam na różne pytania uczestników przez dziennik elektroniczny. Często umieszczałam różne informacje w strumieniu na classroomie. Zdarzało się też, że uczniowie zostawali dłużej po lekcjach fizyki, aby dopytać o różne kwestie. Byliśmy w ciągłym kontakcie.

- Wszystkie prace przygotowane przez uczniów przejrzałam, poprosiłam o ewentualne poprawki, niektóre drobne rzeczy sama skorygowałam i połączyłam je w jedną całość. Najpierw połączyłam je w Wordzie, a później skonwertowałam do pdf. W ten sposób powstał pierwszy rozdział, a dwa kolejne rozdziały "Ruch" i "Siły" powstawały w bardzo podobny sposób.

- Nie opisaliśmy wszystkich zagadnień przewidzianych dla klasy 7, ale biorąc pod uwagę czas jaki mieliśmy, myślę że opisując 3 rozdziały, zrobiliśmy bardzo dużo.

- Uczniowie zostali nagrodzeni pozytywnymi uwagami i super ocenami - w zależności od zaangażowania. 

- Wydrukowałam podręcznik w drukarni, co okazało się znacznie droższe, niż przewidywałam (ale na szczęście okazało się możliwe) i jesteśmy już na etapie, w którym mamy pięknie wydrukowany podręcznik (efekty można oglądać w zamieszczonym filmie i na zdjęciach).

- Odnośnie filmu - Nagrałam film, w którym przeglądam wydrukowany podręcznik strona po stronie i przy okazji opowiadam o naszej pracy. Film umieściłam na swoim edukacyjnym kanale na YouTube (tak jak już wspomniałam link do filmu jest na końcu tego opisu). Film spotkał się tam z bardzo miłym odbiorem.

- Podręcznik w wersji pdf został umieszczony w szkolnym dzienniku, a opis naszych działań pojawił się na stronie szkoły https://szkolasiepraw.edupage.org/news/ Podręcznik w wersji pdf również jest umieszczony w załącznikach na końcu tego opisu.

- Nasze działania promowałam też dodatkowo na Facebooku w grupach takich jak "Projektanci edukacji", "Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych". Nasz projekt spotkał się tam z bardzo miłym odbiorem.

W chwili obecnej wydrukowane podręczniki czekają, aby znaleźć się w posiadaniu uczestników projektu i trafić do szkolnej biblioteki. Okazało się również, że oprócz podręczników najbardziej zaangażowani uczniowie otrzymają upominki sfinansowane przez radę rodziców - w najbliższym czasie będę je dla nich zamawiała.

Zastanawiam się, ale jest to jeszcze w fazie przemyśleń, że może w przypadku wygranej w drugim etapie, można było by dodrukować więcej takich podręczników i zająć się ich sprzedażą (w formie np. kiermaszu, albo aukcji internetowych). Przyszło mi to do głowy, bo już spotkałam się ze stwierdzeniem jednej osoby, że ona "chce taki podręcznik" :) Przychody pewnie zostały by przeznaczone na jakieś szkolne cele.


Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Praca przy projekcie dawała głównie satysfakcję zarówno mi jak i uczniom :-)
Pomimo tego pojawiło się kilka problemów, które udało nam się nam szybko rozwiązać.
Problemem nr 1 - Nasz główny i bardzo utalentowany ilustrator pewnego dnia pracował tak intensywnie, że spalił mu się dysk w komputerze. Nie zdążył przenieść swoich prac do naszego folderu w chmurze i przez to stracił kilka rysunków. Na jakiś czas zniechęciło go to do dalszych prac, ale kiedy zobaczył podręcznik, który zaczynał już być powoli łączony w jedną całość i to jak pięknie jego rysunki (które dodał do folderu w chmurze wcześniej) się w nim prezentują, to wtedy znów zaczął tworzyć.
Problem nr 2 - Zdarzały się pojedyncze przypadki, kiedy to niektórzy uczestnicy projektu kopiowali treści z Internetu i wrzucali je do swoich folderów. Po indywidualnym wytłumaczeniu im, żeby tego nie robili, bo podręcznik ma być od początku do końca stworzony przez nas, poprawili się i zaczęli tworzyć swoje materiały.
Problem nr 3 - Pod koniec trwania projektu można było zauważyć ogólne zmęczenie większości uczestników nauką zdalną, pracowało się im trudniej. Starałam się ich na bieżąco motywować i udało się - dotrwaliśmy do końca i napisaliśmy podręcznik.
Problem nr - Pojawił się problem z łączeniem prac wszystkich uczestników w jedną całość. Osoby za to odpowiedzialne bardzo chciały pracować, ale pogubiły się w gąszczu prac porozrzucanych po różnych folderach. Chociaż mieli podstawę programową i różne instrukcje to nie wiedzieli co z czym mają łączyć i jak to łączyć, żeby efekt wizualny był ładny. Nie chciałam, żeby prace uczestników były zaprzepaszczone, dlatego oprócz lidera stałam się też uczestnikiem projektu i osobiście zajęłam się łączeniem tych prac. Osoby te chciały pozostać w projekcie, więc pozostały, ale zostały im przydzielone inne zadania.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie przede wszystkim nabrali pewności siebie i utrwalili zakres wiedzy z fizyki - Nauczyli się, że jeśli czegoś nie wiedzą, to od razu muszą zapytać o to innych uczestników grupy lub mnie, bo jest to niezbędne do tego, aby projekt był sprawnie realizowany. Uczniowie, którzy orientowali się bardziej chętnie doradzali innym - myślę że przez to ich pewność siebie rosła. Zdarzało się, że uczniowie którzy wcześniej mieli niezbyt dobre oceny, pod koniec trwania projektu, poprawiali swoje wyniki w nauce fizyki - pisali lepiej sprawdziany, zgłaszali się do poprawiania ocen, które ich nie satysfakcjonowały, przygotowywali dodatkowe prezentacje na lekcje.

Uczniowie nauczyli się pracować w chmurze - Sprawne korzystanie z dysku współdzielonego Google, było konieczne do pracy w projekcie. Oczywiście niektórzy uczestnicy na początku nie do końca orientowali się o co chodzi, ale reszta grupy i ja szybko wytłumaczyliśmy im jak to działa.

Uczniowie nauczyli się wyszukiwania i przetwarzania informacji - Było to niezbędne do pracy w projekcie, gdzie każdy miał do dyspozycji podstawę programową, podręczniki różnych wydawnictw, Internet i moje wskazówki i korzystając z tego wszystkiego każdy musiał znaleźć treści, za które był odpowiedzialny i na ich podstawie stworzyć swoje własne materiały.

Uczniowie nauczyli się współpracy - Przekonali się, że współpraca jest niezbędna do stworzenia podręcznika, bo nie mógł by on składać się z samej treści, z samych ilustracji, z samych ciekawostek, z samych doświadczeń, z samych wierszyków - wszystko to było równie ważne i potrzebne aby stworzyć spójną całość. Wszyscy uczniowie musieli regularnie ze sobą i ze mną kontaktować się, zaglądać do folderów innych osób i do materiałów utworzonych przeze mnie. Musieliśmy na bieżąco współpracować, pomagać sobie wzajemnie.

Uczniowie dowiedzieli się jak wiele tkwi w nich różnorodnych talentów niekoniecznie zauważanych w szkolnej rzeczywistości. Każdy z nich niewątpliwie ma talent. Podczas pracy w projekcie zauważyłam (i pewnie czytelnicy naszego podręcznika też zauważą) szczególny talent jednego z uczniów do tworzenia profesjonalnych ilustracji z wykorzystaniem tabletu graficznego, szczególny talent jednej z uczennic to tworzenia rymowanek fizycznych, szczególny talent kilku uczestników to pracy naukowej - przeprowadzania doświadczeń w domu, opisywania ich i dokumentowania tego przy pomocy zdjęć, talenty polegające na tym, że niektórzy z uczestników zawsze byli na bieżąco - od razu reagowali na wszelkie moje posty/informacje - zawsze byli zorientowani bardziej niż inni, talenty do opisywania treści w sposób łatwy do zrozumienia dla innych osób - mogłabym tak długo wypisywać, bo każdy z uczestników czymś się wykazał i zauważył talenty innych.


Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Myślę, że lokalna społeczność dzięki temu projektowi zauważyła (albo niedługo zauważy, bo projekt jest świeżo zakończony), że w naszej szkole dzieje się coś ciekawego i że fizyka to wbrew stereotypom całkiem przyjemny i przydatny przedmiot. 
Podręcznik jest umieszczony na naszym szkolnym dzienniku elektronicznym, więc każdy uczeń, rodzic, nauczyciel ma do niego dostęp. Nasze poczynania są opisane w aktualnościach na stronie szkoły. 
Myślę, że podręcznik dotrze też do szerszej grupy odbiorców, zarówno przez tą stronę (każdy może pobrać go stąd i z niego korzystać), jak i przez mój kanał na YouTube, gdzie umieściłam film, w którym pokazałam podręcznik i opowiedziałam o konkursie "Projektanci edukacji". Kilka dni po publikacji filmu widzę, że cieszy się on zainteresowaniem i jest pozytywnie komentowany. Podręcznikiem pochwaliłam się też na Facebooku w grupie "Projektanci edukacji" i w grupie "Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych", gdzie moje posty spotkały się z bardzo miłym odbiorem. 
Myślę, że tym sposobem pokazaliśmy społeczeństwu, że fizyka może być łatwa i ciekawa i zachęciliśmy uczniów i nauczycieli do pracy metodą projektu. Niektórzy nauczyciele już pytali mnie w wiadomościach prywatnych na Facebooku o różne szczegóły związane z naszym podręcznikiem :)
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Jesteśmy szczególnie dumni z tego, że nasza ciężka praca przyniosła namacalny efekt w postaci pięknie wydrukowanego podręcznika.
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Gdybym miała przeprowadzać kolejny raz ten projekt wszystko zaplanowałabym tak samo. 
Chcę zwrócić uwagę nauczycieli na to, że każdemu uczniowi warto dać szansę, bo nawet jeśli na początku uczniowi nie wychodzi coś idealnie, to obserwując poprawki i wskazówki nauczyciela oraz prace wykonywane przez innych, pod warunkiem odpowiedniego zmotywowania/pochwał, pracuje on coraz lepiej.

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Zmieniło się tylko to, że w pierwotnym założeniu to wybrani uczniowie mieli łączyć prace wszystkich uczestników, a projekt pokazał, że w tym przypadku jest to jednak zadanie dla nauczyciela i w związku z tym łączeniem prac uczestników w jedną spójną całość zajęłam się ja (opisałam to dokładniej w podpunkcie "wyzwania/problemy")
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant został w całości wykorzystany na wydrukowanie w profesjonalnej drukarni internetowej (na papierze kredowym, w formie katalogu klejonego PUR)  35 sztuk naszego podręcznika (dla każdego uczestnika i do szkolnej biblioteki). Efekty można zobaczyć na zdjęciach na końcu tego opisu i w filmie, do którego link również znajduje się na końcu tego opisu.
Efekty: filmy

Efekty: filmy

https://www.youtube.com/watch?v=4P4PnlRjgGw  - Film, w którym pokazuję dokładnie  (strona po stronie) podręcznik w wersji wydrukowanej i opowiadam o jego tworzeniu. 

Szkoła

Szkoła Podstawowa w Sieprawiu im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Placówek Oświatowych

Adres

Księdza Jana Przytockiego 10, 32-447 Siepraw

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów