Numer projektu: 356
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 4–8

Papierowy Młyn - warsztat czerpania papieru

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Głównym tematem naszych działań będzie ekologia i recykling. Projekt polega na wyposażeniu i kreatywnym wykorzystaniu Papierowego Młyna - miejsca w szkole, przeznaczonego na warsztat czerpania papieru.
 
Projekt przyczyni się do podniesienia jakości pracy szkoły i rozbudowania jej oferty. Uświadomi uczniom, że jednym ze sposobów dbania o naszą planetę jest recykling, czyli ponowne wykorzystanie różnych surowców. Wzmocni wśród uczniów poczucie odpowiedzialności za środowisko naturalne (konkurs międzyklasowy w zbiórce makulatury). 
 
Nasi uczniowie będą otwarci na rozwój, kreatywność i prezentację własnych pomysłów i uzdolnień. Kreatywne spędzanie wolnego czasu i zajęcia warsztatowe w Papierowym Młynie wpłyną na rozwój uzdolnień, hobby i dzielenie się swoimi pasjami. Będzie to również miejsce do tworzenia laurek, zaproszeń, podziękowań, zakładek, dyplomów, torebek, pudełek na prezenty i wiele innych rzeczy z wyczerpanego papieru. Papierowe cudeńka – prace uczniów wykonane podczas warsztatów, będą wyeksponowane w głównym hallu szkoły podczas podsumowania projektu.
 
Czas spędzony w Papierowym Młynie wpłynie również na integrację uczniów naszej szkoły ze środowiskiem lokalnym i innymi szkołami, bo grupa projektowa będzie uczyć uczniów z naszej szkoły oraz prowadzić warsztaty dla rodziców i uczniów z innych szkół gminy Wińsko. Rodzice  – rękodzielnicy poprowadzą w Papierowym Młynie warsztaty: decupage, quilling, scrapbooking.
Plan działania

Plan działania

1.     Przygotowanie pomieszczenia na warsztat czerpania papieru (grupa projektowa i wychowawca z pomocą rodziców i pana konserwatora). Wyposażenie Papierowego Młyna w niezbędne meble i sprzęty (maszyna do mieszania pulpy, stoły, wieszaki do suszenia kartek i inne).
2.     Zakupy niezbędnych materiałów.
3.     Konkurs -„Zbieranie makulatury jest COOL” – grupa projektowa ogłasza konkurs międzyklasowy.
4.     Otwarcie Papierowego Młyna z udziałem dyrekcji, rodziców i uczniów z grupy projektowej.
5.     Moja pierwsza wyczerpana kartka … - grupa projektowa uczy się czerpać papier z sita.
6.     „Czerpanie papieru -  krok po kroku” – grupa projektowa nagrywa filmik z warsztatów czerpania papieru (zostanie on wykorzystany podczas pokazów dla innych uczniów i rodziców).
7.     Czerpiemy z natury … - pokaz czerpania papieru - grupa projektowa uczy czerpać papier innych uczniów i rodziców.
8.     Kreatywnie w Papierowym Młynie - warsztaty artystyczne dla uczniów, wykorzystanie wyczerpanych kartek do …wszystkiego co może być z papieru. 
9.     Konkurs –  „Nasze kartki na dzień Matki” – grupa projektowa ogłasza konkurs na projekt okolicznościowej kartki.
10. Kreatywnie w Papierowym Młynie – warsztaty artystyczne prowadzone przez rodziców – rękodzielników, podczas których będą wykorzystane wyczerpane kartki.
11. Podsumowanie projektu z udziałem zaproszonych gości: rodziców i osób, które pomogły nam w realizacji tego przedsięwzięcia. Grupa projektowa przygotuje w głównym holu szkoły wystawę wszystkich prac wykonanych podczas zajęć warsztatowych na sztalugach oraz w antyramach 2D i ramach 3D. W czasie podsumowania zostaną również rozdane nagrody.
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Realizacja projektu będzie miała miejsce w Szkole Podstawowej w Wińsku.
Etapy realizacji:
Styczeń – przygotowanie pomieszczenia na warsztat czerpania papieru, zakupy i wyposażenie go w niezbędne sprzęty.
Styczeń – kwiecień – konkurs: „Zbieranie Makulatury jest COOL”.
Luty – uczymy się czerpać papier z sita – warsztaty dla grupy projektowej.
Luty – marzec – uczymy czerpać papier z sita  – warsztaty dla wszystkich poprowadzi grupa projektowa.
Marzec - kwiecień – warsztaty artystyczne, tworzymy papierowe cudeńka z wyczerpanych kartek
Kwiecień – podsumowanie projektu, wystawy prac, rozdanie nagród w konkursach.
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

W tym projekcie będzie to trochę trudne, ale możliwe (przy nauce hybrydowej na pewno) do zrealizowania w mniejszych grupach, oczywiście z zachowaniem reżimu sanitarnego związanego z epidemią.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Grupa projektowa:
- przekona się, że w grupie siła i, że razem można naprawdę dużo zdziałać,
- pogłębi swoją wiedzę na temat wpływu odpadów na środowisko naturalne i przekaże to innym uczestnikom projektu podczas pokazów,
- pozna recykling papieru, jako pozytywną inicjatywę dająca szansę na czystsze środowisko i sposób dbania o naszą planetę,
- z pomocą rodziców i pana konserwatora przygotowuje pomieszczenie, wyposaży w niezbędne meble i sprzęt,
- zorganizuje konkurs na zbiórkę makulatury, która zostanie wykorzystana podczas warsztatów do produkcji papieru.
- weźmie udział w otwarciu Papierowego Młyna,
- nauczy się czerpać papier z sita,
- nagra filmik „Czerpanie papieru – krok po kroku”,
- nauczy innych uczniów i rodziców jak czerpać papier z sita i zorganizuje warsztaty dla uczniów z innych szkół,
- nauczy się, jak można ponownie wykorzystać wyczerpaną kartkę, weźmie udział w warsztatach artystycznych.
- zorganizuje konkurs na kartkę z okazji Dnia Matki,
- przygotuje wystawę wszystkich prac wykonanych podczas warsztatów.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Zdobyty grant wykorzystamy na materiały do realizacji naszego przedsięwzięcia:
- zakup jednego sita (dwa zrobi nam rodzic - stolarz), kuwety do pulpy, barwników do papieru, nagród w konkursach.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Nasz pomysł jest świetny! 
Po pierwsze! Ekologia i troska o planetę to temat jak najbardziej na czasie. Projekt uczy proekologicznej postawy i dbania o środowisko .
Po drugie! Ten projekt jest inny niż wszystkie. To połączenie przyjemnego z pożytecznym. Uczniowie na pewno świetnie się będą bawić podczas produkcji papieru a swoją kreatywnością pokażą w jaki sposób można go wykorzystać.
Po trzecie! Aktywizuje bardzo dużą grupę ludzi, bo tak naprawdę każdy uczestnik - uczeń naszej szkoły, uczeń innej szkoły, rodzic – samodzielnie wyczerpie podczas warsztatów swoją kartkę, którą będzie mógł zabrać ze sobą do domu.
Po czwarte! W projekt zaangażowani zostaną rodzice, których pomoc i udział w przedsięwzięciach szkoły jest bezcenny.
Opis realizacji

Opis realizacji

Realizacja projektu "Papierowy Młyn - warsztat czerpania papieru" odbywała się etapowo. Pomimo pandemii i wielu trudności udało nam się zrealizować wiele działań, które zakładaliśmy pisząc wniosek.

1. Papierowy Młyn się rozkręca!
 • przygotowaliśmy pomieszczenie i wyposażyliśmy je w niezbędne meble i sprzęty,
 • zakupiliśmy potrzebne materiały (kuwety do pulpy, sita, ścierki, kleje, barwniki do papieru).

2. Zbieranie Makulatury jest COOL!
 • zorganizowaliśmy zbiórkę makulatury w klasach młodszych I-III, która przybrała formę konkursu międzyklasowego i indywidualnego.
 
3. Czerpiemy z natury - w Papierowym Młynie praca wre!
 • zorganizowaliśmy warsztaty czerpania papieru podczas, których grupa projektowa uczyła się czerpać kartki z sita.

4. Kreatywnie w Papierowym Młynie!
 • zorganizowaliśmy warsztaty artystyczne, podczas, których grupa projektowa wykorzystała wcześniej wyczerpane kartki i wykonała: zakładki, kartki świąteczne, kartki na Dzień Matki, ramki na zdjęcia, zaproszenia, dyplomy, pudełeczka i torebki na prezenty,
 • przygotowaliśmy wystawę czerpanych kartek i wszystkich prac wykonanych podczas warsztatów.

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Projekt byłby w pełni zrealizowany, gdyby odbyły się warsztaty dla innych uczniów i rodziców. Niestety ze względu na pandemię, szkoła była zamknięta i zaplanowane w projekcie warsztaty nie mogły się odbyć. Również nie było uroczystego otwarcia Papierowego Młyna i konkursu "Nasze kartki na Dzień Matki".
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Realizacja projektu "Papierowy Młyn - warsztat czerpania papieru" nauczyła uczniów:
 • współpracy i przekonania, że w grupie siła,
 • proekologicznej postawy i dbania o środowisko,
 • recyklingu, czyli ponownego wykorzystania makulatury,
 • czerpać papier z sita,
 • bycia kreatywnym,
 • prezentować swoje pomysły i uzdolnienia,
 • spędzać kreatywnie wolny czas.

Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Projekt "Papierowy Młyn - warsztat czerpania papieru" przyczynił się do podniesienia jakości pracy szkoły i rozbudowania jej oferty. Papierowy Młyn to kolejne miejsce w naszej szkole ( w poprzednim roku szkolnym stworzyliśmy Matematyczny Pokój Zagadek - nasz szkolny escape room), w którym uczniowie mogą łączyć przyjemne z pożytecznym i spędzać ciekawie czas po lekcjach. 
Ten projekt zakłada integrację uczniów naszej szkoły ze środowiskiem lokalnym i innymi szkołami, bo grupa projektowa będzie uczyć uczniów z naszej szkoły oraz prowadzić warsztaty dla rodziców i uczniów z innych szkół gminy Wińsko. Nasi rodzice - rękodzielnicy i pasjonaci (mamy ich wielu) zgodzili się prowadzić w Papierowym Młynie warsztaty: decupage, quilling, scrapbooking, gdzie wykorzystamy wyczerpane kartki. 
W Papierowym Młynie będziemy również robić kartki, które szkoła zawsze wysyła z okazji świąt do zaprzyjaźnionych instytucji, sponsorów i przyjaciół szkoły.

Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Cieszymy się, że pomimo sytuacji w jakiej przyszło nam realizować projekt "Papierowy młyn" udało nam się stworzyć warsztat czerpania papieru i zaangażować rodziców, którzy pomogli nam w wyposażeniu, zakupach, wykonaniu maszyny do mieszania pulpy i sit. Dla nas najważniejsze jest to, że nauczyliśmy się czerpać kartki i jak tylko to będzie możliwe - chcemy uczyć innych. 
Podczas projektu czerpaliśmy kartki ale przede wszystkim przyjemność z realizacji tego przedsięwzięcia!
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Planując działania w projekcie zakładaliśmy ich realizację etapowo i tak staraliśmy się to robić. Gdyby nie pandemia i zamknięta szkoła projekt zrealizowalibyśmy w 100%.
Nic nie zmienialibyśmy w naszych działaniach.
Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

 • Nie było uroczystego otwarcia Papierowego Młyna. 
 • Zabrakło nam uczestników warsztatów, których grupa projektowa uczyłaby czerpać kartki. 
 • Nie odbył się konkurs "Nasze kartki na Dzień Matki".

Dla nas najważniejsze jest to, że Papierowy Młyn jest otwarty i gotowy w każdej chwili na zorganizowanie warsztatów czerpania papieru z sita.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

 • Grant pozwolił nam na wyposażenie warsztatu w niezbędne materiały do czerpania papieru: sita (format A4 i A3), kuwety do pulpy (4 szt), wiaderka, ścierki, filce, klej wikol, klej do tapet, barwniki do papieru, rękawiczki gumowe, wałek, deski drewniane (2 szt).
 • Zakupiliśmy także materiały, które wykorzystaliśmy podczas warsztatów artystycznych: zestawy do decupage, quillingu, scrapbookingu, gilotynę do cięcia kartek, klej na gorąco, taker, klej magic, taśma dwustronna, taśma dwustronna z pianką, ozdobne wykrawacze do papieru, nożyczki.
 • Dla uczniów klas I-III, którzy wzięli udział w konkursie "Zbieranie Makulatury jest COOL!" zakupiliśmy nagrody (dla najlepszej klasy i indywidualnie dla najlepszego ucznia z każdej klasy).

Szkoła

Szkoła Podstawowa w Wińsku

Adres

NOWA 2, 56-160 Wińsko

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów