Numer projektu: 187
Kategoria projektu: Szkoła ponadpodstawowa

Do(CEŃ) wodę

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Globalne zmiany klimatu są przyczyną wielu negatywnych zjawisk na świecie. Zaliczyć do nich można gwałtowne zmniejszenie się dostępności wody pitnej i pogłębienie jej deficytu. Problem ten dotyczy także Polski. Jednym z mikrorozwiązań wspierających racjonalne gospodarowanie zasobami wody jest „mała retencja”, czyli gromadzenie wody deszczówki do celów ogrodniczych. Uczniowie wykonają przyszkolną instalacje, zatrzymującą wody opadowe (deszczówkę), spływającą z rynny. Przy budynku szkoły zostanie zainstalowany zbiornik na deszczówkę o pojemności 500 litrów. Uczniowie, szczególnie kierunków rolniczych, będą wykorzystywać zebraną deszczówkę do podlewania roślin na rabatach przy szkole, a pracownicy do podlewania roślin doniczkowych w budynku. Do projektu zaprosimy osoby z Warsztatów Terapii Zajęciowej im. Św. Józefa w Oleszycach, które zaprojektują oraz przygotują dekoracje około zbiornikowe ( ceramiczne i drewniane ozdoby). Otoczenie zbiornika zostanie również obsadzone odpowiednio dobranymi gatunkami roślin, które nie wymagają dużej ilości wody, co będzie przykładem sposobu oszczędzania wody w ogrodzie. 

Plan działania

Plan działania

Działania zostaną poprzedzone spotkaniami edukacyjnymi w grupie projektowej w celu poszerzenia wiedzy na temat retencji i możliwości oszczędzania wody. Grupa dokona wyboru odpowiedniego zbiornika i roślin.

1. Zakup zbiornika retencyjnego o pojemności 500 litrów wraz z kranikiem i zbieraczem wody z filtrem

2. Przygotowanie stabilnej podstawy pod zbiornik.   

3. Zamontowanie zbiornika przy budynku szkoły, 

4. Zakup odpowiednich gatunków roślin, zagospodarowanie terenu wokół zbiornika, opisanie gatunków na tablicach informacyjnych

5. Wykonanie dekoracji ceramicznych i drewnianych przez podopiecznych WTZ

6. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i filmowej z realizacji zadań w celu upowszechnienia akcji wśród społeczności szkolnej oraz lokalnej

7. Zaprezentowanie „deszczowni” uczniom szkół podstawowych oraz przedszkolakom

7. Wykorzystanie pozyskanej deszczówki do podlewania rabat podczas zajęć praktycznych 

8. Zorganizowanie spotkania z pracownikiem hydroforni 

9. Rozpropagowanie idei oszczędzania wody w gospodarstwach domowych wśród uczniów na przykładzie wykonanej instalacji

10. Wykonanie gazetki szkolnej promującej akcję Do(ceń) wodę oraz przygotowanie materiału filmowego z przebiegu działań

Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Projekt będzie realizowany na terenie szkoły w roku szklonym 2020/2021. Projekt rozpocznie się w styczniu 2021. Planowany koniec prac - początek czerwca 2021.

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

W przypadku nauki zdalnej w terminie, który wskazaliśmy do realizacji projektu, część teoretyczną projektu będziemy realizować z wykorzystaniem możliwości platformy MS Teams (Notes zajęć – obszar współpracy) pozwalającej na pracę w grupie w czasie rzeczywistym. Wszelkie zakupy są możliwe do zrealizowania internetowo. Część wykonawczą projektu zaplanujemy na pierwszy możliwy termin (planujemy luty 2021).

Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie :

  • nauczą się samodzielnego planowania i wykonywania zadań 
  • zdobędą doświadczenie w zakresie projektowania przydomowej hydroforni, które będą mogli wykorzystać w przyszłości
  • rozpropagują idee akcji w środowisku rówieśniczym i lokalnym
  • zwiększą świadomość obywateli w zakresie proekologicznych zachowań
  • zaktywizują do współpracy osoby niepełnosprawne z WTZ 
  • nauczą się samodzielności i odpowiedzialności za swoje działania oraz współdziałania z innymi 
  •  rozwiną umiejętności posługiwania się technologiami multimedialnymi służącymi do tworzenia materiałów filmowych, gazetki szkolnej oraz prezentacji dokumentujących przebieg projektu
  • poszerzą wiedzą przyrodniczą z zakresu botaniki
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Otrzymaną kwotę przeznaczymy na pokrycie kosztów związane z zakupem zbiornika na deszczówkę, rur doprowadzających wodę, zaworów, kranika, zbieracza wody z filtrem      i innych urządzeń hydraulicznych, odpowiednich gatunków roślin filtrujących wodę, materiałów do wykonania ozdób ceramicznych oraz tablic informacyjnych.

Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Projekt jest unikatowy i nowatorski w środowisku lokalnym. Uczniowie będą propagować niezmiernie ważne idee proekologiczne oraz podejmą konkretne działania na rzecz oszczędzania wody. Zwiększy to z pewnością poczucie odpowiedzialności za ochronę środowiska naturalnego, nauczy racjonalnego korzystania z zasobów wody, uświadomi konieczność wspólnego działania na rzecz dbania o naturę. Realizacja zadań wymagać będzie od młodzieży pomysłowości, zaangażowania, umiejętności planowania i współpracy oraz włączenia do działania osób niepełnosprawnych, co stanie się okazją do integracji. Część wykonawcza przedsięwzięcia realizowana będzie przez uczniów z branży rolniczej w ramach zajęć praktycznych, a część związana             z planowaniem i projektowaniem w trakcie spotkań zespołu.

Szkoła

Zespół Szkół w Oleszycach

Adres

Zielona 1 a, 37-630 Oleszyce

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów