Numer projektu: 202
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 4–8
Liczba głosów: 86

Mój przyjaciel zwierzak

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Kształtowanie postaw takich jak: odpowiedzialność za siebie i najbliższe otoczenie, uwrażliwienie, wdrożenie do podejmowania inicjatyw, wskazanie roli dziecka w opiece nad zwierzętami, zwłaszcza tymi, które znalazły się w trudnej sytuacji, umiejętność przezwyciężania lęku w kontaktach ze zwierzętami.

Plan działania

Plan działania

1. Podział działań i organizacja pracy.
2. Zebranie informacji.
3. Spotkanie z lekarzem weterynarii.
4. Wycieczka do schroniska lub gospodarstwa domowego.
5. Nagranie krótkiego filmu o zwierzętach.
6. Zbiórka karmy i akcesoriów dla zwierząt.
7. Organizacja konkursu plastycznego "Mój przyjaciel zwierzak"
8. Podsumowanie projektu i ewaluacja.
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Kalisz - marzec-kwiecień 2021
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

W przypadku nauki zdalnej lub hybrydowej uczniowie otrzymają on-line od nauczyciela szczegółowy plan działań, wspólnie dokonają ich podziału, bieżąca realizacja konsultowane będzie z nauczycielem, a dokumentacja przesyłana w formie elektronicznej. Zadania realizowane w terenie uczniowie wykonają z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie poszerzą swoją wiedzę na temat życia zwierząt, uwrażliwią się na problemy tych bezdomnych. Uczniowie będą wiedzieli, w jaki sposób królik, chomik lub pies reaguja na określone bodźce zewnętrzne. Podopieczni nauczą się właściwych zachowań w kontaktach z różnymi, nawet niebezpiecznymi zwierzętami. Będą kształtować w sobie empatię wynikającą z bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami. Zlikwidują w sobie poczucie lęku i będą świadomi odpowiedzialności związanej z decyzją dotyczącą posiadania zwierzątka. Nabędą umiejętność odróżniania dobra od zła i nie pozostaną obojętni na cierpienie zwierząt.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Doposażenie pracowni.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

W tym roku szkolnym po raz pierwszy w wybranych klasach realizowany jest projekt polegający na opiece nad małymi zwierzętami, które podczas zajęć towarzyszą uczniom.

Szkoła

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19 w Kaliszu

Adres

Budowlanych 2, 62-800 Kalisz

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów