Numer projektu: 375
Kategoria projektu: Szkoła ponadpodstawowa

Prawie jak w Luwrze - czyli niecodzienna galeria sztuki w Orkanie

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Nasz pomysł polega na stworzeniu galerii najsłynniejszych obrazów w sali języka polskiego. Nie będzie to jednak zwyczajna galeria.

Zadaniem osób, biorących udział w projekcie, będzie wcielenie się w obraz, a następnie zestawienie swojego obrazu z oryginałem (przykładowy pomysł prezentuje zdjęcie  w załączniku).

Efektem naszej pracy będzie to, że uczniowie będą obcować ze sztuką w trochę inny sposób niż do tej pory... Wcielając się w bohaterów z obrazu, poznają szczegóły dzieła malarskiego, zwracają większą uwagę np. na mimikę, gesty, kolory, symbolikę ukazane na obrazie. Dzięki takiej formie kontaktu ze sztuką, uczniowie lepiej zapamiętają najsłynniejsze „perełki” światowego malarstwa i dziedzictwa kultury.

Przede wszystkim zależy nam na tym, by tworząc swoje obrazy, uczniowie dobrze się bawili i rozwijali kreatywność, której pokłady mają ogromne...

 

Plan działania

Plan działania

Plan naszej grupy projektowej wygląda następująco:

1. Stworzenie graficznych plakatów, które rozreklamują nasz projekt w szkole oraz zachęcą uczniów do udziału w przedsięwzięciu.

2. Napisanie i regularne wrzucanie postów na fanpage'a szkoły, które będą przypominać o akcji i zachęcać do wzięcia w niej udział.

3. Stworzenie regulaminu akcji.

4. Wykonaniu obrazów i zestawienie ich z oryginalnymi działami światowego malarstwa.

5. Wybranie najlepszych prac.

6. Wydrukowanie i oprawienie w ramy obrazów.

7. Stworzenie galerii.
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Działania będą prowadzone w I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Orkana 
w Limanowej. 

Styczeń 2021 - stworzenie regulaminu akcji, zachęcenie do udziału w akcji na fanpage'u szkoły,

Styczeń/luty 2021 - stworzenie i rozwieszenie plakatów informujących o akcji,

Luty/Marzec 2021 - stworzenie obrazów przez uczestników projektu, wybranie najlepszych prac,

Marzec 2021 - wydrukowanie najlepszych prac i oprawienie ich w ramy,

Kwieceń 2021 - stworzenie szkolnej galerii.
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Bardzo dużą zaletą naszego projektu jest to, że prawie w całości możemy go zrealizować w formie zdalnej, więc jeśli pandemia znów pokrzyżuje nam plany (mamy ogromną nadzieję, że jednak po feriach uda nam się wrócić do szkoły), to będziemy realizować projekt właśnie w formie zdalnej.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczestnicy grupy projektowej będą odpowiedzialni za:

·  rozreklamowanie projektu oraz zachęcenie do udziału w akcji poprzez rozwieszenie plakatów, publikowanie postów na fanpeag’u szkoły itp.,
 
·  stworzenie regulaminu akcji,
 
·   wybranie najlepszych prac,
 
·  nadzorowanie wydruku prac oraz oprawienie ich w ramy,
 
·  stworzenie galerii w sali lekcyjnej.

Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant przeznaczymy na wydrukowanie obrazów stworzonych przez uczestników (duży format)  oraz zakup ram, antyram itp.

Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Według nas o oryginalności i wyjątkowości naszego projektu świadczy to, że:
· daje młodemu człowiekowi możliwość obcowania ze sztuką, najsłynniejszymi dziełami światowego malarstwa, ale też tymi mniej znanymi (nie wiemy, jaki obraz zainspiruje ucznia, każdy z nich może wybrać dowolne dzieło),
 
· uczeń, widząc na wydrukowanym obrazie twarz swojego kolegi, na pewno zwróci na to dzieło sztuki większą uwagę, niż na oryginał obrazu w muzeum czy podręczniku,
 
· dzięki „wcieleniu się” w bohaterów obrazu, uczeń nauczy się zwracać uwagę na symbole, kolorystykę, rolę światła w dziele malarskim oraz nauczy się odpowiednio dobierać rekwizyty,
 
· uczeń, przystępując do wykonania zadania projektowego, musi również połączyć swoje zdolności i umiejętności aktorskie z pasją do fotografii oraz obróbką zdjęć, co dziś – w XXI w. jest umiejętnością bardzo przydatną,
 
· młody człowiek uczy się tworzyć regulamin, dba o jego przestrzeganie itp.,
 
· poprzez przygotowanie projektu – uczniowie, będący w grupie projektowej, uczą się odpowiedzialności, obowiązkowości i terminowości. Natomiast ci uczniowie, dla których tworzony jest projekt – zdobywają wiedzę i poznają najsłynniejsze obrazy światowego malarstwa poprzez świetną zabawę,
 
· rozwija kreatywność.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę Komisji Konkursowej oraz internautów na to, że nasz projekt jest nie tylko działaniem innowacyjnym (to nie nudne poznawanie dzieł sztuki
w albumie, czy podręczniku), ale przede wszystkim świetną zabawą, która rozwija kreatywność młodego człowieka – a przecież o to nam dziś chodzi we współczesnej szkole. Chcemy zdobywać wiedzę nie metodą podawczą, ale przede wszystkim projektową.
 
 

Opis realizacji

Opis realizacji

Udało nam się stworzyć szkolny "Luwr" w Orkanie - czyli naszą małą galerię sztuki
w jednej z sal lekcyjnych. 
Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Nie mieliśmy żadnych poważnych problemów w trakcie realizacji projektu.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie, w trakcie realizacji projektu, nauczyli się:
  • rozpoznawać najsłynniejsze dzieła sztuki światowego malarstwa,
  • zwracać uwagę na detale oraz symbolikę działa malarskiego, np. gesty, mimikę, kolorystykę, światło itp.,
  • wcielać się  w postać z obrazu,
  • wybierać najbardziej wartościowe działa sztuki, poznawać ich autorów oraz tytuły,
  • analizy i interpretacji dzieł sztuki,
  • obróbki zdjęć,
  • pracować w zespole,
  • pisać regulamin.
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Uczniowie naszej szkoły zyskali nowe pomieszczenie w szkole, które zachęca nie tylko do obejrzenia swoich kolegów, którzy "wcielili się" w obraz, ale także skłania do głębszej analizy i interpretacji dział sztuki.
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Szczególnie dumni jesteśmy z tego, że w projekcie wzięła udział bardzo liczna grupa uczniów z naszej szkoły. Otrzymaliśmy ok. 150 propozycji obrazów wykonanych przez młodzież z naszej szkoły. Najbardziej interesujące działa i ich interpretacje prezentujemy w filmiku oraz galerii (link w załączniku).
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Z perspektywy czasu uznaliśmy, że nie chcielibyśmy nic zmieniać. Natomiast chcielibyśmy zwrócić uwagę innych nauczycieli na to, że realizacja naszego projektu mogłaby być ciekawym pomysłem na realizację treści programowych na każdej lekcji dotyczącej interpretacji działa malarskiego (np. jako zadanie domowe, dodatkowe czy projekt).
Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Nasze pierwotne założenie było takie, że najciekawsze prace uczniów wdrukujemy
w formacie B2 - czyli w rozmiarze ok. 70x50. Jednak w drukarni okazało się, że jakość niektórych projektów jest zbyt słaba, by wydrukować je w tak dużym formacie. Dlatego, musieliśmy zmienić wielkość wydruku na A3, by uniknąć widocznych na obrazie pikseli.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant wykorzystaliśmy na wydrukowanie dużej ilości plakatów  oraz zakup ram.
Efekty: filmy

Efekty: filmy

https://www.youtube.com/watch?v=Q_tzeoTPjwU
Załączniki

Załączniki

Szkoła

1 Liceum Ogólnokształcące im. W. Orkana w Limanowej

Adres

Orkana 1, 34-600 Limanowa

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów