Numer projektu: 339
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 1–3

Przygody kropelki Amelki

Grant Internautów

Grant Internautów

Przyznawany przez Internautów w głosowaniu.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Projekt w sposób wielopłaszczyznowy będzie poruszał tematykę związaną z wodą. Śledząc podróż tytułowej kropelki Amelki dzieci poznają zasoby wody na Ziemi i w miejscu zamieszkania. Poprzez wykonywanie prostych doświadczeń będą badać właściwości wody, obserwować jej stany skupienia oraz procesy w niej zachodzące. Kreując kolejne etapy podróży oraz przygody kropelki poznają wybranych przedstawicieli flory i fauny środowisk wodnych. Uświadomią sobie znaczenie wody w przyrodzie oraz wypracują szkolne i domowe sposoby skutecznego jej oszczędzania. Aby propagować ideę ochrony zasobów wodnych zorganizują Dzień Kropelki Amelki dla wszystkich uczniów klas 1-3 naszej szkoły. Ponadto realizacja każdego bloku tematycznego będzie  wprowadzała dzieci w świat narzędzi i zasobów cyfrowych. Kropelka Amelka zapozna dzieci z podstawami kodowania i programowania zarówno offline jak i online. Dzięki wykorzystaniu różnorodnych aplikacji i narzędzi uczniowie będą rozwijali swoje kompetencje cyfrowe.

Plan działania

Plan działania

Plan działań projektowych opiera się na kolejnych przygodach kropelki Amelki:

1.    Skąd się wzięła Amelka – wyjaśnienie, skąd się bierze woda na Ziemi i co to jest cykl hydrologiczny, wykonanie doświadczenia obrazującego omawiany proces. Rysowanie na ekranie z wykorzystaniem różnych aplikacji. 
2.    Amelka w jaskini - wyjaśnienie pojęć oraz procesu powstawania stalaktytów, stalagmitów i stalagnatów na podstawie opowiadania oraz filmu. Poruszanie się na planszy wg kodu oraz kodowanie drogi za pomocą strzałek. Określanie kierunków.
3.    Jak się zmieniała Amelka – poznanie stanów skupienia wody, wykonanie i omówienie doświadczenia. Wysłuchanie i ilustrowanie opowiadania H. Bechlerowej „Jedna srebrna kropelka”. 
4.    Od źródła do morza - wyjaśnienie pojęć źródło, dopływy, ujście. Nazwy głównych polskich rzek - praca z mapą. Umiejscowienie na mapie lokalnej rzeki Obry. Zapoznanie z Ozobotami. Wykonanie makiety „Od źródła do ujścia rzeki”, planowanie przygód Ozobota, kodowanie pomysłów na planszy.
5.    Z kim zaprzyjaźniła się Amelka - poznanie wybranych gatunków zwierząt żyjących w środowisku wodnym (m.in. zimorodek, żaba).  Rzeczywistość rozszerzona – Quiver. Cykl rozwojowy żaby. Tworzenie z klocków Lego WeDo modelu obrazującego cykl rozwojowy żaby, programowanie. 
6.    Co ma pływać, nie utonie – badanie gęstości cieczy, wyjaśnienie zjawiska napięcia powierzchniowego. Wykonywanie doświadczeń. Poznanie możliwości robota Photona, planowanie drogi robota, programowanie określonych czynności.
7.    Uwaga – powódź - niszcząca siła rzek. Budowa modelu koryta rzecznego z butelek plastikowych, wykonanie doświadczenia. Różnice w przebiegu zjawiska w dolinie rzecznej naturalnej i przekształconej. Poznanie znaczenie roślin w ochronie przed powodzią. Budowanie tamy – kodowanie na dywanie.
8.    Co zagraża Amelce - poznanie źródeł zanieczyszczeń wody. Wykonywanie doświadczeń. Działanie filtrów oczyszczający wodę. Czy nie zabraknie nam wody? Ozoboty i Photon wyruszają na pomoc Amelce – kodowanie trasy wg podanych warunków, wykorzystywanie możliwości robotów.
9.    Amelka nad Obrą - spacer nad brzeg miejscowej rzeki Obry. Obserwacja życia w wodzie. Pobieranie próbek wody do analizy w klasie. Porównanie i badanie różnych próbek wody. Wykonywanie zdjęć krajobrazu nad wodą. Edycja graficzna wykonanych zdjęć.
10.  Niezwykłe umiejętności Amelki – wykonywanie doświadczeń (m.in. „Wędrująca woda”, „Czy woda może świecić”).
11.  Jak Amelka pomagała - znaczenie wody w przyrodzie. Ustalenie, dlaczego należy chronić i oszczędzać wodę. Obserwacja zużycia wody w domu i szkole. Pomysły na oszczędzanie wody. Propagowanie akcji „Zbieramy deszczówkę”. Ogłoszenie konkursu plastycznego dla uczniów klas 1-3. Układanie krótkiego opowiadania na temat „Jak Amelka pomagała…” 
12.  Dzień Kropelki Amelki – podsumowanie projektu w formie wspólnego święta dla wszystkich uczniów klas 1-3, rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Domowe sposoby na oszczędzanie wody”. Rozwiązywanie zagadek, quizów. Prezentacja improwizacji muzycznej – „Taniec kropelek”.

Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Projekt będzie realizowany od listopada 2020 r. do końca kwietnia 2021 r. 

Miejscem realizacji będzie szkoła oraz najbliższe otoczenie. 
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

W przypadku edukacji zdalnej projekt będzie realizowany z wykorzystaniem platformy Teams. Zaplanowane doświadczenia uczniowie wykonają w domu pod opieką rodziców. Dla realizacji zadań związanych z kodowaniem i programowaniem wykorzystane zostaną narzędzia i aplikacje dostępne online (np. interaktywne plansze do kodowania, Open Roberta Lab, Scratch).

Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Podczas realizacji projektu uczniowie zdobędą nowe wiadomości i umiejętności dotyczące szeroko pojętej tematyki wody. Odbywać się to będzie poprzez praktyczne działanie, doświadczanie i obserwację. Nauka szkolna wyjdzie poza podręczniki, zeszyty, a także poza mury szkoły. Realizacja wielu zadań będzie wymagała pracy w grupach. Dzieci będą się uczyły odpowiedzialności za wynik pracy całego zespołu. Wykorzystanie narzędzi TIK na pewno przyczyni się do podniesienia kompetencji cyfrowych. Ważnym elementem będzie również wpływ projektu na ukształtowanie postaw proekologicznych.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Idealnym rozwiązaniem byłoby wykorzystanie grantu na dofinansowanie wycieczki do Hydropolis we Wrocławiu, gdzie dzieci mogłyby poszerzyć i utrwalić zdobyte wiadomości. Ponieważ jednak sytuacja na to raczej nie pozwali, chcielibyśmy pieniądze te przeznaczyć na materiały potrzebne do realizacji zaplanowanych zadań oraz wykonywania doświadczeń (zlewki, probówki, lupy, mikroskop itp.). Zakupimy również nagrody dla wyróżnionych uczestników konkursu plastycznego. Pozostałą część kwoty chcielibyśmy wykorzystać na rekwizyty do „Tańca kropelek” przygotowywanego na obchody Szkolnego Dnia Kropelki Amelki. 

Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Elementem unikatowym jest połączenie tematyki dotyczącej najbliższego środowiska z rozwijaniem kompetencji cyfrowych poprzez wplatanie do każdego kręgu tematycznego zadań związanych z kodowaniem i programowaniem. W toku realizacji projektu dzieci nauczą się wykorzystywać TIK dla celów edukacyjnych oraz rozwijania własnych pasji. 

Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu

Adres

Mostowa 10, 64-360 Zbąszyń

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów