Numer projektu: 339
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 1–3

Przygody kropelki Amelki

Grant Internautów

Grant Internautów

Przyznawany przez Internautów w głosowaniu.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Projekt w sposób wielopłaszczyznowy będzie poruszał tematykę związaną z wodą. Śledząc podróż tytułowej kropelki Amelki dzieci poznają zasoby wody na Ziemi i w miejscu zamieszkania. Poprzez wykonywanie prostych doświadczeń będą badać właściwości wody, obserwować jej stany skupienia oraz procesy w niej zachodzące. Kreując kolejne etapy podróży oraz przygody kropelki poznają wybranych przedstawicieli flory i fauny środowisk wodnych. Uświadomią sobie znaczenie wody w przyrodzie oraz wypracują szkolne i domowe sposoby skutecznego jej oszczędzania. Aby propagować ideę ochrony zasobów wodnych zorganizują Dzień Kropelki Amelki dla wszystkich uczniów klas 1-3 naszej szkoły. Ponadto realizacja każdego bloku tematycznego będzie  wprowadzała dzieci w świat narzędzi i zasobów cyfrowych. Kropelka Amelka zapozna dzieci z podstawami kodowania i programowania zarówno offline jak i online. Dzięki wykorzystaniu różnorodnych aplikacji i narzędzi uczniowie będą rozwijali swoje kompetencje cyfrowe.

Plan działania

Plan działania

Plan działań projektowych opiera się na kolejnych przygodach kropelki Amelki:

1.    Skąd się wzięła Amelka – wyjaśnienie, skąd się bierze woda na Ziemi i co to jest cykl hydrologiczny, wykonanie doświadczenia obrazującego omawiany proces. Rysowanie na ekranie z wykorzystaniem różnych aplikacji. 
2.    Amelka w jaskini - wyjaśnienie pojęć oraz procesu powstawania stalaktytów, stalagmitów i stalagnatów na podstawie opowiadania oraz filmu. Poruszanie się na planszy wg kodu oraz kodowanie drogi za pomocą strzałek. Określanie kierunków.
3.    Jak się zmieniała Amelka – poznanie stanów skupienia wody, wykonanie i omówienie doświadczenia. Wysłuchanie i ilustrowanie opowiadania H. Bechlerowej „Jedna srebrna kropelka”. 
4.    Od źródła do morza - wyjaśnienie pojęć źródło, dopływy, ujście. Nazwy głównych polskich rzek - praca z mapą. Umiejscowienie na mapie lokalnej rzeki Obry. Zapoznanie z Ozobotami. Wykonanie makiety „Od źródła do ujścia rzeki”, planowanie przygód Ozobota, kodowanie pomysłów na planszy.
5.    Z kim zaprzyjaźniła się Amelka - poznanie wybranych gatunków zwierząt żyjących w środowisku wodnym (m.in. zimorodek, żaba).  Rzeczywistość rozszerzona – Quiver. Cykl rozwojowy żaby. Tworzenie z klocków Lego WeDo modelu obrazującego cykl rozwojowy żaby, programowanie. 
6.    Co ma pływać, nie utonie – badanie gęstości cieczy, wyjaśnienie zjawiska napięcia powierzchniowego. Wykonywanie doświadczeń. Poznanie możliwości robota Photona, planowanie drogi robota, programowanie określonych czynności.
7.    Uwaga – powódź - niszcząca siła rzek. Budowa modelu koryta rzecznego z butelek plastikowych, wykonanie doświadczenia. Różnice w przebiegu zjawiska w dolinie rzecznej naturalnej i przekształconej. Poznanie znaczenie roślin w ochronie przed powodzią. Budowanie tamy – kodowanie na dywanie.
8.    Co zagraża Amelce - poznanie źródeł zanieczyszczeń wody. Wykonywanie doświadczeń. Działanie filtrów oczyszczający wodę. Czy nie zabraknie nam wody? Ozoboty i Photon wyruszają na pomoc Amelce – kodowanie trasy wg podanych warunków, wykorzystywanie możliwości robotów.
9.    Amelka nad Obrą - spacer nad brzeg miejscowej rzeki Obry. Obserwacja życia w wodzie. Pobieranie próbek wody do analizy w klasie. Porównanie i badanie różnych próbek wody. Wykonywanie zdjęć krajobrazu nad wodą. Edycja graficzna wykonanych zdjęć.
10.  Niezwykłe umiejętności Amelki – wykonywanie doświadczeń (m.in. „Wędrująca woda”, „Czy woda może świecić”).
11.  Jak Amelka pomagała - znaczenie wody w przyrodzie. Ustalenie, dlaczego należy chronić i oszczędzać wodę. Obserwacja zużycia wody w domu i szkole. Pomysły na oszczędzanie wody. Propagowanie akcji „Zbieramy deszczówkę”. Ogłoszenie konkursu plastycznego dla uczniów klas 1-3. Układanie krótkiego opowiadania na temat „Jak Amelka pomagała…” 
12.  Dzień Kropelki Amelki – podsumowanie projektu w formie wspólnego święta dla wszystkich uczniów klas 1-3, rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Domowe sposoby na oszczędzanie wody”. Rozwiązywanie zagadek, quizów. Prezentacja improwizacji muzycznej – „Taniec kropelek”.

Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Projekt będzie realizowany od listopada 2020 r. do końca kwietnia 2021 r. 

Miejscem realizacji będzie szkoła oraz najbliższe otoczenie. 
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

W przypadku edukacji zdalnej projekt będzie realizowany z wykorzystaniem platformy Teams. Zaplanowane doświadczenia uczniowie wykonają w domu pod opieką rodziców. Dla realizacji zadań związanych z kodowaniem i programowaniem wykorzystane zostaną narzędzia i aplikacje dostępne online (np. interaktywne plansze do kodowania, Open Roberta Lab, Scratch).

Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Podczas realizacji projektu uczniowie zdobędą nowe wiadomości i umiejętności dotyczące szeroko pojętej tematyki wody. Odbywać się to będzie poprzez praktyczne działanie, doświadczanie i obserwację. Nauka szkolna wyjdzie poza podręczniki, zeszyty, a także poza mury szkoły. Realizacja wielu zadań będzie wymagała pracy w grupach. Dzieci będą się uczyły odpowiedzialności za wynik pracy całego zespołu. Wykorzystanie narzędzi TIK na pewno przyczyni się do podniesienia kompetencji cyfrowych. Ważnym elementem będzie również wpływ projektu na ukształtowanie postaw proekologicznych.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Idealnym rozwiązaniem byłoby wykorzystanie grantu na dofinansowanie wycieczki do Hydropolis we Wrocławiu, gdzie dzieci mogłyby poszerzyć i utrwalić zdobyte wiadomości. Ponieważ jednak sytuacja na to raczej nie pozwali, chcielibyśmy pieniądze te przeznaczyć na materiały potrzebne do realizacji zaplanowanych zadań oraz wykonywania doświadczeń (zlewki, probówki, lupy, mikroskop itp.). Zakupimy również nagrody dla wyróżnionych uczestników konkursu plastycznego. Pozostałą część kwoty chcielibyśmy wykorzystać na rekwizyty do „Tańca kropelek” przygotowywanego na obchody Szkolnego Dnia Kropelki Amelki. 

Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Elementem unikatowym jest połączenie tematyki dotyczącej najbliższego środowiska z rozwijaniem kompetencji cyfrowych poprzez wplatanie do każdego kręgu tematycznego zadań związanych z kodowaniem i programowaniem. W toku realizacji projektu dzieci nauczą się wykorzystywać TIK dla celów edukacyjnych oraz rozwijania własnych pasji. 

Opis realizacji

Opis realizacji

Główną bohaterką, a zarazem przewodniczką dzieci przez kolejne etapy projektu, była tytułowa kropelka Amelka. To z nią uczniowie odbyli podróż od źródeł do morza. Śledząc i kreując przygody bohaterki dzieci poznały zasoby wody na Ziemi i w miejscu zamieszkania. Poprzez wykonywanie prostych doświadczeń badały właściwości wody, obserwowały jej stany skupienia oraz procesy w niej zachodzące. Poznały też wybranych przedstawicieli flory i fauny środowisk wodnych. Uświadomiły sobie znaczenie wody w przyrodzie oraz wypracowały sposoby skutecznego jej oszczędzania. Zdobywaniu nowych wiadomości towarzyszyło wiele działań praktycznych, wykonywanie doświadczeń oraz wykorzystywanie różnorodnych narzędzi TIK.
 Pierwsze przygody Amelki dzieci poznawały podczas zajęć online. Były to:
 1. Skąd się wzięła Amelka?
 2. Amelka w jaskini. Amelka we wnętrzu Ziemi.
 3. Jak się zmieniała Amelka.
 Chociaż nie mogliśmy w tym czasie wspólnie wykonywać doświadczeń i obserwacji, dzięki prezentacjom utworzonym w w Genial.ly i spotkaniom w aplikacji Teams, dzieci dowiedziały się, co to jest cykl hydrologiczny. Poznały zasoby wody na Ziemi. Razem z Amelką odbyły podróż do wnętrza Ziemi, by zobaczyć powstawanie gór, jaskiń i wulkanów. Poznały takie pojęcia jak "stalaktyty" i "stalagmity" Przybliżenie tej tematyki ułatwiło wykorzystanie kostki Merge Cube dającej obraz 3D. Uczniowie poznali również trzy stany skupienia wody. W temat ten idealnie wpisało się opowiadanie Heleny Bechlerowej "Jedna srebrna kropla". Z obrazków wykonanych przez dzieci powstał film ilustrujący opowiadanie.

https://view.genial.ly/5fb184f6ef4ef20d0a6e1aaf/presentation-projekt-poczatek
https://view.genial.ly/5fb98b59182eec0cf60d440d/presentation-kropelka-amelka-w-jaskini
https://view.genial.ly/5fc549f03f706d0d19488ab5/presentation-amelka-we-wnetrzu-ziemi-wulkany
https://view.genial.ly/5fce80afb311230dad317313/presentation-jak-sie-zmieniala-amelka
https://youtu.be/i1Qt-Az_mP0

4. Od źródła do morza
Dzieci w młodszym wieku szkolnym nie mają jeszcze orientacji na mapie. Dlatego poznając najdłuższe rzeki Polski wykorzystaliśmy zabawę z kolorami. Długości zaznaczonych rzek odmierzaliśmy kolorowymi sznureczkami. W ten sposób uczniowie sami dochodzili do tego, która z poznawanych rzek jest najdłuższa, a która kolejno krótsza. W grupach powstały konturowe mapy z naniesionymi rzekami - Wisłą, Odrą, Bugiem i Wartą.
Podczas kilku kolejnych zajęć dzieci tworzyły w grupach makiety "Od źródła do morza". Formowały góry, malowały rzeki, morze, kleiły budynki, drzewa... Następnie umieszczały w odpowiednich miejscach etykiety z nazwami "źródło", "dopływ", "zakole", "ujście". Zdobyły nową wiedzę oraz przyswoiły nowe pojęcia w toku praktycznego działania.
5. Z kim zaprzyjaźniła się Amelka
Podczas tej przygody kropelka Amelka spotykała w swojej podróży kilka zwierząt. Dzieci razem z nią poznawały ich tryb życia, środowisko występowania, a także zagrożenia. Jako przedstawiciela ptaków wybraliśmy zimorodka. Kierowaliśmy się tym, że tego  ptaszka kilka razy widywano nad rzeką niedaleko szkoły. Przepiękne ubarwienie i sposób łowienia ryb sprawiły, że zimorodek wywarł na uczniach ogromne wrażenie i dzieci uczyniły go bliskim przyjacielem Amelki. Podczas kolejnych zajęć Amelka spotkała żabę. Stało się to okazją do poznania cyklu rozwojowego tego płaza. Szczególną uwagę zwróciliśmy na zjawisko przeobrażenia kijanki w postać dorosłą. Wykorzystanie LEGO WeDo ułatwiło wychwycenie cech charakterystycznych kijanki i dorosłej żaby. Model kijanki dzieci budowały na podstawie instrukcji. Następnie programowały go przy użyciu programu przykładowego. To jednak nie dało im pełnej satysfakcji, dlatego układały również własne programy. Aby kijankę zmienić w żabę, uczniowie musieli dokładne przeanalizować cechy charakterystyczne tych dwóch stadiów rozwojowych. Dzieci musiały samodzielnie zbudować model dorosłej żaby. Zadanie nie okazało się łatwe dla uczniów klasy I. Jedna z grup radziła sobie znacznie lepiej i chętnie podpowiadał drugiej grupie. Ostatecznie obydwa zespoły poradziły sobie z wyzwaniem.
Klocki Lego wykorzystaliśmy również podczas poznawania ważek.

https://view.genial.ly/5e8a47a3d5aa510e32cb7712/interactive-image-interactive-imagzimorodek-informacjee
https://youtu.be/dt97wl_Yz6M

6. Uwaga - powódź
Podczas tych zajęć Amelka pokazała dzieciom niszczącą siłę wody. Zbudowaliśmy model koryta rzecznego naturalnego, wokół którego rozłożyliśmy mech, oraz koryta przetworzonego przez ludzką działalność. Lejąc wodę dzieci obserwowały efekty. Same doszły do wniosku, że większe szkody nastąpiły w dolinie przekształconej. Zauważyły, że mech ma właściwości pochłaniania wody jak gąbka. Zrozumiały rolę zieleni w miastach.
7. Co zagraża Amelce
Zajęcia zaczęliśmy od pytania - czy my na co dzień zanieczyszczamy wodę? Większość odpowiedzi była przecząca. W tym momencie przypominaliśmy sobie swoje zwykłe codzienne czynności - mycie rąk, zębów, pranie odzieży, zmywanie naczyń, wylewanie resztek po napojach, wrzucanie papieru do toalety... I dodawaliśmy te produkty do miski z czystą wodą. Jakie było zdziwienie dzieci, gdy wodę z miski przelaliśmy do przezroczystej butelki! Teraz zastanawialiśmy się, gdzie trafiają nasze ścieki. Obejrzeliśmy film o pracy oczyszczalni ścieków i wykonaliśmy filtr, przez który przelaliśmy zanieczyszczoną wcześniej wodę. Zajęcia te uzmysłowiły dzieciom, że każdy z nas wpływa na stan wód.
8. Amelka nad Obrą
Wybraliśmy się na spacer nad pobliską rzekę Obrę oraz nad jezioro. Podczas spaceru pobraliśmy próbki wody oraz wykonaliśmy kilka zdjęć pobliskiego krajobrazu. Zdjęcia po powrocie do klasy edytowaliśmy wykorzystując aplikacje Photofunny i Pixiz. Powstały bardzo ciekawe i oryginalne prace. Próbki wody natomiast porównywaliśmy z wodą z kranu. Dzieci w grupach określały barwę, zapach i jego intensywność, mętność wody. Następnie grupy porównywały wyniki swoich prac. Z poczynionych obserwacji wysnuły wnioski, że najbardziej zanieczyszczona jest woda z rzeki. Próbowały również szukać przyczyn takiego stanu i stwierdziły, że do rzeki mogą jeszcze trafiać ścieki z domów i gospodarstw, mogą ja również w pewnym stopniu zanieczyszczać zwierzęta. Wiedziały już po poprzednich zajęciach, że woda z kranu jest czysta, ponieważ przechodzi przez systemy filtrów.
9. Niezwykłe umiejętności Amelki
Cykl zajęć z zakresu tej tematyki przeznaczyliśmy na wykonywanie różnorodnych zabaw i eksperymentów z wodą. Pokazały one między innymi, czym jest napięcie powierzchniowe i jak działają na nie detergenty, jak zachowuje się olej w kontakcie z wodą i jaki to ma skutek dla środowiska podczas np. wycieku ropy. Z opisu i zdjęć naszych działań zmontowaliśmy filmik, który został zamieszczony na stronie szkoły. W ten sposób zaproponowaliśmy wykonanie eksperymentów wszystkim uczniom szkoły.

https://youtu.be/3yRD6DvdzE0
https://www.facebook.com/SPZbaszyn/videos/758070681579824/

10. Jak Amelka pomagała
W ramach tej przygody kropelka Amelka zwróciła uwagę dzieci na problem konieczności ochrony zasobów wodnych. Podczas zajęć online dzieci dowiedziały się, że są miejsca, w których brakuje wody, a my często nie zastanawiamy się nad tym, ile wody zużywamy. Następnie wykonały rysunki ukazujące pomysły na oszczędzanie wody. Z prac dzieci powstały plakaty, które zamieściliśmy na stronie TwinSpace realizowanego projektu eTwinning. W ramach tego działania chcieliśmy też zrobić krótką animację poklatkową "Jak Amelka pomagała" ukazującą znaczenie wody. Niestety, podczas edukacji zdalnej z uczniami klasy pierwszej jest to niemożliwe.

https://view.genial.ly/604bca08ffe5e70d7980f1d1/presentation-cenna-woda


W ramach projektu uczniowie klas 1-3 wzięli udział w konkursie plastycznym "Woda naszym skarbem", a uczniowie klas 4-8 w konkursie fotograficznym "Krajobraz z wodą w tle". Obydwa konkursy cieszyły się dużym zainteresowaniem. Jury wyłoniło zwycięzców, a ich prace zostały zaprezentowane na stronie internetowej szkoły. Aby docenić aktywność dzieci, jury przyznało wiele wyróżnień. Prace plastyczne zostały wyeksponowane w oknach szkoły w taki sposób, by były widoczne dla przechodniów. W ten sposób powstał nasz szkolny bilboard zachęcający do oszczędzania wody.

https://www.facebook.com/SPZbaszyn/videos/297995231908361/

https://www.facebook.com/SPZbaszyn/videos/774705513251092/

Wszystkie kolejne przygody kropelki Amelki prowadziły do celu głównego – zrozumienia, jakie jest znaczenie wody dla utrzymania życia na Ziemi i zwrócenia uwagi na konieczność ochrony jej zasobów.


Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Największym napotkanym problemem było wprowadzenie edukacji zdalnej w klasach 1-3, Na etapie początkowym sytuacja ta spowodowała lekką modyfikację zaplanowanych zagadnień. Bardzo pomocne okazało się tu narzędzie Genial.ly, które umożliwiło realizację kolejnych tematów związanych z przygodami kropelki Amelki. Nie wszystko można było zrobić, ale dzięki niezwykłemu zaangażowaniu rodziców projekt posuwał się do przodu. Uczniowie z niecierpliwością czekali na kolejne spotkanie online z Amelką. Najtrudniejszym momentem okazał się marzec. Nasz projekt zmierzał ku końcowi i byliśmy na etapie przygotowywania „Dnia Kropelki Amelki” dla wszystkich uczniów klas 1-3. Miał się on odbyć w Światowym Dniu Wody. Dla każdej klasy przygotowany był scenariusz zajęć oraz zadanie, które miało wyjść z tematem wody poza mury szkoły. Było to robienie ulotek i plakatów zachęcających do oszczędzania wody oraz malowanie farbami na folii stretch wzdłuż brzegu naszej miejscowej rzeki. Finałem miał być krótki program artystyczny – inscenizacja dotycząca dbania o zasoby wody połączona z impresją muzyczną „O czym szumią fale” oraz rozdanie nagród zwycięzcom konkursu plastycznego i fotograficznego. Ponieważ nie wiemy, kiedy wrócimy do szkoły, postanowiliśmy wydarzenie to zmodyfikować i przeprowadzić w formie online w Dniu Ziemi. 

Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Udział w projekcie niewątpliwie przyniósł dzieciom wiele korzyści. Kolejne etapy podróży Amelki wiązały się ze zdobywaniem wielu nowych wiadomości. Odbywało się to w sposób bardzo atrakcyjny dla uczniów – podczas zabawy, doświadczeń, konstruowania z klocków Lego WeDo, programowania Ozobotów i Photona. Każde zajęcia stanowiły dla dzieci wspaniałą przygodę. Amelka stała się dla nich przewodniczką, traktowały ją jak przyjaciółkę, z którą chciały spędzać jak najwięcej czasu. Wszystko to sprawiło, że nauka wyszła poza ławki szkolne, podręczniki i zeszyty.

Dzięki wykorzystaniu tabletów, Ozobotów, Photona, Lego WeDo uczniowie uczyli się podstaw kodowania i programowania. Do wzrostu umiejętności TIK niewątpliwie przyczyniły się również zajęcia prowadzone w formie online. Dzieci nauczyły się korzystać z różnorodnych programów i aplikacji.

Praca projektowa wymagała bardzo często współpracy w grupie. W projekcie uczestniczyli uczniowie klasy I. Uczyli się oni tej formy pracy. Uczyli się współdziałania, podziału zadań, odpowiedzialności za swoją cząstkę. To ich pierwsze kroki, które, mam nadzieję, zaowocują w przyszłości.

Bardzo ważną nauką, jaką wynieśli uczniowie z projektu jest zwrócenie ich uwagi na problem ochrony wody oraz jej zasobów. Dzieci bardzo poważnie potraktowały to zagadnienie i, na ile to tylko było możliwe, wcielały w życie pomysły na oszczędzanie wody. W szkolnych łazienkach pilnowały, by zakręcić kran, zwracały na to uwagę innym. Podobnie zachowywały się we własnych domach. W ten sposób zaangażowały całe rodziny w poszukiwanie domowych sposobów na ochronę wody. Dzieci poczuły się odpowiedzialne za stan środowiska naturalnego. Zrozumiały, że od niech też wiele zależy. 

Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Projekt od samego początku zintegrował lokalną społeczność. Zdobycie grantu internautów to sukces wielu zaangażowanych osób. Pokazało to, że jako społeczność szkolna możemy się zjednoczyć w swoich działaniach, że możemy liczyć na wsparcie mieszkańców miasta i nie tylko. 

Realizacja projektu podczas zajęć online w niezwykły sposób wpłynęła na rodziców. Byli oni często zaangażowani na równi z uczniami. Razem z nimi śledzili losy kropelki Amelki, wykonywali z dziećmi zadania i doświadczenia. Podpowiadali, co jeszcze można zrobić, podsuwali pomysły, linki do ciekawych stron, książki związane z tematyką projektu. Fotografowali dzieci podczas działań projektowych. Ostatecznie to rodzice stali się odbiorcami przesłania kropelki, gdyż ulotki dotyczące ochrony wody wykonane przez dzieci podczas zajęć zdalnych pozostały w domach.

Dzięki zorganizowanym konkursom plastycznym i fotograficznym projekt dotarł do wszystkich uczniów naszej szkoły. Zamieszczenie zwycięskich prac na stronie szkoły pokazało społeczności lokalnej nasze działania. Poprzez ulotki, plakaty i mały happening chcieliśmy dotrzeć do szerokiej grupy odbiorców. Ponieważ jednak te formy okazały się niemożliwe w dobie pandemii, uczyniliśmy z okien szkoły wielki bilboard z wizerunkiem kropelki Amelki, napisem „WODA TO SKARB” oraz pracami plastycznymi dzieci. Mamy nadzieję, że spoglądająca na przechodniów kropelka Amelka zapadnie wszystkim w serca i zachęci do refleksji nad własnym podejściem do gospodarowania zasobami wodnymi w zwykłym codziennym życiu. 

Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Jesteśmy dumni z tego, że pomimo trudności związanych z ograniczeniami w dobie pandemii, udało nam się zrealizować bardzo ciekawy projekt.

Ja jako opiekun grupy projektowej jestem dumna ze swoich małych uczniów. Podziwiam ich zapał, radzenie sobie w trudnych dla nich sytuacjach spotkań online. 

Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Gdyby można było przewidywać pewne sytuacje, przyspieszylibyśmy nieco realizację projektu w taki sposób, żeby go zamknąć planowanym świętem. Nie da się jednak przewidzieć wszystkiego. Dlatego też ważne jest bycie po prostu elastycznym. Jeżeli nie można czegoś zrobić tak, jak się zaplanowało, trzeba to zmodyfikować i dostosować do istniejących warunków. W żadnym wypadku nie należy rezygnować. Uczniowie pokonają wszelkie trudności i nawet ich nie zauważą, jeżeli nauczyciel będzie przez cały czas pozytywnie „zakręcony”.

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

W początkowym okresie zmienił się tylko sposób realizacji – z zajęć stacjonarnych przeszliśmy na spotkania online. Tematyki i głównych założeń nie zmienialiśmy. I co ważne – udało się.

W pierwotnym pomyśle założyliśmy, że wszyscy uczniowie klas 1-3 z okazji Światowego Dnia Wody wykonają ulotki zachęcające do oszczędzania wody i rozdadzą je mieszkańcom miasta. Chcieliśmy w ten sposób dotrzeć z naszym przesłaniem do szerokiego grona odbiorców. Celowi temu miał również służyć happening – malowanie farbami na folii stretch w przestrzeni miejskiej. Niestety, pandemia nie pozwoliła nam na to. Ulotki wykonaliśmy już podczas zajęć online. Pozostały one w domach uczniów, by wszystkim domownikom przypominać o oszczędzaniu wody na co dzień. Do społeczności lokalnej natomiast z naszym hasłem „Woda to skarb” dotarliśmy poprzez mini bilboard w oknach szkoły. Zaplanowany Dzień Kropelki Amelki nie mógł odbyć się stacjonarnie. Pewne jego elementy zmodyfikowaliśmy i przeprowadzimy w Dniu Ziemi w formie online.

Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Otrzymany grant wykorzystaliśmy na zakup materiałów do wykonywanych doświadczeń. Kupiliśmy również tkaniny potrzebne do przygotowywanej impresji muzycznej „O czym szumią fale”. Za pozostałą kwotę zostały zakupione nagrody dla laureatów oraz upominki dla wszystkich uczestników konkursów plastycznego i fotograficznego. Ponieważ wpłynęło dużo prac, postanowiliśmy nagrodzić wielu uczestników, przyznając klika równorzędnych miejsc oraz wyróżnień.

Efekty: filmy

Efekty: filmy

Krótkie streszczenie działań projektowych
https://prezi.com/p/nwjbzlv6buze/?present=1

Opowiadanie "Jedna srebrna kropla"
https://youtu.be/i1Qt-Az_mP0

Zabawy i eksperymenty z wodą
https://youtu.be/3yRD6DvdzE0

Zagadki kropelki Amelki
https://view.genial.ly/605f846b22e8260d25455e67/interactive-content-zagadki-kropelki-amelki

Konkurs fotograficzny- laureaci
https://www.facebook.com/SPZbaszyn/videos/297995231908361/

Konkurs plastyczny- laureaci
https://www.facebook.com/SPZbaszyn/videos/774705513251092/

Dla dobra Ziemi z kropelką Amelką
https://www.youtube.com/watch?v=ap65syEgLiA


Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu

Adres

Mostowa 10, 64-360 Zbąszyń

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów